จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 386
จากทั้งหมด: 8,893
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 1798 สถานี วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 17:47 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 12.0 12.0 25.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำท่าจีน
2 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำท่าจีน
3 STN0416 บ้านแม่หงานหลวง ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
4 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 6.5 12.5 23.50 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
5 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 5.5 5.5 21.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
6 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 5.5 6.0 21.00 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
7 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
8 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 4.5 4.5 25.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
9 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 3.5 6.0 24.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
10 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 3.0 3.0 26.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
11 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 2.5 2.5 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 2.0 3.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
13 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 2.0 2.0 25.40 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
14 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 2.0 2.0 23.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
15 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 2.0 4.0 23.10 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
16 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 1.5 1.5 23.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
17 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 0.0 1.5 1.5 26.40 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
18 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 1.5 4.0 21.20 น้ำสา แม่น้ำน่าน
19 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 1.0 1.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
20 STN0172 บ้านโรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 0.0 1.0 33.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
21 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 1.0 1.0 1.5 20.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
22 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 1.0 1.0 19.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
23 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 1.0 1.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
24 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 1.0 3.0 22.30 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
25 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 1.0 1.0 18.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
26 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 1.0 1.0 26.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
27 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 1.0 1.5 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
28 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 1.0 1.5 25.80 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
29 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.5 1.0 25.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
30 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
31 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.5 19.5 24.30 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
32 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.5 10.5 25.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
33 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.5 0.5 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
34 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.5 0.5 -99.90 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
35 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
36 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.5 0.5 26.40 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
37 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.5 1.5 24.80 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
38 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.5 2.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
39 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.5 3.0 24.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
40 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.5 0.5 29.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
41 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
42 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.5 12.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
43 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.5 0.5 19.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
44 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.5 0.5 21.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
45 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.5 7.0 28.80 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
46 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.5 2.5 28.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
47 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.5 2.5 21.90 น้ำว้า แม่น้ำปิง
48 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.5 1.0 17.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
49 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.5 0.5 24.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
50 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.5 1.5 26.60 น้ำว้า แม่น้ำเจ้าพระยา
51 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.5 0.5 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
52 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.5 0.5 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
53 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.5 4.0 21.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
54 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.5 5.5 22.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
55 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 6.0 17.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
56 STN0319 บ้านเขาขาด ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.5 17.5 23.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
57 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.5 9.0 21.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
58 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
59 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.5 2.0 21.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
60 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
61 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
62 STN0369 บ้านเมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
63 STN0372 บ้านแม่แสลม เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
64 STN0373 บ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
65 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
66 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
67 STN0385 บ้านบ่อแสง แม่ต๋ำ พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
68 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
69 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
70 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
71 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
72 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
73 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 2.0 24.80 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
74 STN0329 บ้านน้ำหมัน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
75 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
76 STN0346 บ้านหัวนา นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
77 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
78 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
79 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
80 STN0354 บ้านโปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำปี้ แม่น้ำยม
81 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
82 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
83 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
84 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
85 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
86 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
87 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
88 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
89 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
90 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
91 STN0375 บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
92 STN0376 บ้านห้วยไฟ แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.5 20.50 น้ำสา แม่น้ำน่าน
93 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
94 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
95 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
96 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
97 STN0404 บ้านสันป่าสัก บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
98 STN0405 บ้านห้วยน้ำดัง กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 18.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
99 STN0378 บ้านฮากฮาน ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
100 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
101 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
102 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
103 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
104 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
105 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
106 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
107 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
108 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
109 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
110 STN0407 บ้านเสาแดง แจ่มหลวง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 19.40 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
111 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
112 STN0409 บ้านห้วยบง บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
113 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 18.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
114 STN0414 บ้านห้วยปูลิง ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
115 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
116 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
117 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
118 STN0461 บ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
119 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
120 STN0487 บ้านบางพรวด ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
121 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
122 STN0475 บ้านพุพรหม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
123 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
124 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
125 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
126 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
127 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
128 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
129 STN0489 บ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
130 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
131 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
132 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 1.0 22.80 คลองสก แม่น้ำตาปี
133 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
134 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 32.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
135 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
136 STN0427 บ้านปางแปก แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
137 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 6.5 22.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
138 STN0429 บ้านอุมดาเหนือ แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
139 STN0430 บ้านพอนอคี ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 16.10 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
140 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 21.70 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
141 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 2.5 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
142 STN0433 บ้านต้นผึ้ง ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
143 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
144 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
145 STN0437 บ้านห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 23.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
146 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
147 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
148 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
149 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
150 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
151 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
152 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
153 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
154 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
155 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
156 STN0456 บ้านผึ้ง วังยาว ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.5 21.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
157 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 27.5 21.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
158 STN0458 บ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
159 STN0459 บ้านวังเป่ง น้ำทูน ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
160 STN0464 บ้านห้วยติ้ว ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำสาน แม่น้ำโขง
161 STN0465 บ้านห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำสาน แม่น้ำโขง
162 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
163 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 1.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
164 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
165 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
166 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
167 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
168 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
169 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 17.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
170 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 20.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
171 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
172 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
173 STN0592 บ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
174 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 17.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
175 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่หาด แม่น้ำปิง
176 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
177 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
178 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
179 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 1.5 21.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
180 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 4.0 28.10 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
181 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
182 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
183 STN0620 บ้านแม่ปูนหลวง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.5 21.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
184 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
185 STN0622 บ้านปางกล้วยค้าว ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
186 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
187 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 14.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
188 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
189 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
190 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
191 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
192 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
193 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 17.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
194 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 84.80 แม่งัด แม่น้ำปิง
195 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
196 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
197 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
198 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
199 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
200 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 5.0 17.50 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
201 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
202 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
203 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 9.5 19.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
204 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
205 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
206 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
207 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
208 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
209 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
210 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
211 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
212 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
213 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
214 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
215 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
216 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
217 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
218 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 23.20 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
219 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
220 STN0579 บ้านควนยาว ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 1.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
221 STN0527 บ้านผาแดงหลวง แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 18.0 21.20 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
222 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
223 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
224 STN0522 บ้านแม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
225 STN0523 บ้านโป่งถืบใน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
226 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 2.5 18.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
227 STN0525 บ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 18.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
228 STN0530 บ้านห้วยมะกอก สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
229 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
230 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
231 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
232 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
233 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
234 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
235 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
236 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
237 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
238 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
239 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
240 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
241 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 36.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
242 STN0569 บ้านคลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
243 STN0570 บ้านใต้โตน* บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 23.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
244 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
245 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 5.5 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
246 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.5 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
247 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 1.0 22.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
248 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 8.5 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
249 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 1.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
250 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
251 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
252 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
253 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
254 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 2.0 21.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
255 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
256 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
257 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
258 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 17.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
259 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
260 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
261 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 3.5 19.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
262 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
263 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 23.70 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
264 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
265 STN0541 บ้านห้วยหลักลาย อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
266 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
267 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
268 STN0544 บ้านไผ่โทน* ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่คำมี แม่น้ำยม
269 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
270 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
271 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
272 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 20.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
273 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
274 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
275 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
276 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
277 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 4.0 24.00 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
278 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.30 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
279 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
280 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 22.70 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
281 STN0557 บ้านห้วยตาดใต้ นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
282 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
283 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
284 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 16.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
285 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
286 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
287 STN0325 บ้านหมากแข้ง หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
288 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำสาน แม่น้ำโขง
289 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
290 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
291 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
292 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 6.5 23.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
293 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
294 STN0336 บ้านห้วยโก๋น ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
295 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
296 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
297 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
298 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
299 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
300 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 55.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
301 STN0343 บ้านน้ำกิใต้ ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.5 23.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
302 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 3.5 21.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
303 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 19.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
304 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
305 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
306 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
307 STN0312 บ้านขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
308 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
309 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
310 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
311 STN0287 บ้านหญ้าปล้อง คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองสก แม่น้ำตาปี
312 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 24.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
313 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 23.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
314 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
315 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
316 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
317 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
318 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
319 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
320 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
321 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 23.0 18.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
322 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
323 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
324 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 10.5 48.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
325 STN0299 บ้านโป่งสามขา ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
326 STN0300 บ้านเพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 52.60 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
327 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
328 STN0302 บ้านนาเมืองทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
329 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.5 24.30 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
330 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
331 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
332 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
333 STN0283 บ้านหาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 38.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
334 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
335 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
336 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
337 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
338 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
339 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
340 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
341 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
342 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
343 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 22.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
344 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 4.0 22.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
345 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 3.5 42.40 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
346 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 3.0 28.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
347 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
348 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 3.5 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
349 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
350 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
351 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
352 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.5 24.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
353 STN0174 บ้านแพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
354 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
355 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
356 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
357 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
358 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
359 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
360 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
361 STN0185 บ้านน้ำมีด เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
362 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
363 STN0189 บ้านห้วยไผ่ บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
364 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
365 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
366 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
367 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
368 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
369 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
370 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
371 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
372 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 41.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
373 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
374 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 86.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
375 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
376 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
377 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
378 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
379 STN0215 บ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
380 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
381 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
382 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
383 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
384 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
385 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
386 STN0222 บ้านม่อนหัวฝาย ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 37.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
387 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
388 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 31.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
389 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
390 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 18.50 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
391 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 16.0 16.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
392 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
393 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
394 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
395 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
396 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
397 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
398 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
399 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
400 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
401 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
402 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
403 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
404 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
405 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.40 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
406 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.5 19.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
407 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
408 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
409 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.5 20.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
410 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
411 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
412 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
413 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 13.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
414 STN0256 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโป่ง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
415 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 19.60 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
416 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.5 23.00 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
417 STN0151 บ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.5 22.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
418 STN0152 บ้านบาโรย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 20.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
419 STN0158 บ้านวังโหรา องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 64.40 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
420 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
421 STN0160 บ้านเขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
422 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
423 STN0166 บ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
424 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
425 STN0168 บ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
426 STN0169 บ้านผาเวียง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
427 STN0170 บ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 30.0 23.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
428 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
429 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
430 STN0137 บ้านธาราวงศ์อารีย์ เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปี(สายหลัก) แม่น้ำตาปี
431 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
432 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
433 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.5 22.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
434 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.5 22.20 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
435 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
436 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
437 STN0140 บ้านบึงเหนือ บ้านคา บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
438 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
439 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
440 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 51.70 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
441 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
442 STN0092 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 32.70 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
443 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
444 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
445 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
446 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
447 STN0097 บ้านกะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 18.0 22.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
448 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 116.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
449 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 8.0 19.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
450 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 5.5 17.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
451 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 121.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
452 STN0107 บ้านโป่งเจ็ดหัว พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
453 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
454 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
455 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 22.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
456 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 5.0 17.80 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
457 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
458 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 11.0 19.30 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
459 STN0120 บ้านแม่จอ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 5.5 19.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
460 STN0121 บ้านแม่ขีด แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
461 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
462 STN0123 บ้านหนองม่วน (ดง) ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.5 19.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
463 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 2.0 25.40 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
464 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
465 STN0126 บ้านฮากไม้เหนือ ป๋าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.5 19.80 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
466 STN0128 บ้านไมโครเวฟ ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 19.30 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
467 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
468 STN0130 บ้านสบสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
469 STN0131 บ้านห้วยหลวง บ้านกาด แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
470 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
471 STN0002 บ้านไร่พิจิตร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 58.20 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
472 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
473 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 1.0 13.90 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
474 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
475 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
476 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
477 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
478 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
479 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
480 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
481 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
482 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
483 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
484 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
485 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
486 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
487 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
488 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
489 STN0029 บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
490 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.5 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
491 STN0032 บ้านหัวตะกร้า บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
492 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
493 STN0035 บ้านสุขฤทัย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
494 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 2.5 27.10 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
495 STN0039 บ้านห้วยหล่อดูก แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 59.40 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
496 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 26.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
497 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
498 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
499 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.5 24.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
500 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
501 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
502 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
503 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
504 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 30.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
505 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
506 STN0060 บ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
507 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
508 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
509 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.50 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
510 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
511 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
512 STN0043 บ้านแม่แวน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 20.70 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
513 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
514 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
515 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
516 STN0073 บ้านเขานางหงษ์ ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
517 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
518 STN0077 บ้านผาปูนดง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
519 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.5 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
520 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.90 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
521 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
522 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 32.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
523 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
524 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
525 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
526 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
527 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
528 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
529 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
530 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 2.5 28.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
531 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
532 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
533 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
534 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
535 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.5 22.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
536 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
537 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
538 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
539 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
540 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.5 21.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
541 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
542 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
543 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำสมุน แม่น้ำปิง
544 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำสา แม่น้ำวัง
545 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
546 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
547 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
548 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 12.0 22.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
549 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำควน แม่น้ำป่าสัก
550 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
551 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
552 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
553 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
554 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
555 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
556 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.50 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
557 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
558 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 1.0 15.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
559 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
560 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
561 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
562 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 4.0 24.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
563 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
564 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 32.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
565 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
566 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.40 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
567 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
568 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
569 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
570 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
571 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
572 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
573 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
574 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
575 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 1.5 29.60 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
576 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 2.5 28.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
577 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำว้า แม่น้ำวัง
578 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 1.0 21.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
579 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
580 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
581 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 30.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
582 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 1.0 25.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
583 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 11.0 19.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
584 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
585 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
586 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
587 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำท่าจีน
588 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
589 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
590 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
591 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
592 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
593 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
594 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำสา แม่น้ำสาละวิน
595 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 6.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
596 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำปิง
597 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่หมอก แม่น้ำปิง
598 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 4.5 27.30 น้ำแม่หมอก แม่น้ำสาละวิน
599 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำปิง
600 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
601 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
602 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
603 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
604 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
605 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 9.0 21.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
606 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
607 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
608 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
609 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 6.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
610 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 22.0 26.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
611 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
612 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
613 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
614 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
615 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
616 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
617 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
618 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
619 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำน่าน
620 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
621 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำพรหม แม่น้ำยม
622 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำพรหม แม่น้ำยม
623 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
624 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 53.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
625 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
626 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.5 21.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
627 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
628 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
629 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
630 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
631 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
632 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
633 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
634 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
635 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
636 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
637 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
638 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
639 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
640 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
641 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
642 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
643 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำโขง
644 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
645 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
646 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
647 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
648 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
649 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
650 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
651 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.20 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
652 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.20 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
653 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
654 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 16.70 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
655 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
656 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
657 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.50 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
658 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
659 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
660 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
661 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
662 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
663 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.5 24.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
664 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
665 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
666 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำชี
667 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
668 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 15.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
669 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 4.5 16.20 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
670 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 25.90 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
671 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 18.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
672 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
673 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.30 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
674 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
675 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
676 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 39.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
677 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 4.5 17.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
678 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
679 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
680 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 17.5 18.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
681 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
682 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
683 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
684 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 4.0 21.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
685 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
686 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 44.60 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำโขง
687 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
688 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
689 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
690 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
691 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
692 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
693 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
694 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 5.0 21.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
695 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
696 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
697 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
698 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
699 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
700 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
701 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
702 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
703 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
704 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
705 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
706 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
707 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
708 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
709 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
710 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
711 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 25.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
712 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 20.0 21.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
713 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
714 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
715 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
716 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.20 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
717 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
718 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
719 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 22.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
720 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.50 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
721 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 4.5 25.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
722 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.30 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
723 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
724 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 59.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
725 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 100.90 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
726 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
727 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
728 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
729 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
730 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 122.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
731 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.80 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
732 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 1.0 23.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
733 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
734 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 3.0 26.40 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
735 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 5.0 20.70 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
736 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 24.00 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
737 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 2.0 21.30 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
738 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
739 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 2.5 29.60 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
740 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.5 25.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
741 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
742 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
743 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 23.20 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
744 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
745 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
746 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
747 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 23.10 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
748 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 24.40 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
749 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
750 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 10.0 24.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
751 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
752 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 8.0 23.50 คลองสก แม่น้ำตาปี
753 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
754 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
755 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ลี้
756 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 22.10 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
757 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
758 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
759 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
760 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
761 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
762 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
763 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
764 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 8.0 26.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
765 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
766 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
767 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 35.00 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
768 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
769 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
770 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
771 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
772 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 2.5 20.90 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
773 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
774 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
775 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 25.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
776 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
777 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 6.0 26.70 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
778 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
779 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 19.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
780 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
781 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
782 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 4.0 23.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
783 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
784 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
785 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
786 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
787 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
788 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
789 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
790 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
791 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
792 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
793 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
794 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
795 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
796 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 1.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
797 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
798 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
799 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
800 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
801 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
802 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
803 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
804 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
805 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
806 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
807 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 1.0 22.80 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
808 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 20.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
809 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
810 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
811 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 10.5 20.20 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
812 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 10.5 19.30 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
813 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.40 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
814 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
815 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 1.0 21.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
816 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 16.0 23.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
817 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
818 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 2.0 35.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
819 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
820 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
821 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.5 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
822 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
823 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 30.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
824 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
825 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 5.5 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
826 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.5 25.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
827 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
828 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
829 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
830 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
831 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
832 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
833 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 2.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
834 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
835 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
836 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 15.10 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
837 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 27.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
838 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 21.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
839 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
840 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
841 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
842 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
843 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.50 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
844 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 5.5 31.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
845 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
846 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.5 21.60 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
847 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 12.5 19.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
848 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
849 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
850 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 24.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
851 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
852 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.5 22.30 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
853 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
854 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
855 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
856 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
857 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
858 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
859 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
860 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.5 21.30 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
861 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.5 -99.90 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
862 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
863 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.50 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
864 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
865 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
866 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
867 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
868 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
869 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
870 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 31.30 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
871 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
872 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
873 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 19.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
874 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 30.80 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขง
875 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 20.00 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
876 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 4.0 21.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
877 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 7.0 25.30 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
878 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
879 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 22.80 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
880 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
881 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
882 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 1.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
883 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 5.0 23.10 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
884 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.5 24.30 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
885 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
886 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
887 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
888 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
889 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
890 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
891 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
892 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
893 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
894 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
895 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
896 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
897 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
898 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
899 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
900 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 18.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
901 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
902 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 38.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
903 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
904 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.80 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
905 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
906 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
907 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
908 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
909 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
910 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
911 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
912 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
913 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
914 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 34.50 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
915 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
916 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 11.0 21.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
917 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.70 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
918 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
919 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
920 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
921 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
922 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
923 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
924 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
925 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
926 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
927 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
928 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
929 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
930 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
931 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 20.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
932 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
933 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 1.0 23.20 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
934 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
935 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
936 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
937 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
938 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
939 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
940 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 6.0 20.70 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
941 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 22.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
942 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
943 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 21.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
944 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
945 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
946 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.5 29.20 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
947 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
948 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
949 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 21.40 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
950 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
951 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 1.5 25.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
952 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
953 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
954 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
955 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 3.0 22.60 ลำกระจวน แม่น้ำชี
956 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 1.0 32.50 ลำกระจวน แม่น้ำชี
957 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.60 ลำกระจวน แม่น้ำชี
958 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำคันฉู แม่น้ำชี
959 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.10 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
960 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
961 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
962 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.5 21.20 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
963 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
964 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
965 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 1.0 18.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
966 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
967 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
968 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 35.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
969 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
970 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
971 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
972 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 21.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
973 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 3.0 23.50 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
974 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
975 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
976 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
977 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
978 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
979 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 31.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
980 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
981 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
982 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
983 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 20.40 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
984 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
985 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
986 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 7.0 17.10 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
987 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
988 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 2.0 24.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
989 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
990 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
991 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
992 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
993 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
994 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
995 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
996 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
997 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
998 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
999 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
1000 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1001 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1002 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1003 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1004 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 16.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
1005 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
1006 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
1007 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
1008 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
1009 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 17.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1010 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1011 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำโขง
1012 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1013 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำยม
1014 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1015 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแหง แม่น้ำโขง
1016 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 2.0 23.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1017 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1018 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่ลาว แม่น้ำยม
1019 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำโขง
1020 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1021 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 38.10 SUB basin แม่น้ำโขง
1022 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 11.0 20.80 แม่ลาว แม่น้ำวัง
1023 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 7.0 21.70 แม่ลาว แม่น้ำวัง
1024 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 3.5 24.40 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
1025 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1026 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 SUB basin แม่น้ำโขง
1027 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 33.70 SUB basin แม่น้ำโขง
1028 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 7.0 24.60 แม่ลาว แม่น้ำชี
1029 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 3.0 18.70 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
1030 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 2.0 27.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1031 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
1032 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1033 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1034 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 18.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1035 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1036 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
1037 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 19.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
1038 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 20.40 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำโขง
1039 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำสนธิ แม่น้ำท่าจีน
1040 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 22.5 18.50 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
1041 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.5 20.70 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
1042 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำชี
1043 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.40 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
1044 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
1045 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 21.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
1046 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 15.70 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
1047 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1048 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1049 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 5.0 16.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1050 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.80 SUB basin แม่น้ำวัง
1051 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1052 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.30 SUB basin แม่น้ำโขง
1053 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.60 SUB basin แม่น้ำโขง
1054 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 SUB basin แม่น้ำยม
1055 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำว้า แม่น้ำปิง
1056 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำน่าน
1057 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
1058 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
1059 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 SUB basin แม่น้ำกก
1060 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
1061 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
1062 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 ลำตะคอง แม่น้ำยม
1063 STN1427 บ้านงิ้วงาม แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
1064 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำชี
1065 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 6.0 22.60 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
1066 STN1432 บ้านหาดไร่* น้ำมวบ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 19.50 SUB basin แม่น้ำน่าน
1067 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
1068 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1069 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองวังเจ้า แม่น้ำน่าน
1070 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1071 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.5 24.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1072 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 22.70 SUB basin แม่น้ำชี
1073 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 2.5 22.20 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
1074 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
1075 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 2.5 24.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
1076 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 24.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1077 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.30 SUB basin แม่น้ำยม
1078 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
1079 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
1080 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1081 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1082 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 1.0 25.00 SUB basin แม่น้ำมูล
1083 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 2.0 25.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
1084 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
1085 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
1086 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำมูล
1087 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 63.50 SUB basin แม่น้ำกก
1088 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำปาด แม่น้ำกก
1089 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1090 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1091 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1092 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำชี
1093 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
1094 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 2.0 24.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
1095 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1096 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1097 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1098 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 36.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1099 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1100 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1101 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1102 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1103 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1104 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 33.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1105 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 1.0 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1106 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1107 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 1.0 24.30 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1108 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 1.50 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1109 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 24.0 24.60 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
1110 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
1111 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
1112 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1113 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 -80.00 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1114 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1115 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1116 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
1117 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1118 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1119 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1120 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
1121 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1122 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1123 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1124 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1125 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1126 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1127 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 3.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1128 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1129 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 3.5 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1130 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 23.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1131 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 2.0 24.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
1132 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1133 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1134 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
1135 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 26.5 26.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1136 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.5 24.60 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1137 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 11.0 23.00 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
1138 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 2.5 25.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1139 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.5 23.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
1140 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 1.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1141 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1142 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.5 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1143 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 6.0 24.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1144 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
1145 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 3.5 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1146 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
1147 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 15.5 52.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1148 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1149 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
1150 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 56.5 25.30 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
1151 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1152 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา 0.0 0.0 1.5 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ทะเลสาบสงขลา
1153 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1154 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1155 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1156 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 14.5 25.60 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำบางปะกง
1157 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
1158 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
1159 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 17.0 25.80 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
1160 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
1161 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 26.10 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
1162 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1163 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1164 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 3.0 82.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
1165 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1166 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
1167 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
1168 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำยม
1169 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1170 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 14.5 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
1171 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1172 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 8.5 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
1173 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
1174 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
1175 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1176 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.5 24.10 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
1177 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1178 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 6.5 84.70 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1179 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 17.80 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
1180 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 20.20 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
1181 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 39.10 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
1182 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 23.0 20.90 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
1183 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองพระสทึง แม่น้ำยม
1184 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
1185 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.20 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
1186 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.10 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
1187 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
1188 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
1189 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1190 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
1191 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
1192 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1193 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
1194 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1195 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 33.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
1196 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1197 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 18.0 17.50 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1198 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1199 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
1200 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
1201 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
1202 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.5 20.20 0 แม่น้ำน่าน
1203 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
1204 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองสก แม่น้ำยม
1205 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 19.60 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
1206 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
1207 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
1208 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
1209 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 1.0 25.80 SUB basin แม่น้ำยม
1210 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
1211 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
1212 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
1213 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1214 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
1215 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
1216 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 2.0 25.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1217 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1218 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.70 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
1219 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
1220 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.5 20.80 น้ำปาด แม่น้ำวัง
1221 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1222 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
1223 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 3.5 25.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
1224 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1225 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 13.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1226 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 4.0 44.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1227 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
1228 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 7.0 33.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1229 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 1.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1230 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 2.0 36.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1231 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.5 30.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1232 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 3.0 26.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
1233 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1234 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.5 25.10 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1235 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 50.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
1236 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1237 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 9.5 24.80 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
1238 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 11.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1239 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่