จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 404
จากทั้งหมด: 1,807
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 1 0 1
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 0 1 1 0 19 0 21
ปริมาณฝน = 0 มม. 163 46 582 153 292 107 1343
รวม 163 47 583 153 312 107 1365
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 55 12 250 59 162 49 587
จำนวนสถานีทั้งหมด 218 59 833 212 474 156 1952
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
แดง 0 0 0 0 0 0 0
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 0 0 0 0 0
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 218 59 833 212 474 156 1952
รวม 218 59 833 212 474 156 1952
C E N NE S W รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2023-01-28 21:15:02)
106 59 547 144 327 126 1309