เลือกวันที่ ต้องการดูข้อมูล ฝนรายวัน :   

ฝน 12 ชม. สูงสุด
ข้อมูลปริมาณน้ำฝน 12 ชั่วโมง สูงสุด 2159 สถานี วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สทภ. ภาค ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ระดับน้ำ ความชื้น
1 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 7.0 44.5 44.5 20.50 0.00 5.5
2 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 42.5 42.5 22.50 0.00 61.1
3 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 37.5 37.5 18.70 10.36 N/A
4 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 36.0 36.0 0.00 0.00 N/A
5 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 33.5 33.5 20.00 0.34 N/A
6 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 29.5 29.5 20.40 1.03 0.1
7 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 25.5 25.5 22.70 99.21 N/A
8 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 25.0 25.0 29.10 1.53 0.0
9 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 24.5 24.5 24.00 N/A 33.7
10 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 24.5 24.5 22.20 0.00 N/A
11 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 24.0 24.0 25.80 N/A N/A
12 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 24.0 24.0 23.20 0.00 47.6
13 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 22.5 22.5 21.60 N/A 32.5
14 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 22.5 22.5 20.30 N/A N/A
15 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 22.5 22.5 21.30 0.00 49.5
16 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 22.0 22.0 143.60 0.00 0.0
17 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 21.5 21.5 30.10 0.00 N/A
18 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 21.5 21.5 21.40 N/A N/A
19 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 21.0 21.0 24.80 9.37 N/A
20 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 20.5 20.5 26.90 N/A N/A
21 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 18.5 18.5 20.90 0.00 N/A
22 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 18.0 18.0 24.60 0.00 35.8
23 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 17.5 17.5 24.60 N/A N/A
24 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 17.0 17.0 28.80 N/A 61.2
25 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 16.5 16.5 28.50 N/A N/A
26 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 16.5 16.5 30.50 N/A N/A
27 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 16.5 16.5 24.80 0.66 N/A
28 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 16.0 16.0 23.10 0.00 51.4
29 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 16.0 16.0 35.60 0.00 0.0
30 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 15.0 15.0 96.60 0.00 N/A
31 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 14.5 14.5 22.70 0.00 52.7
32 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 14.5 14.5 24.60 0.00 0.4
33 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 14.0 14.0 23.70 0.00 44.8
34 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 14.0 14.0 21.70 0.00 N/A
35 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 22.20 1.13 N/A
36 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 19.00 N/A 56.5
37 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 18.30 0.00 59.6
38 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 22.70 13.11 N/A
39 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.5 13.5 25.50 0.65 N/A
40 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 13.0 13.0 19.50 N/A N/A
41 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 25.10 N/A 60.3
42 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 20.40 N/A 44.1
43 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 13.0 13.0 36.10 N/A N/A
44 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 12.5 12.5 26.00 N/A 77.5
45 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 12.5 12.5 23.60 1.04 N/A
46 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 12.5 12.5 22.90 N/A 29.9
47 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 12.5 12.5 28.00 0.01 N/A
48 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 1.5 12.0 12.0 21.70 0.00 N/A
49 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 11.5 11.5 21.70 N/A 68.3
50 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 11.5 11.5 22.80 N/A 49.2
51 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 11.0 11.0 26.60 N/A 53.2
52 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 11.0 11.0 22.20 N/A N/A
53 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 20.00 0.00 0.0
54 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 21.90 N/A 41.7
55 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 10.5 10.5 25.50 N/A 34.1
56 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 10.0 10.0 23.20 0.00 57.0
57 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 10.0 10.0 21.00 0.00 62.6
58 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน สทภ. 9 N 0.0 10.0 10.0 24.30 0.00 54.4
59 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 10.0 10.0 22.10 0.00 74.4
60 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 21.40 0.00 N/A
61 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 20.30 N/A 0.1
62 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 18.90 0.00 N/A
63 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 9.5 9.5 23.50 4.81 N/A
64 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 26.60 N/A 76.0
65 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 23.10 N/A 34.2
66 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 9.0 9.0 28.50 0.00 0.0
67 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 9.0 9.0 34.80 0.00 0.0
68 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 9.0 9.0 27.20 N/A N/A
69 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 8.5 8.5 26.70 N/A N/A
70 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 8.5 8.5 18.10 9.44 19.1
71 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 8.5 8.5 -99.90 N/A N/A
72 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 6.5 8.5 8.5 24.20 N/A 529.8
73 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 8.0 8.0 23.90 N/A 40.8
74 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 8.0 8.0 35.70 N/A 67.4
75 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 22.60 N/A 49.6
76 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 8.0 8.0 -99.90 0.81 61.1
77 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 23.40 0.00 3.9
78 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 8.0 8.0 21.60 N/A N/A
79 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 8.0 8.0 22.50 0.00 N/A
80 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 8.0 8.0 28.00 0.00 0.0
81 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 18.10 0.00 61.2
82 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 21.90 0.02 N/A
83 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 7.5 7.5 23.90 N/A N/A
84 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 7.5 7.5 25.80 0.00 67.1
85 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 7.0 7.0 22.50 N/A N/A
86 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 19.50 N/A N/A
87 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 19.90 N/A N/A
88 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 7.0 7.0 33.50 0.00 N/A
89 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 7.0 7.0 26.40 0.56 N/A
90 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 7.0 7.0 -99.90 N/A N/A
91 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 7.0 7.0 27.90 N/A 47.7
92 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 28.40 N/A 0.0
93 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 24.80 0.01 N/A
94 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 6.5 6.5 26.90 N/A 45.7
95 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.5 6.5 27.10 1.68 N/A
96 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 22.60 0.00 N/A
97 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 21.90 N/A N/A
98 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 -99.90 0.00 69.1
99 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.5 6.5 20.80 9.86 0.4
100 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.5 6.5 24.60 N/A 48.7
101 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 27.80 N/A N/A
102 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 21.00 9.74 0.2
103 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 6.0 6.0 53.60 N/A 0.0
104 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 6.0 6.0 18.40 N/A 54.7
105 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 5.5 5.5 32.50 0.00 89.5
106 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 5.5 5.5 24.20 N/A 53.0
107 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 22.30 0.00 63.1
108 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 21.20 0.00 35.4
109 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 23.50 0.00 6.2
110 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 22.70 N/A 58.5
111 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 21.90 0.01 N/A
112 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 25.80 N/A 25.9
113 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 23.20 N/A N/A
114 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 20.00 N/A 12.2
115 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 24.30 N/A 88.9
116 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 5.0 5.0 25.80 N/A 70.3
117 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 24.80 0.00 27.6
118 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 24.10 0.00 0.0
119 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 25.30 N/A N/A
120 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 22.60 N/A 55.4
121 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 19.50 0.00 85.7
122 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 22.50 N/A 92.8
123 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 4.5 4.5 24.30 N/A 36.6
124 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 4.5 4.5 22.80 N/A 54.9
125 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.5 4.5 23.50 0.00 70.4
126 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.5 4.5 25.50 N/A 36.8
127 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.5 4.5 23.80 3.20 N/A
128 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 4.5 4.5 24.80 0.10 N/A
129 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 21.60 0.26 N/A
130 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 4.0 4.0 26.70 0.00 28.9
131 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 25.90 N/A N/A
132 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 4.0 4.0 22.10 0.00 2.4
133 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 17.00 9.60 N/A
134 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 0.00 0.00 0.0
135 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 19.50 0.00 58.5
136 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 4.0 4.0 27.70 0.00 N/A
137 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 4.0 4.0 27.10 0.76 N/A
138 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 18.50 0.00 N/A
139 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 23.60 N/A N/A
140 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 4.0 4.0 33.30 6.16 0.1
141 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 4.0 4.0 25.10 1.50 N/A
142 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 23.60 10.32 47.7
143 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 24.10 0.00 86.8
144 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 0.00 0.00 0.0
145 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 23.50 N/A N/A
146 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 20.50 0.00 66.5
147 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 21.80 0.00 N/A
148 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 22.90 0.10 N/A
149 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.5 3.5 29.00 N/A 18.8
150 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 3.5 3.5 22.20 1.87 N/A
151 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 3.0 3.0 27.40 N/A 56.1
152 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 20.30 0.04 N/A
153 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 3.0 3.0 26.40 N/A N/A
154 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 18.60 0.00 67.9
155 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 3.0 3.0 26.60 N/A N/A
156 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 3.0 3.0 19.80 N/A N/A
157 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 28.20 0.00 N/A
158 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 23.70 0.00 N/A
159 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 19.40 N/A 89.0
160 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 0.00 0.00 N/A
161 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 24.80 0.00 51.9
162 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 20.00 N/A 46.1
163 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 3.0 3.0 19.40 N/A N/A
164 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 24.30 N/A 61.4
165 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 3.0 3.0 24.50 1.25 0.0
166 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 0.00 N/A 0.0
167 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 3.0 3.0 33.70 0.84 0.1
168 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 18.30 0.00 1.2
169 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 3.0 3.0 25.10 0.00 0.1
170 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.40 N/A N/A
171 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 22.60 N/A 19.5
172 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 2.5 2.5 22.60 0.30 N/A
173 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 23.50 N/A 74.6
174 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 2.5 2.5 23.00 N/A 51.1
175 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.5 2.5 25.80 N/A 46.7
176 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 2.5 2.5 28.90 N/A N/A
177 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.80 N/A 30.5
178 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.60 N/A 118.3
179 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 2.0 2.0 27.40 N/A 26.4
180 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 2.0 30.30 N/A N/A
181 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 20.40 N/A N/A
182 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 26.90 0.00 58.3
183 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 24.00 11.68 12.2
184 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 19.60 0.00 63.3
185 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.0 2.0 31.20 N/A N/A
186 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 22.60 0.44 N/A
187 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.00 N/A 0.1
188 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 0.0
189 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 -99.90 N/A 27.8
190 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.60 N/A N/A
191 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 24.40 0.00 58.6
192 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 0.00 59.5
193 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 N/A 37.8
194 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 20.60 N/A 20.4
195 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 22.10 0.00 N/A
196 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 2.0 2.0 24.50 N/A 42.8
197 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.70 0.00 N/A
198 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 21.90 0.00 N/A
199 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 2.0 2.0 24.40 0.00 66.1
200 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 19.10 0.00 48.2
201 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 2.0 2.0 24.60 N/A 56.0
202 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 27.60 N/A N/A
203 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 25.50 N/A 51.0
204 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 0.00 0.00 N/A
205 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 2.0 2.0 23.40 0.00 N/A
206 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 22.80 N/A N/A
207 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 36.10 N/A 0.0
208 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 25.10 N/A N/A
209 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 1.5 1.5 1.5 21.90 0.00 N/A
210 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.60 0.00 64.6
211 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 32.10 N/A 60.1
212 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.5 1.5 21.70 N/A N/A
213 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.70 0.00 50.7
214 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 22.90 N/A 25.6
215 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.20 N/A 25.6
216 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 22.60 N/A 42.9
217 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.60 0.00 N/A
218 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 18.70 0.00 N/A
219 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.5 1.5 23.70 0.00 68.5
220 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 17.90 N/A N/A
221 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 0.00 0.00 0.0
222 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 0.00 0.00 0.0
223 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 25.50 0.90 N/A
224 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.5 1.5 25.50 0.81 N/A
225 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 1.5 1.5 32.90 N/A 64.4
226 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 21.90 1.20 N/A
227 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 28.50 N/A 48.9
228 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 -99.90 N/A 47.7
229 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.5 1.5 23.60 N/A 28.3
230 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.80 N/A N/A
231 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.5 1.5 27.70 N/A 32.2
232 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 1.5 1.5 27.90 0.59 N/A
233 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 23.80 N/A 38.9
234 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.5 1.5 25.10 N/A 46.9
235 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.5 1.5 25.10 N/A 53.3
236 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 26.90 N/A N/A
237 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก สทภ. 6 C 0.0 1.0 1.0 27.90 N/A 47.7
238 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 23.60 0.27 N/A
239 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 29.50 0.99 N/A
240 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 44.60 N/A N/A
241 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.00 N/A 100.0
242 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.70 0.00 59.1
243 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.80 N/A N/A
244 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.70 N/A 45.5
245 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.40 0.00 N/A
246 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
247 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
248 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
249 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.40 0.00 57.9
250 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.50 0.28 N/A
251 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.80 N/A 27.4
252 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 1.0 1.0 26.40 0.60 N/A
253 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.80 0.00 N/A
254 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 26.40 1.11 N/A
255 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 24.50 0.85 N/A
256 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 22.60 0.41 N/A
257 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A N/A
258 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
259 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
260 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 39.80 0.00 45.7
261 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.0 1.0 29.30 N/A N/A
262 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
263 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.60 N/A N/A
264 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
265 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 0.00 0.00 0.0
266 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.80 0.84 N/A
267 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 24.10 0.00 36.9
268 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 24.80 0.00 N/A
269 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 28.10 0.00 N/A
270 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.60 N/A 25.0
271 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.30 N/A 33.2
272 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.90 N/A 40.1
273 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 1.0 1.0 27.10 N/A 16.3
274 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 20.90 N/A 33.7
275 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 N/A 0.1
276 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 1.0 1.0 26.70 N/A N/A
277 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.20 1.24 N/A
278 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 21.20 0.00 52.2
279 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 25.40 0.00 N/A
280 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 1.0 1.0 28.70 N/A N/A
281 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 1.0 1.0 21.60 0.00 43.2
282 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.90 N/A N/A
283 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.60 N/A 61.7
284 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 -99.90 0.00 68.5
285 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 1.0 1.0 28.50 N/A 47.8
286 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 1.0 1.0 25.00 N/A 26.7
287 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 1.0 1.0 24.30 0.00 91.3
288 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 25.00 N/A N/A
289 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 22.90 N/A 28.3
290 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 1.0 1.0 21.80 10.34 62.8
291 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 1.0 1.0 26.40 N/A N/A
292 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.00 N/A N/A
293 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 0.0
294 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.80 N/A 4.1
295 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 31.10 12.68 2.4
296 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.30 N/A 0.9
297 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.60 11.29 N/A
298 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.5 0.5 24.00 10.49 N/A
299 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A N/A
300 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A N/A
301 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.60 N/A 52.5
302 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 27.10 N/A 55.0
303 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.5 0.5 0.5 22.10 0.00 N/A
304 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.40 N/A 64.2
305 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 33.20 N/A 44.4
306 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 21.90 N/A 42.7
307 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.5 0.5 25.10 N/A 9.5
308 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.5 0.5 25.50 N/A 27.2
309 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.50 N/A 44.3
310 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 N/A
311 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 42.90 0.00 N/A
312 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.70 0.00 N/A
313 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 23.20 N/A 35.0
314 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.5 0.5 20.30 0.00 60.8
315 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 21.90 0.00 N/A
316 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 N/A
317 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.00 N/A N/A
318 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
319 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 N/A 32.8
320 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.10 N/A N/A
321 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
322 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 0.00 0.00 0.0
323 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 0.5 24.50 0.55 N/A
324 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.20 0.27 N/A
325 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.30 1.40 N/A
326 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 26.10 N/A 35.8
327 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 20.60 0.00 N/A
328 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.20 0.87 N/A
329 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 26.40 0.01 N/A
330 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.5 0.5 23.20 N/A 36.1
331 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 25.70 7.50 59.5
332 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.90 0.00 45.7
333 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 29.20 0.00 55.2
334 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.5 0.5 22.50 N/A 57.5
335 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 24.40 N/A 65.3
336 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.20 0.00 N/A
337 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 28.20 0.00 N/A
338 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.5 0.5 22.70 N/A 70.3
339 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.5 0.5 25.30 0.00 51.7
340 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.5 0.5 28.60 N/A 70.5
341 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 25.90 0.00 N/A
342 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.5 0.5 42.80 N/A N/A
343 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 19.90 N/A 69.3
344 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 22.50 0.00 68.1
345 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A 55.4
346 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.5 0.5 28.90 0.65 N/A
347 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 25.80 N/A 34.6
348 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.80 N/A 19.8
349 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.80 N/A 112.3
350 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A 18.1
351 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 24.50 N/A 28.0
352 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.20 0.00 N/A
353 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 23.50 N/A 55.3
354 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.5 0.5 37.70 N/A 50.3
355 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.2 0.2 -99.90 N/A N/A
356 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 37.1
357 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 31.5
358 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 40.0
359 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 1.02 N/A
360 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 44.3
361 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 36.8
362 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 38.30 N/A 29.5
363 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 32.4
364 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 29.1
365 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 25.0
366 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 31.1
367 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 25.8
368 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 115.0
369 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 23.2
370 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 18.4
371 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 14.5
372 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 35.1
373 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 45.2
374 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 15.5
375 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 45.6
376 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.90 N/A 14.4
377 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 29.8
378 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 33.5
379 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
380 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 13.5
381 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 31.8
382 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 50.4
383 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 35.0
384 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 36.40 N/A 18.7
385 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 N/A
386 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 27.4
387 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 117.8
388 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 27.4
389 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 26.0
390 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 34.9
391 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 16.4
392 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 36.3
393 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 28.2
394 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 40.9
395 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 32.0
396 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 40.5
397 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 41.6
398 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 34.4
399 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 40.7
400 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 37.5
401 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 32.7
402 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 1.08 N/A
403 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 47.9
404 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 40.8
405 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 41.0
406 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 27.6
407 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 26.1
408 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 12.9
409 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 13.4
410 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 46.10 N/A 44.3
411 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 40.2
412 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
413 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 29.2
414 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 37.0
415 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 30.7
416 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 125.0
417 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 0.6
418 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 35.1
419 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 41.6
420 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 22.6
421 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 0.00 N/A
422 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 34.30 0.00 N/A
423 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.40 10.69 N/A
424 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
425 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A N/A
426 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
427 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
428 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A N/A
429 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 114.10 N/A N/A
430 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
431 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
432 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
433 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 0.00 N/A
434 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 N/A
435 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 N/A
436 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
437 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 75.0
438 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 1.7
439 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A N/A
440 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.00 42.2
441 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 47.9
442 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 50.4
443 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 54.60 0.00 88.8
444 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.30 N/A N/A
445 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
446 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.50 0.00 59.2
447 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 60.7
448 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 49.4
449 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A 69.8
450 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 N/A
451 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 70.3
452 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 49.50 0.00 0.0
453 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 46.3
454 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 44.10 N/A 43.6
455 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 47.8
456 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.20 0.00 0.0
457 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 48.8
458 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 58.6
459 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 N/A
460 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.60 0.00 1.0
461 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 0.00 0.0
462 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 N/A
463 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 61.8
464 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.30 0.00 25.9
465 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 58.2
466 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.60 0.00 47.9
467 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 38.4
468 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 60.7
469 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 75.1
470 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 44.9
471 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 0.0
472 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 90.1
473 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 35.60 0.00 50.9
474 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 0.00 0.0
475 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.80 0.00 73.7
476 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 0.0
477 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.80 9.43 51.6
478 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.50 0.00 N/A
479 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 0.0
480 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 52.1
481 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.00 0.00 66.8
482 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 0.00 87.2
483 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 0.0
484 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 36.80 40.62 N/A
485 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 0.0
486 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 52.2
487 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 N/A
488 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 36.90 0.00 0.0
489 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 36.6
490 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
491 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.60 0.00 N/A
492 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 N/A
493 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 N/A
494 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 0.00 47.4
495 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.20 0.00 47.2
496 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 47.30 0.00 N/A
497 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 41.7
498 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 48.4
499 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 52.3
500 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 53.8
501 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.60 0.00 72.5
502 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.00 0.00 52.2
503 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 10.4
504 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 25.90 0.00 36.7
505 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A N/A
506 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.70 0.66 N/A
507 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.54 N/A
508 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A 20.3
509 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 49.0
510 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.10 N/A N/A
511 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 N/A
512 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 116.40 0.00 17.9
513 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 53.3
514 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 62.1
515 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 46.1
516 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 51.3
517 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 39.4
518 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 N/A
519 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 0.00 N/A
520 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.00 N/A
521 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.40 N/A N/A
522 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
523 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
524 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
525 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.30 0.00 N/A
526 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 N/A N/A
527 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
528 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 9.81 63.1
529 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
530 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
531 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
532 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
533 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
534 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A N/A
535 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
536 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
537 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
538 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 N/A
539 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 27.3
540 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 36.40 0.00 59.3
541 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 72.1
542 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A 52.2
543 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
544 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.10 0.00 0.1
545 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 35.00 N/A 47.5
546 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
547 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 36.80 0.00 N/A
548 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 61.7
549 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 41.7
550 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 43.2
551 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 34.20 0.00 56.9
552 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 69.4
553 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.00 0.66 N/A
554 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.60 0.59 N/A
555 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
556 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 87.4
557 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 54.2
558 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 59.4
559 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 0.1
560 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 37.10 0.14 N/A
561 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 32.70 N/A 41.5
562 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.10 0.00 48.0
563 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 34.20 0.00 44.8
564 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 36.30 0.00 58.8
565 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 45.8
566 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 43.00 0.02 N/A
567 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 47.3
568 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 0.0
569 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 48.1
570 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 66.90 0.00 20.5
571 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A 35.1
572 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
573 STN0415 บ้านห้วยส้มป่อย ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A N/A
574 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.70 N/A N/A
575 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 N/A N/A
576 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
577 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.80 14.99 N/A
578 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A N/A
579 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.00 N/A 0.2
580 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
581 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
582 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.50 N/A N/A
583 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
584 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
585 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
586 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
587 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 22.30 2.96 N/A
588 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 19.2
589 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
590 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 134.98 N/A
591 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
592 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
593 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
594 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A N/A
595 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 103.20 N/A 0.0
596 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.10 0.10 N/A
597 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 87.3
598 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
599 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 11.48 N/A
600 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
601 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
602 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 47.8
603 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 88.6
604 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 10.79 3.3
605 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 11.17 N/A
606 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.90 N/A 88.8
607 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
608 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.10 N/A N/A
609 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
610 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
611 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.30 14.13 87.5
612 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
613 STN0601 บ้านเมืองนะ ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A N/A
614 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
615 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
616 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
617 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 0.00 N/A
618 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 N/A
619 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 62.0
620 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.80 0.00 N/A
621 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 38.5
622 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
623 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 36.8
624 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 56.3
625 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
626 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 N/A
627 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.70 0.00 39.8
628 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 55.0
629 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 70.2
630 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 N/A
631 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.20 0.00 N/A
632 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.50 N/A 54.6
633 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.70 1.00 N/A
634 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.70 0.00 60.6
635 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 69.4
636 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 1.57 N/A
637 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
638 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.10 0.00 46.7
639 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A N/A
640 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
641 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 29.30 0.14 N/A
642 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.30 10.81 0.4
643 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A N/A
644 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
645 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
646 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 N/A
647 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 4.2
648 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
649 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
650 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
651 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 32.00 0.00 2.2
652 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
653 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 0.6
654 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.50 N/A 86.5
655 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 72.50 N/A N/A
656 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 29.3
657 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
658 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
659 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
660 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
661 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
662 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
663 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 3.1
664 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 0.00 N/A
665 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 0.00 N/A
666 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A N/A
667 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 47.80 100.87 N/A
668 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.20 0.00 40.5
669 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 N/A
670 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 42.3
671 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
672 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 61.2
673 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
674 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 39.80 0.00 43.4
675 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 45.1
676 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.80 0.00 60.8
677 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 0.60 N/A
678 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
679 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 53.1
680 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 0.1
681 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.50 0.00 54.5
682 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
683 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 56.7
684 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A N/A
685 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.20 0.00 58.1
686 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 74.0
687 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 35.30 N/A 74.6
688 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 0.00 66.9
689 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 64.8
690 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 67.0
691 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A 56.3
692 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 56.3
693 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 63.4
694 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 72.2
695 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 54.7
696 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 39.6
697 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 54.5
698 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 36.40 N/A 47.9
699 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.00 N/A 61.7
700 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.30 N/A 38.8
701 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
702 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 56.1
703 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A N/A
704 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 51.0
705 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.50 N/A 49.3
706 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 30.70 0.00 88.9
707 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.70 N/A 70.2
708 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 59.9
709 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
710 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A N/A
711 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.10 0.00 52.5
712 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 38.10 N/A 59.4
713 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 55.8
714 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 0.00 N/A
715 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.50 0.00 57.3
716 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 58.5
717 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.90 9.11 47.0
718 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 38.8
719 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 48.0
720 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 58.4
721 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 64.3
722 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 52.1
723 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A N/A
724 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 31.2
725 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 34.10 N/A 60.7
726 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 41.00 N/A N/A
727 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 44.9
728 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.30 0.00 N/A
729 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A 51.6
730 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 38.70 N/A 48.9
731 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 63.6
732 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.10 14.10 56.4
733 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 59.9
734 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 N/A
735 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 60.7
736 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A N/A
737 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
738 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 62.0
739 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.00 N/A 63.4
740 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.30 N/A 48.7
741 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 67.3
742 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A N/A
743 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 75.5
744 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 53.0
745 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
746 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 N/A
747 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A N/A
748 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
749 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 N/A
750 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.50 0.00 52.5
751 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 48.0
752 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.60 0.00 N/A
753 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
754 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 66.5
755 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 86.2
756 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 24.40 3.93 0.1
757 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.1
758 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.70 9.14 55.0
759 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 0.1
760 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 98.7
761 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 23.50 0.00 87.1
762 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.80 0.85 0.0
763 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.0
764 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 41.00 N/A 0.0
765 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 64.6
766 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A N/A
767 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
768 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 0.0
769 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
770 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 97.2
771 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 16.7
772 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 19.7
773 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 120.90 N/A N/A
774 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 33.00 N/A N/A
775 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.70 0.78 0.0
776 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.30 0.00 0.2
777 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 33.80 N/A 64.7
778 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 24.50 0.95 0.0
779 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 75.8
780 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.00 0.18 N/A
781 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.50 0.00 22.5
782 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 59.10 N/A 0.2
783 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 81.6
784 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 89.5
785 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 34.30 N/A 87.0
786 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A 81.4
787 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.00 9.44 0.1
788 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.20 0.02 0.0
789 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 0.1
790 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 0.04 N/A
791 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 27.0
792 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 39.40 N/A N/A
793 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 11.1
794 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 48.7
795 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.60 0.00 N/A
796 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.00 N/A 51.6
797 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 34.30 N/A 52.5
798 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 20.70 9.46 8.3
799 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
800 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 13.0
801 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 59.8
802 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
803 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.70 0.00 53.4
804 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 28.50 0.00 62.6
805 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 21.80 N/A 67.4
806 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A 58.6
807 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 0.00 64.5
808 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.10 12.87 N/A
809 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 92.50 0.00 0.0
810 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 N/A 70.0
811 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 30.0
812 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A 52.8
813 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
814 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
815 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
816 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.80 1.39 0.0
817 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 0.2
818 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
819 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A 0.4
820 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.60 N/A 0.0
821 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A 66.1
822 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 2.38 N/A
823 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 89.5
824 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 12.60 N/A 0.1
825 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
826 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
827 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A 0.1
828 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
829 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.50 1.42 0.0
830 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 72.6
831 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 77.5
832 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.85 0.1
833 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.90 11.20 34.5
834 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.70 N/A N/A
835 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 84.8
836 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
837 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.80 1.80 N/A
838 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.80 0.67 N/A
839 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.70 2.45 N/A
840 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.10 2.38 N/A
841 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A N/A
842 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 19.50 9.25 58.1
843 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
844 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.30 0.40 N/A
845 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
846 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
847 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 9.28 1.8
848 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A N/A
849 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 26.00 9.76 N/A
850 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A N/A
851 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 90.4
852 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 23.50 9.32 N/A
853 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.10 10.77 N/A
854 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
855 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.30 0.00 N/A
856 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
857 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
858 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
859 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 107.30 131.30 N/A
860 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 0.1
861 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 23.90 10.33 N/A
862 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
863 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 21.60 11.33 N/A
864 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
865 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 39.60 N/A 91.1
866 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 9.09 53.8
867 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 0.0
868 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
869 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.00 N/A 0.0
870 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 0.00 56.7
871 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 18.70 8.86 53.7
872 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 63.4
873 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.20 N/A 63.3
874 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.30 0.00 69.4
875 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 88.9
876 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.80 0.10 60.4
877 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 31.10 11.59 74.9
878 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.90 0.00 N/A
879 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 74.9
880 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.70 0.00 53.5
881 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 0.1
882 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.05 N/A
883 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 37.10 0.00 0.0
884 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 33.50 N/A 0.1
885 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 33.80 N/A N/A
886 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.40 N/A 1.0
887 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 0.94 N/A
888 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A N/A
889 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 32.30 N/A 83.8
890 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A 0.0
891 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 44.80 0.00 66.8
892 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 31.00 0.24 0.4
893 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.30 2.0
894 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 78.1
895 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.60 N/A 14.8
896 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 97.8
897 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
898 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.10 10.33 66.7
899 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 9.74 38.4
900 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 9.73 N/A
901 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
902 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
903 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A N/A
904 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
905 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 98.0
906 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 15.70 0.00 N/A
907 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
908 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A N/A
909 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 0.00 92.0
910 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
911 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 19.50 N/A N/A
912 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A N/A
913 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
914 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 16.20 8.83 55.6
915 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 10.4
916 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
917 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.00 12.20 79.1
918 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 34.9
919 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 23.10 0.00 N/A
920 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
921 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 36.30 0.00 N/A
922 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.40 9.48 N/A
923 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
924 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
925 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A N/A
926 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
927 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.50 0.00 90.1
928 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
929 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 41.50 0.00 4.1
930 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
931 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A N/A
932 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 87.2
933 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 24.90 N/A N/A
934 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
935 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
936 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 19.50 8.93 N/A
937 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
938 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
939 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
940 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.00 N/A
941 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
942 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
943 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 9.53 1.0
944 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
945 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 40.0
946 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 22.10 9.08 58.2
947 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 21.00 0.00 N/A
948 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
949 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
950 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A N/A
951 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
952 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.30 9.13 55.4
953 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
954 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 116.00 13.37 N/A
955 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
956 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
957 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.40 N/A N/A
958 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
959 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
960 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A N/A
961 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
962 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
963 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.40 0.00 N/A
964 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
965 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 20.20 N/A 11.9
966 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 N/A 0.0
967 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 4.20 N/A N/A
968 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 43.6
969 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.30 9.85 N/A
970 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 22.20 9.25 N/A
971 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 22.20 9.39 N/A
972 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 26.7
973 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 35.10 N/A 46.3
974 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.60 0.00 N/A
975 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 20.30 N/A 37.3
976 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 N/A 36.3
977 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.80 0.16 N/A
978 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.30 N/A 29.7
979 STN1818 บ้านสบสา (บ้านเหมืองแร่)* เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 N/A
980 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 40.2
981 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
982 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 54.5
983 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ* เวียง ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
984 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 1.00 N/A
985 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 44.9
986 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A N/A
987 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 29.40 3.90 N/A
988 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 3.82 N/A
989 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 0.31 N/A
990 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.90 1.39 N/A
991 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.20 0.66 N/A
992 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 7.8
993 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 39.30 N/A 17.4
994 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 0.38 N/A
995 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 30.90 1.49 N/A
996 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.40 0.03 N/A
997 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.70 0.01 N/A
998 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 20.5
999 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 37.4
1000 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 54.2
1001 STN1865 บ้านน้ำฮาก งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1002 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1003 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A N/A
1004 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 33.9
1005 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 0.0
1006 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 47.6
1007 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A 32.4
1008 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 48.7
1009 STN1848 บ้านห้วยมะเดื่อ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A N/A
1010 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 32.7
1011 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.56 N/A
1012 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 26.2
1013 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.50 1.58 N/A
1014 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.90 0.09 N/A
1015 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 0.04 N/A
1016 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.90 N/A N/A
1017 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 0.07 N/A
1018 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.22 N/A
1019 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 32.80 1.76 N/A
1020 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 48.40 N/A N/A
1021 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 50.7
1022 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 30.7
1023 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 100.0
1024 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 100.0
1025 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 38.10 N/A 43.6
1026 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 32.5
1027 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 23.5
1028 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 45.0
1029 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
1030 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 24.5
1031 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 24.4
1032 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 100.0
1033 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 100.0
1034 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 39.20 N/A 100.0
1035 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 22.1
1036 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 58.2
1037 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 100.0
1038 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 37.1
1039 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
1040 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A N/A
1041 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 36.1
1042 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 61.50 N/A 24.8
1043 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 49.9
1044 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 49.0
1045 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 40.8
1046 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 39.0
1047 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 100.0
1048 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 100.0
1049 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 100.0
1050 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 100.0
1051 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 25.9
1052 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 58.3
1053 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 52.2
1054 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 45.6
1055 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 59.40 N/A 34.4
1056 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 33.10 N/A N/A
1057 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 100.0
1058 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 37.2
1059 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 39.9
1060 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.5 27.90 N/A 46.9
1061 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A N/A
1062 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 48.4
1063 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 234.30 N/A 35.2
1064 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 46.9
1065 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 54.3
1066 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 42.3
1067 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 32.1
1068 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 40.0
1069 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 37.2
1070 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 39.0
1071 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 30.2
1072 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 28.9
1073 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 46.5
1074 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 38.2
1075 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.10 N/A 32.7
1076 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.90 N/A 26.4
1077 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.90 N/A 48.2
1078 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.90 N/A 52.6
1079 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.40 N/A 29.5
1080 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 100.0
1081 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 40.2
1082 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.70 N/A 57.6
1083 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.40 N/A 50.5
1084 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.40 N/A 58.8
1085 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 35.50 N/A 100.0
1086 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.70 N/A 51.9
1087 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 56.1
1088 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 34.1
1089 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 31.6
1090 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 41.8
1091 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 28.5
1092 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 42.2
1093 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 31.6
1094 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 40.8
1095 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 37.10 N/A 48.1
1096 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 100.0
1097 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 46.4
1098 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 51.9
1099 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
1100 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 100.0
1101 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 43.4
1102 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 23.7
1103 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 40.9
1104 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 39.4
1105 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A N/A
1106 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 92.80 N/A N/A
1107 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 38.8
1108 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 100.0
1109 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 91.00 N/A 100.0
1110 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 44.30 N/A 34.3
1111 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 36.30 N/A 44.0
1112 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 28.3
1113 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 49.5
1114 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 1.46 6.8
1115 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 55.70 N/A 11.5
1116 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 39.0
1117 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 24.5
1118 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 35.2
1119 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 100.0
1120 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 84.20 N/A 59.1
1121 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 194.80 N/A 98.5
1122 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 58.5
1123 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 100.0
1124 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 56.9
1125 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 N/A
1126 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.10 0.00 N/A
1127 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 26.8
1128 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 27.9
1129 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 37.1
1130 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 57.9
1131 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 26.3
1132 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 53.1
1133 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 45.0
1134 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 100.0
1135 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A 50.5
1136 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.30 N/A 56.0
1137 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 19.1
1138 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A 48.0
1139 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 100.0
1140 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A 61.1
1141 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 35.3
1142 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 34.0
1143 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 50.1
1144 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.60 N/A 100.0
1145 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 18.4
1146 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 32.10 N/A 53.9
1147 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A 38.1
1148 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 47.6
1149 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 0.90 N/A
1150 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 56.7
1151 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A N/A
1152 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 41.0
1153 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 97.1
1154 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.70 N/A 53.6
1155 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.50 N/A 34.7
1156 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 52.7
1157 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.50 N/A 25.4
1158 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 31.00 N/A 41.8
1159 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 58.2
1160 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 29.20 N/A 36.7
1161 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 22.7
1162 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 19.6
1163 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 38.8
1164 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 38.2
1165 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 51.1
1166 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A 57.3
1167 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 35.6
1168 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 50.70 N/A 100.0
1169 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -27.50 N/A 33.4
1170 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 100.0
1171 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 47.7
1172 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.60 N/A 54.3
1173 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 41.2
1174 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.5 26.90 N/A 52.5
1175 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 31.50 N/A 36.1
1176 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 51.1
1177 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 29.3
1178 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 50.2
1179 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.30 N/A 33.5
1180 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.20 N/A 32.4
1181 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 33.2
1182 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 25.4
1183 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 38.5
1184 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.60 N/A 45.4
1185 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 32.3
1186 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.90 N/A 100.0
1187 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 49.3
1188 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 50.4
1189 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.60 0.00 54.3
1190 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 45.9
1191 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A N/A
1192 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 N/A
1193 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 20.00 0.00 N/A
1194 STN1423 บ้านวังขอน ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 25.80 N/A N/A
1195 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.20 N/A N/A
1196 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.70 0.00 39.0
1197 STN1427 บ้านงิ้วงาม* แม่ตีบ งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1198 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 46.3
1199 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.24 N/A
1200 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.40 1.05 N/A
1201 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.60 0.00 11.8
1202 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A 15.8
1203 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 4 C 0.0 0.0 0.0 30.30 0.00 59.7
1204 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.40 0.00 71.6
1205 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A 66.2
1206 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 23.90 N/A 60.1
1207 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.90 N/A N/A
1208 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.60 0.00 42.9
1209 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 41.4
1210 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 42.7
1211 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 51.5
1212 STN1437 บ้านแม่ซา แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 57.0
1213 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A 57.5
1214 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 52.2
1215 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 31.30 0.00 65.5
1216 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 50.9
1217 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A N/A
1218 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.10 5.99 N/A
1219 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.70 N/A 47.0
1220 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 0.00 54.6
1221 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 30.8
1222 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 35.50 N/A 23.2
1223 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 0.00 N/A
1224 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.00 0.00 67.1
1225 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 60.1
1226 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1227 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 30.20 N/A N/A
1228 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 25.50 0.00 N/A
1229 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
1230 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.50 N/A N/A
1231 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 42.0
1232 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -1,700.50 0.00 0.0
1233 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.50 0.00 N/A
1234 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 57.1
1235 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.70 0.00 45.8
1236 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 23.10 0.00 N/A
1237 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.60 0.00 56.0
1238 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A N/A
1239 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.60 0.00 69.1
1240 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.80 0.00 79.0
1241 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 26.00 N/A N/A
1242 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.10 N/A 46.8
1243 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 30.20 0.44 N/A
1244 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 31.50 0.00 62.7
1245 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 33.20 N/A 1.7
1246 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 32.60 N/A 0.0
1247 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.30 N/A 74.2
1248 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 27.80 N/A 58.2
1249 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 31.10 N/A 63.3
1250 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 22.80 N/A 74.2
1251 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.90 0.00 49.6
1252 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.10 N/A N/A
1253 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 23.60 N/A 46.3
1254 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 52.1
1255 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.30 0.04 N/A
1256 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.30 0.00 47.5
1257 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 20.80 N/A 52.0
1258 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 28.10 N/A 67.9
1259 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A N/A
1260 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 48.8
1261 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 59.5
1262 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A N/A
1263 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1264 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 41.50 3.67 68.2
1265 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.10 1.30 N/A
1266 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.80 1.16 N/A
1267 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 36.40 1.07 N/A
1268 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 28.80 N/A 62.0
1269 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 0.1
1270 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.70 0.01 N/A
1271 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.40 N/A 49.4
1272 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.20 2.71 N/A
1273 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.80 N/A N/A
1274 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 29.80 N/A 71.6
1275 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.90 0.00 N/A
1276 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A N/A
1277 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 83.1
1278 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.10 N/A 63.1
1279 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.60 N/A N/A
1280 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.50 N/A N/A
1281 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 30.70 N/A N/A
1282 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 N/A 63.1
1283 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 43.6
1284 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.20 0.00 58.1
1285 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 32.50 0.00 67.3
1286 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 N/A
1287 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 53.4
1288 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 35.10 N/A 58.6
1289 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 25.00 N/A N/A
1290 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1291 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 60.7
1292 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1293 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 33.5
1294 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 11.7
1295 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.50 0.00 60.9
1296 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 63.5
1297 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 N/A
1298 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 97.20 0.00 46.5
1299 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.00 N/A N/A
1300 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 29.50 N/A N/A
1301 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 70.3
1302 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.40 N/A 87.2
1303 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.80 0.00 N/A
1304 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.00 50.7
1305 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 25.90 0.00 61.0
1306 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 33.70 N/A N/A
1307 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.10 N/A 55.1
1308 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.30 0.00 62.6
1309 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.00 0.00 67.6
1310 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 N/A
1311 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 24.10 0.00 39.1
1312 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.80 N/A N/A
1313 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 39.30 N/A 52.7
1314 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.30 N/A 55.8
1315 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 29.60 0.00 43.6
1316 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 0.00 N/A
1317 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 48.2
1318 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 25.90 N/A N/A
1319 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 20.40 N/A 54.9
1320 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 35.30 0.00 N/A
1321 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 22.30 0.00 N/A
1322 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 26.20 0.00 60.5
1323 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 43.9
1324 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A 65.3
1325 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 0.00 59.3
1326 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 38.8
1327 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 39.60 N/A N/A
1328 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 22.50 N/A N/A
1329 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.20 N/A N/A
1330 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 29.0
1331 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
1332 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.20 13.19 N/A
1333 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 69.70 N/A 12.5
1334 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.90 N/A 53.4
1335 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.00 0.00 N/A
1336 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.30 N/A 69.7
1337 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 21.60 N/A N/A
1338 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.10 0.00 83.3
1339 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 0.00 63.6
1340 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 31.00 0.00 70.7
1341 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.80 1.01 N/A
1342 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.30 N/A
1343 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.33 N/A
1344 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.26 N/A
1345 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 1.66 N/A
1346 STN2019 บ้านเฉลียงโคก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 1.56 N/A
1347 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 0.70 N/A
1348 STN2021 บ้านทรงธรรม* สำโรง โนนไทย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 30.30 4.06 N/A
1349 STN2022 บ้านธรรมจักรพัฒนา* ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 31.30 4.36 N/A
1350 STN2023 บ้านพระบึงนอก* บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 29.30 2.04 N/A
1351 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.47 N/A
1352 STN2025 บ้านโคกเตาเหล็ก* กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 1.05 N/A
1353 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 0.34 N/A
1354 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 3.43 N/A
1355 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 1.34 N/A
1356 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 0.62 N/A
1357 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.20 N/A 27.4
1358 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 N/A 50.6
1359 STN1993 บ้านโห้งเหนือ* แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 0.10 N/A
1360 STN2004 บ้านปงคอบ* วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 0.74 N/A
1361 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.40 0.32 N/A
1362 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.05 N/A
1363 STN2007 บ้านทุ่ง* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.10 0.08 N/A
1364 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 0.18 N/A
1365 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 1.91 N/A
1366 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.50 0.05 N/A
1367 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.90 0.00 N/A
1368 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 33.7
1369 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 31.6
1370 STN1984 บ้านแม่ซา* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 21.60 5.94 N/A
1371 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.80 0.25 N/A
1372 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.10 N/A
1373 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 0.56 N/A
1374 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A N/A
1375 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.70 0.00 N/A
1376 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.00 N/A
1377 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 28.70 0.01 N/A
1378 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.30 0.11 N/A
1379 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 30.00 0.15 N/A
1380 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 29.30 0.31 N/A
1381 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 23.20 N/A 35.2
1382 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.00 N/A 45.7
1383 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.10 N/A 47.6
1384 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 50.90 0.02 N/A
1385 STN1965 บ้านหนองไห* หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.60 2.20 N/A
1386 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 2.85 N/A
1387 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.60 0.84 N/A
1388 STN1968 บ้านโนนตูม* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 1.16 N/A
1389 STN1969 บ้านหนองโน* เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 4.82 N/A
1390 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 33.50 N/A 21.8
1391 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 30.0
1392 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 40.7
1393 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 43.9
1394 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.03 N/A
1395 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 125.9
1396 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 22.0
1397 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 29.00 N/A 41.0
1398 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 31.7
1399 STN1945 บ้านวังไทร* ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 0.00 N/A
1400 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 31.60 N/A 123.7
1401 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 44.9
1402 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 -99.90 0.85 N/A
1403 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 5.50 N/A 137.5
1404 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 33.0
1405 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 48.6
1406 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 663.20 0.78 N/A
1407 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.51 N/A
1408 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 N/A 45.5
1409 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 N/A 42.4
1410 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 55.70 N/A 44.6
1411 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 30.30 N/A 45.7
1412 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 35.7
1413 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 N/A 125.1
1414 STN1932 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 26.4
1415 STN1933 บ้านภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 45.1
1416 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 35.80 N/A 41.0
1417 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 52.1
1418 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 43.20 N/A 27.1
1419 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 32.20 2.99 N/A
1420 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 33.50 N/A 46.5
1421 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 N/A 20.3
1422 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 32.20 N/A 42.4
1423 STN1891 บ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 27.70 N/A 57.6
1424 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 0.26 N/A
1425 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 N/A 36.4
1426 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1427 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 64.5
1428 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 -99.90 N/A N/A
1429 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ* หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 27.10 0.88 N/A
1430 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.10 N/A 25.0
1431 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 27.40 N/A 30.4
1432 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.70 N/A 38.8
1433 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 0.35 N/A
1434 STN1898 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 32.90 N/A 26.5
1435 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 31.30 N/A 19.3
1436 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 28.00 0.14 N/A
1437 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 30.90 N/A 33.8
1438 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 25.10 1.12 N/A
1439 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.72 N/A
1440 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.70 7.86 N/A
1441 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 28.00 0.64 N/A
1442 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.79 N/A
1443 STN2125 บ้านวังกุ่ม* บางหิน กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 1.15 N/A
1444 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 0.00 N/A
1445 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.00 7.66 N/A
1446 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 28.70 0.02 N/A
1447 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 5.33 N/A
1448 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 5.30 N/A
1449 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 1.71 N/A
1450 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.40 1.68 N/A
1451 STN2121 บ้านปลายคลองวัน* ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A N/A
1452 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.48 N/A
1453 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 28.40 1.76 N/A
1454 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.70 2.21 N/A
1455 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 28.40 2.25 N/A
1456 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 27.70 0.18 N/A
1457 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 30.00 1.60 N/A
1458 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.30 3.95 N/A
1459 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 4.45 N/A
1460 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 66.10 2.44 N/A
1461 STN2134 บ้านท่าศาลา* ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 30.00 0.08 N/A
1462 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 29.60 4.69 N/A
1463 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.26 N/A
1464 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 7.42 N/A
1465 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.20 N/A 21.3
1466 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 1.40 N/A
1467 STN2157 บ้านบาโงยือรา สะเอะ กรงปินัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 N/A 24.8
1468 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 22.60 N/A 40.2
1469 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 0.05 N/A
1470 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 N/A 19.8
1471 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 3.56 N/A
1472 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.90 N/A
1473 STN2168 บ้านฆอรอราแม* ปะแต ยะหา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 23.80 0.84 N/A
1474 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.20 0.18 N/A
1475 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 1.10 N/A
1476 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.20 0.51 N/A
1477 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.68 N/A
1478 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.50 0.00 N/A
1479 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.10 1.26 N/A
1480 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 27.40 1.80 N/A
1481 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 26.10 1.37 N/A
1482 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 22.90 0.00 N/A
1483 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 23.80 0.12 N/A
1484 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
1485 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 24.20 2.18 N/A
1486 STN2072 บ้านท่าไม้แดง* ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 24.80 0.24 N/A
1487 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 1.13 N/A
1488 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 30.90 2.65 N/A
1489 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 1.42 N/A
1490 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.00 N/A
1491 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.87 N/A
1492 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.70 0.00 N/A
1493 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.00 N/A
1494 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.50 0.54 N/A
1495 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.24 N/A
1496 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.80 N/A 21.3
1497 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.82 N/A
1498 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 2.31 N/A
1499 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 1.18 N/A
1500 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.83 N/A
1501 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.10 0.73 N/A
1502 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.00 0.50 N/A
1503 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 N/A
1504 STN2063 บ้านกะดุ* ควนขัน มืองสตูล สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 28.40 1.09 N/A
1505 STN2065 บ้านหาดส้มแป้น* ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 25.80 1.39 N/A
1506 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 26.70 0.08 N/A
1507 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 27.40 0.94 N/A
1508 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.69 N/A
1509 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.70 1.99 N/A
1510 STN2051 บ้านไสกล้วยเถื่อน* เขากอบ ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.46 N/A
1511 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.70 1.80 N/A
1512 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.10 0.94 N/A
1513 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 N/A
1514 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.17 N/A
1515 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.00 N/A
1516 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 56.20 2.72 N/A
1517 STN2058 บ้านบ่อตันแซะ* บ้านนา จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 27.10 0.12 N/A
1518 STN2059 ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 2.03 N/A
1519 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 0.46 N/A
1520 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 24.50 0.07 N/A
1521 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 28.40 0.78 N/A
1522 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 24.80 0.07 N/A
1523 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 32.20 4.97 N/A
1524 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.30 2.67 N/A
1525 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 52.20 1.84 N/A
1526 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 31.60 0.00 N/A
1527 STN2045 บ้านบางสัก* บางสัก กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.89 N/A
1528 STN2046 บ้านท่าเขา* ลิพัง ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 25.80 1.15 N/A
1529 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 26.40 0.00 N/A
1530 STN2048 ชุมชนวรคีรี* ย่ายตาขาว ย่านตาขาว ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1531 STN2044 บ้านนาใน* ควนธานี กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1532 STN2038 บ้านโป่งวัว* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1533 STN2039 บ้านนากล่ำ* น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1534 STN2040 บ้านห้วยน้อยกา* ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1535 STN2033 บ้านเหนือ* นครไทย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1536 STN2034 บ้านแก่งออมสิงห์* เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1537 STN2062 บ้านชายคลอง* บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1538 STN2069 บ้านย่านมะปราง* กะเปา คีรีรัฐนิยม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1539 STN2070 บ้านกระชุม* อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1540 STN2067 บ้านคลองวังช้าง* ชุมโค ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1541 STN2064 บ้านวังสายทอง* น้ำผุด ละงู สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1542 STN2036 บ้านท่าโปร่ง* ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1543 STN2109 บ้านแชงเปิง* คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1544 STN2100 บ้านแก้วแสน* แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1545 STN2106 บ้านต้นเนียง* เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1546 STN2097 บ้านบางตะเภา* ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1547 STN2075 บ้านบางสาน* พนม พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1548 STN2077 บ้านบางไต* ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1549 STN2165 บ้านกุนุงจนอง* เบตง เบตง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1550 STN2162 บ้านทรายแก้ว* ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1551 STN2158 บ้านบันนังดามา* กาบัง กาบัง ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1552 STN2156 บ้านเจาะกะพ้อใน กะรุบิ กะพ้อ ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1553 STN2152 บ้านกาเยาะมาตี กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1554 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1555 STN2116 บ้านกลาง* คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1556 STN2136 บ้านกุดเชียงมุน* โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1557 STN2137 บ้านบุญฑริก* บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1558 STN2138 บ้านผักหย่า* ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1559 STN2111 บ้านทุ่งเจริญ* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1560 STN2123 บ้านกงษี* กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1561 STN2127 บ้านบางสังตี* หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1562 STN2150 บ้านกูมุง* ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1563 STN2146 บ้านทุ่งมะกอก* ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1564 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1565 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1566 STN1901 บ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1567 STN1899 บ้านทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1568 STN1916 บ้านปาล์มไทย (บ้านส้านแดง) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1569 STN1895 บ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1570 STN1896 บ้านบุญทัน บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1571 STN1890 บ้านฝั่งแดง* ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1572 STN1888 บ้านกกโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1573 STN1884 บ้านเหล่า ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1574 STN1885 บ้านดงน้อย ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1575 STN1886 บ้านหนองค้าพัฒนา นาม่อง กุดบาก สกลนคร สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1576 STN1878 บ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1577 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1578 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1579 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1580 STN1926 ชุมชนหน้าไฟฟ้า-บ้านกลาง* ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1581 STN1948 บ้านบางปรุ* คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1582 STN1944 บ้านคลองสระ* คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1583 STN1918 บ้านผัง 120* อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1584 STN1941 บ้านนาสัก* นาสัก สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1585 STN1942 บ้านหัวหิน* หาดยาย หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1586 STN1970 บ้านเกิ้งพัฒนา* เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1587 STN1971 บ้านน้ำพอง* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1588 STN1961 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1589 STN1955 บ้านศรีราชา รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1590 STN1956 บ้านหาดทรายขาว บางทอง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1591 STN1957 บ้านบางสังโต้ง * ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1592 STN1951 บ้านควนสบาย นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1593 STN1952 บ้านหน้าช่องฉันทนา (บ้านไสใหญ่) สินปุน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1594 STN1953 บ้านไสยง สินปุน เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1595 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1596 STN1989 บ้านป่าแดด* บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1597 STN1963 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1598 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1599 STN1994 บ้านหาดส้มป่อย* แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1600 STN1996 บ้านท่าต้นกวาว* ชมภู สารภี เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1601 STN1997 บ้านห้วยหล่อดูก* แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1602 STN1983 บ้านหนองอ้อม* แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1603 STN2029 บ้านห้วยขะยุง* โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1604 STN2002 บ้านไหล่หินตะวันตก* ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1605 STN2015 บ้านป่าฝาง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1606 STN1361 บ้านดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1607 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1608 STN1365 บ้านกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1609 STN1372 บ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1610 STN1375 บ้านแม่กองวะ แม่ลาน ลี้ ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1611 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1612 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1613 STN1386 บ้านตูบค้อ กกสะทอน ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1614 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1615 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1616 STN1383 บ้านตุ้มเหนือ ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1617 STN1380 บ้านหัวนา แสงภา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1618 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1619 STN1341 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1620 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1621 STN1356 บ้านนาโพธิ์ นาแห้ว นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1622 STN1357 บ้านสวัสดิ์พัฒนา ท่าลี่ ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1623 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1624 STN1345 บ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1625 STN1331 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1626 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1627 STN1314 บ้านนาเคียน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1628 STN1317 บ้านหัวถนน ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1629 STN1305 บ้านแม่ทาย ออย ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1630 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1631 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1632 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1633 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1634 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1635 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1636 STN1290 บ้านฟากนา บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1637 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1638 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1639 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1640 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1641 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1642 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1643 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1644 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1645 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1646 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1647 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1648 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1649 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1650 STN1537 บ้านแสนขัน* บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1651 STN1539 บ้านศรีดอนไชย* ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1652 STN1555 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1653 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1654 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1655 STN1527 บ้านห้วยขวาก บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1656 STN1529 บ้านป่าแป๋ ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1657 STN1530 บ้านน้ำแคะ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1658 STN1514 บ้านเนินพยอม* บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1659 STN1515 บ้านม่วงเครือ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1660 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1661 STN1487 บ้านศรีเมือง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1662 STN1488 บ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1663 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1664 STN1468 บ้านโคกสะอาด นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1665 STN1482 บ้านเหวปลากั้ง หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1666 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1667 STN1464 บ้านประตูเมือง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1668 STN1465 บ้านหลวง แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1669 STN1466 บ้านเทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1670 STN1435 บ้านน้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย สทภ. 2 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1671 STN1439 บ้านในสอย ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1672 STN1451 บ้านกอรวก จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1673 STN1452 บ้านทาน จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1674 STN1444 บ้านสบลอง บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1675 STN1409 บ้านวังเจริญรัตน์ บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1676 STN1401 บ้านห้วยแหน ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1677 STN1402 บ้านนาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1678 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1679 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1680 STN1405 บ้านสะเลียม* ยาบหัวนา เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1681 STN1413 บ้านเลยวังไสย์ เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1682 STN1414 บ้านโคกหนองแห้ว เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1683 STN1415 บ้านกกเชียง ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี สทภ. 7 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1684 STN1432 บ้านหาดไร่* น้ำมวบ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1685 STN1428 บ้านสำนักตูมกา วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ สทภ. 4 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1686 STN1624 บ้านไร่ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1687 STN1644 บ้านพุไทร ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1688 STN1634 บ้านเขาหินตั้ง สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1689 STN1600 บ้านบือจะ พิเทน ทุ่งยางแดง ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1690 STN1597 บ้านควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1691 STN1627 บ้านเวียคะดี้ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1692 STN1595 บ้านควนเสม็ด ปริก สะเดา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1693 STN1590 บ้านบึงไม้ ชะอม แก่งคอย สระบุรี สทภ. 6 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1694 STN1564 บ้านบางหมาน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1695 STN1557 บ้านใหม่ปางเติม* บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1696 STN1558 บ้านแม่รากกลาง* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1697 STN1575 บ้านชโลดมพัฒนา นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1698 STN1570 บ้านบางบ้าน คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1699 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1700 STN1699 บ้านปาลอบาเต๊ะ ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1701 STN1694 บ้านแป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1702 STN1668 บ้านคลองสน เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด สทภ. 6 E 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1703 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1704 STN1680 บ้านตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1705 STN1686 บ้านคลองตาหงา บาโหย สะบ้าย้อย สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1706 STN1683 บ้านสันติสุข บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1707 STN1637 บ้านไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1708 STN1671 บ้านแม่หลองหลวง สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1709 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1710 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1711 STN1750 บ้านดีด๊ะ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1712 STN1758 บ้านหินลาด คุระ คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1713 STN1731 บ้านควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1714 STN1732 บ้านสระเกศ ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1715 STN1738 บ้านทุ่ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1716 STN1739 บ้านดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1717 STN1724 บ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1718 STN1725 บ้านทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1719 STN1727 บ้านในกรัง จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1720 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1721 STN1776 บ้านอินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1722 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1723 STN1778 บ้านบางบอน ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1724 STN1779 บ้านบางมะขาม อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1725 STN1780 บ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1726 STN1773 บ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1727 STN1760 บ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1728 STN1763 บ้านคลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1729 STN1764 บ้านทุ่ง บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1730 STN1765 บ้านลุ่มเกรียบ ทับปุด ทับปุด พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1731 STN1784 บ้านไทรทอง บางวัน คุระบุรี พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1732 STN1785 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1733 STN1786 บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1734 STN1787 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1735 STN1782 บ้านสาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1736 STN1768 บ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1737 STN1797 บ้านไม้เสียบ* เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1738 STN1794 บ้านวังหิน* นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1739 STN1808 บ้านกลาง* บ้านนา กะเปอร์ ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1740 STN1802 บ้านสามไกร* หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1741 STN1803 บ้านย่านตะเคียน* ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1742 STN1804 บ้านสามพัน* ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1743 STN1805 บ้านคลองเหียง* ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1744 STN1817 บ้านแม่ของ* แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1745 STN1820 บ้านโท้งหลวง นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1746 STN1821 บ้านโท้งสาแล นาปู่ป้อม ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1747 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1748 STN1830 บ้านห้วยกระทิง พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1749 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1750 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1751 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1752 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1753 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร สทภ. 11 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1754 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1755 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1756 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1757 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1758 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1759 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1760 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1761 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1762 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1763 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1764 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1765 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1766 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1767 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1768 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1769 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1770 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1771 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1772 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1773 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1774 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1775 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1776 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1777 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1778 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1779 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1780 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1781 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1782 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1783 STN0718 บ้านหัวนา พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1784 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1785 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1786 STN0712 บ้านกิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1787 STN0713 บ้านน้ำรีพัฒนา ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1788 STN0714 บ้านน้ำพัน นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1789 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1790 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1791 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1792 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1793 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1794 STN0706 บ้านแซะ สะกอม เทพา สงขลา สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1795 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1796 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1797 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1798 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1799 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1800 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1801 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1802 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1803 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1804 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ สทภ. 2 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1805 STN0661 บ้านอุ้มเปี้ยม คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1806 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1807 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1808 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1809 STN0639 บ้านเมืองแพม ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1810 STN0629 บ้านเมืองปอน เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1811 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1812 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1813 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1814 STN0648 บ้านป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1815 STN0650 บ้านดงหนองจอก ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1816 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1817 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1818 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1819 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1820 STN0912 บ้านปางเหนือ* ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1821 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1822 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1823 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร สทภ. 1 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1824 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1825 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1826 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1827 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1828 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1829 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1830 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1831 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1832 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1833 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1834 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก สทภ. 9 C 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1835 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1836 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1837 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1838 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1839 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1840 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1841 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1842 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1843 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช สทภ. 8 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1844 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1845 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1846 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1847 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา สทภ. 5 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1848 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1849 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1850 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1851 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1852 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1853 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1854 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1855 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1856 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1857 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1858 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1859 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1860 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1861 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี สทภ. 7 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1862 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1863 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม* นาหอ ด่านซ้าย เลย สทภ. 3 NE 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1864 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก สทภ. 1 W 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1865 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1866 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1867 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1868 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1869 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1870 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1871 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1872 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1873 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1874 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1875 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1876 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1877 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1878 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1879 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1880 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1881 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร สทภ. 10 S 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1882 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1883 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1884 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน สทภ. 9 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1885 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย สทภ. 1 N 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0
1886 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา สทภ. 1 N 0.0