จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 380
จากทั้งหมด: 1,783
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1954 สถานี วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 19:30 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 3.0 138.5 279.5 26.40 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
2 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 5.5 5.5 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
3 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
4 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 3.5 3.5 24.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
5 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 1.5 2.5 21.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
6 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
7 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
8 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 1.0 1.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
9 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 9.0 21.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
10 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 2.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
11 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
12 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.5 3.5 29.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
13 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.5 0.5 21.30 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
14 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.5 4.5 22.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
15 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.5 0.5 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
16 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.5 0.5 25.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
17 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
18 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.5 0.5 0.5 29.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
19 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.5 0.5 28.00 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
20 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.5 1.5 24.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
21 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.5 0.5 20.80 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
22 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.5 1.0 18.90 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
23 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
24 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
25 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
26 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.50 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
27 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
28 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
29 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 17.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำยม
30 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
31 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
32 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
33 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
34 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
35 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำตาปี
36 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 204.40 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
37 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
38 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
39 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
40 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
41 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำบางปะกง
42 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
43 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
44 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
45 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
46 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
47 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
48 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
49 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 3.50 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
50 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
51 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 2.0 26.10 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
52 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 7.50 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
53 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
54 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
55 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
56 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
57 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
58 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
59 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 151.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
60 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
61 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 18.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำน่าน
62 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
63 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
64 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
65 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 15.50 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
66 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 17.40 คลองพระสทึง แม่น้ำยม
67 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
68 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
69 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.60 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
70 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
71 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.80 SUB basin แม่น้ำชี
72 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
73 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 13.00 SUB basin แม่น้ำชี
74 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.50 SUB basin แม่น้ำมูล
75 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.50 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
76 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
77 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
78 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำมูล
79 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
80 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
81 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
82 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.40 SUB basin แม่น้ำมูล
83 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
84 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
85 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
86 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
87 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
88 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 SUB basin แม่น้ำกก
89 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 70.90 SUB basin แม่น้ำกก
90 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำปาด แม่น้ำกก
91 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
92 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 17.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
93 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
94 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำชี
95 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
96 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
97 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 11.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
98 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.60 SUB basin แม่น้ำยม
99 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
100 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
101 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
102 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
103 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 17.80 SUB basin แม่น้ำยม
104 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
105 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
106 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 8.20 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
107 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
108 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
109 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
110 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
111 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.50 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
112 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
113 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.10 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
114 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 16.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
115 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
116 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
117 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
118 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
119 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 9.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
120 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
121 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 18.50 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
122 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 16.50 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
123 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.40 0 แม่น้ำน่าน
124 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
125 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองสก แม่น้ำยม
126 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 14.70 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
127 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
128 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
129 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
130 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
131 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
132 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
133 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
134 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
135 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
136 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.60 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
137 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำน่าน
138 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
139 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 70.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
140 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
141 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
142 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
143 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
144 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
145 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
146 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
147 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
148 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
149 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
150 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำพรหม แม่น้ำยม
151 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำพรหม แม่น้ำยม
152 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
153 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
154 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
155 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
156 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
157 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
158 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำยม
159 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
160 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
161 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
162 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 SUB basin แม่น้ำน่าน
163 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
164 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
165 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
166 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
167 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
168 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 7.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
169 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
170 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
171 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำแหง แม่น้ำโขง
172 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
173 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแหง แม่น้ำชี
174 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแหง แม่น้ำโขง
175 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำแหง แม่น้ำโขง
176 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 9.50 น้ำแหง แม่น้ำโขง
177 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
178 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
179 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
180 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
181 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
182 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
183 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
184 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
185 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
186 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.20 SUB basin แม่น้ำโขง
187 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.90 SUB basin แม่น้ำโขง
188 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
189 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
190 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่ลาว แม่น้ำยม
191 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 12.30 SUB basin แม่น้ำโขง
192 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 10.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
193 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
194 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.10 SUB basin แม่น้ำโขง
195 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
196 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
197 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
198 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่ลาว แม่น้ำวัง
199 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่ลาว แม่น้ำวัง
200 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่ลาว แม่น้ำชี
201 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
202 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
203 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
204 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
205 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 13.50 คลองวังเจ้า แม่น้ำน่าน
206 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
207 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 11.90 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
208 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 12.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
209 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 18.20 ลำสนธิ แม่น้ำท่าจีน
210 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.80 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
211 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
212 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 10.50 SUB basin แม่น้ำชี
213 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
214 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
215 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 17.30 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
216 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
217 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 5.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
218 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
219 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
220 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.50 ลำตะคอง แม่น้ำยม
221 STN1432 บ้านหาดไร่* น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
222 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.70 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
223 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
224 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.60 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
225 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
226 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำว้า แม่น้ำปิง
227 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
228 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
229 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
230 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
231 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
232 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.70 SUB basin แม่น้ำวัง
233 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 12.50 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
234 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 14.90 SUB basin แม่น้ำโขง
235 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.10 SUB basin แม่น้ำโขง
236 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
237 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
238 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
239 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
240 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
241 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
242 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
243 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
244 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
245 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 48.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
246 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 32.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
247 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
248 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
249 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
250 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
251 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
252 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
253 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
254 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
255 STN1824 บ้านหัวเงา แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
256 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
257 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
258 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.50 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
259 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
260 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
261 STN1830 บ้านห้วยกระทิง พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
262 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
263 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
264 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
265 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
266 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงเหนือ
267 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
268 STN1837 บ้านแม่สลัก ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
269 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
270 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
271 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
272 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
273 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
274 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำโขงเหนือ
275 STN1810 บ้านน้ำลัด บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
276 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4 แม่น้ำปิง
277 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
278 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
279 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
280 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
281 STN1816 บ้านปวง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
282 STN1817 บ้านแม่ของ แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
283 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
284 STN1820 บ้านโท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
285 STN1821 บ้านโท้งสาแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
286 STN1822 บ้านถ้ำลอด ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1 แม่น้ำสาละวิน
287 STN1844 บ้านสาเจริญ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
288 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
289 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
290 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
291 STN1918 บ้านผัง 120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
292 STN1919 บ้านวังยาว น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 324.50 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
293 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
294 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
295 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
296 STN1923 บ้านปลักหว้า ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.0 0.0 80.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
297 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 1.5 27.70 คลองปะเหลี่ยน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
298 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 19.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
299 STN1916 บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
300 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
301 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
302 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขงเหนือ
303 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
304 STN1896 บ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
305 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 18.00 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
306 STN1898 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 16.40 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
307 STN1899 บ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 18.00 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
308 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
309 STN1901 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 18.60 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
310 STN1902 บ้านเขาวง วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 17.00 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
311 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
312 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 19.30 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
313 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 17.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
314 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
315 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
316 STN1908 บ้านโหล่น นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
317 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
318 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 17.40 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
319 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
320 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
321 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
322 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองกุย แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
323 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
324 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
325 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
326 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 3.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
327 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
328 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
329 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
330 STN1858 บ้านปางถ้ำ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
331 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
332 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
333 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
334 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
335 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
336 STN1873 บ้านวังบ่าง สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
337 STN1874 บ้านห้วยข่อย ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
338 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 25.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
339 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
340 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
341 STN1878 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
342 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
343 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
344 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
345 STN1882 บ้านพระซอง พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
346 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 16.40 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
347 STN1885 บ้านดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
348 STN1886 บ้านหนองค้าพัฒนา นาม่อง กุดบาก สกลนคร 0.0 0.0 0.0 17.70 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
349 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 17.00 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
350 STN1888 บ้านกกโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
351 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
352 STN1890 บ้านฝั่งแดง ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
353 STN1891 บ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 16.10 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
354 STN1892 บ้านกุดแห่ กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 18.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
355 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
356 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 21.50 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
357 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 55.50 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
358 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 61.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
359 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 57.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
360 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
361 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
362 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 2.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
363 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
364 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.5 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
365 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
366 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 7.5 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
367 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 2.5 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
368 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
369 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
370 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
371 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
372 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
373 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
374 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
375 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
376 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
377 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
378 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
379 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
380 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.5 49.40 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
381 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
382 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
383 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
384 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
385 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
386 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
387 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
388 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
389 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 21.20 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
390 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 31.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
391 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
392 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
393 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
394 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 55.20 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
395 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
396 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
397 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
398 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 21.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
399 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
400 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
401 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
402 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 22.00 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
403 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
404 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
405 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
406 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 202.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
407 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
408 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 44.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
409 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 64.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
410 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
411 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
412 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 6.0 23.30 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
413 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
414 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
415 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
416 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
417 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
418 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
419 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
420 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 20.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
421 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
422 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 6.0 24.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
423 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 3.0 22.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
424 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
425 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
426 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
427 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
428 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
429 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
430 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
431 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
432 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
433 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
434 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.50 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
435 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 -23.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
436 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
437 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
438 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
439 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 19.20 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
440 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
441 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.30 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
442 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.20 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
443 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 19.70 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
444 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 18.20 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
445 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
446 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
447 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
448 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
449 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 19.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
450 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
451 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
452 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
453 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
454 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.30 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
455 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
456 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 14.30 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
457 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
458 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
459 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 98.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
460 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
461 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
462 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
463 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
464 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 32.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
465 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
466 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
467 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
468 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
469 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
470 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
471 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
472 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
473 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
474 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
475 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
476 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
477 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.60 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
478 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
479 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
480 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
481 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
482 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 58.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
483 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
484 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
485 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.90 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
486 STN1944 บ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
487 STN1945 บ้านวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
488 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 5.5 31.20 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
489 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 2.5 29.00 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
490 STN1948 บ้านบางปรุ คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.00 คลองสก แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
491 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 7.0 27.00 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
492 STN1951 บ้านควนสบาย นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.5 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
493 STN1952 บ้านหน้าช่องฉันทนา (บ้านไสใหญ่) สินปุน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองสินปุน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
494 STN1957 บ้านบางสังโต้ง ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองละอุ่น แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
495 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
496 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
497 STN1960 บ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 21.20 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
498 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
499 STN1955 บ้านศรีราชา รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.30 คลองตะกั่วป่า แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
500 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 17.70 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
501 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 19.90 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
502 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
503 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
504 STN0573 บ้านหนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
505 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
506 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
507 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
508 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
509 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
510 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
511 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 8.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
512 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
513 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
514 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
515 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
516 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
517 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.00 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
518 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
519 STN0598 บ้านหัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
520 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่หาด แม่น้ำปิง
521 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
522 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
523 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 79.40 แม่งัด แม่น้ำปิง
524 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
525 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 37.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
526 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
527 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
528 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
529 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
530 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
531 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
532 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
533 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่ลาว แม่น้ำโขง
534 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
535 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
536 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
537 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
538 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
539 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
540 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
541 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
542 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 8.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
543 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
544 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
545 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
546 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
547 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
548 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
549 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
550 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
551 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
552 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
553 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
554 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
555 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
556 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
557 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
558 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
559 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
560 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
561 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
562 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
563 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 53.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
564 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
565 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
566 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
567 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
568 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
569 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
570 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
571 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
572 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
573 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองสก แม่น้ำตาปี
574 STN0499 บ้านนาใหญ่ ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
575 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
576 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
577 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
578 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
579 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 12.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
580 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
581 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 15.90 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
582 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 11.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
583 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 12.60 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
584 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 12.10 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
585 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
586 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
587 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.30 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
588 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 37.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
589 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 16.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
590 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 11.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
591 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
592 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
593 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
594 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
595 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
596 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 11.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
597 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
598 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
599 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 12.30 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
600 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 19.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
601 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
602 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
603 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
604 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
605 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
606 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
607 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
608 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
609 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
610 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 15.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
611 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
612 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 19.10 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
613 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.70 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
614 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 39.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
615 STN0570 บ้านใต้โตน* บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
616 STN0571 บ้านพันวาล 4 รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 18.10 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
617 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
618 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
619 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
620 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
621 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
622 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 8.20 น้ำสาน แม่น้ำโขง
623 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
624 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 5.0 37.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
625 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
626 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 33.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
627 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
628 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
629 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
630 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
631 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
632 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
633 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
634 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
635 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
636 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 15.80 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
637 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
638 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 16.30 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
639 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
640 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
641 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 14.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
642 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
643 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
644 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
645 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
646 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 28.20 น้ำปี้ แม่น้ำยม
647 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
648 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.80 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
649 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
650 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
651 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
652 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
653 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
654 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 9.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
655 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
656 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
657 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
658 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 10.70 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
659 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
660 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
661 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 12.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
662 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำสา แม่น้ำน่าน
663 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำสา แม่น้ำน่าน
664 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
665 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
666 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
667 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
668 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
669 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
670 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
671 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
672 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
673 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
674 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
675 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
676 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
677 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
678 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
679 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
680 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
681 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
682 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
683 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
684 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
685 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
686 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
687 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
688 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
689 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
690 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
691 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
692 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
693 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
694 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
695 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 10.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
696 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
697 STN0422 บ้านแม่ก๊ะเปียง สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
698 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
699 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 73.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
700 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
701 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
702 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
703 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
704 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
705 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
706 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
707 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
708 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
709 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
710 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 18.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
711 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 19.40 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
712 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 15.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
713 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
714 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
715 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
716 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
717 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
718 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
719 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 11.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
720 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 10.60 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
721 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
722 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
723 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำสาน แม่น้ำโขง
724 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
725 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
726 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
727 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
728 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
729 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
730 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
731 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
732 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
733 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
734 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
735 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.10 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
736 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 20.80 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
737 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
738 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 20.40 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
739 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 12.0 25.90 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
740 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
741 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 12.60 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
742 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
743 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 4.0 21.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
744 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
745 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 112.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
746 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
747 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 11.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
748 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
749 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
750 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
751 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
752 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
753 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 16.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
754 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
755 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
756 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 22.20 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
757 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 18.70 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
758 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 6.0 22.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
759 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 23.70 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
760 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
761 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 6.5 32.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
762 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 3.0 36.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
763 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
764 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
765 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
766 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.30 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
767 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.30 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
768 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
769 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
770 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
771 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
772 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
773 STN0127 บ้านผาบ่อง ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.90 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
774 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
775 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
776 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
777 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
778 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 47.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
779 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
780 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี(สายหลัก) แม่น้ำตาปี
781 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
782 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
783 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 18.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
784 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.30 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
785 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
786 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
787 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
788 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 9.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
789 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
790 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
791 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
792 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
793 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 13.70 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
794 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
795 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 52.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
796 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 11.10 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
797 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
798 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 46.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
799 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
800 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
801 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 6.5 12.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
802 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
803 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
804 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
805 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
806 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
807 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
808 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 22.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
809 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
810 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
811 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
812 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
813 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
814 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
815 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
816 STN0036 บ้านปางต้นฆ้อง มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
817 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
818 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
819 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
820 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
821 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
822 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
823 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
824 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
825 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.5 14.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
826 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
827 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
828 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
829 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
830 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 6.0 19.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
831 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
832 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
833 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
834 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.40 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
835 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 49.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
836 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
837 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
838 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
839 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
840 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
841 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 46.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
842 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
843 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
844 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
845 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
846 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
847 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 13.80 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
848 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
849 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 32.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
850 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
851 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.10 คลองสก แม่น้ำตาปี
852 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.60 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
853 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
854 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
855 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 8.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
856 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 12.30 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
857 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 20.80 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
858 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 13.90 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
859 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
860 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 15.10 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
861 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
862 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
863 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
864 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 12.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
865 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
866 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
867 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
868 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
869 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
870 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
871 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
872 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
873 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.50 แม่ลาว แม่น้ำโขง
874 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
875 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 16.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
876 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.20 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
877 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
878 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 9.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
879 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
880 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
881 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
882 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
883 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 18.30 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
884 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.80 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
885 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 18.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
886 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
887 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
888 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
889 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
890 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
891 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
892 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
893 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
894 STN0262 บ้านโคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
895 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 18.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
896 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
897 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
898 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
899 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
900 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
901 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
902 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
903 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
904 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 18.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
905 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
906 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
907 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
908 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
909 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
910 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
911 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
912 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
913 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
914 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
915 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
916 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.40 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
917 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
918 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
919 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 11.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
920 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
921 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
922 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
923 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 50.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
924 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
925 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
926 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
927 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 18.30 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
928 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 42.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
929 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 17.0 21.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
930 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
931 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
932 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 18.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
933 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 12.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
934 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
935 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 12.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
936 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
937 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 11.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
938 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 19.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
939 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 15.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
940 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
941 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
942 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
943 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
944 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 11.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
945 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
946 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
947 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
948 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
949 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
950 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 9.80 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
951 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 12.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
952 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
953 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
954 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
955 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
956 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
957 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
958 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
959 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
960 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
961 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
962 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
963 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
964 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
965 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
966 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 45.5 25.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
967 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
968 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
969 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 18.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
970 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
971 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
972 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
973 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
974 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 15.30 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
975 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 15.70 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
976 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
977 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
978 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
979 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
980 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
981 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
982 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
983 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.60 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
984 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
985 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
986 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
987 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 12.20 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
988 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 16.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
989 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
990 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 13.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
991 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
992 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
993 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
994 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
995 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
996 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
997 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
998 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
999 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1000 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 14.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1001 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1002 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 22.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1003 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1004 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1005 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1006 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1007 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 14.30 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1008 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1009 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1010 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1011 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1012 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 14.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1013 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 16.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1014 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 35.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1015 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1016 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1017 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 71.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1018 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1019 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1020 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1021 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1022 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1023 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1024 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 18.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1025 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1026 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1027 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1028 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 15.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1029 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 7.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1030 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1031 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 15.90 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขง
1032 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 1.0 18.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1033 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 6.0 23.10 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1034 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 18.5 76.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1035 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1036 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1037 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1038 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1039 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.5 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1040 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1041 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1042 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 7.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1043 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 2.5 20.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1044 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1045 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 5.5 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1046 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1047 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1048 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 4.5 20.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1049 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.5 40.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1050 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1051 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1052 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1053 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1054 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1055 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1056 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1057 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1058 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1059 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1060 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1061 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 12.70 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
1062 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1063 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.30 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1064 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1065 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1066 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1067 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 18.30 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1068 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1069 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 20.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1070 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1071 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1072 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1073 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1074 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 48.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1075 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1076 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1077 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1078 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.5 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1079 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 2.5 17.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1080 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.90 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1081 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1082 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.5 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1083 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1084 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1085 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1086 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 13.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1087 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1088 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1089 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1090 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1091 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 111.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1092 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 29.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1093 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1094 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1095 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
1096 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1097 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1098 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1099 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1100 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1101 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1102 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1103 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.50 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1104 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1105 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1106 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1107 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 15.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1108 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 13.10 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1109 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1110 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1111 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1112 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1113 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 15.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1114 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1115 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 9.50 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
1116 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1117 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1118 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 16.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1119 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 14.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1120 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 13.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1121 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1122 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1123 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1124 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 13.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1125 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1126 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1127 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 18.10 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1128 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1129 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 15.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1130 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 17.80 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1131 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1132 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1133 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1134 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 10.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1135 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1136 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1137 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 91.50 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1138 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 14.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1139 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 15.40 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1140 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1141 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 16.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1142 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.10 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1143 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 12.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1144 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1145 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 14.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1146 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1147 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1148 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 9.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1149 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1150 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 12.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1151 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 8.20 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1152 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 11.10 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1153 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1154 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 11.40 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1155 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 11.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1156 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 17.10 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1157 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 9.40 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1158 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.30 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1159 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 14.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1160 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1161 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 17.10 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1162 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1163 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1164 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 11.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1165 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1166 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 13.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1167 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 18.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1168 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 16.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1169 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 15.50 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1170 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 14.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1171 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 17.70 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1172 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 15.90 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1173 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 17.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1174 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1175 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 19.90 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
1176 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 16.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1177 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 17.80 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1178 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 21.00 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1179 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 16.30 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1180 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 20.40 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1181 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1182 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1183 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 17.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1184 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1185 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1186 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 14.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1187 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 1.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1188 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.5 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1189 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1190 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1191 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 21.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1192 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 2.0 25.10 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1193 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 2.0 24.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1194 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1195 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1196 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 21.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1197 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1198 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1199 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1200 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1201 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1202 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 86.80 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1203 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 12.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1204 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1205 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 2.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1206 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1207 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 20.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1208 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1209 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1210 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 14.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
1211 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 8.80 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
1212 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 13.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
1213 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 14.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1214 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 11.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1215 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 14.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1216 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1217 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
1218 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1219 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
1220 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 13.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
1221 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 9.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
1222 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1223 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1224 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1225 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 17.80 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1226 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1227 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
1228 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1229 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 39.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1230 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0