วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567
IP: 3.227.240.72,9/8/2023 6:15
Early warning system
สถานะ
อพยพ
0 หมู่บ้าน
เตือนภัย
0 หมู่บ้าน
เฝ้าระวัง
0 หมู่บ้าน
มีฝน
334 สถานี ครอบคลุม 695 หมู่บ้าน