หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

รายงานสถานการณ์วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2557 00:16 ......... เฝ้าระวัง 7 หมู่บ้าน => บ้านแสงทอง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ฝนสะสม 12 ชม 51.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (27/08/2557 22:45)         บ้านกลาง ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ฝนสะสม 12 ชม 51.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (27/08/2557 22:45)         บ้านบางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา ฝนสะสม 12 ชม 51.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (27/08/2557 22:45)         บ้านหินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ฝนสะสม 12 ชม 85.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (27/08/2557 22:45)         บ้านปากมิน ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ฝนสะสม 12 ชม 44.5 มม. ระดับน้ำ 2.24 เมตร (27/08/2557 23:00)         บ้านควนสูง ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ฝนสะสม 12 ชม 44.5 มม. ระดับน้ำ 2.24 เมตร (27/08/2557 23:00)         บ้านจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ฝนสะสม 12 ชม 44.5 มม. ระดับน้ำ 2.24 เมตร (27/08/2557 23:00)            

ข้อมูลสำหรับนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์

IFRAME  
RSS  
XML  
   
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป