หน้าแรก ข้อมูลโครงการ รายงาน ข้อมูลสำหรับเว็บ กระดานข่าว ลิงค์ ล็อกอิน Early Warning
Early Warning

รายงานสถานการณ์วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 16:35 ......... เตือนภัย 2 หมู่บ้าน => บ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 157.0 มม. ระดับน้ำ 1.09 เมตร (24/10/2557 15:30)         บ้านน้ำทบ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 157.0 มม. ระดับน้ำ 1.09 เมตร (24/10/2557 15:30)            ......... เฝ้าระวัง 11 หมู่บ้าน => บ้านห้วยเหล็ก ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 94.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านกอไผ่โทน ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 94.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านกำพี้ ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 94.5 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านท่าทางเกวียน ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ฝนสะสม 12 ชม 67.5 มม. ระดับน้ำ 0.00 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านท่าเว่อ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ฝนสะสม 12 ชม 67.5 มม. ระดับน้ำ 0.00 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ฝนสะสม 12 ชม 67.5 มม. ระดับน้ำ 0.00 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านนาดอกคำ ต.ทต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 61.0 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านอนามัย ต.ทต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 61.0 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านโนนตะวัน ต.ทต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ฝนสะสม 12 ชม 61.0 มม. ระดับน้ำ -9.99 เมตร (24/10/2557 15:45)         บ้านแม่อีไฮ ต.ทต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ฝนสะสม 12 ชม 1.5 มม. ระดับน้ำ 3.69 เมตร (24/10/2557 15:30)         บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ฝนสะสม 12 ชม 1.5 มม. ระดับน้ำ 3.69 เมตร (24/10/2557 15:30)            

ข้อมูลสำหรับนำไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์

IFRAME  
RSS  
XML  
   
ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำหลาก - ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2298-6613
เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุด โดยใช้ Internet Explorer 8 ขึ้นไป