จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 108
จากทั้งหมด: 12,452
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
กราฟ แสดงสัดส่วนสถานการณ์เตือนภัย
Rain Chart (25/03/2023 08:53)
Total Station: 5749
ไม่มีฝนตก
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
ฝนตกเล็กน้อย