จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 380
จากทั้งหมด: 8,887
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 9 9 12 6 16 7 59
ปริมาณฝน = 0 มม. 172 44 546 115 273 111 1261
รวม 181 53 558 121 289 118 1320
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 34 6 209 49 145 33 476
จำนวนสถานีทั้งหมด 215 59 767 170 434 151 1796
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
C E N NE S W รวม
แดง 0 0 0 0 0 0 0
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 0 0 0 0 0
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 215 59 767 170 434 151 1796
รวม 215 59 767 170 434 151 1796
C E N NE S W รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2022-11-30 17:44:45)
82 46 455 91 374 106 1154