จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 43
จากทั้งหมด: 14,865
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน 12, 24 ชั่วโมง
เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2159 สถานี วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 7.0 44.5 44.5 20.50 0.00 5.5
2 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 42.5 42.5 22.50 0.00 61.1
3 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 37.5 37.5 18.70 10.36 N/A
4 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 36.0 36.0 0.00 0.00 N/A
5 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 33.5 33.5 20.00 0.34 N/A
6 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 29.5 29.5 20.40 1.03 0.1
7 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 4.5 28.0 28.0 20.50 0.00 49.6
8 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 1.0 25.5 25.5 22.20 0.00 N/A
9 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 25.5 25.5 22.70 99.21 N/A
10 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 25.0 25.0 29.10 1.53 0.0
11 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 24.5 24.5 24.00 N/A 33.7
12 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 24.0 24.0 23.20 0.00 47.6
13 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 24.0 24.0 25.60 N/A N/A
14 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 22.5 22.5 21.60 N/A 32.5
15 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 22.5 22.5 20.30 N/A N/A
16 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 22.0 22.0 143.60 0.00 0.0
17 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 21.5 21.5 29.70 0.00 N/A
18 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 21.5 21.5 21.40 N/A N/A
19 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 21.0 21.0 24.80 9.37 N/A
20 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 20.5 20.5 26.90 N/A N/A
21 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 18.5 18.5 20.90 0.00 N/A
22 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 18.0 18.0 24.60 0.00 35.8
23 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 17.5 17.5 24.00 N/A N/A
24 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 17.0 17.0 28.80 N/A 61.2
25 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 16.5 16.5 28.20 N/A N/A
26 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 16.5 16.5 30.50 N/A N/A
27 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 16.5 16.5 24.80 0.66 N/A
28 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 16.0 16.0 23.10 0.00 51.4
29 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 16.0 16.0 35.60 0.00 0.0
30 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 15.0 15.0 96.60 0.00 N/A
31 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.5 14.5 22.70 0.00 52.7
32 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 14.5 14.5 24.60 0.00 0.4
33 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 14.0 14.0 23.70 0.00 44.8
34 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 14.0 14.0 21.70 0.00 N/A
35 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 22.20 1.13 N/A
36 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 19.00 N/A 56.5
37 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 18.30 0.00 59.6
38 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 22.70 13.11 N/A
39 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 25.10 0.66 N/A
40 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 13.0 13.0 19.50 N/A N/A
41 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 25.10 N/A 60.3
42 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 20.40 N/A 44.1
43 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 36.10 N/A N/A
44 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 12.5 12.5 26.00 N/A 77.5
45 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 12.5 12.5 23.40 1.04 N/A
46 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 12.5 12.5 22.90 N/A 29.9
47 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 12.5 12.5 27.70 0.01 N/A
48 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 1.5 12.0 12.0 21.70 0.00 N/A
49 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.5 11.5 21.40 N/A 68.3
50 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 11.5 11.5 22.50 N/A 49.2
51 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 11.0 11.0 26.60 N/A 53.3
52 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.0 11.0 22.20 N/A N/A
53 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 20.00 0.00 0.0
54 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 21.90 N/A 41.7
55 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 25.50 N/A 34.7
56 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 10.0 10.0 23.20 0.00 57.0
57 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 10.0 21.00 0.00 62.6
58 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 10.0 10.0 24.30 0.00 54.4
59 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 10.0 10.0 22.10 0.00 74.4
60 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 21.40 0.00 N/A
61 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 20.30 N/A 0.1
62 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 19.30 0.00 N/A
63 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 23.80 4.81 N/A
64 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 26.60 N/A 76.0
65 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 23.10 N/A 34.2
66 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 24.50 N/A 532.8
67 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 9.0 9.0 28.50 0.00 0.0
68 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 9.0 9.0 34.80 0.00 0.0
69 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 27.20 N/A N/A
70 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 8.5 8.5 26.70 N/A N/A
71 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 8.5 8.5 18.10 9.44 19.1
72 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 8.5 8.5 -99.90 N/A N/A
73 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 8.0 8.0 23.90 N/A 40.8
74 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 8.0 8.0 35.50 N/A 67.4
75 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 22.60 N/A 49.6
76 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 8.0 8.0 -99.90 0.81 61.1
77 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 23.40 0.00 3.9
78 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 21.60 N/A N/A
79 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 8.0 8.0 22.50 0.00 N/A
80 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 8.0 8.0 28.00 0.00 0.0
81 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 18.10 0.00 61.2
82 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 21.90 0.02 N/A
83 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 23.90 N/A N/A
84 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 7.5 7.5 25.80 0.00 67.1
85 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 7.0 7.0 22.50 N/A N/A
86 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 19.50 N/A N/A
87 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 19.90 N/A N/A
88 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 33.50 0.00 N/A
89 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 7.0 7.0 25.80 0.56 N/A
90 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 7.0 7.0 -99.90 N/A N/A
91 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 7.0 7.0 27.60 N/A 47.7
92 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 27.70 N/A 0.0
93 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 24.50 0.01 N/A
94 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 6.5 6.5 26.90 N/A 45.7
95 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.5 6.5 27.40 1.68 N/A
96 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 22.60 0.00 N/A
97 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 21.90 N/A N/A
98 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 -99.90 0.00 69.1
99 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 20.80 9.86 0.4
100 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.5 6.5 24.60 N/A 48.7
101 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 27.80 N/A N/A
102 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 21.00 9.74 0.2
103 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.0 6.0 53.60 N/A 0.0
104 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 18.40 N/A 54.7
105 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.5 5.5 32.50 0.00 89.5
106 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.5 5.5 20.90 0.26 N/A
107 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.5 5.5 23.80 N/A 52.9
108 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 5.0 5.0 21.90 1.86 N/A
109 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 22.50 0.00 63.1
110 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 21.30 0.00 35.7
111 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 23.20 0.00 2.8
112 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 22.70 N/A 58.5
113 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 21.60 0.01 N/A
114 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 25.50 N/A 25.9
115 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 23.20 N/A N/A
116 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 20.00 N/A 12.2
117 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 24.30 N/A 88.9
118 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 25.80 N/A 70.3
119 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 24.80 0.00 27.6
120 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 24.10 0.00 0.0
121 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 25.30 N/A N/A
122 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 22.60 N/A 55.4
123 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 19.50 0.00 85.7
124 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 22.50 N/A 92.8
125 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 4.5 4.5 24.60 N/A 36.6
126 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 4.5 4.5 22.80 N/A 54.9
127 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.5 4.5 23.50 0.00 70.4
128 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.5 4.5 22.10 0.00 2.4
129 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 25.40 N/A 36.8
130 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 4.5 4.5 25.10 0.10 N/A
131 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 23.50 3.22 N/A
132 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 4.0 4.0 26.60 0.00 29.4
133 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 25.30 N/A N/A
134 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.0 4.0 22.90 0.10 N/A
135 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 17.00 9.60 N/A
136 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 0.00 0.00 0.0
137 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 19.50 0.00 58.5
138 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 4.0 27.70 0.00 N/A
139 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 4.0 4.0 27.10 0.76 N/A
140 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 18.50 0.00 N/A
141 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 23.60 N/A N/A
142 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 33.30 6.16 0.1
143 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 4.0 4.0 25.10 1.50 N/A
144 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 23.60 10.32 47.7
145 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 24.10 0.00 86.8
146 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 0.00 0.00 0.0
147 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 23.50 N/A N/A
148 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 29.00 N/A 18.8
149 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 21.20 0.00 66.5
150 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 21.60 0.00 N/A
151 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 18.30 0.00 67.9
152 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 3.0 3.0 26.60 N/A N/A
153 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 3.0 3.0 19.80 N/A N/A
154 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 28.20 0.00 N/A
155 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 23.70 0.00 N/A
156 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 20.30 0.04 N/A
157 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 25.10 N/A 46.7
158 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 3.0 3.0 26.40 N/A N/A
159 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 3.0 3.0 27.40 N/A 56.2
160 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 19.40 N/A 89.0
161 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 0.00 0.00 N/A
162 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 24.80 0.00 51.9
163 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 20.00 N/A 46.1
164 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 3.0 3.0 19.40 N/A N/A
165 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 24.30 N/A 61.4
166 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 3.0 3.0 24.50 1.25 0.0
167 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 0.00 N/A 0.0
168 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 3.0 3.0 33.70 0.84 0.1
169 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 18.30 0.00 1.2
170 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 25.10 0.00 0.1
171 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.40 N/A N/A
172 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 22.60 N/A 19.5
173 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 2.5 2.5 22.60 0.30 N/A
174 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.80 N/A 38.9
175 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 2.5 2.5 27.40 N/A 26.6
176 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 2.5 2.5 29.20 N/A N/A
177 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 2.5 2.5 26.80 0.00 58.3
178 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.40 N/A 74.6
179 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 2.5 2.5 23.00 N/A 51.1
180 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 2.0 30.20 N/A N/A
181 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 19.40 N/A N/A
182 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.60 11.68 12.2
183 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 19.60 0.00 63.3
184 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.0 2.0 31.20 N/A N/A
185 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.50 N/A N/A
186 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.20 N/A 30.5
187 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.30 N/A 118.3
188 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 22.60 0.44 N/A
189 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.00 N/A 0.1
190 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 0.0
191 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 -99.90 N/A 27.8
192 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.60 N/A N/A
193 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 24.40 0.00 58.6
194 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 0.00 59.5
195 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 N/A 37.8
196 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 20.60 N/A 20.4
197 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 22.10 0.00 N/A
198 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 2.0 2.0 24.50 N/A 42.8
199 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.70 0.00 N/A
200 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 0.00 N/A
201 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 2.0 24.40 0.00 66.1
202 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 19.10 0.00 48.2
203 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.0 2.0 24.60 N/A 56.0
204 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 27.60 N/A N/A
205 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 25.50 N/A 51.0
206 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 N/A
207 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.40 0.00 N/A
208 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 22.80 N/A N/A
209 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 36.10 N/A 0.0
210 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 25.10 N/A N/A
211 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 1.5 1.5 1.5 21.90 0.00 N/A
212 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.60 0.00 64.6
213 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 32.10 N/A 60.1
214 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.5 1.5 21.70 N/A N/A
215 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.70 0.00 50.7
216 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 22.90 N/A 25.6
217 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.20 N/A 25.6
218 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 22.60 N/A 42.9
219 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.60 0.00 N/A
220 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 18.70 0.00 N/A
221 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.5 1.5 23.70 0.00 68.5
222 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 17.90 N/A N/A
223 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 0.00 0.00 0.0
224 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 0.00 0.00 0.0
225 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 24.80 0.90 N/A
226 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.5 1.5 25.50 0.81 N/A
227 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 1.5 1.5 32.20 N/A 64.4
228 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.90 1.20 N/A
229 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 25.10 N/A 47.1
230 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 27.70 N/A 32.2
231 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.5 1.5 27.40 0.59 N/A
232 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.5 1.5 24.80 N/A 53.3
233 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 28.50 N/A 48.9
234 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.5 1.5 0.00 0.00 0.0
235 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.5 1.5 25.10 0.00 59.1
236 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 -99.90 N/A 47.7
237 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.60 N/A 28.3
238 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 25.50 0.00 N/A
239 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.50 N/A N/A
240 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 23.40 N/A 45.5
241 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.30 0.00 57.9
242 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
243 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
244 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.40 0.00 N/A
245 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 25.80 N/A N/A
246 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 34.80 N/A 46.3
247 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.10 N/A 34.6
248 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 1.0 1.0 27.60 N/A 47.7
249 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.10 0.27 N/A
250 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 29.70 0.99 N/A
251 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 44.30 N/A N/A
252 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.50 N/A 100.0
253 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.20 0.28 N/A
254 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.80 N/A 27.4
255 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 1.0 1.0 26.70 0.60 N/A
256 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.50 0.00 N/A
257 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 26.10 1.11 N/A
258 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.20 0.85 N/A
259 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 22.60 0.41 N/A
260 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A N/A
261 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
262 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
263 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 39.80 0.00 45.7
264 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.0 1.0 29.30 N/A N/A
265 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
266 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.60 N/A N/A
267 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
268 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
269 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.80 0.84 N/A
270 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.10 0.00 36.9
271 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 24.80 0.00 N/A
272 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 28.10 0.00 N/A
273 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.60 N/A 25.0
274 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.30 N/A 33.2
275 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.90 N/A 40.1
276 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.0 1.0 27.10 N/A 16.3
277 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 20.90 N/A 33.7
278 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A 0.1
279 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 26.70 N/A N/A
280 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.20 1.24 N/A
281 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.20 0.00 52.2
282 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 25.40 0.00 N/A
283 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 28.70 N/A N/A
284 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 21.60 0.00 43.2
285 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.90 N/A N/A
286 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.60 N/A 61.7
287 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 0.00 68.5
288 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.0 1.0 28.50 N/A 47.8
289 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 25.00 N/A 26.7
290 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 1.0 1.0 24.30 0.00 91.3
291 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.00 N/A N/A
292 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.90 N/A 28.3
293 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 21.80 10.34 62.8
294 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.40 N/A N/A
295 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.00 N/A N/A
296 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 0.0
297 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.80 N/A 4.1
298 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 31.10 12.68 2.4
299 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.30 N/A 0.9
300 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.60 11.29 N/A
301 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.5 0.5 24.00 10.49 N/A
302 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A N/A
303 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A N/A
304 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.60 N/A 52.5
305 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 27.10 N/A 55.0
306 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 0.5 0.5 22.10 0.00 N/A
307 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.40 N/A 64.2
308 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 33.20 N/A 44.4
309 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 21.90 N/A 42.7
310 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.10 N/A 9.5
311 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.5 0.5 25.50 N/A 27.2
312 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.50 N/A 44.3
313 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 N/A
314 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 42.90 0.00 N/A
315 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.70 0.00 N/A
316 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 23.20 N/A 35.0
317 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.5 0.5 20.30 0.00 60.8
318 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.90 0.00 N/A
319 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 N/A
320 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.00 N/A N/A
321 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
322 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 N/A 32.8
323 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.10 N/A N/A
324 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
325 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
326 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 0.5 24.50 0.55 N/A
327 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.80 0.27 N/A
328 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.60 1.40 N/A
329 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 26.70 N/A 35.8
330 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.60 0.00 N/A
331 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.20 0.87 N/A
332 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 26.40 0.01 N/A
333 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.5 0.5 0.5 23.50 1.92 N/A
334 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A 19.8
335 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.50 N/A 112.3
336 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.20 N/A 18.1
337 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A 28.0
338 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 37.40 N/A 50.3
339 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.20 0.00 N/A
340 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.50 N/A 55.3
341 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A 55.4
342 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.5 0.5 28.40 0.65 N/A
343 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.90 0.00 45.7
344 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 29.20 0.00 55.2
345 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.5 0.5 22.50 N/A 57.5
346 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 24.40 N/A 65.3
347 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 N/A
348 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 0.5 22.60 N/A 36.1
349 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 25.70 7.50 59.5
350 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 28.20 0.00 N/A
351 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 0.5 22.50 N/A 70.2
352 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 25.50 0.00 51.7
353 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 28.60 N/A 70.4
354 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 42.90 N/A N/A
355 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.80 N/A 69.3
356 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.90 0.00 68.1
357 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.2 0.2 -99.90 N/A N/A
358 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 37.1
359 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 31.5
360 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 40.0
361 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 1.02 N/A
362 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 44.3
363 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 36.8
364 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 38.30 N/A 29.5
365 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 32.4
366 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 29.1
367 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 25.0
368 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 31.1
369 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 25.8
370 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 115.0
371 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 23.2
372 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 18.4
373 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 14.5
374 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 35.1
375 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 45.2
376 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 15.5
377 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 45.6
378 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 14.4
379 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 29.8
380 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 33.5
381 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
382 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 13.5
383 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 31.8
384 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 50.4
385 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 35.0
386 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 36.40 N/A 18.7
387 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 N/A
388 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 27.4
389 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 117.8
390 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 27.4
391 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 26.0
392 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 34.9
393 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 16.4
394 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 36.3
395 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 28.2
396 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 40.9
397 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 32.0
398 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 40.5
399 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 41.6
400 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 34.4
401 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 40.7
402 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 37.5
403 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 32.7
404 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 1.08 N/A
405 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 47.9
406 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 40.8
407 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 41.0
408 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 27.6
409 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 26.1
410 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 12.9
411 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 13.4
412 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 46.10 N/A 44.3
413 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 40.2
414 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
415 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 29.2
416 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 37.0
417 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 30.7
418 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 125.0
419 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 0.6
420 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 35.1
421 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 41.6
422 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 22.6
423 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 N/A
424 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.30 0.00 N/A
425 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.40 10.69 N/A
426 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
427 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
428 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
429 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
430 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A N/A
431 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 114.10 N/A N/A
432 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
433 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
434 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
435 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 0.00 N/A
436 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
437 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 N/A
438 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
439 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 75.0
440 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 1.7
441 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A N/A
442 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.00 42.2
443 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 47.9
444 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 50.4
445 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 54.60 0.00 88.8
446 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A N/A
447 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
448 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 59.2
449 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 60.7
450 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 49.4
451 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 69.8
452 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 N/A
453 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 70.3
454 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 49.50 0.00 0.0
455 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 46.3
456 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 44.10 N/A 43.6
457 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 47.8
458 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.20 0.00 0.0
459 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 48.8
460 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 58.6
461 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 N/A
462 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.60 0.00 1.0
463 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 0.0
464 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 N/A
465 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 61.8
466 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.30 0.00 25.9
467 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 58.2
468 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.60 0.00 47.9
469 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 38.4
470 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 60.7
471 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 75.1
472 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 44.9
473 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 0.0
474 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 90.1
475 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 35.60 0.00 50.9
476 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.0
477 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.80 0.00 73.7
478 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 0.0
479 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.80 9.43 51.6
480 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.50 0.00 N/A
481 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 0.0
482 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 52.1
483 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.00 0.00 66.8
484 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 87.2
485 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 0.0
486 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 36.80 40.62 N/A
487 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 0.0
488 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 52.2
489 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 N/A
490 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 36.90 0.00 0.0
491 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 36.6
492 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
493 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.60 0.00 N/A
494 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 N/A
495 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 N/A
496 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 47.4
497 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.20 0.00 47.2
498 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 47.30 0.00 N/A
499 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 41.7
500 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 48.4
501 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 52.3
502 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 53.8
503 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.60 0.00 72.5
504 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 52.2
505 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 10.4
506 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 25.90 0.00 36.7
507 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A N/A
508 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.70 0.66 N/A
509 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.54 N/A
510 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 20.3
511 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 49.0
512 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A N/A
513 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 N/A
514 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 116.40 0.00 17.9
515 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 53.3
516 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 62.1
517 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 46.1
518 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 51.3
519 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 39.4
520 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 N/A
521 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 N/A
522 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.00 N/A
523 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A N/A
524 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
525 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
526 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
527 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.30 0.00 N/A
528 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
529 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
530 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 9.81 63.1
531 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
532 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
533 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
534 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
535 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
536 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A N/A
537 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
538 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
539 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
540 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 N/A
541 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 27.3
542 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 36.40 0.00 59.3
543 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 72.1
544 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A 52.2
545 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
546 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.10 0.00 0.1
547 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 35.00 N/A 47.5
548 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
549 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 36.80 0.00 N/A
550 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 61.7
551 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 41.7
552 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 43.2
553 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 34.20 0.00 56.9
554 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 69.4
555 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.00 0.66 N/A
556 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.60 0.59 N/A
557 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
558 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 87.4
559 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 54.2
560 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 59.4
561 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 0.1
562 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 37.10 0.14 N/A
563 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 32.70 N/A 41.5
564 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.10 0.00 48.0
565 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 34.20 0.00 44.8
566 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 36.30 0.00 58.8
567 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 45.8
568 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 43.00 0.02 N/A
569 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 47.3
570 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 0.0
571 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 48.1
572 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 66.90 0.00 20.5
573 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 35.1
574 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
575 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A N/A
576 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A N/A
577 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
578 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
579 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.80 14.99 N/A
580 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A N/A
581 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 0.2
582 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
583 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
584 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.50 N/A N/A
585 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
586 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
587 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
588 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
589 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.30 2.96 N/A
590 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 19.2
591 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
592 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 134.98 N/A
593 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
594 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
595 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
596 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A N/A
597 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 103.20 N/A 0.0
598 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 0.10 N/A
599 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 87.3
600 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
601 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 11.48 N/A
602 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
603 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
604 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 47.8
605 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 88.6
606 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 10.79 3.3
607 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 11.17 N/A
608 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 88.8
609 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
610 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A N/A
611 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
612 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
613 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.30 14.13 87.5
614 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
615 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
616 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
617 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
618 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
619 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 0.00 N/A
620 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 N/A
621 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 62.0
622 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 N/A
623 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 38.5
624 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
625 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 36.8
626 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 56.3
627 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
628 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 N/A
629 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 39.8
630 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 55.0
631 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 70.2
632 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 N/A
633 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.20 0.00 N/A
634 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.50 N/A 54.6
635 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.70 1.00 N/A
636 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.70 0.00 60.6
637 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 69.4
638 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 1.57 N/A
639 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
640 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 46.7
641 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A N/A
642 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
643 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 29.30 0.14 N/A
644 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.30 10.81 0.4
645 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A N/A
646 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
647 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
648 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 N/A
649 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 4.2
650 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
651 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
652 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
653 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 32.00 0.00 2.2
654 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
655 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 0.6
656 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.50 N/A 86.5
657 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 72.50 N/A N/A
658 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 29.3
659 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
660 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
661 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
662 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
663 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
664 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
665 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 3.1
666 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 0.00 N/A
667 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
668 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A N/A
669 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 47.80 100.87 N/A
670 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 40.5
671 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 N/A
672 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 42.3
673 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
674 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 61.2
675 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
676 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 39.80 0.00 43.4
677 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 45.1
678 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 60.8
679 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 0.60 N/A
680 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
681 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 53.1
682 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 0.1
683 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.50 0.00 54.5
684 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
685 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 56.7
686 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
687 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.20 0.00 58.1
688 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 74.0
689 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 35.30 N/A 74.6
690 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 0.00 66.9
691 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 64.8
692 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 67.0
693 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A 56.3
694 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 56.3
695 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 63.4
696 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 72.2
697 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 54.7
698 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 39.6
699 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 54.5
700 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 36.40 N/A 47.9
701 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.00 N/A 61.7
702 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 38.8
703 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
704 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 56.1
705 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A N/A
706 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 51.0
707 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.50 N/A 49.3
708 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 30.70 0.00 88.9
709 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.70 N/A 70.2
710 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 59.9
711 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
712 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A N/A
713 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.10 0.00 52.5
714 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 38.10 N/A 59.4
715 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 55.8
716 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
717 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 57.3
718 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 58.5
719 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 9.11 47.0
720 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 38.8
721 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 48.0
722 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 58.4
723 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 64.3
724 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 52.1
725 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A N/A
726 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 31.2
727 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 34.10 N/A 60.7
728 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 41.00 N/A N/A
729 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 44.9
730 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 N/A
731 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A 51.6
732 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 38.70 N/A 48.9
733 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 63.6
734 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.10 14.10 56.4
735 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 59.9
736 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 N/A
737 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 60.7
738 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A N/A
739 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
740 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 62.0
741 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 63.4
742 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 48.7
743 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 67.3
744 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A N/A
745 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 75.5
746 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 53.0
747 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
748 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 N/A
749 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A N/A
750 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
751 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
752 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 52.5
753 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 48.0
754 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
755 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
756 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 66.5
757 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 86.2
758 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.40 3.93 0.1
759 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.1
760 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.70 9.14 55.0
761 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 0.1
762 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 98.7
763 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 87.1
764 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.80 0.85 0.0
765 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
766 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 41.00 N/A 0.0
767 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 64.6
768 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A N/A
769 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
770 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 0.0
771 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
772 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 97.2
773 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 16.7
774 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 19.7
775 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 120.90 N/A N/A
776 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 33.00 N/A N/A
777 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.70 0.78 0.0
778 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.30 0.00 0.2
779 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 33.80 N/A 64.7
780 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.50 0.95 0.0
781 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 75.8
782 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.00 0.18 N/A
783 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.50 0.00 22.5
784 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 59.10 N/A 0.2
785 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 81.6
786 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 89.5
787 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 34.30 N/A 87.0
788 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A 81.4
789 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.00 9.44 0.1
790 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.20 0.02 0.0
791 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 0.1
792 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 0.04 N/A
793 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 27.0
794 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 39.40 N/A N/A
795 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 11.1
796 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 48.7
797 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 N/A
798 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.00 N/A 51.6
799 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 34.30 N/A 52.5
800 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.70 9.46 8.3
801 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
802 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 13.0
803 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 59.8
804 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
805 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.70 0.00 53.4
806 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.50 0.00 62.6
807 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A 67.4
808 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A 58.6
809 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 64.5
810 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.10 12.87 N/A
811 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 92.50 0.00 0.0
812 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A 70.0
813 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 30.0
814 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A 52.8
815 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
816 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
817 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
818 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.80 1.39 0.0
819 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 0.2
820 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
821 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.4
822 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 0.0
823 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A 66.1
824 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 2.38 N/A
825 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 89.5
826 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 12.60 N/A 0.1
827 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
828 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
829 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A 0.1
830 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
831 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.50 1.42 0.0
832 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 72.6
833 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 77.5
834 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.85 0.1
835 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 11.20 34.5
836 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
837 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 84.8
838 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
839 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.80 1.80 N/A
840 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.80 0.67 N/A
841 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.70 2.45 N/A
842 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.10 2.38 N/A
843 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A N/A
844 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.50 9.25 58.1
845 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
846 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.30 0.40 N/A
847 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
848 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
849 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 9.28 1.8
850 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A N/A
851 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.00 9.76 N/A
852 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A N/A
853 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 90.4
854 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.50 9.32 N/A
855 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 10.77 N/A
856 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
857 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 N/A
858 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
859 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
860 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
861 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 107.30 131.30 N/A
862 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 0.1
863 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.90 10.33 N/A
864 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
865 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.60 11.33 N/A
866 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
867 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 39.60 N/A 91.1
868 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 9.09 53.8
869 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 0.0
870 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
871 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 0.0
872 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 0.00 56.7
873 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 8.86 53.7
874 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 63.4
875 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 63.3
876 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 69.4
877 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 88.9
878 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.80 0.10 60.4
879 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.10 11.59 74.9
880 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 N/A
881 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 74.9
882 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 53.5
883 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.1
884 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.05 N/A
885 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 37.10 0.00 0.0
886 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 33.50 N/A 0.1
887 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 33.80 N/A N/A
888 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 1.0
889 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.94 N/A
890 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A N/A
891 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 32.30 N/A 83.8
892 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 0.0
893 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 44.80 0.00 66.8
894 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 31.00 0.24 0.4
895 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.30 2.0
896 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 78.1
897 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 14.8
898 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 97.8
899 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
900 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.10 10.33 66.7
901 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 9.74 38.4
902 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 9.73 N/A
903 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
904 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
905 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A N/A
906 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
907 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 98.0
908 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 0.00 N/A
909 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
910 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A N/A
911 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 0.00 92.0
912 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
913 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A N/A
914 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A N/A
915 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0