จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 80
จากทั้งหมด: 32,748
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 1 0 0 0 0 1
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 2 2 27 8 5 0 44
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 44 27 444 74 140 37 766
ปริมาณฝน = 0 มม. 143 30 208 72 190 83 726
รวม 189 60 679 154 335 120 1537
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 43 5 219 90 229 36 622
จำนวนสถานีทั้งหมด 232 65 898 244 564 156 2159
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
แดง 0 0 0 0 0 0 0
เหลือง 0 0 2 0 0 0 2
เขียว 0 0 1 0 0 0 1
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 232 65 895 244 564 156 2156
รวม 232 65 898 244 564 156 2159
C E N NE S W รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2024-05-21 04:59:41)
104 49 326 135 470 105 1189