จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 178
จากทั้งหมด: 4,166
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 17:46 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN2029 บ้านห้วยขะยุง* โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 2.5 122.5 242.5 23.20 ห้วยขยุงส่วนที่ 1 มูล
2 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 1.5 72.0 144.0 24.50 ลำโดมใหญ่ มูล
3 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 49.0 58.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 28.5 28.5 23.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
5 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.5 24.5 48.5 25.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
6 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.5 24.5 48.5 20.60 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
7 STN1983 บ้านหนองอ้อม* แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 0.5 24.5 48.5 21.60 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
8 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.5 24.5 48.5 20.60 แม่น้ำแม่แตง ปิง
9 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.5 23.0 47.0 21.60 แม่น้ำแม่แตง ปิง
10 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
11 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 14.0 14.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
12 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 13.0 13.0 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
13 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 9.0 9.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
14 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 8.0 8.0 25.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
15 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 7.5 7.5 28.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
16 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 6.5 6.5 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
17 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 4.5 4.5 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
18 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 4.0 4.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
19 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 4.0 4.0 25.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
20 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 3.5 5.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
21 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 3.5 3.5 18.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
22 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.5 3.5 3.5 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
23 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 3.0 3.0 -99.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
24 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 3.0 3.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
25 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.5 2.5 4.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
26 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 27.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
27 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
28 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 2.5 2.5 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
29 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.5 2.5 2.5 41.70 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
30 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.5 2.5 3.0 26.90 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
31 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.5 2.0 2.0 26.10 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
32 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 2.5 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
33 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 2.0 2.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
34 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 34.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
35 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.5 2.0 2.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
36 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 24.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
37 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
38 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
39 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 1.5 1.5 25.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
40 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 1.5 1.5 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
41 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 1.5 3.5 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
42 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
43 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 2.5 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
44 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
45 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 1.0 1.0 28.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
46 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 24.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
47 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
48 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 1.0 13.5 25.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
49 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 34.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
50 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 23.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
51 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 21.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
52 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 1.0 1.0 25.10 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
53 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.0 1.0 1.5 23.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
54 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 18.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
55 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
56 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 14.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
57 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.5 0.5 25.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
58 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.5 0.5 0.5 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
59 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 16.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
60 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 35.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
61 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.5 0.5 19.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
62 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.5 1.5 22.80 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
63 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
64 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
65 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.5 0.5 18.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
66 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
67 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 25.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
68 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 0.5 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
69 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 0.0 0.5 0.5 24.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
70 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.5 0.5 0.5 26.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
71 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.5 0.5 0.5 27.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
72 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.5 0.5 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
73 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.5 0.5 26.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
74 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.5 0.5 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
75 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
76 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
77 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
78 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
79 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 40.20 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
80 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
81 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.5 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
82 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
83 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 42.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
84 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
85 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
86 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
87 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
88 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
89 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
90 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
91 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
92 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 70.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
93 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
94 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
95 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
96 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
97 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
98 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
99 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
100 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
101 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
102 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
103 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
104 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
105 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ* เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำโขงเหนือ
106 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
107 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
108 STN1820 บ้านโท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
109 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
110 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
111 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
112 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1 แม่น้ำสาละวิน
113 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
114 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
115 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
116 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
117 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
118 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
119 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
120 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
121 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
122 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
123 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
124 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
125 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.5 27.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
126 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
127 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
128 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 1.5 25.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
129 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
130 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
131 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
132 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
133 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
134 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
135 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
136 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.10 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
137 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.00 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงเหนือ
138 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
139 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
140 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
141 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
142 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
143 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
144 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
145 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
146 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
147 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
148 STN1878 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
149 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
150 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
151 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 192.70 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
152 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 28.60 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
153 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
154 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.00 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
155 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
156 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
157 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขงเหนือ
158 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
159 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
160 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
161 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
162 STN1891 บ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
163 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 27.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
164 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
165 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 29.60 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
166 STN1895 บ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
167 STN1896 บ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
168 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
169 STN1898 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
170 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
171 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 27.00 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
172 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
173 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
174 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 32.20 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
175 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
176 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
177 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
178 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
179 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
180 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ* หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
181 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.00 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
182 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองกุย แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
183 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 30.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
184 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
185 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
186 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
187 STN1918 บ้านผัง 120* อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
188 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 27.00 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
189 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
190 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.5 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
191 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
192 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
193 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
194 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
195 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
196 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
197 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
198 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
199 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
200 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
201 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
202 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
203 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
204 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
205 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
206 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
207 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
208 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
209 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
210 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 3.0 24.30 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
211 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
212 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 81.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
213 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
214 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 42.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
215 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
216 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
217 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
218 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 53.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
219 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 36.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
220 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
221 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
222 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
223 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
224 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
225 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
226 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
227 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
228 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
229 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
230 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
231 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
232 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 45.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
233 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 58.40 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
234 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
235 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
236 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
237 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
238 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
239 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
240 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
241 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
242 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
243 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
244 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
245 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
246 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
247 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
248 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
249 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
250 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
251 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 31.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
252 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
253 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
254 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 47.40 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
255 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
256 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
257 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
258 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
259 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
260 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำบางปะกง
261 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
262 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
263 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
264 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
265 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
266 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
267 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
268 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 45.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
269 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
270 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
271 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
272 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
273 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
274 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
275 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.50 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
276 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
277 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
278 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
279 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
280 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.00 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
281 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
282 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.50 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
283 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
284 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.00 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
285 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
286 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
287 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
288 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
289 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
290 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
291 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
292 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
293 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
294 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
295 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
296 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
297 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
298 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง โตนเลสาป
299 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
300 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
301 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
302 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
303 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
304 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
305 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
306 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
307 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
308 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
309 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
310 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำโขง
311 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 SUB basin แม่น้ำโขง
312 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
313 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
314 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
315 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำยม
316 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
317 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 44.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
318 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
319 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
320 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแหง แม่น้ำชี
321 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแหง แม่น้ำโขง
322 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแหง แม่น้ำโขง
323 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
324 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
325 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
326 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
327 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
328 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำสวย แม่น้ำโขง
329 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำสมุน แม่น้ำโขง
330 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
331 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
332 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 20.00 SUB basin แม่น้ำโขง
333 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
334 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 66.30 SUB basin แม่น้ำโขง
335 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่ลาว แม่น้ำชี
336 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
337 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
338 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่ลาว แม่น้ำวัง
339 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
340 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
341 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
342 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
343 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
344 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.20 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
345 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.20 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
346 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.00 SUB basin แม่น้ำชี
347 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
348 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
349 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
350 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
351 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
352 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
353 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
354 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
355 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.20 ลำตะคอง แม่น้ำยม
356 STN1427 บ้านงิ้วงาม* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
357 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
358 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
359 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
360 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
361 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
362 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
363 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
364 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำปิง
365 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
366 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
367 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
368 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
369 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
370 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแหง แม่น้ำปิง
371 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
372 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำพรหม แม่น้ำป่าสัก
373 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
374 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
375 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
376 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำสนธิ แม่น้ำกก
377 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำพรหม แม่น้ำยม
378 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำพรหม แม่น้ำยม
379 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
380 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
381 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
382 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
383 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
384 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
385 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
386 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
387 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
388 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
389 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
390 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
391 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
392 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
393 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
394 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
395 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
396 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
397 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
398 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
399 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 35.50 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
400 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 39.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
401 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
402 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
403 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
404 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำโขง
405 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
406 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
407 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
408 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
409 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 SUB basin แม่น้ำปิง
410 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 20.60 SUB basin แม่น้ำโขง
411 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
412 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำปิง
413 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำปิง
414 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำว้า แม่น้ำปิง
415 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
416 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
417 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
418 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
419 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 SUB basin แม่น้ำโขง
420 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำโขง
421 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำยม
422 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
423 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
424 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
425 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
426 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.10 SUB basin แม่น้ำวัง
427 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 48.80 SUB basin แม่น้ำกก
428 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำปาด แม่น้ำกก
429 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำปิง
430 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.30 SUB basin แม่น้ำชี
431 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
432 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำชี
433 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
434 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.60 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
435 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
436 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
437 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำมูล
438 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
439 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
440 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.20 SUB basin แม่น้ำมูล
441 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 3.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
442 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
443 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
444 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 21.80 SUB basin แม่น้ำมูล
445 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
446 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
447 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 3.0 29.00 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
448 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 27.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
449 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
450 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
451 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
452 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 6.5 18.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
453 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
454 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำยม
455 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
456 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
457 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
458 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 34.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
459 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
460 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
461 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
462 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
463 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
464 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
465 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
466 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.30 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
467 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
468 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำปาด แม่น้ำวัง
469 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
470 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
471 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 32.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
472 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
473 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
474 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
475 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
476 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 0 แม่น้ำน่าน
477 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
478 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองสก แม่น้ำยม
479 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
480 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
481 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำน่าน
482 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
483 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
484 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
485 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
486 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
487 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 38.80 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
488 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
489 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.70 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
490 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.00 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
491 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
492 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
493 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
494 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
495 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
496 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
497 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
498 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
499 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
500 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
501 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
502 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 39.70 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
503 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
504 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 76.50 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
505 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 2.5 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
506 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
507 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
508 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
509 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
510 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
511 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
512 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
513 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
514 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
515 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
516 STN2051 บ้านไสกล้วยเถื่อน* เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
517 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
518 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
519 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
520 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองปะเหลี่ยน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
521 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา ทะเลสาบสงขลา
522 STN2062 บ้านชายคลอง* บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
523 STN2064 บ้านวังสายทอง* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
524 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
525 STN1984 บ้านแม่ซา* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
526 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
527 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่มอก ยม
528 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่มอก ยม
529 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กวง ปิง
530 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ลี้ ปิง
531 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1 มูล
532 STN2019 บ้านเฉลียงโศก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.60 ลำแซะ มูล
533 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำจักรราช มูล
534 STN2022 บ้านธรรมจักรพัฒนา* ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำสะแทดส่วนที่ 1 มูล
535 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1 มูล
536 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำนางรอง มูล
537 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำปลายมาศ มูล
538 STN2045 บ้านบางสัก* บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
539 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1 วัง
540 STN2002 บ้านไหล่หินตะวันตก* ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลางส่วนที่ 2 วัง
541 STN1994 บ้านหาดส้มป่อย* แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ขาน ปิง
542 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ขาน ปิง
543 STN1996 บ้านท่าต้นกวาว* ชมภู สารภี เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่กวง ปิง
544 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่สอย วัง
545 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
546 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
547 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำงาว ยม
548 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำวังตอนบน วัง
549 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนบน วัง
550 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนบน วัง
551 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0.0 0.0 0.0 22.90 ลำชี มูล
552 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำภาค น่าน
553 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
554 STN2033 บ้านเหนือ* นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
555 STN2034 บ้านแก่งออมสิงห์* เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
556 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
557 STN2036 บ้านท่าโปร่ง* ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังทอง น่าน
558 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่มอก ยม
559 STN2038 บ้านโป่งวัว* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 2 ยม
560 STN2039 บ้านนากล่ำ* น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 53.20 คลองตรอน น่าน
561 STN2040 บ้านห้วยน้อยกา* ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำปาด น่าน
562 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
563 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 53.20 น้ำปาด น่าน
564 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
565 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
566 STN1945 บ้านวังไทร* ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
567 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 37.70 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
568 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 2.5 30.60 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
569 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 1.0 28.60 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
570 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
571 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
572 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
573 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.0 0.0 403.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
574 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองปะเหลี่ยน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
575 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
576 STN1926 ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
577 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
578 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 59.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
579 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
580 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
581 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
582 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
583 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
584 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
585 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
586 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
587 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ริม ปิง
588 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
589 STN1989 บ้านป่าแดด* บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
590 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
591 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
592 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
593 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
594 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
595 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
596 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
597 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
598 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 28.60 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
599 STN1961 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
600 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
601 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
602 STN1965 บ้านหนองไห* หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 22.90 ลำน้ำชีส่วนที่ 3 ชี
603 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
604 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
605 STN1968 บ้านนารี* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 53.80 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 ชี
606 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
607 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
608 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
609 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
610 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง บางปะกง
611 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
612 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กลาง ปิง
613 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
614 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
615 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
616 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
617 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 โขงเหนือ
618 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
619 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
620 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
621 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
622 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
623 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
624 STN2100 บ้านแก้วแสน* แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
625 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
626 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
627 STN2069 บ้านย่านมะปราง* กะเปา คีรีรัฐนิยม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
628 STN2070 บ้านกระชุม* อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 4.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
629 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 24.80 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
630 STN2072 บ้านท่าไม้แดง* ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
631 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
632 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 52.20 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
633 STN2075 บ้านบางสาน* พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
634 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
635 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำพุง โขงเหนือ
636 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
637 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 โขงเหนือ
638 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
639 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
640 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
641 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
642 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
643 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
644 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
645 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
646 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
647 STN2111 บ้านทุ่งเจริญ* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
648 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสินปุน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
649 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 1.0 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
650 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
651 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
652 STN2138 บ้านผักหย่า* ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำโดมใหญ่ มูล
653 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำเซบก มูล
654 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5 มูล
655 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยขยุงส่วนที่ 2 มูล
656 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 ห้วยตุงลุง มูล
657 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.70 แม่น้ำยวมตอนบน สาละวิน
658 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
659 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
660 STN2146 บ้านทุ่งมะกอก* ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่สะมาด สาละวิน
661 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
662 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
663 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
664 STN2150 บ้านกูมุง* ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
665 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
666 STN2152 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
667 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
668 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
669 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
670 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
671 STN2157 บ้านบาโงยือรา สะเอะ กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
672 STN2136 บ้านกุดเชียงมุน* โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำโดมใหญ่ มูล
673 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
674 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 โขงเหนือ
675 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.5 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
676 STN2127 บ้านบางสังตี* หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 21.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
677 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2 ยม
678 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่คำมี ยม
679 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1 ยม
680 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 22.90 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
681 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
682 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยโพง มูล
683 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
684 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
685 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
686 STN2162 บ้านทรายแก้ว* ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
687 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
688 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
689 STN2165 บ้านกุนุงจนอง* เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
690 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
691 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
692 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
693 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
694 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
695 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
696 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
697 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
698 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
699 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
700 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
701 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
702 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
703 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
704 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
705 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
706 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
707 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
708 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
709 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
710 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
711 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
712 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
713 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
714 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
715 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
716 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
717 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
718 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.5 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
719 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
720 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
721 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
722 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
723 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
724 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
725 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
726 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
727 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
728 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
729 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
730 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 20.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
731 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
732 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 20.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
733 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
734 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
735 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
736 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 46.40 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
737 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
738 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
739 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 18.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
740 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
741 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
742 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
743 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
744 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
745 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
746 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 18.10 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
747 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
748 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
749 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
750 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
751 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
752 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
753 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
754 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
755 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
756 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
757 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
758 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
759 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
760 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
761 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
762 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.90 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
763 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
764 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
765 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
766 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
767 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 20.60 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
768 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 24.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
769 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
770 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
771 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.70 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
772 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
773 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 18.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
774 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
775 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.60 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
776 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
777 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
778 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
779 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 37.40 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
780 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 37.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
781 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
782 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
783 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
784 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
785 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
786 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
787 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
788 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
789 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
790 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
791 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
792 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.30 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
793 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
794 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
795 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.10 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
796 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
797 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
798 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
799 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
800 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
801 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
802 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
803 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.90 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
804 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
805 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 33.10 น้ำปี้ แม่น้ำยม
806 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
807 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
808 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
809 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
810 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
811 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
812 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 84.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
813 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
814 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.80 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
815 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
816 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
817 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
818 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
819 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
820 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
821 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
822 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 18.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
823 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
824 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
825 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
826 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
827 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
828 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
829 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
830 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
831 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 19.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
832 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
833 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
834 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
835 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
836 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
837 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
838 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
839 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
840 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
841 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
842 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
843 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
844 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
845 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
846 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
847 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
848 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
849 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
850 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
851 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
852 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
853 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
854 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
855 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
856 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
857 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
858 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
859 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 1.0 21.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
860 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
861 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
862 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
863 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
864 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
865 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
866 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
867 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
868 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
869 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
870 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
871 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
872 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
873 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
874 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
875 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
876 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
877 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
878 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
879 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
880 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
881 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
882 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
883 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 14.60 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
884 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
885 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 30.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
886 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
887 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
888 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
889 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
890 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 19.40 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
891 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 1.0 22.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
892 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
893 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
894 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
895 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
896 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
897 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
898 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
899 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
900 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 82.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
901 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
902 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
903 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
904 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
905 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
906 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
907 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
908 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
909 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
910 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
911 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 19.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
912 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
913 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
914 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
915 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
916 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.50 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
917 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
918 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
919 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
920 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
921 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 116.10 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
922 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
923 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
924 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
925 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
926 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
927 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
928 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
929 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
930 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
931 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 18.90 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
932 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
933 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
934 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 19.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
935 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
936 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 17.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
937 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 232.40 ลำกระจวน แม่น้ำชี
938 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.80 ลำกระจวน แม่น้ำชี
939 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
940 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 19.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
941 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
942 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
943 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
944 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
945 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
946 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
947 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
948 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
949 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
950 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
951 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
952 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
953 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
954 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.70 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
955 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
956 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
957 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
958 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
959 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
960 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
961 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
962 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
963 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
964 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
965</