ฝนรายวัน ตามลุ่มน้ำ
เลือกลุ่มน้ำหลักที่ต้องการ
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน 2159 สถานี วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 23:37 ข้อมูล ณ. เวลา 7:00 นาฬิกา
@ รหัส หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฝน(15 นาที) mm ฝน(12 ชม) mm ฝนรายวัน(07:00) mm อุณหภูมิ ลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำหลัก
1 STN1359 บ้านห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
2 STN0177 บ้านปากกลาย ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
3 STN0943 บ้านหนองผักบุ้ง* นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 14.5 14.5 -99.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
4 STN0349 บ้านห้วยตึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 0.0 14.0 15.0 23.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
5 STN0556 บ้านซับฟาน ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 12.0 12.0 25.90 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
6 STN2140 บ้านเพียเภ้า* คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 8.0 8.0 24.20 ลำน้ำมูลส่วนที่ 3/5 มูล
7 STN0358 บ้านทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 7.5 7.5 22.30 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
8 STN0636 บ้านต้นงิ้วเหนือ ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
9 STN0297 บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
10 STN0931 บ้านกลาง* เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 0.0 6.0 7.0 39.90 น้ำปี้ แม่น้ำยม
11 STN0677 บ้านเจ้าพ่อเขาตก ทต.พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
12 STN0449 บ้านถ้ำมงกุฎ เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี 0.0 5.0 6.5 32.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
13 STN1338 บ้านน้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0.0 4.5 8.5 20.20 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
14 STN1124 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 4.0 16.5 21.80 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
15 STN1548 บ้านหนองแห้ว* บ้านฝาย น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 31.30 ห้วยพรมโหด แม่น้ำน่าน
16 STN1673 บ้านน้ำเคิม ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 3.5 6.5 22.80 คลองเทพา แม่น้ำน่าน
17 STN1169 บ้านโมคลา* น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 3.0 3.0 26.90 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
18 STN0897 บ้านห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 3.0 7.5 22.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
19 STN0555 บ้านคีรีรัตน์ เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 3.0 6.0 21.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
20 STN0446 บ้านตาแวน เรือง เมืองน่าน น่าน 0.0 2.5 2.5 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
21 STN0063 บ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 0.0 2.0 2.0 27.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
22 STN0085 บ้านกอก อวน ปัว น่าน 0.0 2.0 6.0 21.60 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
23 STN1072 บ้านแก่งลาด ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
24 STN1400 บ้านวังมะช่อ นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 1.5 1.5 29.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
25 STN1690 บ้านไสยาง เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 1.0 1.0 -99.90 คลองหลังสวน ทะเลสาบสงขลา
26 STN1025 บ้านหูแร่* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 1.0 1.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
27 STN1217 บ้านพุฝรั่ง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.5 0.5 34.30 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำเจ้าพระยา
28 STN1237 บ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.5 0.5 26.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
29 STN0716 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
30 STN0239 บ้านห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.5 0.5 22.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
31 STN0227 บ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.5 0.5 26.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
32 STN0447 บ้านปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.5 3.0 21.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
33 STN0330 บ้านด่านดู่ โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.5 0.5 25.70 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
34 STN0580 บ้านพรุเตาะนอก ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.5 0.5 26.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
35 STN1626 บ้านห้วยกบ หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.5 1.5 23.50 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
36 STN1908 บ้านโหล่น* นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.5 0.5 27.10 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
37 STN1325 บ้านชื่น ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.5 0.5 22.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
38 STN1289 บ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.5 0.5 4.5 19.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
39 STN1303 บ้านถ้ำเต่า ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.5 0.5 28.10 น้ำหมัน แม่น้ำป่าสัก
40 STN1609 บ้านห้วยไทร ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.5 0.5 26.90 แม่น้ำประแส ทะเลสาบสงขลา
41 STN1606 บ้านควนใหม่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 0.0 0.5 0.5 27.40 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
42 STN1607 บ้านทุ่งลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
43 STN1608 บ้านท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.40 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
44 STN1358 บ้านปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแหง แม่น้ำโขง
45 STN1625 บ้านวังขยาย ปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองสก แม่น้ำแม่กลอง
46 STN1601 บ้านคลองพี บาละ กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
47 STN1602 บ้านด่าน น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.90 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
48 STN1603 บ้านลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 48.40 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
49 STN1604 บ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 -43.00 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
50 STN1605 บ้านหัวควน สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองใหญ่ ทะเลสาบสงขลา
51 STN1591 บ้านแผ่นดินเย็น แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำปราณบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) โตนเลสาป
52 STN1592 บ้าน กม.80 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำปราจีนบุรี
53 STN1593 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 28.70 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำบางปะกง
54 STN1594 บ้านควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 29.20 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
55 STN1596 บ้านนาท้อน ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
56 STN1598 บ้านห้วยตง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองใหญ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
57 STN1599 บ้านราวปลา ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.90 โตนเลสาปตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
58 STN1610 บ้านทรายขาวออก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 33.10 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
59 STN1611 บ้านท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
60 STN1612 บ้านบ่อน้ำร้อน ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำเมืองตราด แม่น้ำปัตตานี
61 STN1613 บ้านคลองฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
62 STN1614 บ้านน้ำน้อยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำตาปี
63 STN1615 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
64 STN1616 บ้านลางา ลางา มายอ ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำน่านส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
65 STN1617 บ้านวังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
66 STN1618 บ้านจันทรัตน์ ยะรม เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
67 STN1619 บ้านนางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตาปีตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา
68 STN1620 บ้านซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
69 STN1621 บ้านทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
70 STN1622 ชุมชนกุนุงจนอง เบตง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
71 STN1623 บ้านต้นกอ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
72 STN1549 บ้านปากรอง* ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองพระสทึง แม่น้ำน่าน
73 STN1550 บ้านห้วยโป้* แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.80 คลองพระสทึง แม่น้ำยม
74 STN1552 บ้านแก่งหิน* วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.30 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำปิง
75 STN1553 บ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.10 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
76 STN1554 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำน่าน
77 STN1538 บ้านแม่นาจร* แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
78 STN1556 บ้านศรีวังมูล* บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำกก
79 STN1559 บ้านหัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
80 STN1560 บ้านเชี่ยวหมอน พนม พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
81 STN1561 บ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.90 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
82 STN1562 บ้านต้นมะพร้าว ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
83 STN1563 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
84 STN1565 บ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง แม่น้ำตาปี
85 STN1566 บ้านหนองปลิง คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
86 STN1567 บ้านจำปาทอง ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 41.20 แม่น้ำปัตตานีตอนบน แม่น้ำตาปี
87 STN1568 บ้านวัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
88 STN1569 บ้านบางบอน คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 81.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
89 STN1571 บ้านบางกา กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 188.30 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
90 STN1572 บ้านกรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
91 STN1573 บ้านมะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
92 STN1574 บ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
93 STN1576 บ้านเบญจา พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
94 STN1577 บ้านใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
95 STN1578 บ้านเขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำตาปี
96 STN1579 บ้านใหม่ไทยถาวร ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำแควน้อยตอนบน โตนเลสาป
97 STN1580 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำบางปะกง
98 STN1581 บ้านหนองขาหยั่ง คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำแควใหญ่ตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง
99 STN1582 บ้านหัวบุ่ง เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
100 STN1583 บ้านวังชุมทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.90 ห้วยตะเพิน แม่น้ำปราจีนบุรี
101 STN1584 บ้านท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี นครนายก 0.0 0.0 0.0 29.70 ลำภาชี แม่น้ำปราจีนบุรี
102 STN1585 บ้านกระบกเตี้ย ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำบางปะกง
103 STN1586 บ้านคลองมะนาว ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
104 STN1587 บ้านกลุ่มตาขวัญ คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำปราจีนบุรี
105 STN1588 บ้านใหม่ศรีจำปา หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 29.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำปราจีนบุรี
106 STN1589 บ้านหนองผักแว่น ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน โตนเลสาป
107 STN1475 บ้านหนองกะโตวา ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำสมุน แม่น้ำมูล
108 STN1476 บ้านโนนสมบูรณ์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
109 STN1477 บ้านสระน้ำใส โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำมูล
110 STN1478 บ้านหนองยาง พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
111 STN1479 บ้านซับใต้ พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่หาด แม่น้ำป่าสัก
112 STN1480 บ้านไทรงาม หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำมูล
113 STN1481 บ้านคลองเดื่อ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.70 SUB basin แม่น้ำมูล
114 STN1469 บ้านท่าปุยตก ย่านรี สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 32.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำปิง
115 STN1470 บ้านวังอ้ายโพธิ์ บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.30 SUB basin แม่น้ำชี
116 STN1471 บ้านเทพพนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำชี
117 STN1472 บ้านท่าหินโงม ท่าหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 26.80 SUB basin แม่น้ำชี
118 STN1473 บ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 SUB basin แม่น้ำมูล
119 STN1483 บ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำมูล
120 STN1484 บ้านซับกระสังข์ ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำป่าสัก
121 STN1485 บ้านเกษนาค้อ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 26.90 SUB basin แม่น้ำมูล
122 STN1486 บ้านไพรพัฒนา ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 31.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำมูล
123 STN1489 บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 14.0 22.60 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
124 STN1490 บ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 -2,281.3 -1,694.40 แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน
125 STN1491 บ้านแม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin แม่น้ำยม
126 STN1492 บ้านแม่สิน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
127 STN1493 บ้านแม่กระต๋อม ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่กวง แม่น้ำยม
128 STN1494 บ้านป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
129 STN1495 บ้านหาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
130 STN1496 บ้านนาเวียง วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
131 STN1497 บ้านก่อก๋วง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
132 STN1498 บ้านดอนทราย* ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
133 STN1499 บ้านตีนตก ศิลาแลง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 25.10 SUB basin แม่น้ำน่าน
134 STN1500 บ้านหนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.30 SUB basin แม่น้ำยม
135 STN1501 บ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
136 STN1502 บ้านปากคะยาง บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำยม
137 STN1503 บ้านวังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
138 STN1505 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
139 STN1506 บ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 19.90 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำโขง
140 STN1507 บ้านจำวาย ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำยม
141 STN1508 บ้านดงสุระ แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำยม
142 STN1509 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำน่าน
143 STN1510 บ้านเทอดชาติ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 5.0 20.80 SUB basin แม่น้ำน่าน
144 STN1512 บ้านห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
145 STN1513 บ้านน้ำชุน* น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 30.00 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
146 STN1516 บ้านบุ่งผำ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
147 STN1517 บ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 24.60 SUB basin แม่น้ำน่าน
148 STN1518 บ้านดอนชัย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำปาด แม่น้ำวัง
149 STN1519 บ้านแม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำวัง
150 STN1520 บ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 2.0 21.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
151 STN1521 บ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 36.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
152 STN1522 บ้านหนองบัวคำ เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
153 STN1523 บ้านเหล่ากอหก เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
154 STN1524 บ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
155 STN1525 บ้านนอกด่าน แม่พูล ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
156 STN1526 บ้านซับสมบูรณ์ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.00 SUB basin แม่น้ำเจ้าพระยา
157 STN1467 บ้านทุ่งรวงทอง แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
158 STN1528 บ้านวังท่าดี* วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 ห้วยแม่สิน แม่น้ำป่าสัก
159 STN1531 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 5.0 23.60 น้ำลาว แม่น้ำน่าน
160 STN1532 บ้านกอก ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 27.30 0 แม่น้ำน่าน
161 STN1533 บ้านห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 28.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำยม
162 STN1534 บ้านท่าฟ้าเหนือ* สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองสก แม่น้ำยม
163 STN1535 บ้านทาทุ่งไผ่* ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปิง
164 STN1536 บ้านสามพวง 1* สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำยม
165 STN1540 บ้านดอยเต่าใต้* ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองสก แม่น้ำปิง
166 STN1541 บ้านโพธิ์เตี้ย* ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.40 โตนเลสาปตอนบน (ลุ่มน้ำสาขา) แม่น้ำน่าน
167 STN1542 บ้านสลี* ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำน่าน
168 STN1543 บ้านผาละปิ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
169 STN1544 บ้านนาฮ่อง* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง แม่น้ำปิง
170 STN1545 บ้านร่องกล้า เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 4.5 -99.90 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
171 STN1546 บ้านห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองท่าลาด แม่น้ำน่าน
172 STN1547 บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 ห้วยพรมโหด แม่น้ำปิง
173 STN1304 บ้านป่ากว้าว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำสนธิ แม่น้ำกก
174 STN1315 บ้านแม่ทะลาย พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
175 STN1316 บ้านแม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.90 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
176 STN1300 บ้านถ้ำน้ำพุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 32.30 น้ำพรหม แม่น้ำป่าสัก
177 STN1301 บ้านหนองสองห้อง ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
178 STN1302 บ้านวังไทรทองเหนือ ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ 4 แม่น้ำน่าน
179 STN1306 บ้านแสะ ควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.00 น้ำพรหม แม่น้ำยม
180 STN1307 บ้านดงลึก วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
181 STN1308 บ้านปางมะกาด แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 76.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
182 STN1309 บ้านร้อง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำกก
183 STN1310 บ้านนาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 20.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
184 STN1311 บ้านผาตูบ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 34.50 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
185 STN1312 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
186 STN1313 บ้านสะเนียน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 3.5 21.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
187 STN1326 บ้านทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 4.0 25.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำน่าน
188 STN1327 บ้านสักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
189 STN1328 บ้านสันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
190 STN1329 บ้านต้นต้อง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 40.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
191 STN1330 บ้านท่าอุดม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
192 STN1318 บ้านผาลาด พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.30 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
193 STN1319 บ้านแม่ปะแพะ แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 29.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
194 STN1320 บ้านนาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
195 STN1321 บ้านดอนแก้ว โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
196 STN1322 บ้านแม่แก้วเหนือ แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
197 STN1323 บ้านนาเหลืองใน นาเหลือง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 26.0 20.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
198 STN1324 บ้านแก่นอุดร น้ำแก่น ภูเพียง น่าน 0.0 0.0 21.5 20.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
199 STN1339 บ้านสันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
200 STN1340 บ้านแม่จว้าเหนือ แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
201 STN1332 บ้านปางกุ่ม แม่ปะ เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
202 STN1333 บ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
203 STN1334 บ้านจำผักกูด แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
204 STN1335 บ้านแม่อ้อใน แม่อ้อ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
205 STN1336 บ้านห้วยหลอด ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำหมัน แม่น้ำน่าน
206 STN1337 บ้านชมพู อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำน่าน
207 STN1360 บ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.50 น้ำแหง แม่น้ำชี
208 STN1373 บ้านเขาเกตุ ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำป่าสัก
209 STN1374 บ้านหมาก มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
210 STN1366 บ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.50 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
211 STN1367 บ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำชี
212 STN1368 บ้านขวากใต้ ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
213 STN1369 บ้านแม่พริก หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
214 STN1370 บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
215 STN1371 บ้านถ้ำจอมศีล บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำสวย แม่น้ำโขง
216 STN1376 บ้านม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.5 20.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
217 STN1377 บ้านต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
218 STN1378 บ้านแม่กาไร่เดียว แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
219 STN1379 บ้านแก่วตาว นาดี ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 143.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำโขง
220 STN1384 บ้านลาดเรือ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
221 STN1385 บ้านห้วยทอง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 SUB basin แม่น้ำโขง
222 STN1346 บ้านสันหลวง แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
223 STN1347 บ้านกิ่วกอก น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 11.5 31.00 SUB basin แม่น้ำน่าน
224 STN1348 บ้านเกวต พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 18.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
225 STN1349 บ้านน้ำแนะ น้ำพาง แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำน่าน
226 STN1350 บ้านห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
227 STN1351 บ้านร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำโขง
228 STN1352 บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำชี
229 STN1353 บ้านหัวดอย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำน่านตอนล่า แม่น้ำกก
230 STN1354 บ้านดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 24.5 17.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
231 STN1342 บ้านโทกหัวช้าง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำวัง
232 STN1343 บ้านแม่แก่ง แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 34.60 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำวัง
233 STN1344 บ้านห้วยน้ำเค็ม บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำป่าสักตอนบ แม่น้ำวัง
234 STN1362 บ้านนาข่า ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแหง แม่น้ำโขง
235 STN1363 บ้านนาปอ แสงภา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 19.50 น้ำแหง แม่น้ำโขง
236 STN1406 บ้านหนองบัว หนองบัว ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
237 STN1407 บ้านทุ่งขันไชย* เวียง เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
238 STN1408 บ้านห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
239 STN1389 บ้านห้วยลาด หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 31.10 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
240 STN1390 บ้านวังเวินพัฒนา ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 27.10 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
241 STN1391 บ้านหนองมะค่า โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 45.20 แม่ลาว แม่น้ำยม
242 STN1392 บ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.30 SUB basin แม่น้ำโขง
243 STN1393 บ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
244 STN1394 บ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 59.30 SUB basin แม่น้ำโขง
245 STN1396 บ้านทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่ลาว แม่น้ำวัง
246 STN1397 บ้านแม่ช่อฟ้า ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่ลาว แม่น้ำวัง
247 STN1398 บ้านฟองใต้ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่ลาว แม่น้ำชี
248 STN1399 บ้านวังยาว ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 42.10 แม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
249 STN1416 บ้านศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำสนธิ แม่น้ำวัง
250 STN1417 บ้านผาช่อ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำวัง
251 STN1418 บ้านห้วยหินลับ วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.90 SUB basin แม่น้ำชี
252 STN1419 บ้านห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 27.20 ห้วยหมวกเหล็ก แม่น้ำโขง
253 STN1420 บ้านต้าม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำตะคอง แม่น้ำน่าน
254 STN1421 บ้านคลองห้วยนา ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำน่าน
255 STN1422 บ้านซำม่วง วังกวาง น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 19.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำชี
256 STN1410 บ้านห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 0.0 0.0 1.0 19.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
257 STN1411 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 SUB basin แม่น้ำป่าสัก
258 STN1412 บ้านแม่แจ๋ม แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 17.80 ลำน้ำชีส่วนที่ 2 แม่น้ำวัง
259 STN1424 บ้านห้วยกะโป๊ะ หลักด่าน น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 29.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
260 STN1425 บ้านต้นปล้อง บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำโขง
261 STN1426 บ้านห้วยทาก บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำตะคอง แม่น้ำยม
262 STN1427 บ้านงิ้วงาม* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำตะคอง แม่น้ำยม
263 STN1429 บ้านขุนแหง ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 ห้วยสำราญ แม่น้ำยม
264 STN1430 บ้านทาทุ่งหลวง* ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 SUB basin แม่น้ำปิง
265 STN1431 บ้านใหม่พัฒนา* ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 SUB basin แม่น้ำโขง
266 STN1382 บ้านป่าแดงใหม่ ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 0.0 0.0 0.5 0.00 SUB basin แม่น้ำโขง
267 STN1433 บ้านแม่ฮี้ แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.60 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
268 STN1434 บ้านท่าเดื่อ นิคมกระเสียว ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 29.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
269 STN1436 บ้านปางอุ๋ง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
270 STN1438 บ้านแม่มุ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
271 STN1440 บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.70 SUB basin แม่น้ำปิง
272 STN1441 บ้านห้วยพัฒนา แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำว้า แม่น้ำปิง
273 STN1442 บ้านวังว้า* ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 24.90 SUB basin แม่น้ำน่าน
274 STN1443 บ้านแม่แอบ บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
275 STN1445 บ้านนากลาง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.5 20.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
276 STN1446 บ้านสบแม่สะต๊อบ แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
277 STN1447 บ้านกองซาง ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
278 STN1448 บ้านตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
279 STN1449 บ้านแม่ทัง หางดง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 1.0 25.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
280 STN1450 บ้านแม่งาวใต้ บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 20.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
281 STN1453 บ้านคะแนง แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 20.80 SUB basin แม่น้ำโขง
282 STN1454 บ้านแม่กาห้วยเคียน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.00 SUB basin แม่น้ำโขง
283 STN1455 บ้านห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.20 SUB basin แม่น้ำยม
284 STN1456 บ้านไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
285 STN1457 บ้านผาลาด หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำโขง
286 STN1458 บ้านหัวดง หงาว เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำโขง
287 STN1459 บ้านดอยฮางใน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 SUB basin แม่น้ำกก
288 STN1460 บ้านผาลั้ง ห้วยชมพู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองตรอน แม่น้ำกก
289 STN1461 บ้านขุนสรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 SUB basin แม่น้ำกก
290 STN1462 บ้านแม่โมงเย้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำปาด แม่น้ำกก
291 STN1463 บ้านขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 -99.90 SUB basin แม่น้ำสาละวิน
292 STN1909 บ้านคลองเจริญ นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
293 STN1910 บ้านน้ำโตน บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
294 STN1911 บ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
295 STN1912 บ้านท่าช้างเหนือ* หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
296 STN1913 บ้านไทรคู่ ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.5 26.10 คลองบางสะพานใหญ่ แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
297 STN1914 บ้านย่านซื่อ หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองกุย แม่น้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
298 STN1915 บ้านห้วยน้ำดำ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 30.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
299 STN1902 บ้านเขาวง* วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 26.10 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
300 STN1903 บ้านน้ำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 30.90 ลำน้ำยัง แม่น้ำชี
301 STN1906 บ้านโนนพระคำ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 31.60 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 แม่น้ำชี
302 STN1907 บ้านหนองเชียงรอดเหนือ ทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำน้ำเชิญส่วนที่ 1 แม่น้ำชี
303 STN1917 บ้านเหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 29.60 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
304 STN1880 บ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 5 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
305 STN1881 บ้านห้วยไผ่เหนือ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 43.80 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
306 STN1882 บ้านพระซอง* พระซอง นาแก นครพนม 0.0 0.0 0.0 30.30 ห้วยน้ำก่ำ แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
307 STN1883 บ้านนาคำ ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 0.0 0.0 0.0 31.20 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
308 STN1887 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 29.60 ห้วยน้ำอูน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
309 STN1889 บ้านนาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.0 0.0 0.0 31.60 น้ำพุง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
310 STN1891 บ้านสนามชัย กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
311 STN1892 บ้านกุดแห่* กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
312 STN1893 บ้านภูพานทอง หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
313 STN1894 บ้านถ้ำกองเพล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0.0 0.0 0.0 -99.90 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
314 STN1897 บ้านโสมเยี่ยม* โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำโมง แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
315 STN1898 บ้านทับกุง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 33.20 ลำปาวตอนบน แม่น้ำชี
316 STN1900 บ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 29.30 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
317 STN1919 บ้านวังยาว* น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละงู แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
318 STN1920 บ้านคีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
319 STN1921 บ้านป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
320 STN1923 บ้านปลักหว้า* ท่าแพ ท่าแพ สตูล 0.0 0.0 0.0 663.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
321 STN1924 บ้านโคกทรายเหนือ* โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองปะเหลี่ยน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
322 STN1925 บ้านคลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
323 STN1927 บ้านล่องน้ำ หนองบัว รัษฎา ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำตรัง แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
324 STN1928 บ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 55.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
325 STN1929 บ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 33.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
326 STN1930 บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
327 STN1931 บ้านทุ่งกระจูด นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
328 STN1932 บ้านสันติภาพ บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
329 STN1933 บ้านภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2/1 แม่น้ำน่าน
330 STN1935 บ้านน้ำเกาะ ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
331 STN1936 บ้านสบขุ่น ป่าคา ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 31.30 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
332 STN1937 บ้านศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
333 STN1938 บ้านเขาตะเภาทอง* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองหลังสวน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
334 STN1939 บ้านยายหม่น หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
335 STN1940 บ้านแพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 0.0 0.0 1.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
336 STN1945 บ้านวังไทร* ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
337 STN1946 บ้านยูงงาม คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 29.30 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
338 STN1947 บ้านควนพุน ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
339 STN1949 บ้านหน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
340 STN1950 บ้านเขาดิน (บ้านสระพี้) หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองอิปัน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
341 STN1798 บ้านท่าเรือ* รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
342 STN1799 บ้านควนเนียง* พะตง หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ทะเลสาบสงขลา
343 STN1800 บ้านสองพี่น้อง* ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
344 STN1801 บ้านตลาดเทพา* เทพา เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
345 STN1809 บ้านแม่ใจเหนือ* เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำโขงเหนือ
346 STN1810 บ้านน้ำลัด* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
347 STN1811 บ้านหนองห่าย ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ 2/4 แม่น้ำปิง
348 STN1812 บ้านแม่ลาน ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
349 STN1813 บ้านใหม่หล่ายท่า* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
350 STN1814 บ้านเปียงใจ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
351 STN1815 บ้านทุ่งโป่ง* เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
352 STN1816 บ้านปวง* บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
353 STN1781 บ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
354 STN1795 บ้านหนักไทร* ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
355 STN1796 บ้านพระเลียบ* ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 39.70 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
356 STN1818 บ้านสบสา (บ้านเหมืองแร่)* เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
357 STN1819 บ้านไม้สะเป่ ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
358 STN1822 บ้านถ้ำลอด* ถ้ำลอด ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 1 แม่น้ำสาละวิน
359 STN1823 บ้านปางคาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.30 น้ำของ แม่น้ำสาละวิน
360 STN1824 บ้านหัวเงา* แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
361 STN1825 บ้านห้วยต้นนุ่น แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
362 STN1826 บ้านห้วยไก่ป่า* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
363 STN1827 บ้านห้วยเสือเฒ่า ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำสาละวิน
364 STN1806 บ้านหวายหนิม* น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
365 STN1807 บ้านเขาวง* บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
366 STN1829 บ้านห้วยนกแลเหนือ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
367 STN1831 บ้านเย้าแม่ต๋ำ ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขงเหนือ
368 STN1832 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
369 STN1833 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.40 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
370 STN1834 บ้านพนาสวรรค์ (อาดี่) แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 35.80 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
371 STN1835 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด (บ้านห้วยเจริญ) ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 แม่น้ำโขงเหนือ
372 STN1836 บ้านแม่สาด (บ้านปางกลาง) แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
373 STN1837 บ้านแม่สลัก* ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
374 STN1838 บ้านใหม่แม่ยางมิ้น ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.00 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
375 STN1839 บ้านอายิโก๊ะ (บ้านป่าซ้อแสนพงษ์) ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
376 STN1840 บ้านโป่งกลางน้ำ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
377 STN1841 บ้านจู้จี้ วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
378 STN1842 บ้านห้วยน้ำเย็น* วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำโขงเหนือ
379 STN1843 บ้านทุ่งยาว แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
380 STN1844 บ้านสาเจริญ* แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
381 STN1845 บ้านโป่งหนอง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
382 STN1846 บ้านใหม่พัฒนา เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
383 STN1847 บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
384 STN1848 บ้านห้วยมะเดื่อ เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
385 STN1849 บ้านขุนห้วยไคร้ ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
386 STN1850 บ้านศรีโพธิ์เงิน ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
387 STN1851 บ้านดงเจริญ ม่วงคำ พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
388 STN1852 บ้านท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
389 STN1853 บ้านดงตะเคียน เจริญเมือง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
390 STN1854 บ้านดอยงาม เวียงห้าว พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขงเหนือ
391 STN1855 บ้านปางงุ้น หนองหล่ม ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 3 แม่น้ำยม
392 STN1856 บ้านกิ่วแก้ว ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 2 แม่น้ำโขงเหนือ
393 STN1857 บ้านผาฮาว ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
394 STN1858 บ้านปางถ้ำ* ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
395 STN1859 บ้านประชาภักดี (บ้านห้วยปุ้ม) ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่ลาว แม่น้ำโขงเหนือ
396 STN1860 บ้านนาบัว สระ เชียงม่วน พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
397 STN1861 บ้านแม่จั๊ว ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 แม่น้ำยม
398 STN1862 บ้านห้วยกอก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
399 STN1863 บ้านปางค่าเหนือ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
400 STN1864 บ้านปางพริก ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
401 STN1865 บ้านน้ำฮาก งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 แม่น้ำยม
402 STN1866 บ้านร่องปอ ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
403 STN1867 บ้านสันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
404 STN1868 บ้านกาดถีกลาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 แม่น้ำโขงเหนือ
405 STN1869 บ้านแม่สุกดอย (บ้านม่อนตากหงาย) แม่สุก แม่ใจ พะเยา 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขงเหนือ
406 STN1870 บ้านปงตอง แม่จัน แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
407 STN1871 บ้านนาโต่* แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
408 STN1872 บ้านธาตุ แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขงเหนือ
409 STN1873 บ้านวังบ่าง* สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
410 STN1874 บ้านห้วยข่อย* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
411 STN1875 บ้านอุดมพัฒนา* วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.70 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
412 STN1876 บ้านห้วยลาด อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 33.80 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
413 STN1877 บ้านหมากแข้ง กกสะท้อน ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 3.0 23.80 น้ำหมัน แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
414 STN1635 บ้านหนองผือ ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
415 STN1636 บ้านห้วยคลุม สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 50.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
416 STN1628 บ้านแก่งแคบ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
417 STN1629 บ้านพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
418 STN1630 บ้านเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
419 STN1631 บ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
420 STN1632 บ้านพุพง ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
421 STN1633 บ้านหนองใหญ่ หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
422 STN1638 บ้านพุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 คลองนาทวี แม่น้ำเพชรบุรี
423 STN1639 บ้านหุบเฉลา เขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
424 STN1640 บ้านแม่คะเมย แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
425 STN1641 บ้านหนองเกตุ แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
426 STN1642 บ้านลำตะเคียน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
427 STN1643 บ้านหนองน้ำดำ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองเทพา แม่น้ำเพชรบุรี
428 STN1669 บ้านทุ่งหลุก เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.30 แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปิง
429 STN1670 บ้านดอยปุย สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำบางนรา แม่น้ำปิง
430 STN1645 บ้านห้วยไผ่ ห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
431 STN1646 บ้านห้วยรางโพธิ์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
432 STN1647 บ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 25.60 ทะเลหลวง แม่น้ำเพชรบุรี
433 STN1648 บ้านมะค่าสี่ซอง หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
434 STN1649 บ้านป่าละอู ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลหลวง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
435 STN1650 บ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
436 STN1651 บ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
437 STN1652 บ้านราชมงคล ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 1.0 26.40 คลองนาทวี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
438 STN1653 บ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองเทพา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
439 STN1654 บ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 30.70 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
440 STN1655 บ้านหนองผักกูด ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
441 STN1656 บ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
442 STN1657 บ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
443 STN1658 บ้านเครือหวาย โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
444 STN1659 บ้านธรรมสถิตย์ สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก
445 STN1660 บ้านเขาจอมแห มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 32.30 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
446 STN1661 บ้านตาเรืองล่าง ปะตง สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปราจีนบุรี
447 STN1662 บ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง โตนเลสาป
448 STN1663 บ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง โตนเลสาป
449 STN1664 บ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
450 STN1665 บ้านคลองใหญ่ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำบางนรา ชายฝั่งทะเลตะวันออก
451 STN1666 บ้านมะม่วง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 28.90 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
452 STN1667 บ้านจันทิ ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำสายบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
453 STN1691 บ้านหว้าหลัง สะท้อน นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
454 STN1692 บ้านปลายคลอง คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
455 STN1693 บ้านสำนักเอาะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
456 STN1681 บ้านนาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 30.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
457 STN1682 บ้านเชี่ยวขวัญ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
458 STN1684 บ้านวังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
459 STN1685 บ้านฉลุง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
460 STN1674 บ้านหน้าเขา บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
461 STN1675 บ้านเกาะแก้ว เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองเทพา แม่น้ำตาปี
462 STN1676 บ้านเหนือ กำพวน สุขสำราญ ระนอง 0.0 0.0 0.0 248.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
463 STN1677 บ้านย่านยาว เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
464 STN1678 บ้านบางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
465 STN1704 บ้านฮูหยงบาโร๊ะ กายูบอเกาะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.90 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
466 STN1705 บ้านทำเนียบ ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
467 STN1706 บ้านราษฎร์ผดุง สุคิริน สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
468 STN1707 บ้านมะนังบังแยง จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 92.80 แม่น้ำปัตตานีคอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
469 STN1708 บ้านปูลาตีรี โกตาบารู รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 28.40 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
470 STN1709 บ้านอูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
471 STN1710 บ้านบือจะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 67.40 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
472 STN1711 บ้านมาแน ยะหา ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 67.60 คลองอิปัน แม่น้ำปัตตานี
473 STN1712 บ้านพรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 62.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
474 STN1713 บ้านทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.00 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
475 STN1714 บ้านคลองไข่มุก คลองกวาง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
476 STN1715 บ้านทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
477 STN1716 บ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 40.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
478 STN1717 บ้านคลองตูกเหนือ กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
479 STN1718 บ้านโพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 29.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
480 STN1719 บ้านบกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 49.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
481 STN1720 บ้านบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
482 STN1721 บ้านหาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
483 STN1722 บ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
484 STN1723 บ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 30.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
485 STN1695 บ้านสลาแด ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
486 STN1696 บ้านเตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
487 STN1697 บ้านวังไทร แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน แม่น้ำปัตตานี
488 STN1698 บ้านลีมาปูโร๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 27.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
489 STN1700 บ้านดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
490 STN1701 บ้านละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
491 STN1702 บ้านละหาด แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองละอุ่น แม่น้ำปัตตานี
492 STN1687 บ้านน้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
493 STN1688 บ้านวังใหญ่ วังใหญ่ เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
494 STN1689 บ้านปริก ลำไพล เทพา สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
495 STN1726 บ้านพละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 8.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
496 STN1728 บ้านบางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
497 STN1729 บ้านควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
498 STN1730 บ้านห้วยไทรงาม ลำเลียง กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 21.5 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
499 STN1740 บ้านตาเงาะ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.5 26.90 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
500 STN1741 บ้านหน้าซึง ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
501 STN1742 บ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 1.5 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
502 STN1743 บ้านกอไพล ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
503 STN1744 บ้านทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำประแส ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
504 STN1745 บ้านหินใหญ่ น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำนครนายก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
505 STN1746 บ้านปากแพรก ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
506 STN1751 บ้านไอร์กลูแป โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
507 STN1752 บ้านเงาะกาโป บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 31.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
508 STN1753 บ้านบูโล๊ะสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ แม่น้ำปัตตานี
509 STN1754 บ้านไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 25.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
510 STN1755 บ้านปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
511 STN1756 บ้านกือลอง ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำปัตตานี
512 STN1757 บ้านคลองทรายขาว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
513 STN1733 บ้านปากพู่ ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
514 STN1734 บ้านปลายคลองวัน ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองสก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
515 STN1735 บ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 38.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ แม่น้ำตาปี
516 STN1736 บ้านคลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 5.0 26.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
517 STN1737 บ้านหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองสินพูน แม่น้ำตาปี
518 STN1748 บ้านสะพานหิน สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
519 STN1749 บ้านป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 26.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
520 STN1759 บ้านกอตง เขาดิน เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) แม่น้ำตาปี
521 STN1761 บ้านบางเหรียงใต้ บางเหรียง ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
522 STN1762 บ้านบางวัน บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
523 STN1769 บ้านบางใหญ่ บางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 24.60 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
524 STN1770 บ้านบางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 25.60 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
525 STN1771 บ้านโล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
526 STN1772 ชุมชนปั๊กกั๊วหลาว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
527 STN1766 บ้านเชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 42.50 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
528 STN1774 บ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำตาปี
529 STN1777 บ้านบางเตยกลาง บางเตย เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 35.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
530 STN1783 บ้านท่าคลอง ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
531 STN1788 บ้านแม่น้ำ แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 28.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
532 STN1789 บ้านหนองน้ำเย็น* ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 0.0 0.0 0.0 29.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลตะวันออก
533 STN1790 บ้านดง* สาริกา เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 30.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำบางปะกง
534 STN1791 บ้านแก้มอ้น* แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
535 STN1792 บ้านสวนขนุน* เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
536 STN1793 บ้านไทรห้อย* นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 29.40 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
537 STN2141 บ้านห้วยขะยุงใต้* ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 27.40 ห้วยขยุงส่วนที่ 2 มูล
538 STN2142 บ้านแก้งกอก* แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 28.70 ห้วยตุงลุง มูล
539 STN2143 บ้านพัฒนาปู่กู* แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำยวมตอนบน สาละวิน
540 STN2144 บ้านปางหมู* ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
541 STN2145 บ้านห้วยขาน* หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ปายตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
542 STN2124 บ้านย่านยาว* เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
543 STN2125 บ้านวังกุ่ม* บางหิน กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
544 STN2126 บ้านบางนอนนอก* บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
545 STN2128 บ้านวังหงส์* วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนกลางส่วนที่ 2 ยม
546 STN2129 บ้านวังโป่ง* ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่คำมี ยม
547 STN2130 บ้านปากกาง* ปากกาง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำยมตอนล่างส่วนที่ 1 ยม
548 STN2131 บ้านเชียงเพ็ง* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
549 STN2132 บ้านเซ* เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำเซบายส่วนที่ 1 มูล
550 STN2133 บ้านโนนค้อ* หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร 0.0 0.0 0.0 39.00 ห้วยโพง มูล
551 STN2134 บ้านท่าศาลา* ชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำชีตอนล่าง ชี
552 STN2135 บ้านวารีอุดม* ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ลำโดมใหญ่ มูล
553 STN2147 บ้านท่าสองแคว* แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 1 สาละวิน
554 STN2148 บ้านหัวลา* สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ลาหลวง สาละวิน
555 STN2149 บ้านแม่ทะลุ* สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยวมตอนล่างส่วนที่ 2 สาละวิน
556 STN2110 บ้านท่าคลอง* ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 28.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
557 STN2151 บ้านดุซงญอ* ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำบางนรา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
558 STN2154 บ้านละโอ ศรีบรรพต ศรีสาคร นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
559 STN2155 บ้านไอปาโจ* ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำสายบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
560 STN2157 บ้านบาโงยือรา สะเอะ กรงปินัง ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
561 STN2159 บ้านไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
562 STN2160 บ้านคอกช้าง* แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
563 STN2161 บ้านสันติ แม่หวาด ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
564 STN2166 บ้าน กม.38* อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
565 STN2167 บ้านท่าวัง* พร่อน เมืองยะลา ยะลา 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
566 STN2168 บ้านฆอรอราแม* ปะแต ยะหา ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
567 STN2169 บ้านห้วยหาน* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำโขงส่วนที่ 2 โขงเหนือ
568 STN2163 บ้านกาสัง* ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
569 STN2164 บ้านกม.7* ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปัตตานีตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
570 STN2139 บ้านดุมใหญ่* ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 0.0 0.0 0.0 29.60 ลำเซบก มูล
571 STN1954 บ้านหัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 0.0 0.0 0.0 21.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
572 STN1958 บ้านคอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
573 STN1959 บ้านแพรกขวา บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
574 STN1960 บ้านนาหลัก* พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 40.60 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
575 STN1943 บ้านเขาช่องลม ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 แม่น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
576 STN1962 บ้านป่าไม้พัฒนา กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยบางทราย แม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
577 STN1965 บ้านหนองไห* หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำน้ำชีส่วนที่ 3 ชี
578 STN1966 บ้านท่าฉาง* ยางหวาย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
579 STN1967 บ้านโนนน้อย* ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 30.00 ลำน้ำชีส่วนที่ 2/2 ชี
580 STN1968 บ้านโนนตูม* หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำน้ำชีตอนบนส่วนที่ 2 ชี
581 STN1969 บ้านหนองโน* เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำน้ำชีส่วนที่ 4/1 ชี
582 STN1972 บ้านหนองกวาง* วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.40 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 4) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
583 STN1973 ชุมชนชัยพรราชา* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 29.60 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
584 STN1974 ชุมชนมิตรสัมพันธ์* หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
585 STN1975 บ้านหมื่นด่าน* บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
586 STN1976 บ้านโคกเขื่อน* หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.00 แม่น้ำปราจีนบุรีตอนล่าง บางปะกง
587 STN1977 บ้านวัดจันทร์* บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.70 น้ำแม่แจ่มตอนบน ปิง
588 STN1978 บ้านน้ำตกแม่กลาง* บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่กลาง ปิง
589 STN1979 บ้านออน* ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
590 STN1981 บ้านป่ารวก* ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
591 STN1982 บ้านอ่าย* ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
592 STN1985 บ้านกองกาน* แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง ปิง
593 STN1986 บ้านสบก๋าย* กึ้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำแม่แตง ปิง
594 STN1987 บ้านผาแด่น* สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ริม ปิง
595 STN1988 บ้านทับเดื่อ* อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงตอนบนส่วนที่ 1 ปิง
596 STN1990 บ้านสันห้าง บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
597 STN1991 บ้านจะนะ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
598 STN1992 บ้านตาดหมอก แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
599 STN1993 บ้านโห้งเหนือ* แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง โขงเหนือ
600 STN1998 บ้านหลิม* อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ตื่น ปิง
601 STN1999 บ้านตาลเจ็ดต้น* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
602 STN2000 บ้านห้วยเฮี้ย* เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่ปายตอนบน สาละวิน
603 STN2001 บ้านนาแก้วตะวันตก* นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำวังตอนล่างส่วนที่ 1 วัง
604 STN2003 บ้านข่อย* บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำงาว ยม
605 STN2004 บ้านปงคอบ* วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สอย วัง
606 STN2005 บ้านแม่มอกใต้* แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่มอก ยม
607 STN2006 บ้านปางอ้า* เวียงมอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่มอก ยม
608 STN2007 บ้านทุ่ง* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่สอย วัง
609 STN2008 บ้านศรีดอนมูล* แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่สอย วัง
610 STN2009 บ้านขอใต้* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
611 STN2010 บ้านทุ่งสะแกง* บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ตุ๋ย วัง
612 STN2011 บ้านวังตม* จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำงาว ยม
613 STN2012 บ้านห้วยป้าย* วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
614 STN2013 บ้านแม่สุขเหนือ* วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
615 STN2014 บ้านต้นฮ่าง* วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำวังตอนบน วัง
616 STN2016 บ้านป่าเลา* ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กวง ปิง
617 STN2017 บ้านสันวิไลพัฒนา* แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลี้ ปิง
618 STN2018 บ้านหนองโสน* ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.00 ลำน้ำมูลตอนบนส่วนที่ 1 มูล
619 STN2019 บ้านเฉลียงโคก* เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำแซะ มูล
620 STN2020 บ้านจักราช* จักราช จักราช นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำจักรราช มูล
621 STN2021 บ้านทรงธรรม* สำโรง โนนไทย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำเชิงไกร มูล
622 STN2022 บ้านธรรมจักรพัฒนา* ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 30.00 ลำสะแทดส่วนที่ 1 มูล
623 STN2023 บ้านพระบึงนอก* บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.70 ลำพระเพลิง มูล
624 STN2024 บ้านหนองจานเหนือ* ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.80 ลำน้ำมูลส่วนที่ 2/1 มูล
625 STN2025 บ้านโคกเตาเหล็ก* กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.40 ลำปลายมาศ มูล
626 STN2026 ชุมชนวัดขุนก้อง* นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 28.40 ลำนางรอง มูล
627 STN2027 บ้านปะคำ* ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 0.0 0.0 0.0 27.40 ลำปลายมาศ มูล
628 STN2028 ชุมชนบ้านห้วย* ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 29.30 ห้วยสำราญ มูล
629 STN2030 บ้านกู่* เพี้ยราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0.0 0.0 0.0 27.10 ลำชี มูล
630 STN2031 บ้านบ่อภาคเหนือ* บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 1.5 23.50 น้ำภาค น่าน
631 STN2032 บ้านนาเมือง* นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
632 STN1995 บ้านเหมืองฟู* บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.10 น้ำแม่ขาน ปิง
633 STN2035 บ้านน้ำเลา* บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำแควน้อยส่วนที่ 1 น่าน
634 STN2037 บ้านแม่ทุเลา* ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่มอก ยม
635 STN2041 บ้านไร่อ้อย* ไร่อ้อย พิชัย อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
636 STN2042 บ้านวังขวัญ* ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 1.5 52.80 น้ำปาด น่าน
637 STN2043 บ้านป่าเผือก* ทุ่งยั้ง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำน่านส่วนที่ 4/2 น่าน
638 STN2049 ชุมชนรัษฎา* วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
639 STN2050 บ้านพรุจูด* บ่อหิน สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
640 STN2051 บ้านไสกล้วยเถื่อน* เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
641 STN2052 บ้านคู* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
642 STN2053 บ้านสี่แยกบ้านพูด* คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
643 STN2054 บ้านควนอินนอโม* ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
644 STN2055 บ้านทุ่งนายพัน* โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.40 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
645 STN2056 บ้านลำสินธุ์เหนือ* ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 27.10 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
646 STN2057 บ้านควนหัวช้าง* คลองเปียะ จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 62.20 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
647 STN2058 บ้านบ่อตันแซะ* บ้านนา จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองนาทวี ทะเลสาบสงขลา
648 STN2059 ชุมชนบ้านท่าหรั่ง* นาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
649 STN2060 บ้านน้ำลัด* สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 ทะเลสาบสงขลา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ทะเลสาบสงขลา
650 STN2061 บ้านบ่อทอง* สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองเทพา ทะเลสาบสงขลา
651 STN2045 บ้านบางสัก* บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
652 STN2046 บ้านท่าเขา* ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
653 STN2047 บ้านหาดปลายสาร* แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 25.50 คลองปะเหลี่ยน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
654 STN2063 บ้านกะดุ* ควนขัน มืองสตูล สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
655 STN2065 บ้านหาดส้มแป้น* ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
656 STN2066 บ้านเนินทอง* สลุย ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 26.10 คลองท่าตะเภา ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
657 STN2071 บ้านบางปาน* ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.90 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
658 STN2072 บ้านท่าไม้แดง* ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
659 STN2073 บ้านหัวนา* โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
660 STN2074 บ้านสวนทุเรียน* เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.50 คลองพุมดวงตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
661 STN2068 บ้านแก่งกะทั่ง* นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
662 STN2076 บ้านเมรัย* สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำตาปีตอนล่างส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
663 STN2078 บ้านป่าหุ่ง* ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำพุง โขงเหนือ
664 STN2079 บ้านผาเสริฐ* ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 2 โขงเหนือ
665 STN2080 บ้านสวนดอก* แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 2 โขงเหนือ
666 STN2081 บ้านใหม่บัวแดง* แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
667 STN2082 บ้านดอนสลี* ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
668 STN2083 บ้านป่าซางบุนนาก* ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่กกตอนล่างส่วนที่ 3 โขงเหนือ
669 STN2084 บ้านป่าบง* เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
670 STN2085 บ้านปางอ่าย* แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ลาวส่วนที่ 1 โขงเหนือ
671 STN2086 บ้านทุ่งหลวง* บุญเกิด ดอกคำใต้ พะเยา 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำอิงตอนกลางส่วนที่ 1 โขงเหนือ
672 STN2087 บ้านตุ่น* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.60 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
673 STN2088 บ้านหนองบัว* งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
674 STN2089 บ้านหนองท่าควาย* นาปรัง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 1 ยม
675 STN2090 บ้านค่าไพบูลย์* ปง ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำยมตอนบนส่วนที่ 2 ยม
676 STN2091 บ้านไสโคกเกาะ* นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 1 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
677 STN2092 บ้านมะปรางงาม* ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองจันดี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
678 STN2093 บ้านต้นเลียบ* โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
679 STN2094 บ้านนานอก* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
680 STN2095 บ้านวังหีบ* ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
681 STN2096 บ้านท่าเลา* นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
682 STN2101 บ้านบางจันสี* บ้านลำนาว บางชัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
683 STN2102 ชุมชนพรุชนใต้ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
684 STN2103 บ้านหนองบัว* ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
685 STN2104 บ้านตากแดด* ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 28.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
686 STN2105 บ้านท่าเจริญ* เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
687 STN2098 บ้านวังหิน* ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตาปีตอนบนส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
688 STN2099 บ้านปากลง* กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
689 STN2107 บ้านไสเหลียง* เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
690 STN2108 บ้านสระสี่มุม* สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
691 STN2112 บ้านลำทับ* ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองสินปุน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
692 STN2113 บ้านคลองยา* คลองยา อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 22.90 คลองอิปัน ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
693 STN2114 บ้านฝ่ายท่า* ท่านา กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
694 STN2115 บ้านปากคลอง* รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 22.90 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
695 STN2117 บ้านสวนพลู* โคกเจริญ ทับปุด พังงา 0.0 0.0 0.0 23.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
696 STN2118 บ้านเขากล้วย* ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
697 STN2119 บ้านทุ่งคาโงก* ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 23.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
698 STN2120 บ้านปลายคลอง* น้ำจืด กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
699 STN2121 บ้านปลายคลองวัน* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
700 STN2122 บ้านปากจั่น* ปากจั่น กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำกระบุรี ( ลุ่มน้ำสาขา ) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
701 STN0581 บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 28.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
702 STN0582 บ้านห้วยกลาง กระทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 19.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
703 STN0583 บ้านนาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
704 STN0584 บ้านกองลอย บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
705 STN0586 บ้านแม่สูนน้อย แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
706 STN0587 บ้านนามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
707 STN0588 บ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
708 STN0589 บ้านทุ่งโป่งใต้ บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
709 STN0590 บ้านใหม่ดอนแก้ว ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
710 STN0591 บ้านปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.40 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
711 STN0593 บ้านแม่สะป๊อก แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
712 STN0594 บ้านหนองเต่า แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
713 STN0596 บ้านแม่ลานคำ ทต.สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 -99.90 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
714 STN0597 บ้านแม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
715 STN0602 บ้านนาหวาย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
716 STN0603 บ้านแม่กอน ทต.ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
717 STN0604 บ้านห้วยจะค่าน ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
718 STN0605 บ้านปางมะกง ทต.ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
719 STN0606 บ้านแกน้อย ทต.เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
720 STN0607 บ้านตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่งัด แม่น้ำปิง
721 STN0608 บ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
722 STN0609 บ้านโปงทุ่ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
723 STN0610 บ้านหัวแม่คำ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
724 STN0612 บ้านหนองเขียว แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 96.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
725 STN0613 บ้านปางริมกรณ์ แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
726 STN0614 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
727 STN0615 บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ทต.นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
728 STN0616 บ้านสันติสุข (บ้านกิ่วสะไต) ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
729 STN0617 บ้านห้วยน้ำมา ทต.เวียงสรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
730 STN0600 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่หาด แม่น้ำปิง
731 STN0619 บ้านขุนเมืองงาม ทต.ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
732 STN0638 บ้านแม่แลบ แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
733 STN0630 บ้านห้วยผึ้ง ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
734 STN0631 บ้านแม่สุยะ ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
735 STN0632 บ้านทุ่งมะส้าน ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
736 STN0633 บ้านนาป่าแปก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
737 STN0634 บ้านหมอกจำแป๋ หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
738 STN0635 บ้านชานเมือง ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
739 STN0621 บ้านพิทักษ์ไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
740 STN0622 บ้านปางเกาะทราย ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
741 STN0623 บ้านเวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
742 STN0624 บ้านโป่งไฮ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
743 STN0626 บ้านสบสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่ลาว แม่น้ำโขง
744 STN0628 บ้านใหม่พัฒนา แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
745 STN0643 บ้านสบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
746 STN0644 บ้านทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
747 STN0645 บ้านทุ่งยาง หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
748 STN0646 บ้านทุ่งกล้วย บ้านเอื้อม เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
749 STN0647 บ้านป่าเห่ว บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
750 STN0640 บ้านกลาง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
751 STN0641 บ้านห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่สะมาด แม่น้ำสาละวิน
752 STN0649 บ้านแม่ต๋ำ ทต.เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
753 STN0651 บ้านปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
754 STN0652 บ้านต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมือง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
755 STN0653 บ้านทุ่งหลวง ทต.เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
756 STN0654 บ้านเด่นเหม้า แม่ลาน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 18.30 น้ำแม่หาด แม่น้ำปิง
757 STN0655 บ้านผาลาดเหนือ นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
758 STN0656 บ้านแม่หว่างพัฒนา นาทราย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
759 STN0657 บ้านบวก ทต.ดงดำ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
760 STN0658 บ้านห้วยปิง บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
761 STN0659 บ้านปู ทต.ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
762 STN0660 บ้านสันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
763 STN0226 บ้านหนองจอก(ภูเหม็นกลาง) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
764 STN0542 บ้านก้อ แม่จริม แม่จริม น่าน 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
765 STN0543 บ้านนาหลวง สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
766 STN0574 บ้านห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 5.0 24.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
767 STN0575 บ้านหินลูกช้าง ทุ่งคาวัด ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 25.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
768 STN0576 บ้านดอกแดง บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 21.60 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
769 STN0577 บ้านพรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 23.20 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
770 STN0578 บ้านห้วยครก ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.60 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
771 STN0566 บ้านหุบผึ้ง ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
772 STN0567 บ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
773 STN0568 บ้านถ้ำผุด ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 31.70 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
774 STN0545 บ้านบ่อแก้ว ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 32.00 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
775 STN0546 บ้านป่าเลา สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 40.50 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
776 STN0547 บ้านห้วยกุ่ม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
777 STN0548 ที่ทำการอุทยานฯเขาใหญ่ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 22.60 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
778 STN0549 บ้านเขายายเที่ยง คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 27.80 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
779 STN0550 บ้านคลองอีเฒ่า วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 29.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
780 STN0551 บ้านคลองเพล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
781 STN0552 บ้านยุปอีปูน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 37.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
782 STN0553 ที่ทำการน้ำตกนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำนครนายก แม่น้ำบางปะกง
783 STN0558 บ้านโค้งสง่า ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.10 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
784 STN0559 บ้านบ่วงสามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 28.10 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
785 STN0560 บ้านตลิ่งสูง* แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
786 STN0561 บ้านปางข้าวสาร แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่วง แม่น้ำสะแกกรัง
787 STN0562 บ้านโป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
788 STN0563 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
789 STN0564 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
790 STN0504 บ้านเขาเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.70 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
791 STN0505 บ้านคลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.10 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
792 STN0506 บ้านคลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
793 STN0507 บ้านวังไทร ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
794 STN0508 บ้านเขาหลัก น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
795 STN0509 บ้านในปง อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
796 STN0510 บ้านห้วยต่อ ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
797 STN0511 บ้านโคกไทร คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
798 STN0512 บ้านเขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
799 STN0513 บ้านน้ำตกพัฒนา ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
800 STN0514 บ้านป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
801 STN0515 บ้านทุ่งโค้ง ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
802 STN0516 บ้านดอยชมภู โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
803 STN0517 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
804 STN0518 บ้านห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
805 STN0519 บ้านทุ่งมะฝาง ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำโขง แม่น้ำอิง
806 STN0520 บ้านขุนป๋วย แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
807 STN0493 บ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 2.0 48.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
808 STN0524 บ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
809 STN0526 บ้านแม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
810 STN0528 บ้านแม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
811 STN0530 บ้านห้วลา สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ลาหลวง แม่น้ำสาละวิน
812 STN0532 บ้านแม่สุ* แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
813 STN0533 บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
814 STN0535 บ้านสันขี้เหล็ก แม่พริก แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
815 STN0536 บ้านแม่หีด วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
816 STN0537 บ้านแม่แสม ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
817 STN0538 บ้านใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
818 STN0539 บ้านท่าทองแดง นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
819 STN0540 บ้านเปียงซ้อ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 20.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
820 STN0331 บ้านชมภูเหนือ* ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
821 STN0332 บ้านไฮ่ฮ้า บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 35.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
822 STN0333 บ้านปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
823 STN0334 บ้านแม่แขม บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.20 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
824 STN0335 บ้านข่วงบุก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 35.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
825 STN0326 บ้านกลาง ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 36.30 น้ำสาน แม่น้ำโขง
826 STN0327 บ้านวังบอน อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
827 STN0337 บ้านผาน้ำย้อย พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
828 STN0338 บ้านปอน* ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 1.0 28.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
829 STN0339 บ้านงอบเหนือ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
830 STN0340 บ้านน้ำพิ ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
831 STN0341 บ้านขุนสถาน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
832 STN0342 บ้านผาหลัก ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 37.40 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
833 STN0344 บ้านปางมะโอ ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
834 STN0345 บ้านแม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
835 STN0347 บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ปงเตา งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
836 STN0348 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
837 STN0359 บ้านห้วยไคร้ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
838 STN0360 บ้านหลวง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
839 STN0361 บ้านแคววัวคำ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
840 STN0362 บ้านบาหรา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 16.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
841 STN0363 บ้านห้วยส้าน แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
842 STN0364 บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
843 STN0350 บ้านหัวน้ำ พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
844 STN0351 บ้านปางแก ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 24.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
845 STN0352 บ้านนาหนุน 3* ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.70 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
846 STN0353 บ้านนาฝ่า* จอมพระ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
847 STN0367 บ้านดูลาเปอร์ ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
848 STN0368 บ้านห้วยแก้ว แม่ฮี้ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
849 STN0355 บ้านน้ำจันทร์ หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
850 STN0356 บ้านวังหว้า-วังรู หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 39.60 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
851 STN0357 บ้านน้ำพุ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 42.40 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
852 STN0371 บ้านหัวขัว ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.40 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
853 STN0374 บ้านหนองปลา พระธาตุ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
854 STN0377 บ้านยาบนาเลิม แม่ขะนิง เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำสา แม่น้ำน่าน
855 STN0386 บ้านขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
856 STN0387 บ้านนาเจริญ* แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
857 STN0388 บ้านตาดควัน ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
858 STN0389 บ้านสันต้นเปา แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
859 STN0390 บ้านวังลาว เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
860 STN0391 บ้านจอมกิตติ เวียง เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
861 STN0392 บ้านพญากองดี ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
862 STN0393 บ้านห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
863 STN0394 บ้านห้วยน้ำอุ่น วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.50 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
864 STN0395 บ้านห้วยมะแกง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
865 STN0396 บ้านแม่ลาก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
866 STN0397 บ้านบ่อทอง ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
867 STN0398 บ้านห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.30 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
868 STN0379 บ้านสองพี่น้อง ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
869 STN0380 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
870 STN0381 บ้านป่าซางพัฒนา แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
871 STN0382 บ้านแม่ฉางข้าว ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
872 STN0383 บ้านแผ่นดินทอง ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
873 STN0384 บ้านราษฎร์ภักดี ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
874 STN0400 บ้านป่าสักงาม ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
875 STN0401 บ้านผาเดื่อ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
876 STN0402 บ้านก๊อดยาว แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
877 STN0403 บ้านดอนแก้ว ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
878 STN0406 บ้านดงสามหมื่น แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.90 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
879 STN0408 บ้านห้วยฮ่อม บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.30 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
880 STN0410 บ้านแจ่มน้อย บ้านจันทร์ กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำปิง
881 STN0411 บ้านท่ามะแกง ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
882 STN0412 บ้านขุนคอง ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
883 STN0413 บ้านแม่ละงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
884 STN0448 บ้านสันนาเคียน* ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 1.0 22.90 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
885 STN0490 บ้านหนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
886 STN0483 บ้านไร่บน ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
887 STN0495 บ้านวังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
888 STN0496 บ้านบางเตย คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 คลองสก แม่น้ำตาปี
889 STN0500 บ้านหน้าเขา นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
890 STN0466 บ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
891 STN0467 บ้านคลองกะพง เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
892 STN0468 บ้านสะโทย วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
893 STN0469 บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ซึ้ง ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
894 STN0470 บ้านสลักเพชรเหนือ เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
895 STN0471 บ้านห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
896 STN0472 บ้านปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 103.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
897 STN0473 บ้านนาคำ (หมู่ 6)* บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 23.80 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
898 STN0474 บ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
899 STN0440 บ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 27.10 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
900 STN0441 บ้านตากฟ้า ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
901 STN0442 บ้านโป่งน้ำร้อน* โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
902 STN0443 บ้านคลองมดแดง โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 26.20 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
903 STN0444 บ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.30 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
904 STN0445 บ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
905 STN0476 บ้านดงโคร่ง หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
906 STN0477 บ้านสะพานลาว สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
907 STN0478 บ้านประจำไม้ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.40 ห้วยปิลอก แม่น้ำแม่กลอง
908 STN0479 บ้านหินสี ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
909 STN0480 บ้านห้วยตะวาย ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
910 STN0481 บ้านหนองยายเงิน วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 29.50 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
911 STN0450 บ้านประดู่งาม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำป่าสัก
912 STN0451 บ้านรังเตี้ย นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
913 STN0452 บ้านห้วยผักกูด ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
914 STN0453 บ้านกลาง* ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
915 STN0454 บ้านท่าบม (หมู่ 8) เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 24.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
916 STN0457 บ้านทุ่งน้ำใส โป่ง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
917 STN0417 บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 31.50 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
918 STN0418 บ้านอมลาน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.90 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
919 STN0419 บ้านป่าแขม บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
920 STN0420 บ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
921 STN0423 บ้านถ้ำง๊อบ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
922 STN0424 บ้านดอยหล่อ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
923 STN0425 บ้านเปียงกอก* โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
924 STN0426 บ้านแพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
925 STN0428 บ้านแม่ออ แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
926 STN0431 บ้านป่ากล้วย* แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 24.50 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
927 STN0432 บ้านทุ่งข้าวหาง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
928 STN0434 บ้านแม่ลอบ ป่าพลู บ้านโฮ้ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
929 STN0435 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.90 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
930 STN0436 บ้านป่าเหมี้ยง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.50 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
931 STN0228 บ้านกล้วย* ป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
932 STN0229 บ้านนาต้นจั่น* บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
933 STN0230 บ้านท่าข้าม* แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
934 STN0231 บ้านผาฮี้ (อาข่า) โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
935 STN0232 บ้านผาหมี เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
936 STN0233 บ้านห้วยยาโน* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.70 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
937 STN0234 บ้านผาแตก ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
938 STN0235 บ้านกิ่วกาญจน์ ริมโขง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
939 STN0236 บ้านธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
940 STN0237 บ้านดอยสะโงะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
941 STN0238 บ้านผาตั้ง ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
942 STN0205 บ้านแม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
943 STN0223 บ้านหนองธง หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
944 STN0224 บ้านแม่ทะบน ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
945 STN0242 บ้านฮวก ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
946 STN0243 บ้านต้นผึ้ง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่ลาว แม่น้ำโขง
947 STN0244 บ้านน้ำลาว แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่ลาว แม่น้ำโขง
948 STN0245 บ้านกาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่ลาว แม่น้ำโขง
949 STN0246 บ้านปางปง-ปางทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
950 STN0247 บ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
951 STN0207 บ้านโก๊ะไม้หลู่ ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 33.30 น้ำแม่สะเรียง แม่น้ำสาละวิน
952 STN0208 บ้านอมพาย ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
953 STN0209 บ้านห้วยหมากหนุน ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
954 STN0210 บ้านห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 38.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
955 STN0211 บ้านไร่ ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 31.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
956 STN0212 บ้านควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.40 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
957 STN0213 บ้านเผี่ยนบน เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
958 STN0214 บ้านใสเขือ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
959 STN0186 บ้านตุงลอย อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
960 STN0216 บ้านคลองสอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 61.10 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
961 STN0217 บ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
962 STN0218 บ้านขุนพัง หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
963 STN0219 บ้านช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
964 STN0220 บ้านคูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.80 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
965 STN0221 บ้านในช่อง สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.70 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
966 STN0178 บ้านวังหิน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำหนุมาน แม่น้ำปราจีนบุรี
967 STN0179 บ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
968 STN0180 บ้านลาน ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 18.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
969 STN0181 บ้านปางยาง ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
970 STN0182 บ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.5 22.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
971 STN0183 บ้านแม่แสลป แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
972 STN0184 บ้านวังกอก น้ำตก นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
973 STN0190 บ้านดอยมด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
974 STN0191 บ้านผาเรือ ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.00 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
975 STN0192 บ้านป่ายางอาข่า แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.10 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
976 STN0193 บ้านพญาไพรเล่ามา เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
977 STN0194 บ้านอากู่ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
978 STN0195 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
979 STN0196 บ้านแม่มอญ ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
980 STN0197 บ้านห้วยขมนอก แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
981 STN0198 บ้านห้วยกล้า วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.00 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
982 STN0199 บ้านดอยงาม ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
983 STN0200 บ้านขาม หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
984 STN0201 บ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
985 STN0202 บ้านปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.70 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
986 STN0203 บ้านแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
987 STN0161 บ้านเคี่ยมเพาะ ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 19.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
988 STN0162 บ้านเหนือคลอง บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
989 STN0167 บ้านด่านห้วยใต้ หัวดง ลับแล อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
990 STN0171 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
991 STN0165 บ้านกระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
992 STN0175 บ้านแม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
993 STN0176 บ้านนาตอง ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
994 STN0257 บ้านน้ำริน สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
995 STN0259 บ้านแม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
996 STN0260 บ้านห้วยเกียงพา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 40.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
997 STN0261 บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
998 STN0249 บ้านโป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
999 STN0250 บ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1000 STN0251 บ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1001 STN0252 บ้านขุนกลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1002 STN0253 บ้านขุนแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1003 STN0254 บ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 36.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1004 STN0255 บ้านหลวง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1005 STN0263 บ้านหนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1006 STN0264 บ้านหินดาดทอง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 37.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1007 STN0265 บ้านพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.00 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1008 STN0266 บ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.20 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1009 STN0267 บ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.80 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1010 STN0268 บ้านบ้องตี้บน บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1011 STN0269 บ้านเขาธง องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1012 STN0270 บ้านโป่งสามสิบ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.80 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1013 STN0271 บ้านซับป่าพลู ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 31.10 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1014 STN0272 บ้านไทยประจัน ยางหัก ปากท่อ ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.30 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1015 STN0273 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1016 STN0274 บ้านหนองคล้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 29.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1017 STN0275 บ้านโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 0.0 0.0 0.0 43.20 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1018 STN0276 บ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 49.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1019 STN0278 บ้านตาบาด บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1020 STN0279 บ้านเขาอ่าง มาบไพ ขลุง จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1021 STN0280 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1022 STN0281 บ้านพุตูม ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 27.70 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1023 STN0282 บ้านห้วยไก่ต่อ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 21.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1024 STN0298 บ้านเนินสะอาด บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 41.50 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1025 STN0303 บ้านโนนหัวช้าง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 31.80 ลำน้ำพองตอนล่าง แม่น้ำชี
1026 STN0304 บ้านลาดผักหนาม ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.50 ลำน้ำชีส่วนที่ แม่น้ำชี
1027 STN0305 บ้านดงบัง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 0.0 0.0 0.0 29.20 ลำปาวตอนล่าง แม่น้ำชี
1028 STN0288 บ้านบางหวาน กมลา กะทู้ ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 27.10 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1029 STN0289 บ้านหน้าถ้ำ นาเหรง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1030 STN0290 บ้านร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 -99.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1031 STN0291 บ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1032 STN0292 บ้านวัด ประกอบ นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 23.50 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1033 STN0293 บ้านวังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1034 STN0294 บ้านท่าข้าม* วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 37.40 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1035 STN0295 บ้านร่มเกล้าสหมิตร คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 1.0 21.20 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1036 STN0296 บ้านลีซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.10 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1037 STN0307 บ้านปางตอง แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1038 STN0308 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1039 STN0309 บ้านนาไคร้ ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1040 STN0310 บ้านมูเซอ ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1041 STN0311 บ้านพงษ์ทอง เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1042 STN0301 บ้านหินสอ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.90 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1043 STN0313 บ้านหัวฝาย บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 47.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1044 STN0315 บ้านดอยล้าน วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1045 STN0316 บ้านวังลาด ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 37.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1046 STN0317 บ้านซับอีปุก ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 40.40 บึงบรเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยา
1047 STN0318 บ้านซับเปิป ซับเปิป วังโป่ง เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 43.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1048 STN0320 บ้านโป่งป่าติ้ว กกดู่ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 35.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1049 STN0321 บ้านใหม่พัฒนา ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1050 STN0322 บ้านนาลานข้าว โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 31.80 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1051 STN0323 บ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1052 STN0324 บ้านโนนสมบูรณ์ สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1053 STN0086 บ้านสกาดกลาง สกาด ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1054 STN0087 บ้านห้วยเย็น ปิงหลวง นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 8.0 21.30 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1055 STN0071 บ้านหลวง เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1056 STN0072 บ้านน้ำสอด และ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1057 STN0090 บ้านน้ำตกสาย 1 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 1.5 44.10 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1058 STN0091 บ้านหัวเขา ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1059 STN0074 บ้านน้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 2.0 25.80 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1060 STN0075 บ้านห้วยโท้ง น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1061 STN0076 บ้านสว้าเหนือ ดงพญา บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 18.70 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1062 STN0078 บ้านด่าน ละอุ่นใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1063 STN0079 บ้านคันเบ็ด เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1064 STN0080 บ้านทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.10 ทะเลน้อย ทะเลสาบสงขลา
1065 STN0081 บ้านสวนส้ม เขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1066 STN0082 บ้านนอก กงหราย กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.70 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1067 STN0083 บ้านน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1068 STN0084 บ้านหลวงเมืองคอง* เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1069 STN0093 บ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 24.50 ชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1070 STN0094 บ้านทุ่งเจดีย์ สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 13.90 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1071 STN0095 บ้านหนองไม้แก่น เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1072 STN0096 บ้านด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 27.40 ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1073 STN0099 บ้านเชิงผา กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1074 STN0100 บ้านบางหลาโอน คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1075 STN0101 บ้านลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 33.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1076 STN0103 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 0.0 0.0 0.0 25.80 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1077 STN0104 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1078 STN0105 บ้านเขาย่า เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 20.90 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1079 STN0106 บ้านทางแดง แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.5 28.70 แม่น้ำวังทอง แม่น้ำน่าน
1080 STN0107 บ้านวังหินเหนือ พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1081 STN0108 บ้านโป่งตะแบก พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1082 STN0109 บ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 26.70 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1083 STN0110 บ้านห้วยหยวก บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1084 STN0111 บ้านกะรน กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 25.80 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1085 STN0112 บ้านแม่สุริน ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่สุริน แม่น้ำสาละวิน
1086 STN0113 บ้านไสท้อน ช่อง นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 78.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1087 STN0114 บ้านหน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 23.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1088 STN0117 บ้านขุนสาใน โป่งสา ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.20 ห้วยแม่สา แม่น้ำสาละวิน
1089 STN0118 บ้านทบศอก หมอกจำแป๋ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 21.80 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1090 STN0122 บ้านแม่โถหลวง บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1091 STN0132 บ้านสวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 22.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1092 STN0133 บ้านเกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1093 STN0134 บ้านโคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 -99.90 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1094 STN0129 บ้านใหม่ เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1095 STN0136 บ้านบางเมาะ ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 21.70 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1096 STN0141 บ้านแม่ฮ่าง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1097 STN0142 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1098 STN0143 บ้านปางอ่าย เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1099 STN0144 บ้านแม่เลียงพัฒนา เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1100 STN0145 บ้านแม่เหล็ก ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1101 STN0146 บ้านขุนตาน ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1102 STN0148 บ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 31.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1103 STN0149 บ้านขามป้อม ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1104 STN0153 บ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1105 STN0154 บ้านห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 0.0 0.0 0.0 25.30 คลองเทพา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1106 STN0155 บ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.60 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1107 STN0156 บ้านน้ำหรา ท่านุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.20 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1108 STN0157 บ้านปางปอย แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1109 STN0138 บ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 113.20 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1110 STN0139 บ้านคลองป่าหวาย หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1111 STN0159 บ้านไทรงาม ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1112 STN0064 บ้านในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1113 STN0065 บ้านบางนอนใน บางนอน เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 69.60 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1114 STN0066 บ้านสำนักเนียน เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1115 STN0067 บ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1116 STN0068 บ้านสันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1117 STN0069 บ้านน้ำไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 22.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1118 STN0040 บ้านบ่อหยวกใต้ บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1119 STN0041 บ้านมะหินหลวง อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1120 STN0042 บ้านปางหินฝน ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1121 STN0038 บ้านใหม่หัวนา หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1122 STN0061 บ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.80 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1123 STN0062 บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1124 STN0044 บ้านห้วยข้าวลีบ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1125 STN0045 บ้านปางยาง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1126 STN0046 บ้านห้วยหาน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1127 STN0047 บ้านแม่แอบ บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1128 STN0048 บ้านท้องฟ้า ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 28.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1129 STN0049 บ้านแม่เหาะ แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 20.60 น้ำแม่ริด แม่น้ำสาละวิน
1130 STN0050 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 น้ำแม่เมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1131 STN0051 บ้านยาง* แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1132 STN0052 บ้านนาพูน นาพูน วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 33.50 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1133 STN0053 บ้านหินแด้น* หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1134 STN0054 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื๊อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1135 STN0055 บ้านวังยายมุก คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1136 STN0056 บ้านสบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1137 STN0057 บ้านคีรีวง กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1138 STN0058 บ้านเทพนิมิตร โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.50 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1139 STN0059 บ้านทรายงาม ห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.20 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1140 STN0007 บ้านขาแหย่ง เทอดไท แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1141 STN0008 บ้านรวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำแม่กก(สายหลัก) แม่น้ำกก
1142 STN0009 บ้านปางสา ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1143 STN0010 บ้านมูเซอป่ากล้วย แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1144 STN0011 บ้านทุ่งยาว แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1145 STN0012 บ้านดอยช้าง วาวี แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1146 STN0013 บ้านห้วยสลัก ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1147 STN0014 บ้านแม่ปอน บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1148 STN0015 บ้านต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 0.0 0.0 0.0 27.70 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1149 STN0003 บ้านสันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 28.40 คลองสวนหมาก แม่น้ำปิง
1150 STN0004 บ้านตามูล ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 25.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1151 STN0005 บ้านบางมาศ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 24.20 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1152 STN0017 บ้านแม่ปูนล่าง เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1153 STN0018 บ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.20 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1154 STN0019 บ้านป่าตึงงาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1155 STN0021 บ้านหัวฝาย ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1156 STN0022 บ้านป่าเท้อ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1157 STN0023 บ้านหนองหอย โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1158 STN0001 บ้านห้วยเฮี่ยน เวียง ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.20 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1159 STN0025 บ้านดอนชัย แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1160 STN0027 บ้านห้วยป่าซาง* กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1161 STN0028 บ้านปางหก อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1162 STN0030 บ้านห้วยตม บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1163 STN0031 บ้านธารโต ธารโต ธารโต ยะลา 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง แม่น้ำปัตตานี
1164 STN0033 บ้านนากึ๋น บ่อเกลือเหนือ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1165 STN0034 บ้านผาใต้ ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1166 STN0035 บ้านหัวเมืองงาม ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1167 STN0036 บ้านปางต้นเดื่อ มะลิกา แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1168 STN0717 บ้านหนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 0.0 0.0 7.0 18.20 น้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1169 STN0711 บ้านผัง 44,117,118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 29.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1170 STN0700 บ้านควนเหมียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1171 STN0701 บ้านสะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1172 STN0702 บ้านควนขวาง เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1173 STN0703 บ้านกลาง ละมอ นาโยง ตรัง 0.0 0.0 0.0 13.70 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1174 STN0704 บ้านโล๊ะจังกระ คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1175 STN0705 บ้านนาส้อง ทต.ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 0.0 0.0 0.0 24.30 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1176 STN0707 บ้านเหล้า ทต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1177 STN0720 บ้านวังหาด ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1178 STN0721 บ้านตลิ่งชัน ทต.ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1179 STN0722 บ้านแม่ทุเลาใน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1180 STN0723 บ้านโตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 3.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1181 STN0678 บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1182 STN0666 บ้านชัยมงคล สมอโคน บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1183 STN0672 บ้านโนนเสาธง ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1184 STN0673 บ้านโจะโหวะเหนือ บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 36.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1185 STN0674 ชุมชนเขาสามยอด (บ้านน้ำจั้น หมู่ 2) ทม.เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 24.50 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1186 STN0675 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยา
1187 STN0662 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1188 STN0663 บ้านขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1189 STN0664 บ้านสันพระบาท ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 27.40 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1190 STN0668 บ้านขุนห้วยนกกก แม่หละ ท่าสองยาง ตาก 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1191 STN0680 บ้านพุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1192 STN0682 บ้านเขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 21.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1193 STN0684 บ้านหนองบาง ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำแควน้อยตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1194 STN0685 บ้านทุ่งมะเซอย่อ บ้องตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1195 STN0686 บ้านเขาควง ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1196 STN0687 บ้านสามพันนาม หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1197 STN0688 บ้านหนองใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1198 STN0690 บ้านสวนผึ้ง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1199 STN0691 บ้านห้วยม่วง ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 27.30 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1200 STN0692 บ้านพุน้ำร้อน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1201 STN0694 บ้านนาบ่อ บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1202 STN0695 บ้านเขาพลู บางสัก กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1203 STN0696 บ้านปากแคลง ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 19.60 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1204 STN0697 บ้านทุ่งข่า ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1205 STN0736 บ้านห้วยเหรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 24.10 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1206 STN0737 บ้านต้นหาร หน้าเขา เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1207 STN0738 บ้านห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 113.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1208 STN0739 บ้านทอนผักกูด นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1209 STN0740 บ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1210 STN0742 บ้านในเพลา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.70 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1211 STN0743 บ้านหน้าเหมือง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 26.30 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1212 STN0744 บ้านน้ำฉา เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1213 STN0748 บ้านท่าแพ ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 23.60 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1214 STN0749 บ้านคลองไชยใต้ กะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1215 STN0750 บ้านควนนนท์ ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1216 STN0751 บ้านเหนือคลองระแนะ ทต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1217 STN0752 บ้านเหนือฟ้า พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1218 STN0753 บ้านไสใหญ่เหนือ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1219 STN0760 บ้านช่องยูงทอง คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1220 STN0765 บ้านเทพนิมิตร ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1221 STN0769 บ้านโนนตะวัน ทต.นาดอกคำ นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 26.10 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1222 STN0746 บ้านห้วยหินลับ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 1.0 25.80 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1223 STN0775 บ้านวังกะทะ วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 22.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1224 STN0776 บ้านวังขอน ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.60 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1225 STN0781 บ้านลาดเหนือ ทต.หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.80 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1226 STN0782 บ้านจันตาแป๊ะ จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1227 STN0783 บ้านว่านเหลือง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1228 STN0784 บ้านตะบกเตี้ย ทต.ฉมัน มะขาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1229 STN0785 บ้านปะตงล่าง (เขาสอยดาว) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1230 STN0786 บ้านคลองกระท้อน บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 0.0 0.0 0.0 -99.90 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1231 STN0787 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 0.0 0.0 0.0 23.50 ชายฝั่งทะเลตะวันออก(ลุ่มน้ำสาขา) ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1232 STN0788 บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.00 น้ำแม่แจ่มตอนล่าง แม่น้ำปิง
1233 STN0789 บ้านห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.30 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1234 STN0790 บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 28.00 คลองเขาแดง ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1235 STN0793 บ้านลำพิกุล นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1236 STN0794 บ้านบางแป้น2 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1237 STN0795 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1238 STN0797 บ้านน้ำปาย น้ำปาย แม่จริม น่าน 0.0 0.0 1.5 22.20 น้ำว้า แม่น้ำน่าน
1239 STN0801 บ้านดวงดี สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 6.5 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1240 STN0807 บ้านน้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 0.0 0.0 4.0 109.40 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1241 STN0778 บ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.90 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1242 STN0779 บ้านด่านละกอ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 21.00 ลำปลายมาศ แม่น้ำมูล
1243 STN0811 บ้านทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 1.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1244 STN0814 บ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 19.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1245 STN0816 บ้านควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1246 STN0817 บ้านเคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 41.20 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1247 STN0898 บ้านปางสา ผาทอง ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1248 STN0892 บ้านสหกรณ์แปลง 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.70 น้ำแม่งัด แม่น้ำปิง
1249 STN0893 บ้านเปียงหลวง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1250 STN0885 บ้านแม่เตินเหนือ แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1251 STN0886 บ้านนาไหม้ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1252 STN0887 บ้านไผ่แพะ เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1253 STN0888 บ้านใหม่พัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1254 STN0877 บ้านแม่ถอด แม่ถอด เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1255 STN0890 บ้านต้นลาน สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1256 STN0864 บ้านปางน้ำฮ้าย ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1257 STN0865 บ้านพนาสวรรค์ แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 32.70 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1258 STN0866 บ้านดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1259 STN0867 บ้านห้วยต่าง ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 29.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1260 STN0868 บ้านศรีดอนชัย ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำพุง แม่น้ำโขง
1261 STN0869 บ้านขุนต้า ตับเต่า เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำโขง
1262 STN0870 บ้านห้วยเอียน หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1263 STN0871 บ้านปางกลาง แม่พริก แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำกก
1264 STN0872 บ้านโป่งน้ำร้อน ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.50 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำกก
1265 STN0873 บ้านลุง ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 27.50 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1266 STN0874 บ้านแม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 22.60 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1267 STN0875 บ้านผาด่าน ทากาศ แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่กวง แม่น้ำปิง
1268 STN0860 บ้านทุ่งทราย เวียง เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขง
1269 STN0862 บ้านหลู้ ม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1270 STN0879 บ้านสันโป่ง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 18.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำวัง
1271 STN0880 บ้านทุ่งกวางทอง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1272 STN0881 บ้านแม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.10 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1273 STN0882 บ้านตึงเหนือ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1274 STN0883 บ้านปงถ้ำ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1275 STN0819 บ้านบางกุ่ม กะปง กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 16.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1276 STN0833 บ้านห้วยโผ แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1277 STN0836 บ้านสามัคคีใหม่* แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 30.20 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1278 STN0838 บ้านสะลวงนอก* สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1279 STN0840 บ้านใหม่รุ่งเจริญ* บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตุ๋ย แม่น้ำวัง
1280 STN0843 บ้านยางค้อม* ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1281 STN0844 บ้านดินดอน* ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 21.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1282 STN0845 บ้านตลาดนาทวี* ทต.นาทวี นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1283 STN0847 บ้านดอนสถาน1* สถาน ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1284 STN0849 บ้านแสนทอง* ทต.เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.40 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1285 STN0852 บ้านขุนกำลัง ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 41.20 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1286 STN0853 บ้านปางผักหม งิม ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1287 STN0854 บ้านน้ำต้ม ผาช้างน้อย ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1288 STN0855 บ้านนาหนุน ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1289 STN0856 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่ลาว แม่น้ำโขง
1290 STN0857 บ้านแม่ต๋อมใน สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำโขง
1291 STN0858 บ้านห้วยข้าวก่ำเหนือ ห้วยข้าวก่ำ จุน พะเยา 0.0 0.0 0.0 19.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1292 STN0935 บ้านแม่ละนา ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 18.20 น้ำแม่ปายตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1293 STN0936 บ้านหมอแปง แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำปายตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1294 STN0937 บ้านหลุกใต้* นาครัว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 37.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1295 STN0913 บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก* คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1296 STN0924 บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า* แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 25.80 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำสาละวิน
1297 STN0927 บ้านลานสาง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 39.30 ห้วยแม่ท้อ แม่น้ำปิง
1298 STN0928 บ้านมาบป่าแฝก ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1299 STN0929 บ้านเด่นวัวน้ำทิพย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 0.0 0.0 0.0 29.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1300 STN0901 บ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 12.0 21.80 คลองตรอน แม่น้ำน่าน
1301 STN0903 บ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1302 STN0904 บ้านแม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 38.80 ห้วยแม่สิน แม่น้ำยม
1303 STN0906 บ้านผาคอ บ้านปิน ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 31.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1304 STN0907 บ้านสันติสุข เวียงต้า ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1305 STN0915 บ้านทุ่งยาว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 46.40 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1306 STN0916 บ้านผาแล* ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1307 STN0917 บ้านแม่สรวย* แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่สรวย แม่น้ำกก
1308 STN0918 บ้านกองลม* เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.60 แม่น้ำแม่แตง แม่น้ำปิง
1309 STN0920 บ้านท่าปู แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1310 STN0921 บ้านห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำกก
1311 STN0922 บ้านแปะ* บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1312 STN0944 บ้านวังทอง วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1313 STN0945 บ้านโนนโก บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.30 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1314 STN0946 บ้านวังสงวน* บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 26.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ แม่น้ำป่าสัก
1315 STN0939 บ้านป่าหก* ลี้ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1316 STN0941 บ้านเขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 24.80 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1317 STN0942 บ้านอีเลิศใหม่ นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 23.90 ห้วยน้ำพุง แม่น้ำป่าสัก
1318 STN0948 บ้านโคกนนทรี ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 57.80 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1319 STN0949 บ้านโป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 ห้วยทับเสลา แม่น้ำสะแกกรัง
1320 STN0950 บ้านหินโหง่น ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 23.20 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1321 STN0951 บ้านกลาง (หนองพรมหน่อ) ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 32.60 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
1322 STN0954 บ้านนาพึง นาพึง นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1323 STN0961 บ้านกุดตอเรือ* ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 26.40 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1324 STN0958 บ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1325 STN0965 บ้านหนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 0.0 0.0 0.0 28.00 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1326 STN0967 บ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1327 STN0971 บ้านห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 28.30 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1328 STN0972 บ้านวังกกแก้ว วังสวาบ ภูผาม่าน ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 22.70 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1329 STN0973 บ้านท่าเริงรมย์* ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 27.80 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1330 STN1238 บ้านหนองปล้อง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 28.70 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
1331 STN1240 บ้านหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ลาว แม่น้ำวัง
1332 STN1241 บ้านห้วยตลาด ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่ลาว แม่น้ำป่าสัก
1333 STN1231 บ้านวังโตก ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 27.10 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
1334 STN1232 บ้านวังโป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำวัง
1335 STN1233 บ้านวังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำควน แม่น้ำป่าสัก
1336 STN1234 บ้านสมัยเหนือ สมัย สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำควน แม่น้ำวัง
1337 STN1235 บ้านสวนป่า ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำยม
1338 STN1236 บ้านสุเม่นเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่ลาว แม่น้ำยม
1339 STN1221 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1340 STN1222 บ้านแม่เชียงรายบน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
1341 STN1223 บ้านแม่สงเหนือ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
1342 STN1225 บ้านแม่อิบ บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 น้ำสา แม่น้ำวัง
1343 STN1226 บ้านแม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำยม
1344 STN1227 บ้านลาดแคใต้ ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.30 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1345 STN1228 บ้านลานตาเกลี้ยง น้ำรึม เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 32.10 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำปิง
1346 STN1229 บ้านลำโชค บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำยม
1347 STN1243 บ้านห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำท่าจีน
1348 STN1244 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
1349 STN1245 บ้านห้วยเลา ชนแดน สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.5 19.30 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1350 STN1246 บ้านห้วยสะแตง งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำน่าน
1351 STN1247 บ้านห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 39.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำป่าสัก
1352 STN1249 บ้านหัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 33.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1353 STN1250 บ้านแหน 2 ผาตอ ท่าวังผา น่าน 0.0 0.0 0.0 21.40 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1354 STN1251 บ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 28.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำยม
1355 STN1252 บ้านใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
1356 STN1254 บ้านฮ่าง วังแก้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1357 STN1255 บ้านดงลาน วังจันทร์ สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 29.60 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1358 STN1256 บ้านทัพป่าเส้า วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
1359 STN1258 บ้านนางิ้ว นางิ้ว สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำโขง
1360 STN1259 บ้านนายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1361 STN1260 บ้านปงป่าป๋อ เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1362 STN1261 บ้านโป่งคอม ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำท่าจีน
1363 STN1264 บ้านสบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.10 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1364 STN1265 บ้านสบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.50 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำวัง
1365 STN1266 บ้านหนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1366 STN1267 บ้านบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 31.10 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1367 STN1268 บ้านหล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 0.0 0.0 0.0 25.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำวัง
1368 STN1269 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำพุง แม่น้ำวัง
1369 STN1270 บ้านห้วยเลา เชียงของ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 33.5 22.10 แม่น้ำพุง แม่น้ำน่าน
1370 STN1272 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 3.0 28.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1371 STN1275 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำสา แม่น้ำสาละวิน
1372 STN1277 บ้านตลุกป่าตาล โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำปิง
1373 STN1278 บ้านทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1374 STN1279 บ้านหนองชะลาบ ตากตก บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำปิง
1375 STN1281 บ้านหนองนกปีกกา โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำปิง
1376 STN1283 บ้านผากระเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 21.80 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1377 STN1284 บ้านผาลาด แม่กุ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1378 STN1286 บ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 23.40 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1379 STN0896 บ้านท่าล้อ แงง ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1380 STN1288 บ้านซำผาก้าม ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 3.5 -99.90 น้ำแม่ลาว แม่น้ำน่าน
1381 STN1291 บ้านแม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแหง แม่น้ำปิง
1382 STN1292 บ้านแม่หอย บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแหง แม่น้ำปิง
1383 STN1293 บ้านห้วยห้า แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1384 STN1295 บ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1385 STN1218 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 31.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1386 STN1210 บ้านปันเจน แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1387 STN1211 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1388 STN1212 บ้านปางสุด แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำสะแกกรัง
1389 STN1213 บ้านป่าแดง ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.40 น้ำแม่กลาง แม่น้ำยม
1390 STN1214 บ้านโป่งแดง โป่งแดง เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 26.30 น้ำแม่กลาง แม่น้ำปิง
1391 STN1215 บ้านผาราง ทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำยม
1392 STN1216 บ้านพญาวัง พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 27.60 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1393 STN1201 บ้านทุ่งพล้อ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 34.50 คลองแม่ระกา แม่น้ำยม
1394 STN1202 บ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 30.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำเจ้าพระยา
1395 STN1203 บ้านนาเปรื่อง บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 0.0 0.0 0.0 19.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
1396 STN1204 บ้านน้ำดั้น ภูคา ปัว น่าน 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
1397 STN1205 บ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 26.90 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1398 STN1198 บ้านท่อสมาน เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.70 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1399 STN1199 บ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 36.20 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1400 STN1207 บ้านน้ำอ้อม ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 24.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1401 STN1173 บ้านต้นงุ้น หัวเมือง เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
1402 STN1174 บ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำน่าน
1403 STN1186 บ้านเขาถ้ำพระ ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1404 STN1187 บ้านคลองบน ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 25.50 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
1405 STN1188 บ้านเค็ม หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่ต๋ำ แม่น้ำยม
1406 STN1190 บ้านช่างเคิ่ง บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1407 STN1194 บ้านดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1408 STN1195 บ้านด่าน สันดอนแก้ว แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 24.60 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
1409 STN1196 บ้านแดนชุมพล แดนชุมพล สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำยม
1410 STN1170 บ้านผาเงิบ นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
1411 STN1171 บ้านร่มไทย ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำกก
1412 STN1165 บ้านสวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 24.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1413 STN1166 บ้านห้วยลาด สานตม ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 23.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1414 STN1167 บ้านมอเสือดุ เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 31.70 ที่ราบแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำปิง
1415 STN1177 บ้านผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 19.30 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำวัง
1416 STN1178 บ้านมุงเหนือ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 27.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1417 STN1179 บ้านแม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 28.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1418 STN1180 บ้านกิ่วลม บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 20.80 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1419 STN1181 บ้านกกเต็น ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 29.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1420 STN1182 บ้านกระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 31.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสะแกกรัง
1421 STN1183 บ้านครกหนานทา ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 25.40 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำยม
1422 STN1184 บ้านแก่น นายาง สบปราบ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 30.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำวัง
1423 STN1144 บ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1424 STN1145 บ้านศรีบุญเรือง หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.60 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
1425 STN1146 บ้านดอย โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 20.20 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
1426 STN1147 บ้านม้งเก้าหลัง เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำโขง
1427 STN1148 บ้านป่าอ้อย จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.40 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำกก
1428 STN1149 บ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำน่าน
1429 STN1150 บ้านดงเจริญ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำกก
1430 STN1151 บ้านร้องธาร ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำกก
1431 STN1152 บ้านปูนะ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 -99.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำโขง
1432 STN1155 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1433 STN1156 บ้านใหม่สามัคคี ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 25.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำปิง
1434 STN1157 บ้านม่วงคำ นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำปิงส่วนที่ 4 แม่น้ำกก
1435 STN1159 บ้านผางาม ผางาม เวียงชัย เชียงราย 0.0 0.0 0.0 25.10 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำโขง
1436 STN1160 บ้านหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.0 0.0 0.0 26.70 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
1437 STN1161 บ้านก้อทุ่ง ก้อ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.20 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
1438 STN1162 บ้านวังดิน วังดิน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
1439 STN1163 บ้านแม่บอนใต้ บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 24.50 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำปิง
1440 STN1026 บ้านโฮ๊ะ* ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 0.0 0.0 0.0 32.10 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1441 STN1027 บ้านคลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 0.0 0.0 0.0 24.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1442 STN1028 บ้านโตนปาหนัน ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 0.0 0.0 0.0 26.30 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1443 STN1029 บ้านบูเก็ตยามู* ควนโดน ควนโดน สตูล 0.0 0.0 0.0 27.70 คลองบำบัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1444 STN1032 บ้านปาล์มทองพัฒนา ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1445 STN1015 บ้านป่าขี ห้วยขมิ้น ด่านช้าง สุพรรณบุรี 0.0 0.0 0.0 23.60 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1446 STN1016 บ้านลิพัง ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 15.90 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1447 STN1017 บ้านหนองหว้า ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 0.0 0.0 0.0 28.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1448 STN1019 บ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1449 STN1020 บ้านปลายระแนะ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำตาปีตอนบน แม่น้ำตาปี
1450 STN1023 บ้านชะรัด ชะรัด กงหรา พัทลุง 0.0 0.0 0.0 26.20 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1451 STN1036 บ้านน้ำตอน* นาบัว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 35.20 แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำน่าน
1452 STN1037 บ้านแม่พวก* ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 0.0 0.0 0.0 22.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1453 STN1039 บ้านฝางแล้ง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 20.20 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1454 STN1043 บ้านในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 22.30 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1455 STN1049 บ้านไร่ยาว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1456 STN0975 บ้านซับมงคล โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 -99.90 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1457 STN0976 บ้านสะพานหิน โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 37.30 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1458 STN0977 บ้านโป่งนกสามัคคี โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.10 ลำกระจวน แม่น้ำชี
1459 STN0978 บ้านไร่พัฒนา บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 28.30 ลำคันฉู แม่น้ำชี
1460 STN0979 บ้านซับชมภู วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 25.10 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1461 STN0980 บ้านผาทอง วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 24.60 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1462 STN0981 บ้านอุดมทรัพย์พัฒนา* อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.30 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1463 STN0982 บ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.20 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1464 STN0983 บ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 24.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1465 STN0984 บ้านปอหู โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 23.40 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1466 STN0986 บ้านคลองดินดำ หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 1.0 25.10 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1467 STN0987 บ้านโคกสง่า หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 25.40 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1468 STN0988 บ้านหนองไผ่ หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 26.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1469 STN0990 บ้านสันติสุข ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 30.70 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1470 STN0991 บ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 0.0 0.0 0.5 32.50 โตนเลสาปตอนล่าง โตนเลสาป
1471 STN0992 บ้านหินกอง* วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 24.10 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1472 STN0993 บ้านโป่งเกตุ ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 0.0 0.0 0.0 27.60 คลองโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1473 STN0995 บ้านหนองบอน หนองบอน บ่อไร่ ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1474 STN0996 บ้านใหม่สามัคคี นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 0.0 0.0 0.0 32.50 คลองใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1475 STN0997 บ้านนาคันหัก* พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1476 STN0998 บ้านเขาเลื่อมใต้ คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1477 STN0999 บ้านหนองแวง ไทรเดี่ยว คลองหาด สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.00 คลองพระสทึง แม่น้ำปราจีนบุรี
1478 STN1000 บ้านวัฒนานคร วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1479 STN1001 บ้านซับแม็ก หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 119.70 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1480 STN1002 บ้านซับสมบูรณ์ แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 32.00 โตนเลสาปตอนบน โตนเลสาป
1481 STN1003 บ้านด่าน* บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 26.20 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1482 STN1005 บ้านลำทหาร* บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 29.30 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1483 STN1007 บ้านโป่งนก ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 28.50 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1484 STN1009 บ้านวังน้ำเขียว ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 30.60 แม่น้ำแควน้อยตอนล่าง แม่น้ำแม่กลอง
1485 STN1010 บ้านกุยบุรี* กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 26.70 คลองกุย ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1486 STN1073 บ้านแจ้ซ้อน ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1487 STN1074 อบต.บ้านบึง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 28.80 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1488 STN1078 บ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่วง แม่น้ำน่าน
1489 STN1079 บ้านท่าแพ เมือง เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำแม่คำมี แม่น้ำโขง
1490 STN1080 บ้านซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่คำมี แม่น้ำน่าน
1491 STN1081 บ้านห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.20 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1492 STN1056 บ้านเผียน นบพิตำ กิ่งนบพิตำ นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
1493 STN1065 อนามัยแก่นมะกรูด แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 24.90 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำแม่กลอง
1494 STN1067 บ้านห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำปิง
1495 STN1070 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 89.40 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำโขง
1496 STN1071 บ้านท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 21.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1497 STN1076 บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 21.70 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำโขง
1498 STN1083 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.60 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1499 STN1085 บ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 25.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำน่าน
1500 STN1086 บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ร่องจิก ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 28.10 บึงบรเพ็ด แม่น้ำโขง
1501 STN1087 บ้านกกงิ้ว สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 27.30 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำท่าจีน
1502 STN1088 บ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 21.80 คลองโพธิ์ แม่น้ำโขง
1503 STN1089 บ้านนาทุ่งเชือก ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 30.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำท่าจีน
1504 STN1090 บ้านป่าห้า โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1505 STN1092 บ้านห้วยน้ำอุ่น บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 21.30 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1506 STN1093 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1507 STN1094 บ้านอีพุ่งใหญ่ เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 26.70 น้ำแม่งาน แม่น้ำท่าจีน
1508 STN1095 บ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.60 น้ำแม่งาน แม่น้ำน่าน
1509 STN1096 บ้านทุ่ง บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำโขง
1510 STN1101 บ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.50 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำโขง
1511 STN1102 บ้านห้วยขอบ หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 22.30 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1512 STN1103 บ้านถ้ำ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1513 STN1125 บ้านน้ำพาย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 22.70 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1514 STN1126 บ้านไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 25.90 น้ำแม่จาง แม่น้ำท่าจีน
1515 STN1128 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 25.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1516 STN1130 บ้านศรีบัวบาน ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 0.0 0.0 0.0 25.70 น้ำว้า แม่น้ำปิง
1517 STN1132 บ้านมอล่อง แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 19.80 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำโขง
1518 STN1133 บ้านโคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 -99.90 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1519 STN1134 บ้านเกี๋ยงห้วยน่าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 0.0 0.0 0.0 26.60 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1520 STN1135 บ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำน่าน
1521 STN1136 บ้านแม่ตืน แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 27.80 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1522 STN1139 บ้านห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 17.80 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำโขง
1523 STN1140 บ้านป่าไผ่ ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 23.70 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1524 STN1142 บ้านแม่ป๋ามนอก ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 38.20 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
1525 STN1105 บ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 20.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำน่าน
1526 STN1106 บ้านไชยงาม แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.40 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1527 STN1107 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 24.90 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1528 STN1108 บ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 22.80 น้ำแม่กกตอนล่าง แม่น้ำปิง
1529 STN1098 บ้านแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1530 STN1099 บ้านปางป่าคา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.30 น้ำแม่แจ่มตอนล่า แม่น้ำปิง
1531 STN1110 บ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.90 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
1532 STN1112 บ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 30.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1533 STN1113 บ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 23.10 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1534 STN1118 บ้านห้วยหก เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 21.30 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำปิง
1535 STN1119 บ้านทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 0.0 0.0 0.0 26.60 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1536 STN1120 บ้านห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 27.10 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1537 STN1121 บ้านทุ่งบวกข้าว แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 24.10 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
1538 STN1122 บ้านแยง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 23.40 น้ำโมง แม่น้ำน่าน
1539 STN1123 บ้านไพรงาม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 26.70 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำน่าน
1540 STN1114 บ้านแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1541 STN1115 บ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำปิง
1542 STN1116 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ เจดีย์แม่ครัว สันทราย เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1543 STN1117 บ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วน แม่น้ำโขง
1544 STN1111 บ้านสนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำสะแกกรัง
1545 STN1100 บ้านปางไม้แดง บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ตื่น แม่น้ำปิง
1546 STN1109 บ้านแม่สายนาเลา โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ฝาง แม่น้ำปิง
1547 STN1143 บ้านแม่แดดน้อย แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำปิง
1548 STN1141 บ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่วง แม่น้ำปิง
1549 STN1137 บ้านสบก๋าย กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1550 STN1138 บ้านวงศ์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1551 STN1131 อช.ดอยผ้าห่มปก โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำกก
1552 STN1129 บ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำเจ้า แม่น้ำปิง
1553 STN1127 บ้านแม่ปะ สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำปิง
1554 STN1104 บ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ริม แม่น้ำปิง
1555 STN1097 บ้านแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1556 STN1091 บ้านป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1557 STN1084 บ้านไตรสภาวคาม ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำปิง
1558 STN1077 บ้านเนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำโขง
1559 STN1068 บ้านวังแคน น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่แจ่มตอนบน แม่น้ำโขง
1560 STN1069 บ้านหางนา โพนสูง ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หาด แม่น้ำโขง
1561 STN1066 บ้านห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำปิง
1562 STN1064 กรมทรัพยากรน้ำ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้
1563 STN1082 บ้านซำทองพัฒนา บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1564 STN1075 บ้านไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1565 STN1011 บ้านหุบกระพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน แม่น้ำเพชรบุรี
1566 STN1012 บ้านวังไคร้* วังไคร้ ท่ายาง เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ประจัน แม่น้ำเพชรบุรี
1567 STN1013 บ้านปางไม้ ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1568 STN1014 บ้านสวนใหญ่พัฒนา* ป่าเด็ง แก่งกระจาน เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปราณบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1569 STN1008 บ้านโป่งช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1570 STN1006 บ้านท่าพลับ* ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1571 STN1004 บ้านบีกริม คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยพรมโหด โตนเลสาป
1572 STN0994 บ้านทุ่งกราด* สะตอ เขาสมิง ตราด 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมืองตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก
1573 STN0989 บ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยสำราญ แม่น้ำมูล
1574 STN0985 บ้านขนงพระใต้* ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1575 STN1050 บ้านบางลึก พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสก แม่น้ำตาปี
1576 STN1051 บ้านเหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1577 STN1052 บ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 0.0 0.0 0.0 0.00 เกาะภูเก็ต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1578 STN1053 บ้านหล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1579 STN1044 บ้านเสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1580 STN1045 บ้านบางตง* นบปริง เมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1581 STN1046 บ้านเนินทอง ในวงใต้ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1582 STN1047 บ้านคีรีราษฎร์พัฒนา เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1583 STN1048 บ้านบางหยด* อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1584 STN1040 บ้านไร่* น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1585 STN1041 บ้านเขาขาว เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1586 STN1042 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1587 STN1038 บ้านฟากท่า* แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1588 STN1024 บ้านท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา
1589 STN1021 บ้านจันดีเมืองใหม่* จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองจันดี แม่น้ำตาปี
1590 STN1022 บ้านโคกแมว โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 0.0 0.0 0.0 0.00 ทะเลหลวง ทะเลสาบสงขลา
1591 STN1018 บ้านเขาโร* เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1592 STN1033 บ้านวังแข* แม่สา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสา แม่น้ำน่าน
1593 STN1034 บ้านเขื่อนแก้ว* ถืมตอง เมืองน่าน น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำน่าน
1594 STN1035 บ้านส้อ* เปือ เชียงกลาง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำน่าน
1595 STN1030 บ้านโกตา* กำแพง ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1596 STN1031 บ้านวังนาใน น้ำผุด ละงู สตูล 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละงู ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1597 STN1164 บ้านนาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยเกาะแก้ว แม่น้ำชี
1598 STN1158 บ้านดงขนุน ธารทอง พาน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักส่วนที่ 3 แม่น้ำกก
1599 STN1153 บ้านแม่จ๋อง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1600 STN1154 บ้านโป่งนก บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำปิง
1601 STN1185 บ้านเขาขุยพัฒนา หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำเจ้าพระยา
1602 STN1168 บ้านแม่ตะละม้ง แม่แดด กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ที่ราบแม่น้ำท่าจ แม่น้ำปิง
1603 STN1172 บ้านเด่นไม้ซุง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่คำมี แม่น้ำวัง
1604 STN1197 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองแม่ระกา แม่น้ำโขง
1605 STN1191 บ้านซับเจริญ ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1606 STN1192 บ้านซับชมพู่ ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนกลาง แม่น้ำป่าสัก
1607 STN1193 บ้านซับตะแบก ยางสาว วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1608 STN1189 บ้านเจ็ดร้อยไร่ แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำสะแกกรัง
1609 STN1175 บ้านน้ำฮอก บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว (1) แม่น้ำยม
1610 STN1176 บ้านปงแท่น จางเหนือ แม่เมาะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนบน แม่น้ำวัง
1611 STN1208 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนา เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำน่าน
1612 STN1209 บ้านบึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำท่าจีน
1613 STN1200 บ้านทุ่งตอน วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยแม่ละเมา แม่น้ำวัง
1614 STN1206 บ้านน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำโขง
1615 STN1219 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำวัง
1616 STN1220 บ้านแม่เกี่ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปี้ แม่น้ำยม
1617 STN1296 บ้านปางส้าน ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
1618 STN1297 บ้านยอด ยอด สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำน่าน
1619 STN1298 บ้านภูคำ งอบ ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ 2 แม่น้ำน่าน
1620 STN1299 บ้านน้ำเลียง ปอน ทุ่งช้าง น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำพรหม แม่น้ำน่าน
1621 STN1294 บ้านแม่ฮวก ไหล่หิน เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำวัง
1622 STN1287 บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1623 STN1285 บ้านมหาวัน มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1624 STN1282 บ้านปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำวังตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1625 STN1280 บ้านไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำสาละวิน
1626 STN1276 บ้านห้วยแห้ง ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำสาละวิน
1627 STN1273 บ้านห้วยบงใหม่ แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1628 STN1274 บ้านห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำสาละวิน
1629 STN1271 บ้านไร่ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำพุง แม่น้ำปิง
1630 STN1262 บ้านม่วง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำโขง
1631 STN1263 บ้านยางโองนอก แม่สลิด บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนกลาง แม่น้ำวัง
1632 STN1257 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำวัง
1633 STN1253 บ้านใหม่สามัคคี ยกกระบัตร สามเงา ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จาง แม่น้ำวัง
1634 STN1248 บ้านแม่ตีบหลวง* แม่ตีบ งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที แม่น้ำยม
1635 STN1230 บ้านวังดิน บ้านกลาง สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล แม่น้ำยม
1636 STN1224 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสมุน แม่น้ำปิง
1637 STN1242 บ้านห้วยน้ำลาด ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำว้า แม่น้ำเจ้าพระยา
1638 STN1239 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลาว แม่น้ำท่าจีน
1639 STN0974 บ้านใหม่สามัคคี* ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำชีตอนบน แม่น้ำชี
1640 STN0968 บ้านวังยาง ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1641 STN0969 บ้านนาแปน* ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำพองตอนบน แม่น้ำชี
1642 STN0970 บ้านวังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำน้ำเชิญ แม่น้ำชี
1643 STN0966 บ้านปากหมาก* ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1644 STN0959 บ้านนาน้อย ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำสาน แม่น้ำโขง
1645 STN0960 บ้านน้ำทบ* เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1646 STN0962 บ้านน้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1647 STN0963 บ้านผางาม ปวนผุ หนองหิน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำปวน แม่น้ำโขง
1648 STN0964 บ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพะเนียง แม่น้ำชี
1649 STN0955 บ้านโคก นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1650 STN0956 บ้านห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1651 STN0957 บ้านห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1652 STN0952 บ้านนาแค นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1653 STN0953 บ้านเพิ่ม นาแค นายูง อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1654 STN0940 บ้านปางสัก แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองโพธิ์ แม่น้ำสะแกกรัง
1655 STN0947 บ้านหนองเอี่ยวใน ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนล่าง แม่น้ำป่าสัก
1656 STN0923 บ้านกองขากหลวง* สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่งาน แม่น้ำปิง
1657 STN0919 บ้านแม่ก๊ะ* เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1658 STN0908 บ้านเกี๋ยงพา ต้าผามอก ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ต้า แม่น้ำยม
1659 STN0909 บ้านข่วงชมภู เตาปูน สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1660 STN0910 บ้านท่าวะ สะเอียบ สอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนบน แม่น้ำยม
1661 STN0911 บ้านบุญแจ่ม น้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนกลาง แม่น้ำยม
1662 STN0912 บ้านปางเหนือ* ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1663 STN0905 บ้านขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1664 STN0902 บ้านน้ำพร้า นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1665 STN0930 บ้านป่าไร่เหนือ* พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1666 STN0925 บ้านเสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1667 STN0926 บ้านโป่งแค วังประจบ เมืองตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่รำพัน แม่น้ำยม
1668 STN0914 บ้านไพรสวรรค์ ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1669 STN0938 บ้านเกาะทุ่งม่าน* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่ลี้ แม่น้ำปิง
1670 STN0932 บ้านสบขาม* ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1671 STN0933 บ้านแม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1672 STN0934 บ้านหนองป่าแขม* แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1673 STN0859 บ้านน้ำปุก ขุนควร ปง พะเยา 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำควน แม่น้ำยม
1674 STN0850 บ้านท่าตีน* พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1675 STN0848 บ้านป่ากล้วย* สถาน นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1676 STN0846 บ้านสองแคว* นาไร่หลวง สองแคว น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำยาว() แม่น้ำน่าน
1677 STN0841 บ้านแม่หาด* ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่ลี้ แม่น้ำปิง
1678 STN0842 บ้านบุ่งกุ่ม* นาหอ ด่านซ้าย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำหมัน แม่น้ำโขง
1679 STN0839 บ้านไหล่ท่า* แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเมยตอนล่าง แม่น้ำสาละวิน
1680 STN0837 บ้านป่าบงบ้านถ้ำ* ป่าตึง แม่จัน เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่จัน แม่น้ำโขง
1681 STN0834 บ้านท่าหินส้ม เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยวมตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1682 STN0835 บ้านรังแตน จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำกระบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1683 STN0820 บ้านบางอี โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1684 STN0821 บ้านพรุใน พรุใน เกาะยาว พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1685 STN0822 บ้านสวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1686 STN0823 บ้านหาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1687 STN0824 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 2 (น้ำตกลำปี) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1688 STN0825 ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป. 4 (น้ำตกโตนไพร) ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1689 STN0826 บ้านพรรั้ง ทต.บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1690 STN0827 บ้านบางใหญ่ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองละอุ่น ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1691 STN0828 บ้านทับชัน คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1692 STN0829 บ้านโฉลกบ้านเก่า เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1693 STN0830 บ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1694 STN0831 บ้านเหนือ บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1695 STN0832 บ้านแม่จอก หัวทุ่ง ลอง แพร่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำยมตอนล่าง แม่น้ำยม
1696 STN0884 บ้านปางต้นหนุน แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำสวย แม่น้ำวัง
1697 STN0863 บ้านดอน ปอ เวียงแก่น เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1698 STN0861 บ้านน้ำม้าเหนือ สถาน เชียงของ เชียงราย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำอิงตอนล่าง แม่น้ำโขง
1699 STN0876 บ้านหัวน้ำพัฒนา แม่มอก เถิน ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแม่หมอก แม่น้ำยม
1700 STN0891 บ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1701 STN0878 บ้านปางหละ บ้านหวด งาว ลำปาง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำงาว แม่น้ำยม
1702 STN0889 บ้านสบงาย เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนบน แม่น้ำปิง
1703 STN0894 บ้านปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1704 STN0895 บ้านวังน้ำเย็น เมืองลี นาหมื่น น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านส่วนที่ แม่น้ำน่าน
1705 STN0899 บ้านทุ่งนาดี วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำน่านตอนล่าง แม่น้ำน่าน
1706 STN0900 บ้านส่องสี ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำปาด แม่น้ำน่าน
1707 STN0818 บ้านทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1708 STN0815 บ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1709 STN0812 บ้านหน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1710 STN0813 บ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่อม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1711 STN0780 บ้านหลักเขต หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำตะคอง แม่น้ำมูล
1712 STN0808 บ้านควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1713 STN0809 บ้านหนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1714 STN0810 บ้านคลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1715 STN0802 บ้านห้วยใหญ่ สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1716 STN0803 บ้านโป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1717 STN0804 บ้านวังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1718 STN0805 บ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1719 STN0806 บ้านในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1720 STN0798 บ้านห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1721 STN0799 บ้านปากแพรก นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองท่าตะเภา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1722 STN0800 บ้านประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1723 STN0796 บ้านส้าน สันทะ นาน้อย น่าน 0.0 0.0 0.0 0.00 น้ำแหง แม่น้ำน่าน
1724 STN0791 บ้านพุบอนบน บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1725 STN0792 บ้านห้วยน้ำใส บ้านบึง บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1726 STN0777 บ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำพระเพลิง แม่น้ำมูล
1727 STN0747 บ้านท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1728 STN0770 บ้านเสี้ยวเหนือ เสี้ยว เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1729 STN0771 บ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่ เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1730 STN0772 บ้านโนนสว่าง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยบังอี้ แม่น้ำโขง
1731 STN0773 บ้านโสมเยี่ยม โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1732 STN0774 บ้านกุดนาคำ น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยน้ำโสม แม่น้ำโขง
1733 STN0766 บ้านสะอาด น้ำสวย เมืองเลย เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเลยตอนล่าง แม่น้ำโขง
1734 STN0767 บ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1735 STN0768 บ้านซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำโขงส่วนที่ แม่น้ำโขง
1736 STN0761 บ้านนาดอน ทต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1737 STN0762 บ้านช่องช้าง พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1738 STN0763 บ้านเขาหัวควาย เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตาปีตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1739 STN0764 บ้านยวนสาว ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองพุมดวงตอนล่าง แม่น้ำตาปี
1740 STN0754 บ้านหน้าเขา นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1741 STN0755 บ้านทุ่งขมิ้น คึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1742 STN0756 บ้านท่าหัน รมณีย์ กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1743 STN0757 บ้านช้างเชื่อ เหล กะปง พังงา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองตะกั่วป่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1744 STN0758 บ้านห้วยน้ำใส ทต.ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1745 STN0759 บ้านเขาแก้ว ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1746 STN0745 บ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1747 STN0741 บ้านเขาเหล็ก ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1748 STN0698 บ้านอ่าวกลาง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1749 STN0699 บ้านสว่างคีรี โคกยาง กันตัง ตรัง 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1750 STN0693 บ้านหนองโก หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำภาชี แม่น้ำแม่กลอง
1751 STN0689 บ้านช่องลม ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองบางสะพานใหญ่ ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
1752 STN0683 บ้านโป่งรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยตะเพิน แม่น้ำแม่กลอง
1753 STN0681 บ้านหนองจอก ห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง แม่น้ำเพชรบุรี
1754 STN0669 บ้านหนองบัวสามัคคี โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองวังเจ้า แม่น้ำปิง
1755 STN0670 บ้านรวงผึ้งพัฒนา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงตอนล่าง แม่น้ำปิง
1756 STN0671 บ้านซำบุ่น ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำป่าสักตอนบน แม่น้ำป่าสัก
1757 STN0665 บ้านลีซอขุนห้วยทู่ ทุ่งกระเชาะ บ้านตาก ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่น้ำปิงส่วนที่ แม่น้ำปิง
1758 STN0676 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 0.0 0.0 0.0 0.00 ลำสนธิ แม่น้ำป่าสัก
1759 STN0667 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด ตาก 0.0 0.0 0.0 0.00 แม่เมยตอนบน แม่น้ำสาละวิน
1760 STN0679 บ้านหินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 0.0 0.0 0.0 0.00 ห้วยกระเสียว แม่น้ำท่าจีน
1761 STN0724 บ้านหัวเขาท่ากอ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1762 STN0725 บ้านจำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองหลังสวน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1763 STN0726 บ้านห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1764 STN0727 บ้านช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1765 STN0728 บ้านวังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1766 STN0729 บ้านนาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1767 STN0730 บ้านเขาไว้ข้าว ดินแดง ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1768 STN0731 บ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1769 STN0732 บ้านภูผา ลำทับ ลำทับ กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองสินปุน แม่น้ำตาปี
1770 STN0733 บ้านน้ำซ่ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1771 STN0734 บ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองอิปัน แม่น้ำตาปี
1772 STN0735 บ้านบางยิงวัว เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ 0.0 0.0 0.0 0.00 ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
1773 STN0708 บ้านเขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1774 STN0709 บ้านปากช่อง จะโหนง จะนะ สงขลา 0.0 0.0 0.0 0.00 คลองนาทวี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1775 STN0710 บ้านท่าจีน ทต.น้ำน