จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 326
จากทั้งหมด: 8,833
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
เรดาร์ กรมอุตุนิยมวิทยา
เรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 16:50
เชียงราย 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ลำพูน 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
พิษณุโลก 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
น่าน 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ขอนแก่น 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
สกลนคร 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
อุบลราชธานี 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
สมุทรสงคราม 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
สุวรรณภูมิ 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ระยอง 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
หัวหิน 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ชุมพร 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
สุราษฎร์ธานี 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ภูเก็ต 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
กระบี่ 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
สะทิงพระ 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
นราธิวาส 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
กรุงเทพมหานคร 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
อมก๋อย 2022-11-30 08:50:11 (UTC)
ลำพูน Try hitting the Refresh / Reload button to make certain you are viewing up-to-date radar image.
ประเทศไทย 2022-11-30 08:50:11 (UTC)