จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 328
จากทั้งหมด: 8,835
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
สรุปฝนรายวันแยกตามภาค
Date
สรุปสถานการณ์น้ำฝนวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 07:00
สรุปฝน 24 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
ปริมาณฝน > 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 มม. < ปริมาณฝน <= 100 มม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 มม. < ปริมาณฝน <= 50 มม. 10 7 1 1 4 9 8 11 3 5 0 59
ปริมาณฝน = 0 มม. 451 88 61 26 25 51 82 165 205 108 108 1370
รวม 461 95 62 27 29 60 90 176 208 113 108 1429
ไม่มีข้อมูลฝนรายวัน 193 22 33 5 5 7 14 23 52 122 -101 476
จำนวนสถานีทั้งหมด 654 117 95 32 34 67 104 199 260 235 7 1804
สรุปฝน 12 ชั่วโมง จำนวนสถานี
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
แดง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
เหลือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปกติ (ไม่มีสถานีส่งสัญญานเตือนภัย) 653 117 95 32 34 67 104 199 260 234 7 1802
รวม 654 117 95 32 34 67 104 199 260 235 7 1804
สทภ. 1 สทภ. 2 สทภ. 3 สทภ. 4 สทภ. 5 สทภ. 6 สทภ. 7 สทภ. 8 สทภ. 9 สทภ. 10 สทภ. 11 รวม
กำลังเชื่อมต่อสัญญาณ
(2022-11-30 16:51:42)
392 47 49 16 20 49 83 171 125 203 4 1159