หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

รายงานสถานการณ์วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557 10:59 ......... เฝ้าระวัง 2 หมู่บ้าน => บ้านปงอ้อ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ฝนสะสม 12 ชม 65.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (20/09/2557 03:00)         บ้านบ่อทอง ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ฝนสะสม 12 ชม 65.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (20/09/2557 03:00)            

ข้อมูลสำหรับนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์

IFRAME  
RSS  
XML  
   
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป