หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

รายงานสถานการณ์วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 15:45 ........ อพยพ 5 หมู่บ้าน => บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0.5 มม.(29/07/2557 14:30)         บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0.5 มม.(29/07/2557 14:30)         บ้านบางไผ่ ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0.5 มม.(29/07/2557 14:30)         บ้านควนมหาชัย ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0.5 มม.(29/07/2557 14:30)         บ้านบางหยด ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0.5 มม.(29/07/2557 14:30)            

ข้อมูลสำหรับนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์

IFRAME  
RSS  
XML  
   
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป