จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้: 63
จากทั้งหมด: 32,731
cant load icon
cant load icon
สถานีเตือนภัยบ้านกลาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา, สังกัดหน่วยงาน สทภ. 1
cant load icon เวลา 2020/09/20 17:30
cant load icon ฝนสะสม 12 ชั่วโมง 10.00 mm.
cant load icon อุณหภูมิ 29.20 c
cant load icon ความชื้น 0.00 %
cant load icon ระดับน้ำ 1.56 m.
ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 04:34 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
4 STN1964 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 29.90 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
5 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
6 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
7 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
8 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
9 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
10 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
11 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
12 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
13 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 16.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
14 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 14.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
15 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
16 STN1504 บ้านขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
17 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 61.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
18 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
19 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
20 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
21 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
22 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
23 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
24 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
25 STN0119 บ้านแม่โถใต้ แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
26 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
27 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
28 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
29 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำเซบก มูล
30 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
31 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
32 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
33 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
34 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
35 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
36 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 31.30 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
37 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
38 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
39 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 27.40 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
40 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
41 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
42 STN0399 บ้านร่มโพธิ์เงิน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
43 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
44 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 44.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
45 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
46 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
47 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
48 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
49 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
50 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
51 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
52 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
53 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
54 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
55 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
56 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
57 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
58 STN0020 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
59 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
60 STN1387 บ้านเจดีย์ ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 SUB basin แม่น้ำโขง
61 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5 มูล
62 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 28.30 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
63 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
64 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
65 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
66 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
67 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
68 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
69 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
70 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
71 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
72 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
73 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
74 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่ลาว แม่น้ำโขง
75 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
76 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
77 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
78 STN0089 บ้านวังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
79 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
80 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
81 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำปาด แม่น้ำวัง
82 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
83 STN2134 บ้านท่าศาลา* ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำน้ำชีตอนล่าง ชี
84 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
85 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
86 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 39.90 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
87 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
88 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
89 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
90 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
91 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
92 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
93 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำปี้ แม่น้ำยม
94 STN0611 บ้านร้องหัวฝาย ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
95 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
96 STN1703 บ้านบันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองหลังสวน แม่น้ำปัตตานี
97 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
98 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
99 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
100 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
101 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
102 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
103 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
104 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
105 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
106 STN0625 บ้านใหม่เจริญไพร ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 735.80 แม่ลาว แม่น้ำโขง
107 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
108 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
109 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
110 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
111 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
112 STN1403 บ้านน้ำหิน เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
113 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
114 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
115 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
116 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
117 STN1388 บ้านทุ่งโห้ง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 SUB basin แม่น้ำโขง
118 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
119 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแหง แม่น้ำปิง
120 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
121 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
122 STN0642 บ้านห้วยมะบวบ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
123 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 80.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
124 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
125 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
126 STN0306 บ้านคำแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 24.10 ลำโดมน้อย แม่น้ำมูล
127 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
128 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
129 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
130 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.80 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
131 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
132 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
133 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
134 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
135 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
136 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
137 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
138 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
139 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
140 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
141 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
142 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
143 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 18.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
144 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
145 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
146 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กลาง ปิง
147 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
148 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
149 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 ยม
150 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
151 STN1381 บ้านห้วยไคร้ลานทอง เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำสาน แม่น้ำโขง
152 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
153 STN1932 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
154 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
155 STN0719 บ้านกิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
156 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
157 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
158 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำโดมใหญ่ มูล
159 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
160 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
161 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
162 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
163 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
164 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
165 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
166 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 31.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
167 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
168 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
169 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
170 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
171 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
172 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
173 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
174 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
175 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
176 STN1963 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 35.80 ห้วยมุก แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
177 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
178 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
179 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
180 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
181 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
182 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
183 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
184 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
185 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
186 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 โขงเหนือ
187 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
188 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
189 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
190 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
191 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 27.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
192 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำพรหม แม่น้ำยม
193 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
194 STN1551 บ้านริมอิง* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำพระปรง แม่น้ำโขง
195 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
196 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
197 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.60 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
198 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
199 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
200 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
201 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
202 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
203 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
204 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
205 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
206 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
207 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
208 STN1364 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำป่าสัก
209 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
210 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
211 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
212 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
213 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
214 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
215 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
216 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 34.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
217 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
218 STN0529 บ้านแม่เหมืองหลวง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
219 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
220 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
221 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
222 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
223 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
224 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
225 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
226 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
227 STN1984 บ้านแม่ซา* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
228 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
229 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
230 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 45.60 น้ำปี้ แม่น้ำยม
231 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
232 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
233 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
234 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
235 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
236 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
237 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 37.80 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
238 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
239 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
240 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงเหนือ
241 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
242 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำสา แม่น้ำน่าน
243 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
244 STN0637 บ้านขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
245 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
246 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
247 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 35.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
248 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
249 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
250 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
251 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
252 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
253 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
254 STN1404 บ้านหัวทุ่ง บ่อแก้ว นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำน่าน
255 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
256 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
257 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
258 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
259 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
260 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
261 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
262 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
263 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
264 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
265 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
266 STN1355 บ้านไร่รวงทอง ปัว ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
267 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
268 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 โขงเหนือ
269 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
270 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำปิง
271 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
272 STN0618 บ้านห้วยชมภู (บ้านป่าคาหลวง) ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
273 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
274 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
275 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
276 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
277 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
278 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.50 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
279 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
280 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
281 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
282 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองสก แม่น้ำยม
283 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
284 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
285 STN1971 บ้านน้ำพอง* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 ลำน้ำพองตอนบนส่วนที่ 1 ชี
286 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
287 STN1865 บ้านน้ำฮาก งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
288 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
289 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
290 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
291 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแหง แม่น้ำปิง
292 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
293 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
294 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
295 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
296 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
297 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
298 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
299 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 96.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
300 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
301 STN1848 บ้านห้วยมะเดื่อ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
302 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่สอย วัง
303 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.80 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
304 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.20 SUB basin แม่น้ำมูล
305 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
306 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
307 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
308 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
309 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
310 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
311 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
312 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
313 STN0088 บ้านน้ำปาน ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.50 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
314 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
315 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
316 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
317 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
318 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
319 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
320 STN0531 บ้านกอกหลวง แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
321 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
322 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
323 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
324 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
325 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
326 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
327 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
328 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
329 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
330 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.80 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
331 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
332 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
333 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
334 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
335 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
336 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
337 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
338 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
339 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
340 STN1961 บ้านกกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 24.80 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
341 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองปะเหลี่ยน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
342 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
343 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
344 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
345 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
346 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 87.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
347 STN1474 บ้านหนองไข่น้ำ จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
348 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.10 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
349 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
350 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 30.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
351 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
352 STN0026 บ้านสบวาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
353 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
354 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
355 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
356 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
357 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
358 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 22.20 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
359 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
360 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
361 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่หาด แม่น้ำปิง
362 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 17.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
363 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
364 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
365 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
366 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
367 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
368 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 53.20 น้ำปาด น่าน
369 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 18.70 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
370 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
371 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
372 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำน่าน
373 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
374 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
375 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 33.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
376 STN0116 บ้านปางตอง โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
377 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
378 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
379 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
380 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
381 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.10 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
382 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
383 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
384 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
385 STN0627 บ้านสา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
386 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
387 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
388 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
389 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
390 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
391 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
392 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
393 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
394 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
395 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
396 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่มอก ยม
397 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
398 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
399 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
400 STN1934 บ้านสะเกิน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.00 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
401 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
402 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
403 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยโพง มูล
404 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.50 SUB basin แม่น้ำชี
405 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
406 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
407 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
408 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
409 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
410 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.20 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
411 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
412 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
413 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
414 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
415 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
416 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
417 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
418 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.70 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
419 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
420 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
421 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.40 SUB basin แม่น้ำโขง
422 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
423 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 89.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
424 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
425 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
426 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
427 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
428 STN2165 บ้านกุนุงจนอง* เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
429 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.20 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
430 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 85.70 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
431 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
432 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
433 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.50 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
434 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
435 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
436 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
437 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
438 STN0314 บ้านปางกลาง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
439 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
440 STN0554 บ้านทับเบิก วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.70 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
441 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
442 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
443 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
444 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
445 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
446 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
447 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
448 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
449 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
450 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
451 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
452 STN1395 บ้านทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่ลาว แม่น้ำวัง
453 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแหง แม่น้ำโขง
454 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.80 SUB basin แม่น้ำยม
455 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
456 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่คำมี ยม
457 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยตุงลุง มูล
458 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กวง ปิง
459 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำชี มูล
460 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
461 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
462 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
463 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
464 STN1922 บ้านทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
465 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
466 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
467 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
468 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
469 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
470 STN1511 บ้านทุ่งจ้อ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
471 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 71.80 SUB basin แม่น้ำโขง
472 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
473 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
474 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
475 STN0277 บ้านเจ็ดลูกเนิน ชากบก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
476 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
477 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 11.90 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
478 STN0585 บ้านยางแก้ว อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
479 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
480 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
481 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
482 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
483 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
484 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
485 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
486 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
487 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 33.20 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
488 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
489 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
490 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
491 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
492 STN0715 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 24.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
493 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
494 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
495 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 19.80 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
496 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
497 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
498 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
499 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
500 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
501 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
502 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
503 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.50 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
504 STN0565 บ้านถ้ำหิน สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
505 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
506 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
507 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
508 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
509 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
510 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
511 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
512 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
513 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
514 STN1767 บ้านทางด่าน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
515 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
516 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
517 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
518 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
519 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
520 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.00 คลองสก แม่น้ำปิง
521 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
522 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
523 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1 แม่น้ำสาละวิน
524 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
525 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
526 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ขาน ปิง
527 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่มอก ยม
528 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่มอก ยม
529 STN1969 บ้านหนองโน* เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 0.0 0.0 0.0 21.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 ชี
530 STN1970 บ้านเกิ้งพัฒนา* เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 ชี
531 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยวมตอนบน สาละวิน
532 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
533 STN2153 บ้านตันหยงมัส* ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
534 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
535 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง บางปะกง
536 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลี้ ปิง
537 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
538 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
539 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำพุง โขงเหนือ
540 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
541 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
542 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
543 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
544 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
545 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 39.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
546 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
547 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
548 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 156.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
549 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
550 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำบางนรา แม่น้ำปิง
551 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
552 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
553 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
554 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
555 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
556 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4 แม่น้ำปิง
557 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
558 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
559 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
560 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
561 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
562 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
563 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
564 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
565 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
566 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
567 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
568 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
569 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
570 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
571 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
572 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
573 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
574 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 53.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
575 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
576 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
577 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
578 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 23.90 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
579 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
580 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
581 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
582 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
583 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
584 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
585 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
586 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
587 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
588 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
589 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
590 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.80 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
591 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 31.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
592 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
593 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
594 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
595 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
596 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 19.40 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
597 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
598 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
599 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
600 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
601 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
602 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
603 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
604 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
605 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
606 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
607 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
608 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
609 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
610 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
611 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 81.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
612 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
613 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.80 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
614 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
615 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 29.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
616 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
617 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
618 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.20 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
619 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
620 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 33.70 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
621 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.10 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
622 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
623 STN0462 บ้านกกทอง (หมู่ 4) กกทอง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
624 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
625 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
626 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
627 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
628 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
629 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
630 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
631 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
632 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
633 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
634 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 36.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
635 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
636 STN0206 บ้านอูตูม นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
637 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
638 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
639 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
640 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
641 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
642 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
643 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
644 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
645 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำโขง
646 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
647 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.40 SUB basin แม่น้ำโขง
648 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
649 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่ลาว แม่น้ำวัง
650 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่ลาว แม่น้ำวัง
651 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
652 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
653 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
654 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
655 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
656 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
657 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
658 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
659 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
660 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
661 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
662 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
663 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
664 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
665 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
666 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
667 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.0 0.0 663.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
668 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
669 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
670 STN1904 บ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 25.80 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
671 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
672 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
673 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
674 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
675 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
676 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
677 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขงเหนือ
678 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองสินปุน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
679 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
680 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
681 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
682 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
683 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
684 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1 มูล
685 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำงาว ยม
686 STN2007 บ้านทุ่ง* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่สอย วัง
687 STN2004 บ้านปงคอบ* วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่สอย วัง
688 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
689 STN1993 บ้านโห้งเหนือ* แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
690 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
691 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
692 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
693 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
694 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ห้วยขยุงส่วนที่ 2 มูล
695 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
696 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
697 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1 ยม
698 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
699 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2 ยม
700 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
701 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
702 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
703 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
704 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำงาว ยม
705 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ตื่น ปิง
706 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
707 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
708 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1 วัง
709 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 62.20 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
710 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 30.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
711 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
712 STN1980 บ้านวังมะริว* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำแม่แตง ปิง
713 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
714 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำแม่แตง ปิง
715 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ริม ปิง
716 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน วัง
717 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
718 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำวังตอนบน วัง
719 STN2019 บ้านเฉลียงโคก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำแซะ มูล
720 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 ลำจักรราช มูล
721 STN2021 บ้านทรงธรรม* สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำเชิงไกร มูล
722 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำภาค น่าน
723 STN2023 บ้านพระบึงนอก* บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.10 ลำพระเพลิง มูล
724 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 10.00 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1 มูล
725 STN2025 บ้านโคกเตาเหล็ก* กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.10 ลำปลายมาศ มูล
726 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำนางรอง มูล
727 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำปลายมาศ มูล
728 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยสำราญ มูล
729 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
730 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
731 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
732 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
733 STN2046 บ้านท่าเขา* ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
734 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
735 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
736 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
737 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
738 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
739 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
740 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
741 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
742 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
743 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
744 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
745 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
746 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
747 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
748 STN2121 บ้านปลายคลองวัน* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
749 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
750 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
751 STN2125 บ้านวังกุ่ม* บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
752 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
753 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
754 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
755 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
756 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
757 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
758 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 โขงเหนือ
759 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
760 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
761 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
762 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
763 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
764 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
765 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 39.10 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
766 STN2058 บ้านบ่อตันแซะ* บ้านนา จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
767 STN2059 ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
768 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
769 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา ทะเลสาบสงขลา
770 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
771 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
772 STN2063 บ้านกะดุ* ควนขัน มืองสตูล สตูล 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
773 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
774 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
775 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
776 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
777 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 33.50 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
778 STN1879 บ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
779 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
780 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 195.00 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
781 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
782 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
783 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
784 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
785 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
786 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
787 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
788 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
789 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 29.00 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
790 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 34.50 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
791 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำหมัน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
792 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 36.10 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
793 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ* เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.40 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำโขงเหนือ
794 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
795 STN1828 บ้านพะละ ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 32.20 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
796 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 30.90 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
797 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
798 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
799 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
800 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
801 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
802 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
803 STN1905 บ้านวังโพน ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
804 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.60 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
805 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
806 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
807 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 33.20 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
808 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
809 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
810 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
811 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
812 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองกุย แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
813 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
814 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 56.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
815 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
816 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
817 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
818 STN1933 บ้านภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
819 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
820 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
821 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองปะเหลี่ยน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
822 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
823 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 19.30 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
824 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
825 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
826 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
827 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 29.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
828 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
829 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
830 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
831 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
832 STN1968 บ้านโนนตูม* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 ชี
833 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 33.80 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
834 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
835 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
836 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
837 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 29.00 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
838 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.20 SUB basin แม่น้ำน่าน
839 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
840 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
841 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
842 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
843 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.00 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
844 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
845 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
846 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 39.70 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
847 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.20 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
848 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
849 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
850 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
851 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.90 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
852 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
853 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
854 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
855 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
856 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
857 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
858 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
859 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
860 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
861 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
862 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
863 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
864 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 60.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
865 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
866 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 35.10 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
867 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
868 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
869 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
870 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
871 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
872 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
873 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
874 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
875 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
876 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
877 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
878 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
879 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
880 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
881 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
882 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
883 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
884 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
885 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
886 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
887 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
888 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
889 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
890 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 45.80 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
891 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 30.00 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
892 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
893 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
894 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
895 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
896 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
897 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
898 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
899 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
900 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
901 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
902 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
903 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
904 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
905 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
906 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
907 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
908 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 33.60 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง โตนเลสาป
909 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
910 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
911 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
912 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
913 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
914 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
915 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
916 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
917 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
918 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
919 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
920 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
921 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
922 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 59.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
923 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
924 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
925 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
926 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
927 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
928 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 31.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
929 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
930 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
931 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
932 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
933 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
934 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
935 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
936 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
937 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
938 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
939 STN1672 บ้านห้วยน้ำใส สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองเทพา แม่น้ำสาละวิน
940 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.90 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
941 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
942 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
943 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
944 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
945 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
946 STN1679 บ้านโพธิ์พนา ตะกุกใต้ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
947 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.90 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
948 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
949 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
950 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
951 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 114.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
952 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
953 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
954 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.0 0.0 232.70 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
955 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 35.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
956 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
957 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 45.80 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
958 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
959 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
960 STN1775 บ้านทุ่งคาโงก ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 -80.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
961 STN1747 บ้านดอนกระจาย วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
962 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
963 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
964 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
965 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
966 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 32.50 แม่