จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 14
จากทั้งหมด: 14,836
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 00:39 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำวัง
2 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
3 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
4 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ตื่น ปิง
5 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
6 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
7 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
8 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.80 น้ำปี้ แม่น้ำยม
9 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
10 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
11 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำกก
12 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
13 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
14 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
15 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
16 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
17 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
18 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
19 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
20 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
21 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
22 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
23 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
24 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
25 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
26 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
27 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
28 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
29 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
30 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 96.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
31 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
32 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
33 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
34 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
35 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
36 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
37 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำงาว ยม
38 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
39 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
40 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 35.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
41 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
42 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
43 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
44 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง บางปะกง
45 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
46 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
47 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
48 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
49 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
50 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
51 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
52 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
53 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
54 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
55 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
56 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
57 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
58 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
59 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
60 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
61 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
62 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
63 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1 วัง
64 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
65 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
66 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
67 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 34.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
68 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
69 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
70 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
71 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
72 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 36.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
73 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
74 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
75 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
76 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
77 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
78 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
79 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
80 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
81 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
82 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
83 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
84 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
85 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
86 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
87 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
88 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
89 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
90 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
91 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
92 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
93 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
94 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
95 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
96 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
97 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
98 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
99 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
100 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
101 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 47.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
102 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
103 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
104 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
105 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำปาด แม่น้ำวัง
106 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำปาด แม่น้ำกก
107 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
108 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
109 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
110 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
111 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
112 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
113 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
114 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
115 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
116 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
117 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
118 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
119 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
120 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
121 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
122 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
123 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
124 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำพุง โขงเหนือ
125 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำโขง
126 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
127 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
128 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
129 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
130 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
131 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
132 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
133 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
134 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
135 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 33.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
136 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
137 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
138 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
139 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
140 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
141 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองตรอน แม่น้ำกก
142 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 SUB basin แม่น้ำกก
143 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
144 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
145 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
146 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
147 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.70 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
148 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
149 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
150 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
151 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
152 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแหง แม่น้ำโขง
153 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
154 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
155 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
156 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
157 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
158 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
159 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
160 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
161 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
162 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
163 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
164 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
165 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
166 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
167 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
168 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
169 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
170 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
171 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
172 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
173 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
174 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
175 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
176 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
177 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
178 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
179 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
180 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
181 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
182 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
183 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 โขงเหนือ
184 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
185 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
186 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
187 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
188 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
189 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
190 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
191 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
192 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
193 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
194 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
195 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
196 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
197 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
198 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
199 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
200 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
201 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
202 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
203 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
204 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
205 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
206 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
207 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
208 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
209 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำป่าสัก
210 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
211 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
212 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
213 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
214 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
215 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
216 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
217 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
218 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
219 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
220 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 ยม
221 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
222 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
223 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
224 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
225 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
226 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
227 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
228 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 33.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
229 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
230 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
231 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
232 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
233 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 27.60 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
234 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
235 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 44.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
236 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
237 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
238 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
239 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
240 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
241 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
242 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
243 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
244 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
245 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน วัง
246 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
247 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
248 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
249 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
250 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
251 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
252 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
253 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
254 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
255 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
256 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
257 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
258 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
259 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
260 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
261 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
262 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
263 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
264 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
265 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
266 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
267 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
268 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
269 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
270 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
271 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
272 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
273 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
274 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
275 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
276 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
277 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 28.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
278 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
279 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
280 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
281 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
282 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
283 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
284 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
285 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
286 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
287 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
288 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
289 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
290 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
291 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
292 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 33.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
293 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
294 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
295 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่เมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
296 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
297 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
298 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
299 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 44.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
300 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
301 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
302 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
303 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
304 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
305 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
306 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
307 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
308 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
309 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 39.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
310 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
311 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
312 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
313 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
314 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
315 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.60 แม่น้ำยวมตอนบน สาละวิน
316 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
317 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำวังตอนบน วัง
318 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
319 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
320 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำโขง
321 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 43.00 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
322 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
323 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
324 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.60 น้ำพรหม แม่น้ำยม
325 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
326 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
327 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
328 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.60 SUB basin แม่น้ำมูล
329 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
330 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
331 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
332 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
333 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
334 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
335 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
336 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
337 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
338 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 37.70 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
339 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
340 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
341 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
342 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
343 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
344 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
345 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
346 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
347 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
348 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
349 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
350 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
351 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
352 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 38.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
353 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
354 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
355 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 30.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
356 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
357 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
358 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
359 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
360 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
361 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
362 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
363 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
364 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
365 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
366 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
367 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
368 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
369 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
370 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
371 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
372 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
373 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
374 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 36.40 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
375 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
376 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
377 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
378 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
379 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
380 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
381 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
382 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
383 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
384 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
385 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
386 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
387 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
388 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
389 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
390 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
391 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
392 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
393 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
394 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
395 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
396 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
397 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
398 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
399 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.00 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
400 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 51.60 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
401 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
402 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
403 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 32.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
404 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
405 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
406 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
407 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
408 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
409 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
410 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
411 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
412 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
413 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
414 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
415 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
416 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
417 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
418 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
419 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 114.20 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
420 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
421 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
422 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
423 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
424 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
425 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
426 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
427 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
428 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
429 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำสาน แม่น้ำโขง
430 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
431 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
432 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
433 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
434 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
435 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
436 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
437 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
438 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
439 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
440 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
441 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 108.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
442 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
443 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
444 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
445 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
446 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
447 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
448 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
449 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
450 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
451 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
452 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
453 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
454 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
455 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 47.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
456 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
457 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
458 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
459 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
460 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
461 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
462 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
463 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
464 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
465 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
466 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
467 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
468 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
469 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
470 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
471 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
472 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
473 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
474 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
475 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
476 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
477 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
478 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
479 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
480 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 55.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
481 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
482 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
483 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
484 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
485 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
486 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
487 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
488 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
489 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 50.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
490 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
491 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 40.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
492 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
493 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
494 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
495 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
496 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
497 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
498 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
499 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
500 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 31.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
501 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
502 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
503 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 29.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
504 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
505 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
506 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
507 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
508 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
509 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
510 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 35.80 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
511 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.60 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
512 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 30.60 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
513 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
514 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
515 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.50 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
516 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
517 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
518 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 32.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
519 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
520 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
521 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 38.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
522 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
523 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
524 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
525 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 41.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
526 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
527 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
528 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
529 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
530 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
531 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
532 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
533 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
534 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.80 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
535 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
536 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 37.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
537 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
538 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
539 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
540 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
541 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 35.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
542 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
543 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
544 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
545 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 31.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
546 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
547 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
548 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
549 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
550 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
551 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
552 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 38.80 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
553 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
554 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
555 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 35.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
556 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 38.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
557 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
558 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 42.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
559 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
560 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
561 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
562 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 64.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
563 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
564 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
565 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
566 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
567 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
568 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
569 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
570 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
571 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
572 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
573 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
574 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 35.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
575 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
576 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
577 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
578 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
579 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
580 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
581 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
582 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
583 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
584 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
585 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
586 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
587 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 103.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
588 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
589 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
590 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
591 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่งัด แม่น้ำปิง
592 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
593 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
594 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
595 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
596 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
597 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
598 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
599 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
600 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
601 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
602 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
603 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
604 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
605 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่หาด แม่น้ำปิง
606 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
607 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
608 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
609 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
610 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
611 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
612 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
613 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 30.20 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
614 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 29.80 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
615 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
616 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
617 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
618 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.50 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
619 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
620 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
621 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
622 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
623 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
624 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
625 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
626 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
627 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.10 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
628 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
629 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
630 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
631 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
632 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
633 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
634 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 31.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
635 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 31.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
636 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
637 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
638 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
639 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
640 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
641 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
642 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
643 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
644 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
645 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
646 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
647 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 79.30 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
648 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
649 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
650 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
651 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
652 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
653 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
654 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
655 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
656 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
657 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 48.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
658 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
659 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
660 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
661 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 30.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
662 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
663 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
664 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 38.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
665 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 30.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
666 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
667 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
668 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
669 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 33.30 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
670 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำท่าจีน
671 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
672 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
673 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
674 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
675 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำสา แม่น้ำวัง
676 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
677 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 33.00 แม่น้ำควน แม่น้ำป่าสัก
678 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
679 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
680 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
681 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
682 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 37.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
683 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
684 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
685 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
686 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
687 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
688 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.80 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
689 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
690 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
691 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 34.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
692 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
693 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 38.90 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
694 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
695 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
696 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
697 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
698 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
699 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
700 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
701 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
702 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
703 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
704 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
705 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
706 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
707 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 33.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
708 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
709 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
710 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
711 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
712 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
713 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
714 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
715 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
716 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
717 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
718 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 33.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
719 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
720 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
721 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 40.20 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
722 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำว้า แม่น้ำปิง
723 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
724 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
725 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
726 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
727 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
728 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
729 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
730 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
731 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
732 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
733 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
734 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
735 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
736 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
737 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
738 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
739 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
740 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
741 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
742 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
743 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
744 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
745 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 41.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
746 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
747 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
748 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
749 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 30.30 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
750 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 34.00 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
751 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
752 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
753 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
754 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
755 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
756 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
757 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
758 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 40.80 ลำกระจวน แม่น้ำชี
759 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.70 ลำกระจวน แม่น้ำชี
760 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 31.30 ลำคันฉู แม่น้ำชี
761 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
762 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 33.30 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
763 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
764 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
765 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
766 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
767 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 121.30 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
768 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 33.30 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
769 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
770 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 39.40 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
771 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
772 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
773 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
774 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
775 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
776 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
777 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 59.90 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
778 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.20 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
779 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
780 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 35.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
781 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
782 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
783 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
784 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
785 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 31.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
786 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
787 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
788 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
789 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
790 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
791 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 35.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
792 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
793 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
794 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
795 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
796 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
797 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
798 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
799 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
800 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
801 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
802 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
803 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.30 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
804 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
805 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
806 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
807 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
808 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 92.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
809 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
810 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
811 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
812 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 12.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
813 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
814 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
815 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
816 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
817 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
818 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
819 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 33.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
820 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
821 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
822 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
823 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
824 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
825 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
826 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
827 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
828 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
829 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
830 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
831 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
832 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
833 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 37.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
834 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
835 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
836 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
837 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
838 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
839 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
840 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
841 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
842 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
843 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 42.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
844 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
845 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
846 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
847 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
848 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
849 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
850 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
851 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
852 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
853 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
854 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
855 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
856 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
857 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
858 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
859 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
860 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
861 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
862 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
863 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
864 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
865 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
866 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
867 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
868 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
869 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
870 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 19.30 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
871 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
872 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
873 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
874 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
875 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
876 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
877 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
878 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
879 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
880 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
881 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
882 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.50 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
883 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
884 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
885 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
886 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 115.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
887 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
888 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
889 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
890 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
891 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
892 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
893 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
894 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
895 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
896 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
897 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
898 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
899 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
900 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
901 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 3.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
902 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
903 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
904 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
905 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
906 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
907 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
908 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
909 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
910 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
911 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
912 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
913 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
914 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
915 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
916 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
917 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
918 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
919 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 35.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
920 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
921 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
922 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 47.00 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
923 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
924 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
925 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
926 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
927 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
928 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
929 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
930 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 40.20 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
931 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 34.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
932 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 32.60 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
933 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
934 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
935 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
936 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
937 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
938 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
939 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 23.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
940 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
941 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
942 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
943 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
944 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
945 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
946 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
947 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
948 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
949 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
950 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 113.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
951 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
952 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 21.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
953 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
954 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
955 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
956 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
957 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
958 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
959 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
960 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
961 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
962 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
963 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
964 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
965 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 19.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
966 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
967 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 40.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
968 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
969 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
970 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0