จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 388
จากทั้งหมด: 1,791
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 1 0 0 0 0 1 0 15 0 4 0 21
ปริมาณฝน = 0 มม. 488 90 74 36 36 53 78 163 197 129 129 1473
รวม 489 90 74 36 36 54 78 179 197 133 129 1495
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 234 32 45 4 1 13 28 37 68 125 -117 587
จำนวนสถานีทั้งหมด 723 122 119 40 37 67 106 216 265 258 12 1965
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
แดง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 722 122 119 40 37 67 106 215 265 257 12 1962
รวม 723 122 119 40 37 67 106 216 265 258 12 1965
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2023-01-28 20:19:03)
488 66 78 26 25 67 99 94 134 235 9 1321