จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 22
จากทั้งหมด: 14,844
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 45 2 261 17 20 10 355
ปริมาณฝน = 0 มม. 144 59 403 133 339 96 1174
รวม 189 61 664 150 359 106 1529
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 43 4 234 94 205 50 630
จำนวนสถานีทั้งหมด 232 65 898 244 564 156 2159
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
แดง 0 0 0 0 0 0 0
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 0 0 0 0 0
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 232 65 898 244 564 156 2159
รวม 232 65 898 244 564 156 2159
C E N NE S W รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2024-04-13 01:04:37)
96 63 438 166 547 120 1430