จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 393
จากทั้งหมด: 8,900
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
กราฟ แสดงสัดส่วนสถานการณ์เตือนภัย
Rain Chart (30/11/2022 17:58)
Total Station: 5491
ไม่มีฝนตก
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
ฝนตกเล็กน้อย