รายการ สถานะเตือนภัย จำนวนที่ แจ้งเตือน 971 ครั้ง
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ปริมาณน้ำฝน ขณะเตือน ปริมาณระดับน้ำ ขณะเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
1 22-05-2562 01:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 98.5 0 0.0 0.0 16.0 16.0 -
2 08-01-2562 16:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 97.5 0 1.0 90.0 90.0 90.0 -
3 02-07-2559 23:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางคอม ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0373) น้ำฝน 97.5 2 4.0 106.5 121.5 121.5 -
4 02-07-2559 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 103.5 0.84 1.0 92.5 101.0 101.0 0.84
5 02-07-2559 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 102.5 0 2.0 16.0 18.5 18.5 -
6 01-07-2559 23:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเปรื่อง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN1203) น้ำฝน 102 0 2.5 103.5 105.5 105.5 -
7 30-06-2559 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับอีปุก ตำบล ซับพุทรา อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0317) น้ำฝน 98 0 2.0 96.0 96.0 96.0 -
8 30-06-2559 10:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 117.5 0 0.0 103.5 118.5 118.5 -
9 30-06-2559 10:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 103.5 0 0.0 103.5 118.5 118.5 -
10 29-06-2559 13:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 117.5 0 0.0 114.5 115.0 115.0 -
11 29-06-2559 11:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 117.5 0 10.5 117.5 121.0 121.0 -
12 29-06-2559 10:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 131 0 5.0 131.0 132.5 132.5 -
13 29-06-2559 09:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 119 0.47 6.5 124.0 127.5 127.5 0.47
14 29-06-2559 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 126.5 0 12.5 123.5 134.5 134.5 -
15 29-06-2559 05:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำม่วง ตำบล วังกวาง อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์(STN1422) น้ำฝน 108.5 0 0.0 108.5 108.5 108.5 -
16 22-06-2559 02:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สรวย ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0917) น้ำฝน 129 0.2 10.0 138.5 138.5 138.5 0.20
17 19-06-2559 21:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 102.5 0 0.5 96.5 96.5 96.5 -
18 18-06-2559 03:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 128 0 8.0 78.0 141.0 141.0 -
19 18-06-2559 03:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางคอม ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0373) น้ำฝน 78 0 8.0 78.0 141.0 141.0 -
20 17-06-2559 05:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางคอม ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0373) น้ำฝน 105 0 0.0 105.0 105.0 105.0 -
21 11-06-2559 15:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขะเนจื้อ ตำบล ขะเนจื๊อ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก(STN0054) น้ำฝน 101 0 2.5 104.5 110.0 110.0 -
22 11-06-2559 15:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อทุ่ง ตำบล ก้อ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN1161) น้ำฝน 102 0 3.0 102.0 108.0 108.0 -
23 11-06-2559 12:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 117 0 1.0 108.5 116.0 116.0 -
24 11-06-2559 08:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อุมลองน้อย ตำบล ป๋าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0125) น้ำฝน 99 0 4.0 49.0 62.5 62.5 -
25 02-06-2559 09:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าห้า ตำบล โหล่งขอด อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่(STN1090) น้ำฝน 101.5 0 0.5 100.5 100.5 100.5 -
26 02-06-2559 04:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 118.5 0 21.0 129.0 132.0 132.0 -
27 02-06-2559 04:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหาด ตำบล ทต.ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย(STN0720) น้ำฝน 123 0 9.5 117.0 117.0 117.0 -
28 30-05-2559 13:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 122 0 16.5 122.0 122.0 122.0 -
29 30-05-2559 07:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินประกาย ตำบล บ้านกลาง อำเภอ วังทอง จังหวัด พิษณุโลก(STN1078) น้ำฝน 88.5 0 3.5 88.5 88.5 88.5 -
30 30-05-2559 07:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบล บ้านดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1092) น้ำฝน 97 0 1.5 18.5 18.5 18.5 -
31 30-05-2559 07:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาล้อม ตำบล ป่าแดง อำเภอ ชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก(STN1085) น้ำฝน 101 0 2.0 101.0 107.0 107.0 -
32 30-05-2559 06:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ซา ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่(STN1505) น้ำฝน 99.5 0 2.0 99.5 108.0 108.0 -
33 29-05-2559 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปลาบ่า ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN1358) น้ำฝน 100 0 1.0 76.0 76.0 76.0 -
34 29-05-2559 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขามป้อม ตำบล ร่องจิก อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0149) น้ำฝน 97.5 0 0.0 92.0 92.0 92.0 -
35 28-05-2559 11:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 118.5 0 2.0 110.5 110.5 110.5 -
36 26-05-2559 09:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 127.5 0 18.0 117.5 151.0 151.0 -
37 24-05-2559 11:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 119 0 0.5 121.0 175.5 175.5 -
38 23-05-2559 23:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำภี ตำบล ลำภี อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0101) น้ำฝน 142.5 0 0.5 142.5 160.0 160.0 -
39 19-05-2559 18:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 122.5 0 0.0 59.0 62.5 62.5 -
40 26-01-2559 11:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จ๋อง ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN1153) น้ำฝน 108 0 3.0 108.0 116.0 116.0 -
41 25-12-2558 06:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 122.5 0 0.0 117.0 117.5 117.5 -
42 25-12-2558 06:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 119 0 0.0 106.5 107.5 107.5 -
43 25-12-2558 06:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 119 0 0.0 106.5 107.5 107.5 -
44 30-11-2558 01:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 71.5 3.06 7.5 71.5 84.0 84.0 3.01
45 30-11-2558 00:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0843) ระดับน้ำ 60 2.69 1.0 60.0 72.5 72.5 2.69
46 29-11-2558 23:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 122 0 4.5 122.0 133.5 133.5 -
47 29-11-2558 23:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 127.5 0 1.0 127.5 138.5 138.5 -
48 29-11-2558 22:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 123 0 1.5 115.0 130.0 130.0 -
49 29-11-2558 22:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 117.5 0 1.5 104.0 129.0 129.0 -
50 29-11-2558 21:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 127 0 23.5 107.0 112.5 112.5 -
51 29-11-2558 20:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0502) ระดับน้ำ 14.5 3.18 2.5 14.5 14.5 14.5 3.18
52 24-11-2558 17:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 117.5 0 1.5 117.0 124.0 124.0 -
53 24-11-2558 15:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) น้ำฝน 130.5 4.48 3.5 130.5 135.0 135.0 4.48
54 24-11-2558 14:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสใหญ่เหนือ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0753) น้ำฝน 119.5 0 4.0 119.5 123.5 123.5 -
55 15-11-2558 19:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 127 0 13.0 140.0 140.5 140.5 -
56 15-11-2558 19:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 127 0 13.0 140.0 140.5 140.5 -
57 13-11-2558 14:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 123 0 2.0 123.0 123.5 123.5 -
58 06-11-2558 20:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 120 0 3.0 123.5 123.5 123.5 -
59 17-10-2558 16:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 156 0 8.0 156.0 156.0 156.0 -
60 12-10-2558 00:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเพชรนิยม ตำบล สักงาม อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0300) น้ำฝน 97.5 0 0.0 85.0 85.0 85.0 -
61 11-10-2558 23:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวงผึ้งพัฒนา ตำบล คลองน้ำไหล อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0670) น้ำฝน 100.5 0 1.0 100.5 100.5 100.5 -
62 11-10-2558 22:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) น้ำฝน 100 0.94 2.5 96.5 96.5 96.5 0.94
63 11-10-2558 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางข้าวสาร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0561) น้ำฝน 108.5 0 13.5 108.5 108.5 108.5 -
64 11-10-2558 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) น้ำฝน 99 2.58 4.0 99.0 99.0 99.0 2.58
65 11-10-2558 19:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไพรสวรรค์ ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0914) น้ำฝน 97.5 0 3.5 97.5 97.5 97.5 -
66 11-10-2558 19:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตากฟ้า ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0441) น้ำฝน 95.5 0 4.5 95.5 95.5 95.5 -
67 10-10-2558 21:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 105.5 0 0.0 105.5 106.5 106.5 -
68 10-10-2558 21:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 105.5 0 0.0 105.5 106.5 106.5 -
69 09-10-2558 22:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) ระดับน้ำ 72.5 3.11 0.0 72.5 117.5 117.5 3.11
70 09-10-2558 07:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 98 0 9.5 98.0 100.5 100.5 -
71 06-10-2558 04:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 159 0 0.0 159.0 159.0 159.0 -
72 06-10-2558 01:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสรีราษฎร์ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0925) น้ำฝน 98 0 0.0 39.5 104.0 104.0 -
73 06-10-2558 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 106.5 0 0.0 90.0 95.0 95.0 -
74 04-10-2558 14:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านทุ่งกราด ตำบล สะตอ อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด(STN0994) ระดับน้ำ 42.5 3.46 0.0 42.5 46.0 46.0 2.56
75 03-10-2558 13:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 122 0 6.5 122.0 126.0 126.0 -
76 03-10-2558 02:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 100 0 13.0 89.5 91.0 91.0 -
77 03-10-2558 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับแม็ก ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว(STN1001) น้ำฝน 104 0 3.0 101.0 103.5 103.5 -
78 01-10-2558 08:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 59 3.01 0.0 59.0 72.0 72.0 -
79 01-10-2558 08:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 61 3.01 0.0 61.0 72.0 72.0 3.00
80 27-09-2558 06:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 93 0 1.5 93.0 93.0 93.0 -
81 27-09-2558 05:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำนัก ตำบล พบพระ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0366) น้ำฝน 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
82 26-09-2558 17:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 121.5 0 2.5 124.0 138.0 138.0 -
83 26-09-2558 17:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 121.5 0 2.5 124.0 138.0 138.0 -
84 25-09-2558 15:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 119 0 2.5 119.0 120.0 120.0 -
85 25-09-2558 15:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 119 0 2.5 119.0 120.0 120.0 -
86 25-09-2558 14:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 119.5 0 2.0 119.5 129.0 129.0 -
87 25-09-2558 13:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 119.5 0 2.0 119.5 129.0 129.0 -
88 23-09-2558 15:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านสิงขร ตำบล คลองวาฬ อำเภอ เมือง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0096) น้ำฝน 97 0 2.0 97.0 97.0 97.0 -
89 23-09-2558 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 68.5 6.14 0.0 68.5 68.5 68.5 6.14
90 23-09-2558 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) ระดับน้ำ 68.5 6.26 0.0 68.5 68.5 68.5 6.14
91 23-09-2558 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 111.5 0 13.0 74.5 74.5 74.5 -
92 23-09-2558 03:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสกาดกลาง ตำบล สกาด อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0086) น้ำฝน 114.5 0 8.5 117.5 117.5 117.5 -
93 23-09-2558 01:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 103 0 10.0 102.0 102.0 102.0 -
94 22-09-2558 22:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโก๊ะไม้หลู่ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0207) น้ำฝน 99 0 1.5 97.5 97.5 97.5 -
95 19-09-2558 21:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 13.5 6.66 0.0 13.5 13.5 13.5 6.66
96 19-09-2558 21:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 13.5 6.66 0.0 13.5 13.5 13.5 6.66
97 19-09-2558 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวตะกร้า ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0032) น้ำฝน 98 0 0.5 98.0 105.5 105.5 -
98 18-09-2558 13:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 101 0 1.0 85.5 121.0 121.0 -
99 18-09-2558 13:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกลาง ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0252) น้ำฝน 101 0 1.0 85.5 121.0 121.0 -
100 18-09-2558 09:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) น้ำฝน 107 3.72 0.5 107.0 107.0 107.0 3.72
101 18-09-2558 08:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0324) น้ำฝน 97 0 0.0 97.0 113.5 113.5 -
102 18-09-2558 08:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0324) น้ำฝน 98 0 0.0 97.0 113.5 113.5 -
103 18-09-2558 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 118 0 0.0 112.0 143.0 143.0 -
104 17-09-2558 22:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 58.5 3.13 0.0 58.5 75.5 75.5 3.13
105 17-09-2558 22:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านขนงพระใต้ ตำบล ขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0985) ระดับน้ำ 45 3.13 1.0 45.0 53.5 53.5 3.13
106 17-09-2558 14:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) น้ำฝน 110 3.52 3.5 110.0 138.0 138.0 3.52
107 17-09-2558 13:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเจ็ดลูกเนิน ตำบล ชากบก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง(STN0277) น้ำฝน 104 0 7.5 104.0 140.0 140.0 -
108 17-09-2558 11:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง(STN0996) น้ำฝน 99 0 0.0 98.0 109.5 109.5 -
109 17-09-2558 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 145.5 0 3.5 120.5 154.5 154.5 -
110 17-09-2558 03:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 53 5.52 0.0 53.0 103.5 103.5 5.52
111 16-09-2558 20:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนปาหนัน ตำบล ทุ่งนุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN1028) น้ำฝน 122 0 0.0 122.0 146.0 146.0 -
112 16-09-2558 16:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำหรา ตำบล ท่านุ้ย อำเภอ ควนกาหลง จังหวัด สตูล(STN0156) น้ำฝน 120.5 0 6.5 120.5 145.0 145.0 -
113 16-09-2558 10:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 120 0 9.0 112.0 128.5 128.5 -
114 16-09-2558 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 128.5 0 21.0 125.5 140.0 140.0 -
115 16-09-2558 07:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 120 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
116 16-09-2558 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 122 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
117 16-09-2558 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 122 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
118 16-09-2558 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 122 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
119 16-09-2558 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 122 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
120 16-09-2558 07:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 122 1.92 3.0 115.0 200.0 200.0 1.92
121 16-09-2558 00:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช้างเชื่อ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0757) น้ำฝน 126 0 14.0 113.0 115.5 115.5 -
122 16-09-2558 00:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช้างเชื่อ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0757) น้ำฝน 113 0 14.0 113.0 115.5 115.5 -
123 16-09-2558 00:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช้างเชื่อ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0757) น้ำฝน 126 0 14.0 113.0 115.5 115.5 -
124 16-09-2558 00:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) น้ำฝน 113 0.67 9.5 110.0 115.5 115.5 0.67
125 14-09-2558 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 107.5 0 3.0 107.5 138.0 138.0 -
126 14-09-2558 01:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกะพง ตำบล เขาบายศรี อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี(STN0467) น้ำฝน 120 0 2.0 111.5 111.5 111.5 -
127 14-09-2558 01:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 120 0 5.5 112.5 113.5 113.5 -
128 11-09-2558 15:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 111 0 0.0 111.0 111.5 111.5 -
129 11-09-2558 08:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงพา ตำบล ต้าผามอก อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0908) น้ำฝน 97 0 0.5 97.0 98.0 98.0 -
130 11-09-2558 07:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกี๋ยงพา ตำบล ต้าผามอก อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0908) น้ำฝน 97 0 0.5 97.0 98.0 98.0 -
131 08-09-2558 14:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 105 0 3.0 103.5 103.5 103.5 -
132 08-09-2558 14:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 105 0 3.0 103.5 103.5 103.5 -
133 05-09-2558 21:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องช้าง ตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0762) น้ำฝน 122.5 0 1.0 110.5 110.5 110.5 -
134 05-09-2558 21:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องช้าง ตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0762) น้ำฝน 122.5 0 12.0 109.5 109.5 109.5 -
135 04-09-2558 05:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 101.5 0 6.0 101.0 116.0 116.0 -
136 04-09-2558 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 100.5 0 0.5 100.5 109.0 109.0 -
137 04-09-2558 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 100.5 0 0.5 100.5 109.0 109.0 -
138 04-09-2558 05:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 100.5 0 0.5 100.5 109.0 109.0 -
139 04-09-2558 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) ระดับน้ำ 96.5 4.79 0.0 96.5 108.5 108.5 4.79
140 04-09-2558 05:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 31.5 3.1 0.0 31.5 34.5 34.5 3.01
141 04-09-2558 03:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 98 0 1.0 99.0 100.0 100.0 -
142 04-09-2558 01:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 103 0 4.0 100.0 113.0 113.0 -
143 04-09-2558 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 103 0 4.0 100.0 113.0 113.0 -
144 04-09-2558 01:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 103 0 4.0 100.0 113.0 113.0 -
145 04-09-2558 01:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 103 0 4.0 100.0 113.0 113.0 -
146 04-09-2558 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.5 79.5 79.5 -
147 04-09-2558 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.5 79.5 79.5 -
148 04-09-2558 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.5 79.5 79.5 -
149 04-09-2558 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.5 79.5 79.5 -
150 04-09-2558 00:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.5 79.5 79.5 -
151 04-09-2558 00:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
152 04-09-2558 00:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
153 03-09-2558 23:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
154 03-09-2558 23:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
155 03-09-2558 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
156 03-09-2558 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
157 03-09-2558 23:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบล ปงเตา อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง(STN0347) น้ำฝน 101.5 0 0.5 79.0 79.0 79.0 -
158 03-09-2558 17:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาน้ำย้อย ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0337) น้ำฝน 97.5 0 0.0 97.5 100.5 100.5 -
159 03-09-2558 05:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 98 4.51 0.0 98.0 98.0 98.0 4.51
160 31-08-2558 08:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 105.5 0 0.5 105.5 105.5 105.5 -
161 31-08-2558 08:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 104.5 0 8.0 104.5 104.5 104.5 -
162 29-08-2558 19:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 102.5 0.9 0.0 102.5 102.5 102.5 0.90
163 16-08-2558 08:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 109.5 0 0.0 109.5 116.0 116.0 -
164 16-08-2558 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 106.5 0.42 14.0 94.5 105.0 105.0 0.42
165 16-08-2558 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 100 0 1.0 99.5 101.5 101.5 -
166 16-08-2558 07:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 98.5 0 0.0 96.5 99.0 99.0 -
167 16-08-2558 07:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 95.5 0 1.0 95.5 95.5 95.5 -
168 16-08-2558 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 116 0 0.0 116.0 118.0 118.0 -
169 16-08-2558 07:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำปาน ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0088) น้ำฝน 104.5 0 0.5 104.5 108.0 108.0 -
170 15-08-2558 04:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 109 0 22 116 116 116 -
171 14-08-2558 23:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเมืองทอง ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0302) น้ำฝน 104 0 0 96.5 96.5 96.5 -
172 14-08-2558 06:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาป่าแปก ตำบล หมอกจำแป๋ อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0633) น้ำฝน 99.5 0 0 100.5 102 102 -
173 14-08-2558 05:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผึ้ง ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0630) น้ำฝน 99.5 0 1 99.5 104 104 -
174 14-08-2558 00:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 105 0 2 105 122 122 -
175 13-08-2558 23:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งมะส้าน ตำบล ห้วยผา อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0632) น้ำฝน 103 0 3.0 103.0 120.5 120.5 -
176 13-08-2558 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 114 0 0.0 114.0 117.0 117.0 -
177 13-08-2558 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 114 0 0.0 114.0 117.0 117.0 -
178 13-08-2558 07:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 100 0 1.0 100.0 100.0 100.0 -
179 13-08-2558 02:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 106.5 0 5.5 101.0 103.0 103.0 -
180 12-08-2558 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 106.5 0 1.0 101.0 102.0 102.0 -
181 12-08-2558 01:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสบขาม ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) ระดับน้ำ 1 3.45 0.0 1.0 19.0 19.0 3.45
182 12-08-2558 01:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 111 0 2.0 119.0 119.0 119.0 -
183 11-08-2558 23:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 102 0 0.5 100.0 100.0 100.0 -
184 11-08-2558 22:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แฮด ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0175) น้ำฝน 97.5 0 3.0 90.0 90.0 90.0 -
185 11-08-2558 17:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาบนาเลิม ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0377) น้ำฝน 103 0 8.0 103.0 103.0 103.0 -
186 11-08-2558 02:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 117.5 0 5.5 103.5 103.5 103.5 -
187 07-08-2558 14:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 133.5 0 6.0 133.5 144.0 144.0 -
188 07-08-2558 12:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 121.5 0 0.5 121.5 127.0 127.0 -
189 07-08-2558 10:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุสมภาร ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต(STN0577) น้ำฝน 119.5 0 5.5 132.5 138.5 138.5 -
190 06-08-2558 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 113 0 28.5 93.5 120.0 120.0 -
191 06-08-2558 08:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 113 0 6.0 111.0 133.0 133.0 -
192 04-08-2558 10:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 75.5 2.72 0.5 75.5 85.0 85.0 2.72
193 04-08-2558 04:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 4.5 3.24 0.0 4.5 21.5 21.5 3.24
194 04-08-2558 04:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) ระดับน้ำ 15.5 3.1 0.0 15.5 15.5 15.5 3.10
195 03-08-2558 11:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 118.5 0 1.0 118.5 118.5 118.5 -
196 03-08-2558 09:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาใหญ่ ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0499) น้ำฝน 132.5 0 3.0 122.5 122.5 122.5 -
197 03-08-2558 03:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 98.5 0 0.5 98.5 106.0 106.0 -
198 02-08-2558 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 97.5 0 0.5 95.0 96.0 96.0 -
199 02-08-2558 12:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
200 02-08-2558 12:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 101 0 0.5 101.0 101.0 101.0 -
201 02-08-2558 00:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังทอง ตำบล วังชมภู อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0944) น้ำฝน 101 0 2.5 101.0 107.5 107.5 -
202 29-07-2558 19:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไสท้อน ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง(STN0113) น้ำฝน 117 0 5.5 105.5 120.5 120.5 -
203 26-07-2558 03:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 99 0 2.0 99.0 103.5 103.5 -
204 26-07-2558 02:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0861) น้ำฝน 115 0 2.0 115.0 115.5 115.5 -
205 26-07-2558 02:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 99 0 2.0 99.0 103.5 103.5 -
206 20-07-2558 16:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซำบุ่น ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0671) น้ำฝน 96.5 0 1.5 96.5 100.0 100.0 -
207 20-07-2558 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 143 0 0.5 143.0 143.5 143.5 -
208 20-07-2558 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองทราย ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0777) น้ำฝน 58 0 3.0 58.0 58.0 58.0 -
209 20-07-2558 07:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองทราย ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0777) น้ำฝน 100.5 0 3.0 58.0 58.0 58.0 -
210 20-07-2558 06:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 86.5 0 9.0 86.5 87.0 87.0 -
211 20-07-2558 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 86.5 0 9.0 86.5 87.0 87.0 -
212 20-07-2558 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 86.5 0 9.0 86.5 87.0 87.0 -
213 20-07-2558 06:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 100 0 9.0 86.5 87.0 87.0 -
214 14-07-2558 23:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 21.5 5.52 0.0 21.5 21.5 21.5 5.47
215 13-07-2558 20:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 136.5 0 0.0 136.5 153.5 153.5 -
216 12-07-2558 01:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกอก ตำบล น้ำตก อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0184) น้ำฝน 105 0 20.0 99.0 99.0 99.0 -
217 09-07-2558 16:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN0989) น้ำฝน 100 0 21.0 79.0 124.0 124.0 -
218 09-07-2558 11:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไผ่ ตำบล บ่อเบี้ย อำเภอ บ้านโคก จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0189) น้ำฝน 98.5 0 0.0 72.5 73.0 73.0 -
219 09-07-2558 11:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 104 0 9.5 67.0 70.5 70.5 -
220 08-07-2558 11:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเมืองทอง ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0302) น้ำฝน 103 0 9.0 96.5 105.0 105.0 -
221 08-07-2558 10:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 101.5 0 13.0 78.0 89.5 89.5 -
222 08-07-2558 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 106 0 5.5 98.5 102.0 102.0 -
223 08-07-2558 10:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าบม (หมู่ 8) ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0454) น้ำฝน 101 0 0.5 2.5 2.5 2.5 -
224 18-06-2558 23:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 98.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
225 15-06-2558 09:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาใหญ่ ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0499) น้ำฝน 121.5 0 0.0 121.5 129.0 129.0 -
226 15-06-2558 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 145 0 2.0 145.0 154.5 154.5 -
227 09-06-2558 03:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 109 0 10.5 45.5 45.5 45.5 -
228 09-06-2558 00:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยฮ่อมพัฒนา ตำบล บ้านเวียง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0261) น้ำฝน 99.5 0 0.0 94.5 94.5 94.5 -
229 29-12-2557 21:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 3 2.9 0.0 3.0 9.5 9.5 2.44
230 26-12-2557 20:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 128 0 0.0 111.5 122.5 122.5 -
231 26-12-2557 17:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 84.5 0 0.0 84.5 96.5 96.5 -
232 26-12-2557 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0502) น้ำฝน 90.5 3.46 10.0 90.5 123.5 123.5 3.46
233 26-12-2557 15:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 96 0 5.0 96.0 126.5 126.5 -
234 26-12-2557 15:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 127 0 2.5 88.5 120.5 120.5 -
235 26-12-2557 15:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 117.5 0 8.5 129.5 157.5 157.5 -
236 26-12-2557 15:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 118 0 7.0 98.5 156.5 156.5 -
237 26-12-2557 01:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 117 0 0.0 109.5 112.0 112.0 -
238 24-12-2557 22:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 6 3.01 0.0 6.0 6.0 6.0 3.01
239 22-12-2557 05:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 72 6.24 0.5 82.5 105.0 105.0 5.96
240 22-12-2557 03:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 7 3 1.0 7.0 37.5 37.5 3.00
241 14-12-2557 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากลง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0061) น้ำฝน 106.5 0 1.0 106.5 118.0 118.0 -
242 14-12-2557 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0062) น้ำฝน 101.5 0 1.0 101.5 111.5 111.5 -
243 14-12-2557 11:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือฟ้า ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0752) น้ำฝน 133.5 0 4.5 133.5 143.5 143.5 -
244 14-12-2557 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 104 0 0.0 104.0 105.0 105.0 -
245 14-12-2557 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 134 0 13.5 134.0 147.5 147.5 -
246 14-12-2557 11:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยครก ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง(STN0578) น้ำฝน 91.5 0 1.5 91.5 92.5 92.5 -
247 14-12-2557 11:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยางค้อม ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0843) น้ำฝน 127.5 1.11 2.0 127.5 142.0 142.0 1.11
248 14-12-2557 11:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 135.5 0 1.5 135.5 153.5 153.5 -
249 13-12-2557 18:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 133 2.98 1.0 82.0 82.0 82.0 2.98
250 13-12-2557 18:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) ระดับน้ำ 163.5 3.04 1.0 163.5 163.5 163.5 3.11
251 13-12-2557 18:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) น้ำฝน 163.5 3.11 1.0 163.5 163.5 163.5 3.11
252 13-12-2557 18:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) น้ำฝน 133 3.11 1.0 163.5 163.5 163.5 3.11
253 13-12-2557 18:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) น้ำฝน 163.5 3.11 1.0 163.5 163.5 163.5 3.11
254 13-12-2557 18:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหูแร่ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1025) น้ำฝน 163.5 3.11 1.0 163.5 163.5 163.5 3.11
255 12-11-2557 23:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) น้ำฝน 0 6.52 0.0 0.0 0.0 0.0 6.52
256 09-11-2557 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0132) น้ำฝน 112.5 0 3.5 112.5 114.0 114.0 -
257 09-11-2557 01:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนปราง ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0132) น้ำฝน 112.5 0 3.5 112.5 114.0 114.0 -
258 08-11-2557 22:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 70 2.29 0.0 70.0 76.5 76.5 2.29
259 08-11-2557 18:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 115.5 0 1.0 115.5 122.0 122.0 -
260 08-11-2557 17:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 159.5 0 15.5 159.5 168.5 168.5 -
261 08-11-2557 17:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 122 0 15.0 122.0 125.0 125.0 -
262 08-11-2557 16:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) น้ำฝน 111 0 11.5 111.0 113.5 113.5 -
263 08-11-2557 15:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 95.5 0 3.0 95.5 96.0 96.0 -
264 08-11-2557 15:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 119.5 0 2.5 91.0 91.5 91.5 -
265 04-11-2557 05:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 98.5 0 3.5 19.5 19.5 19.5 -
266 04-11-2557 04:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรวมมิตร ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0008) น้ำฝน 102 0 6.5 54.5 54.5 54.5 -
267 03-11-2557 10:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 86 0 11.5 86.0 86.0 86.0 -
268 03-11-2557 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาใหญ่ ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0499) น้ำฝน 121.5 0 1.0 121.5 121.5 121.5 -
269 03-11-2557 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 100 0 0.0 100.0 100.0 100.0 -
270 28-10-2557 04:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 8 4.98 0.0 8.0 47.5 47.5 4.98
271 24-10-2557 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำทบ ตำบล เขาหลวง อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0960) น้ำฝน 110.5 1.08 0.0 98.0 105.0 105.0 1.08
272 23-10-2557 18:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หาด ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน(STN0841) น้ำฝน 0 4.02 0.0 0.0 17.0 17.0 3.96
273 22-10-2557 13:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่หว่างพัฒนา ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0656) น้ำฝน 97.5 0 1.0 97.5 97.5 97.5 -
274 22-10-2557 12:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบวก ตำบล ทต.ดงดำ อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน(STN0657) น้ำฝน 90 0 6.5 83.0 83.0 83.0 -
275 14-10-2557 10:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนส้ม ตำบล เขาล้าน อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0081) น้ำฝน 88.5 0 21.0 88.5 88.5 88.5 -
276 14-10-2557 07:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกสาย 1 ตำบล ห้วยยาง อำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0090) น้ำฝน 101 0 16.0 101.0 101.0 101.0 -
277 11-10-2557 04:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ชำป่างาม ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา(STN1054) น้ำฝน 54.2 0 3.5 54.2 54.2 54.2 -
278 09-10-2557 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งสามสิบ ตำบล ระบำ อำเภอ ลานสัก จังหวัด อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน 91 0 3.0 91.0 92.0 92.0 -
279 08-10-2557 20:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) น้ำฝน 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
280 08-10-2557 19:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะเคียนงาม ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN0267) น้ำฝน 97.5 0 0.0 97.5 135.5 135.5 -
281 08-10-2557 19:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำหิน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0565) น้ำฝน 106.5 0 8.5 106.5 149.0 149.0 -
282 08-10-2557 03:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 65 4.72 0.0 65.0 87.0 87.0 4.48
283 07-10-2557 10:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) ระดับน้ำ 105.5 2.38 0.0 105.5 113.0 113.0 2.38
284 07-10-2557 07:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) น้ำฝน 4.59 4.54 0.0 3.0 11.0 11.0 4.54
285 06-10-2557 23:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยุปอีปูน ตำบล วังหมี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0552) น้ำฝน 97.5 0 1.5 95.5 95.5 95.5 -
286 06-10-2557 20:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 8 6.11 2.0 8.0 30.5 30.5 6.11
287 06-10-2557 17:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 5.5 5.44 0.0 5.5 62.0 62.0 5.44
288 06-10-2557 08:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 189 0 2.5 189.0 238.0 238.0 -
289 06-10-2557 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 125 0 0.0 25.0 59.5 59.5 -
290 05-10-2557 14:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองของ ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0485) น้ำฝน 122 0 6.0 102.0 184.0 184.0 -
291 05-10-2557 11:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางซอย ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN0285) น้ำฝน 126.5 0 0.0 99.5 146.0 146.0 -
292 05-10-2557 09:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะไหล ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0097) น้ำฝน 119 0 1.5 34.5 77.5 77.5 -
293 04-10-2557 22:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางซอย ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN0285) น้ำฝน 119 0 4.0 110.0 123.0 123.0 -
294 01-10-2557 15:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 111.5 0 4.5 111.5 139.5 139.5 -
295 30-09-2557 15:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่(STN0580) น้ำฝน 48 0 0.0 48.0 57.0 57.0 -
296 25-09-2557 20:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 16 6.64 0.0 16.0 38.5 38.5 6.64
297 24-09-2557 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกุดตอเรือ ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0961) ระดับน้ำ 15 2.81 0.0 15.0 15.0 15.0 2.81
298 24-09-2557 11:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 15 3.81 0.0 15.0 15.0 15.0 3.81
299 24-09-2557 06:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0898) น้ำฝน 97.5 0 1.0 56.0 56.0 56.0 -
300 22-09-2557 08:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหลวง ตำบล บ่อเกลือใต้ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0348) น้ำฝน 88.5 0 22.5 88.5 93.0 93.0 -
301 19-09-2557 00:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 101.5 0 0.0 82.0 93.5 93.5 -
302 18-09-2557 08:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอีก้อ ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 103 0 0.5 103.0 103.0 103.0 -
303 18-09-2557 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0 6.33 0.0 0.0 0.0 0.0 6.33
304 18-09-2557 06:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 73.5 0 0.0 73.5 73.5 73.5 -
305 18-09-2557 06:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 98.5 0 0.0 73.5 73.5 73.5 -
306 18-09-2557 05:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ลาก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0396) น้ำฝน 100.5 0 0.0 93.5 93.5 93.5 -
307 18-09-2557 04:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0861) น้ำฝน 103.5 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
308 18-09-2557 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 98 0 1.5 98.0 98.0 98.0 -
309 18-09-2557 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 98 0 1.5 98.0 98.0 98.0 -
310 18-09-2557 03:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนที ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0364) น้ำฝน 98.5 0 2.0 74.0 74.0 74.0 -
311 18-09-2557 01:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) น้ำฝน 62.5 2.72 6.0 45.5 45.5 45.5 1.50
312 18-09-2557 01:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองพี่น้อง ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0379) น้ำฝน 109 0 10.5 34.0 34.5 34.5 -
313 18-09-2557 01:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหมี ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0232) น้ำฝน 46 0 10.0 46.0 46.0 46.0 -
314 18-09-2557 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 72.5 0 2.0 72.5 72.5 72.5 -
315 18-09-2557 00:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 109.5 0 15.0 109.5 109.5 109.5 -
316 18-09-2557 00:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 69.5 0 1.0 69.5 69.5 69.5 -
317 18-09-2557 00:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาว ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0390) น้ำฝน 65 0 2.5 65.0 65.0 65.0 -
318 17-09-2557 23:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจอมกิตติ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0391) น้ำฝน 97.5 0 8.5 122.5 122.5 122.5 -
319 17-09-2557 08:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) น้ำฝน 0 5.92 0.0 0.0 2.5 2.5 5.92
320 17-09-2557 08:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) น้ำฝน 2.5 4.61 0.0 2.5 6.0 6.0 4.61
321 17-09-2557 08:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรรั้ง ตำบล ทต.บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0826) น้ำฝน 119 0 1.5 85.5 112.5 112.5 -
322 17-09-2557 07:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางพระเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN0827) น้ำฝน 138 0 9.0 105.0 143.5 143.5 -
323 16-09-2557 16:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 12.5 4.51 0.0 12.5 21.5 21.5 4.51
324 16-09-2557 12:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองของ ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0485) น้ำฝน 130 0 0.0 130.0 180.5 180.5 -
325 16-09-2557 09:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 104.5 0 1.0 104.5 168.5 168.5 -
326 16-09-2557 09:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 9 5.53 0.0 9.0 15.5 15.5 5.53
327 16-09-2557 07:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินทอง ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0383) น้ำฝน 98 0 2.5 98.0 98.0 98.0 -
328 07-09-2557 22:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 58.5 0 1.0 58.5 257.5 257.5 -
329 07-09-2557 22:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 47.5 0 7.5 47.5 130.0 130.0 -
330 06-09-2557 13:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านป่าบงบ้านถ้ำ ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0837) ระดับน้ำ 43.5 3.37 0.0 43.5 49.0 49.0 3.37
331 06-09-2557 12:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสามัคคีใหม่ ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0836) ระดับน้ำ 32.5 3.13 0.0 32.5 32.5 32.5 2.94
332 06-09-2557 10:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 27.8 2.61 8.0 27.8 28.8 28.8 2.61
333 06-09-2557 07:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 125 0 0.0 125.0 125.5 125.5 -
334 06-09-2557 05:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำไคร้ ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0069) น้ำฝน 101 0 3.0 92.5 98.0 98.0 -
335 06-09-2557 05:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกอก ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0085) น้ำฝน 99.5 0 5.5 85.0 87.5 87.5 -
336 06-09-2557 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 102 0 9.5 75.5 78.0 78.0 -
337 06-09-2557 04:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 134 0 16.0 120.5 121.0 121.0 -
338 04-09-2557 20:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 0.5 9.45 0.0 0.5 0.5 0.5 9.45
339 04-09-2557 07:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 0 9.09 0.0 0.0 2.5 2.5 9.09
340 03-09-2557 19:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านฟากท่า ตำบล แม่สำ อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN1038) ระดับน้ำ 2.5 8.21 0.0 2.5 6.0 6.0 8.21
341 03-09-2557 03:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 127 0 2.0 127.0 191.5 191.5 -
342 02-09-2557 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 110 0 4.5 90.0 97.5 97.5 -
343 01-09-2557 15:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสง่า ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0987) น้ำฝน 92 0 0.0 92.0 92.0 92.0 -
344 30-08-2557 22:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำพัฒนา ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0876) น้ำฝน 99.5 0 39.0 59.5 59.5 59.5 -
345 30-08-2557 06:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 54 6.18 0.0 54.0 54.0 54.0 6.18
346 29-08-2557 23:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) น้ำฝน 0 4.39 0.0 0.0 0.0 0.0 4.39
347 29-08-2557 22:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 117 0 0.0 117.0 132.0 132.0 -
348 29-08-2557 22:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 126.5 0 0.0 126.5 145.0 145.0 -
349 29-08-2557 22:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 97.5 0 0.0 97.5 109.5 109.5 -
350 29-08-2557 22:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 100.5 0 0.0 100.5 109.5 109.5 -
351 29-08-2557 21:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 17.5 0 0.0 17.5 17.5 17.5 -
352 29-08-2557 21:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) ระดับน้ำ 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.20
353 29-08-2557 21:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0009) น้ำฝน 99.5 0 0.0 89.0 91.5 91.5 -
354 29-08-2557 21:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเจริญ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) น้ำฝน 97 4.16 0.0 97.0 108.0 108.0 4.16
355 29-08-2557 16:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองปลา ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0374) น้ำฝน 108 0 0.0 1.0 1.0 1.0 -
356 29-08-2557 15:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังประจัน ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล(STN0293) น้ำฝน 98 0 0.0 19.5 19.5 19.5 -
357 29-08-2557 15:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 139.5 0 3.5 131.5 131.5 131.5 -
358 29-08-2557 15:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 150 0 0.5 104.5 104.5 104.5 -
359 29-08-2557 14:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) ระดับน้ำ 58.5 3.63 0.5 58.5 64.5 64.5 3.59
360 29-08-2557 14:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเจริญ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) น้ำฝน 107 3.78 5.5 103.5 103.5 103.5 3.78
361 29-08-2557 14:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 108 0 0.0 107.0 107.0 107.0 -
362 29-08-2557 14:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล ครึ่ง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0360) น้ำฝน 99 0 1.0 102.5 102.5 102.5 -
363 29-08-2557 14:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวฝาย ตำบล บ้านดู่ อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0313) น้ำฝน 103.5 0 0.5 95.5 95.5 95.5 -
364 29-08-2557 14:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 119 0 0.8 118.0 118.0 118.0 -
365 29-08-2557 14:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าสักงาม ตำบล ดงมหาวัน อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0400) น้ำฝน 113 0 3.0 100.0 100.0 100.0 -
366 29-08-2557 14:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร้องหัวฝาย ตำบล ห้วยซ้อ อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0611) น้ำฝน 114 0 4.5 107.0 107.0 107.0 -
367 29-08-2557 14:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางแลใน (บ้านลิไข่) ตำบล ทต.นางแล อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0615) น้ำฝน 104 0 3.0 84.0 84.0 84.0 -
368 29-08-2557 14:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0863) น้ำฝน 104 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
369 29-08-2557 12:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 98.5 0 0.0 54.5 54.5 54.5 -
370 29-08-2557 12:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่าลัน ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0514) น้ำฝน 99.5 0 9.5 59.0 59.0 59.0 -
371 29-08-2557 12:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 99 0 8.5 64.0 66.0 66.0 -
372 29-08-2557 11:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 108.5 0 26.0 81.0 81.0 81.0 -
373 29-08-2557 11:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0861) น้ำฝน 109 0 2.0 64.0 64.0 64.0 -
374 29-08-2557 11:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 111 0 17.0 104.5 104.5 104.5 -
375 29-08-2557 10:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำสอด ตำบล และ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0072) น้ำฝน 99 0 2.0 2.0 2.0 2.0 -
376 29-08-2557 10:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 110 0 7.0 37.5 38.0 38.0 -
377 29-08-2557 10:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1 ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 127.5 1.97 0.5 127.5 127.5 127.5 1.97
378 29-08-2557 10:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 97.5 0 2.5 106.5 112.0 112.0 -
379 29-08-2557 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 142 0 8.0 142.0 149.5 149.5 -
380 29-08-2557 10:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำลาว ตำบล แม่ลาว อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0244) น้ำฝน 142 0 8.0 142.0 149.5 149.5 -
381 29-08-2557 10:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 134.5 0 40.5 73.0 73.0 73.0 -
382 29-08-2557 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นผึ้ง ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา(STN0243) น้ำฝน 103 0 0.0 91.5 118.5 118.5 -
383 29-08-2557 10:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 112 0 11.5 90.0 92.0 92.0 -
384 29-08-2557 10:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 109 0 10.0 59.5 59.5 59.5 -
385 29-08-2557 10:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 109 0 10.0 59.5 59.5 59.5 -
386 29-08-2557 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 96.5 0 18.5 56.5 56.5 56.5 -
387 29-08-2557 10:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 103 1.94 2.5 99.0 99.0 99.0 1.94
388 29-08-2557 10:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 113 0 4.0 14.5 16.0 16.0 -
389 29-08-2557 10:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพิ ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0340) น้ำฝน 110 0 10.0 102.5 102.5 102.5 -
390 29-08-2557 10:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 102.5 0 5.0 101.0 102.0 102.0 -
391 29-08-2557 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 98 0 3.5 91.5 91.5 91.5 -
392 29-08-2557 08:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 105 1.12 2.5 62.0 62.0 62.0 1.12
393 29-08-2557 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 109.5 0 8.0 90.5 94.0 94.0 -
394 29-08-2557 07:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 100 0 1.0 78.5 81.0 81.0 -
395 29-08-2557 07:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1 ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 101.5 1.56 14.5 48.0 48.0 48.0 1.56
396 29-08-2557 05:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห่างทางหลวง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0240) น้ำฝน 102.5 0 8.0 64.5 64.5 64.5 -
397 26-08-2557 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 81 0 6.0 81.0 83.0 83.0 -
398 25-08-2557 21:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) น้ำฝน 119 0.44 1.5 114.5 114.5 114.5 0.44
399 23-08-2557 19:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเกาะจง ตำบล ทับช้าง(STN0133) น้ำฝน 100.5 0 27.5 82.0 82.0 82.0 -
400 22-08-2557 23:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.00
401 21-08-2557 20:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินดาดทอง ตำบล หนองรี อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0264) น้ำฝน 117 0 1.0 117.0 117.5 117.5 -
402 20-08-2557 21:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่มอญ ตำบล ห้วยชมภู อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0196) น้ำฝน 110 0 0.5 70.0 72.5 72.5 -
403 20-08-2557 08:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงชมภู ตำบล เตาปูน อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0909) น้ำฝน 132 0 0.0 132.0 132.0 132.0 -
404 18-08-2557 18:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน 3 ตำบล ผาตอ อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0352) น้ำฝน 1 4.4 0.0 1.0 1.0 1.0 3.85
405 18-08-2557 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฝางแล้ง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN1039) น้ำฝน 91.5 0 0.5 91.5 91.5 91.5 -
406 17-08-2557 13:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผางาม ตำบล ปวนผุ อำเภอ หนองหิน จังหวัด เลย(STN0963) น้ำฝน 110.5 0 64.0 64.0 64.0 64.0 -
407 14-08-2557 07:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 98 0 1.0 97.0 97.0 97.0 -
408 14-08-2557 06:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 98.5 2.22 0.5 98.5 98.5 98.5 2.22
409 13-08-2557 23:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 108.5 0 7.0 132.5 148.5 148.5 -
410 09-08-2557 04:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 1 5.62 0.0 1.0 1.0 1.0 5.62
411 06-08-2557 11:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 98 0 3.5 59.5 64.0 64.0 -
412 06-08-2557 04:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) น้ำฝน 119 0.99 0.5 69.0 69.0 69.0 0.99
413 05-08-2557 23:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 102 0 18.5 25.5 26.0 26.0 -
414 05-08-2557 23:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 99 0 6.0 73.0 73.0 73.0 -
415 04-08-2557 22:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่อนหัวฝาย ตำบล ด่านนาขาม อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน 124 0 0.0 124.0 124.0 124.0 -
416 03-08-2557 01:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 130 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
417 29-07-2557 08:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) ระดับน้ำ 0.5 6.98 0.0 0.5 0.5 0.5 6.98
418 27-07-2557 14:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 12.5 2.59 0.5 12.5 33.0 33.0 2.16
419 27-07-2557 09:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 23.5 3.62 0.0 23.5 24.5 24.5 2.60
420 27-07-2557 06:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา(STN0931) ระดับน้ำ 52 3.18 0.5 52.0 53.0 53.0 2.56
421 27-07-2557 06:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0958) น้ำฝน 96.5 0 0.5 96.5 96.5 96.5 -
422 27-07-2557 04:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านยาง ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0958) น้ำฝน 105.5 0 1.5 86.5 86.5 86.5 -
423 27-07-2557 04:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาแค ตำบล นาแค อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0952) น้ำฝน 114 0 0.5 108.5 109.0 109.0 -
424 27-07-2557 00:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมี ตำบล น้ำทูน อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0458) น้ำฝน 103.5 0 7.0 41.5 41.5 41.5 -
425 27-07-2557 00:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0181) น้ำฝน 99 0 0.0 0.0 37.5 37.5 -
426 26-07-2557 23:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากยาง ตำบล น้ำแคม อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0771) น้ำฝน 101.5 0 23.0 54.0 54.5 54.5 -
427 26-07-2557 23:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยสีดา ตำบล หาดทรายขาว อำเภอ เชียงคาน จังหวัด เลย(STN0455) น้ำฝน 108.5 0 9.0 47.5 47.5 47.5 -
428 26-07-2557 23:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกำพี้ ตำบล กกดู่ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0463) น้ำฝน 115 0 21.5 87.0 87.0 87.0 -
429 26-07-2557 21:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 122.5 0 10.5 94.0 94.0 94.0 -
430 26-07-2557 20:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านใต้โตน ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0570) ระดับน้ำ 5 4.54 0.0 5.0 5.5 5.5 4.45
431 26-07-2557 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผึ้ง ตำบล วังยาว อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0456) น้ำฝน 115.5 0 0.0 114.5 114.5 114.5 -
432 25-07-2557 21:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำพัฒนา ตำบล แม่มอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง(STN0876) น้ำฝน 125.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
433 24-07-2557 06:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 6.5 3.63 0.0 6.5 6.5 6.5 3.14
434 22-07-2557 21:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโปร่งศรี ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0354) น้ำฝน 77.5 0 3.0 77.5 77.5 77.5 -
435 19-07-2557 15:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองกั่ว ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา(STN0227) น้ำฝน 119.5 0 0.0 8.5 20.0 20.0 -
436 19-07-2557 06:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 106 0 10.5 73.0 93.0 93.0 -
437 19-07-2557 03:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 98.5 0 8.5 40.0 40.0 40.0 -
438 19-07-2557 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 105.5 0 1.0 5.5 5.5 5.5 -
439 19-07-2557 02:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 105 0 13.5 85.5 115.0 115.0 -
440 18-07-2557 12:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรรั้ง ตำบล ทต.บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0826) น้ำฝน 123.5 0 13.5 123.5 153.0 153.0 -
441 15-07-2557 13:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 118 0 0.0 116.5 124.0 124.0 -
442 13-07-2557 22:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางยาง ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่(STN0045) น้ำฝน 97.5 0 0.0 97.5 103.5 103.5 -
443 13-07-2557 22:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสะท้อน ตำบล วังหมี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0474) น้ำฝน 103.5 0 1.0 103.5 103.5 103.5 -
444 13-07-2557 14:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 102 0 0.0 39.5 39.5 39.5 -
445 13-07-2557 13:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 100 0 6.0 66.0 66.0 66.0 -
446 13-07-2557 12:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 99 0 17.0 35.0 35.0 35.0 -
447 13-07-2557 10:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาน้ำย้อย ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0337) น้ำฝน 99.5 0 1.0 51.5 51.5 51.5 -
448 13-07-2557 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 111 0 6.0 12.0 12.0 12.0 -
449 13-07-2557 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแตก ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0234) น้ำฝน 123.5 0 12.5 35.5 35.5 35.5 -
450 13-07-2557 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อทอง ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0397) น้ำฝน 104.5 0 8.5 96.0 96.5 96.5 -
451 13-07-2557 04:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางพระเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN0827) น้ำฝน 119.5 0 1.0 114.0 138.5 138.5 -
452 09-07-2557 21:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) น้ำฝน 2.5 3.64 0.0 2.5 13.5 13.5 3.64
453 09-07-2557 09:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยต่าง ตำบล ป่าตึง อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0867) น้ำฝน 99.5 0 4.0 75.5 76.5 76.5 -
454 09-07-2557 09:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางใหญ่ ตำบล บางพระเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN0827) น้ำฝน 119.5 0 0.5 97.5 110.0 110.0 -
455 09-07-2557 09:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยขมนอก ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0197) น้ำฝน 110 0 2.5 60.0 60.5 60.5 -
456 09-07-2557 09:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติคีรี ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0195) น้ำฝน 95 0 2.5 50.0 74.5 74.5 -
457 09-07-2557 05:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโปร่งศรี ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0354) น้ำฝน 99 0 1.5 100.0 160.0 160.0 -
458 09-07-2557 04:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 105.5 0 11.0 60.0 96.5 96.5 -
459 08-07-2557 13:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาเจริญ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) ระดับน้ำ 71.5 3.31 0.0 71.5 109.0 109.0 3.25
460 08-07-2557 13:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยธนู ตำบล ตาลชุม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0239) น้ำฝน 102 0 4.0 93.0 103.0 103.0 -
461 08-07-2557 08:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองของ ตำบล ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0485) น้ำฝน 122.5 0 5.0 103.5 108.5 108.5 -
462 07-07-2557 16:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0386) น้ำฝน 108 0 1.0 108.0 123.0 123.0 -
463 07-07-2557 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยโก๋น ตำบล ห้วยโก๋น อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด น่าน(STN0336) น้ำฝน 106.5 0 2.0 94.0 98.0 98.0 -
464 07-07-2557 13:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 19 0 0.5 19.0 19.0 19.0 -
465 07-07-2557 12:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 104 0 0.0 36.5 36.5 36.5 -
466 07-07-2557 12:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 102 0 6.8 67.4 67.4 67.4 -
467 07-07-2557 12:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 105.5 0 11.0 48.5 48.5 48.5 -
468 07-07-2557 11:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 98 0 1.5 94.0 102.5 102.5 -
469 07-07-2557 11:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแผ่นดินทอง ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0383) น้ำฝน 99 0 2.5 88.0 89.5 89.5 -
470 07-07-2557 11:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ายางอีก้อ ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0192) น้ำฝน 98 0 9.0 63.0 63.0 63.0 -
471 07-07-2557 11:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 101.5 0 10.5 101.5 101.5 101.5 -
472 07-07-2557 10:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 96 0 2.5 78.5 99.0 99.0 -
473 07-07-2557 09:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหาน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0046) น้ำฝน 99.75 0 10.8 83.9 84.7 84.7 -
474 07-07-2557 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 102 0 7.0 66.0 66.0 66.0 -
475 07-07-2557 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 96 0 1.0 84.0 93.0 93.0 -
476 07-07-2557 07:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 201 0 5.5 201.0 204.0 204.0 -
477 30-06-2557 22:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0188) น้ำฝน 100.5 0 1.5 93.5 99.5 99.5 -
478 30-06-2557 05:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโปร่งศรี ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0354) น้ำฝน 112 0 5.5 112.0 112.0 112.0 -
479 25-06-2557 15:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาบาด ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด(STN0278) น้ำฝน 117 0 1.5 96.5 101.0 101.0 -
480 23-06-2557 12:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินซอง ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0488) น้ำฝน 132.5 0 8.0 53.5 91.0 91.0 -
481 17-06-2557 05:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนฝาง ตำบล ขุนฝาง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0188) น้ำฝน 99.5 0 0.0 99.5 114.0 114.0 -
482 16-06-2557 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งขมิ้น ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0755) น้ำฝน 117 0 0.5 97.5 98.5 98.5 -
483 16-06-2557 15:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 117.5 0 0.0 124.5 124.5 124.5 -
484 16-06-2557 13:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 121.5 0 7.5 123.5 147.0 147.0 -
485 16-06-2557 12:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 120 0 1.5 5.0 10.5 10.5 -
486 14-06-2557 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 82 0 3.0 82.0 83.0 83.0 -
487 12-06-2557 11:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช้างเชื่อ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0757) น้ำฝน 126 0 0.0 105.0 129.5 129.5 -
488 12-06-2557 05:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 130 0 2.5 77.0 104.0 104.0 -
489 12-06-2557 05:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 135 0 2.5 105.0 119.5 119.5 -
490 12-06-2557 05:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 118.5 0 3.0 113.0 134.5 134.5 -
491 01-06-2557 05:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแก้ว ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0545) น้ำฝน 123.5 0 0.0 123.5 129.5 129.5 -
492 31-05-2557 22:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่รุ่งเจริญ ตำบล บ้านค่า อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง(STN0840) น้ำฝน 98.5 0.41 10.0 92.0 92.0 92.0 0.41
493 28-05-2557 20:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนแปะ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่(STN0253) น้ำฝน 103.5 0 9.5 124.5 129.5 129.5 -
494 28-05-2557 20:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 97.5 0 0.0 0.5 7.5 7.5 -
495 28-05-2557 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอมถ้ำ ตำบล ท่าแฝก อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0903) น้ำฝน 104 0 0.0 100.0 100.0 100.0 -
496 28-05-2557 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 135 0 0.0 135.0 150.5 150.5 -
497 06-05-2557 20:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปอน ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0338) น้ำฝน 103.5 0.34 0.0 98.0 110.0 110.0 0.34
498 06-05-2557 20:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก้อ ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม จังหวัด น่าน(STN0542) น้ำฝน 125.5 0 0.0 27.0 27.0 27.0 -
499 15-04-2557 17:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศักดิ์เฉลิมกิจ ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0297) น้ำฝน 105 0 0.0 105.0 108.0 108.0 -
500 15-04-2557 09:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนตาน ตำบล ทาปลาดุก อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน(STN0146) น้ำฝน 103.5 0 0.0 92.0 92.0 92.0 -
501 16-12-2556 14:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 109.5 0 1.0 109.5 111.0 111.0 -
502 05-12-2556 14:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าจีน ตำบล ทต.น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN0710) น้ำฝน 88.5 0 5.5 88.5 111.0 111.0 -
503 05-12-2556 14:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหล้า ตำบล ทต.เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0707) น้ำฝน 103 0 7.5 103.0 109.5 109.5 -
504 05-12-2556 14:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 83 0 14.5 83.0 93.0 93.0 -
505 05-12-2556 11:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 1.5 4.03 1.0 1.5 24.0 24.0 4.03
506 29-11-2556 23:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 28.5 3.03 0.0 28.5 32.5 32.5 2.77
507 29-11-2556 18:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 29.5 3.03 0.0 29.5 32.0 32.0 2.96
508 26-11-2556 06:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหยด ตำบล อิปัน อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1048) น้ำฝน 0 6.37 0.0 0.0 0.0 0.0 6.37
509 24-11-2556 06:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) น้ำฝน 3.5 6.43 0.0 3.5 22.0 22.0 6.43
510 24-11-2556 06:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) น้ำฝน 0.5 4.07 0.0 0.5 0.5 0.5 4.07
511 23-11-2556 20:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินสำลี (ควน) ตำบล สะพลี อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN0489) น้ำฝน 108.5 0 14.0 108.5 173.5 173.5 -
512 23-11-2556 20:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยทรายทอง ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0745) น้ำฝน 68.5 0 9.0 68.5 80.0 80.0 -
513 23-11-2556 18:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังประดิษฐ์ ตำบล เขาค่าย อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0728) น้ำฝน 70.5 0 4.5 70.5 119.0 119.0 -
514 23-11-2556 17:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) น้ำฝน 24 6.24 0.0 24.0 24.5 24.5 6.24
515 23-11-2556 17:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 24 6.24 0.0 24.0 24.5 24.5 6.24
516 23-11-2556 17:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 83 0 1.0 83.0 124.5 124.5 -
517 23-11-2556 17:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังแตน ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0835) น้ำฝน 62 0 4.0 62.0 71.5 71.5 -
518 23-11-2556 15:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางพรวด ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0487) น้ำฝน 131.5 0 0.5 131.5 188.5 188.5 -
519 23-11-2556 13:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 76.5 0 0.0 76.5 106.5 106.5 -
520 23-11-2556 13:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองตำเสา ตำบล ถ้ำสิงห์ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN0809) น้ำฝน 56.5 0 1.0 56.5 74.0 74.0 -
521 23-11-2556 13:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสียบญวน ตำบล วังใหม่ อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร(STN1044) น้ำฝน 79.5 0 6.5 79.5 82.0 82.0 -
522 23-11-2556 11:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0726) น้ำฝน 62.5 0 3.0 62.5 173.5 173.5 -
523 23-11-2556 11:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 71.5 0 11.5 71.5 105.0 105.0 -
524 23-11-2556 11:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องบอน ตำบล เขาทะลุ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0727) น้ำฝน 56.5 0 0.5 56.5 91.0 91.0 -
525 23-11-2556 11:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางพรวด ตำบล ลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง(STN0487) น้ำฝน 97.5 0 7.0 97.5 135.5 135.5 -
526 23-11-2556 10:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำชล ตำบล ทุ่งระยะ อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร(STN0807) น้ำฝน 38 0 1.0 38.0 64.5 64.5 -
527 23-11-2556 10:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเนินทอง ตำบล ในวงใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN1046) น้ำฝน 53.5 0 1.0 53.5 99.5 99.5 -
528 23-11-2556 10:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำปุย ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0725) น้ำฝน 97.5 0 2.5 97.5 118.0 118.0 -
529 23-11-2556 09:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโตนดห้าต้น ตำบล นาพญา อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0723) น้ำฝน 80 0 10.5 80.0 109.0 109.0 -
530 23-11-2556 09:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 115 0 0.0 115.0 210.5 210.5 -
531 23-11-2556 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิตำ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0060) น้ำฝน 149 0 1.0 149.0 222.0 222.0 -
532 23-11-2556 07:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยตาสิงห์ ตำบล บ้านควน อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0798) น้ำฝน 60 0 15.0 60.0 85.5 85.5 -
533 23-11-2556 07:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจำปุย ตำบล พระรักษ์ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0725) น้ำฝน 65.5 0 6.0 65.5 96.0 96.0 -
534 23-11-2556 07:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าตีน ตำบล พะโต๊ะ อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัด ชุมพร(STN0850) น้ำฝน 52 3.05 2.0 52.0 93.5 93.5 3.05
535 23-11-2556 04:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนบ ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0740) น้ำฝน 97 0 4.0 97.0 112.0 112.0 -
536 23-11-2556 04:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0066) น้ำฝน 94 0 14.0 94.0 123.5 123.5 -
537 23-11-2556 01:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใสเขือ ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0214) น้ำฝน 104.5 0 1.5 104.5 135.5 135.5 -
538 23-11-2556 01:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 22.5 3.87 1.0 22.5 70.5 70.5 3.87
539 23-11-2556 01:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าเหมน ตำบล ช้างกลาง อำเภอ ช้างกลาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1019) น้ำฝน 46.5 0 3.0 46.5 74.0 74.0 -
540 23-11-2556 01:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโกตา ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล(STN1030) ระดับน้ำ 12.5 5.67 0.0 12.5 15.0 15.0 5.67
541 23-11-2556 01:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 105.5 0 0.0 105.5 211.5 211.5 -
542 23-11-2556 01:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 111.5 0 4.0 111.5 149.5 149.5 -
543 22-11-2556 23:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 70.5 0 1.0 70.5 215.0 215.0 -
544 22-11-2556 22:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0502) ระดับน้ำ 88 3.78 0.5 88.0 130.5 130.5 3.78
545 22-11-2556 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) น้ำฝน 49.5 4.29 0.0 49.5 74.0 74.0 4.29
546 22-11-2556 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 63 0 2.5 63.0 94.5 94.5 -
547 22-11-2556 19:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 57 0 24.0 57.0 90.0 90.0 -
548 22-11-2556 19:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0492) น้ำฝน 108 0 4.0 108.0 117.5 117.5 -
549 22-11-2556 19:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร(STN0726) น้ำฝน 116 0 5.0 116.0 125.0 125.0 -
550 22-11-2556 09:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) ระดับน้ำ 54 3.32 0.0 54.0 74.5 74.5 2.65
551 22-11-2556 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0291) น้ำฝน 119 0 2.0 114.0 182.5 182.5 -
552 22-11-2556 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 130 0 5.5 100.5 157.5 157.5 -
553 22-11-2556 06:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำรอบ ตำบล ลานสกา อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0083) น้ำฝน 123.5 0 0.5 123.5 192.5 192.5 -
554 22-11-2556 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขาโร ตำบล เขาโร อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1018) ระดับน้ำ 44 4.46 2.5 44.0 97.5 97.5 4.46
555 22-11-2556 06:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0057) น้ำฝน 137.5 0 11.0 137.5 194.0 194.0 -
556 22-11-2556 06:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 126 0 0.5 112.5 225.0 225.0 -
557 22-11-2556 01:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนางเอื้อย ตำบล กระทูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0503) ระดับน้ำ 26 3.03 1.0 26.0 41.5 41.5 2.97
558 22-11-2556 01:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 124 0 1.5 110.0 170.5 170.5 -
559 22-11-2556 01:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านดินดอน ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสะกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0844) ระดับน้ำ 75.5 2.84 2.0 75.5 100.0 100.0 1.88
560 21-11-2556 21:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 113 0 1.5 113.0 169.0 169.0 -
561 21-11-2556 21:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง(STN1022) น้ำฝน 119.5 0 1.0 119.5 164.5 164.5 -
562 21-11-2556 21:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 138 0 1.5 138.0 185.0 185.0 -
563 21-11-2556 20:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 25 2.56 0.0 25.0 25.0 25.0 2.41
564 21-11-2556 18:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง(STN0705) น้ำฝน 127 0 4.5 109.5 137.0 137.0 -
565 21-11-2556 15:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง(STN1022) น้ำฝน 122.5 0 3.0 107.0 123.0 123.0 -
566 21-11-2556 15:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 138 0 3.5 138.0 154.0 154.0 -
567 21-11-2556 15:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 135 0 6.5 135.0 148.5 148.5 -
568 21-11-2556 15:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 155 0 6.0 155.0 162.0 162.0 -
569 21-11-2556 12:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านชะรัด ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN1023) น้ำฝน 120 0 4.0 75.0 90.0 90.0 -
570 20-11-2556 21:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโฮ๊ะ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) น้ำฝน 0 2.49 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49
571 20-11-2556 14:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านควนไม้ไผ่ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา(STN0212) น้ำฝน 117.5 0 6.0 98.5 116.0 116.0 -
572 20-11-2556 13:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่(STN0580) น้ำฝน 125 0 3.5 84.5 94.5 94.5 -
573 20-11-2556 13:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านต้นปริง ตำบล คลองหรั่ง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0015) น้ำฝน 117.75 0 1.5 106.2 123.0 123.0 -
574 20-11-2556 13:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 118 0 0.5 115.5 132.0 132.0 -
575 20-11-2556 11:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกทัง ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา(STN0134) น้ำฝน 114 0 2.0 101.5 121.5 121.5 -
576 19-11-2556 20:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล แม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 99 0 1.0 86.5 86.5 86.5 -
577 19-11-2556 20:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่ต๋อมใน ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา(STN0857) น้ำฝน 99.5 0 3.0 21.5 21.5 21.5 -
578 19-11-2556 10:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) น้ำฝน 26 1.11 7.5 26.0 26.0 26.0 1.11
579 19-11-2556 08:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0861) น้ำฝน 222 0 4.5 167.5 167.5 167.5 -
580 19-11-2556 05:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 97.5 0 7.5 63.5 63.5 63.5 -
581 19-11-2556 04:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 104 0 9.0 41.5 41.5 41.5 -
582 19-11-2556 04:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 102.5 0 8.5 39.0 39.0 39.0 -
583 19-11-2556 04:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 104 0 9.0 65.0 65.0 65.0 -
584 17-11-2556 00:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประชาธิปไตย ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร(STN0800) น้ำฝน 117 0 0.5 119.0 133.0 133.0 -
585 15-11-2556 09:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอยล้าน ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0315) น้ำฝน 98.5 0 0.0 98.5 98.5 98.5 -
586 09-11-2556 19:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) น้ำฝน 23.5 3.36 0.0 23.5 23.5 23.5 3.36
587 09-11-2556 06:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังไคร้ ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี(STN1012) ระดับน้ำ 14 3.89 0.5 14.0 60.5 60.5 3.34
588 09-11-2556 06:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) ระดับน้ำ 27.5 5.25 0.0 27.5 87.5 87.5 5.25
589 08-11-2556 20:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลำทหาร ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี(STN1005) น้ำฝน 97.5 1.08 2.5 63.5 65.0 65.0 1.08
590 08-11-2556 20:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ้องตี้บน ตำบล บ้องตี้ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN0268) น้ำฝน 105 0 1.5 88.0 88.5 88.5 -
591 08-11-2556 17:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) น้ำฝน 100.5 1.15 0.5 21.5 21.5 21.5 1.15
592 08-11-2556 17:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) น้ำฝน 108.5 0 3.5 70.8 72.3 72.3 -
593 08-11-2556 17:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งนก ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1007) น้ำฝน 110.5 0 10.0 38.0 40.5 40.5 -
594 08-11-2556 17:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) ระดับน้ำ 57.5 4.35 0.0 57.5 65.5 65.5 4.35
595 08-11-2556 16:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0792) น้ำฝน 134.5 0 3.5 96.5 102.0 102.0 -
596 08-11-2556 13:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองโก ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0693) น้ำฝน 106 0 6.0 56.0 63.5 63.5 -
597 08-11-2556 13:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพุบอนบน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0791) น้ำฝน 109 0 5.5 51.5 58.5 58.5 -
598 08-11-2556 11:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหุบกระพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี(STN1011) น้ำฝน 128 0 4.0 51.5 52.5 52.5 -
599 08-11-2556 10:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0687) น้ำฝน 127 0 12.5 92.5 92.5 92.5 -
600 08-11-2556 09:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกุยบุรี ตำบล กุยบุรี อำเภอ กุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN1010) น้ำฝน 120 1.42 1.5 73.0 74.0 74.0 1.42
601 08-11-2556 08:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาควง ตำบล ทับใต้ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0686) น้ำฝน 146 0 2.0 65.0 67.0 67.0 -
602 08-11-2556 07:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 141 0 8.0 122.5 126.5 126.5 -
603 25-10-2556 20:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา(STN0211) น้ำฝน 140 0 0.0 124.0 124.0 124.0 -
604 25-10-2556 13:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ คลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร(STN0442) ระดับน้ำ 46.5 2.79 0.0 46.5 47.0 47.0 2.55
605 20-10-2556 00:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 0 9.05 0.0 0.0 16.5 16.5 8.94
606 19-10-2556 08:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต(STN0288) น้ำฝน 117.5 0 1.0 117.5 117.5 117.5 -
607 18-10-2556 16:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางหก ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่(STN0028) น้ำฝน 96 0 0.0 79.5 94.5 94.5 -
608 18-10-2556 06:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนห้วย ตำบล แม่พุง อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0905) น้ำฝน 115 0 0.0 6.5 6.5 6.5 -
609 18-10-2556 03:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 106.5 0 0.5 3.0 3.0 3.0 -
610 18-10-2556 03:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 102.5 0 0.5 18.5 19.5 19.5 -
611 18-10-2556 03:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลวง ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0255) น้ำฝน 98 0 0.5 0.5 0.5 0.5 -
612 18-10-2556 03:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล ท่าขนอม อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0159) น้ำฝน 136 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
613 18-10-2556 03:08 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคันเบ็ด ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0079) น้ำฝน 118 0 0.0 0.0 0.5 0.5 -
614 17-10-2556 22:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 119 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
615 17-10-2556 21:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0153) น้ำฝน 118.5 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
616 17-10-2556 14:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนสถาน ตำบล สันทะ อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0341) น้ำฝน 98 0 5.5 83.5 89.5 89.5 -
617 17-10-2556 13:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดรินทอง ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน 99 0 9.5 86.5 109.5 109.5 -
618 15-10-2556 23:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 98.5 0 2.5 96.5 101.5 101.5 -
619 15-10-2556 23:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคำแสนสุข ตำบล ห้วยข่า อำเภอ บุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี(STN0306) น้ำฝน 98.5 0 2.5 96.5 101.5 101.5 -
620 15-10-2556 16:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 122 0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
621 08-10-2556 05:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าพลับ ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN1006) ระดับน้ำ 29.5 4.54 0.0 29.5 46.5 46.5 4.46
622 07-10-2556 21:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบล ป่าเด็ง อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี(STN1014) น้ำฝน 29.5 4.73 0.0 29.5 63.0 63.0 4.73
623 07-10-2556 11:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกล้วย ตำบล ป่าหวาย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0228) น้ำฝน 102.5 28.19 0.0 87.0 88.0 88.0 28.19
624 07-10-2556 07:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0690) น้ำฝน 105 0 0.5 95.0 95.5 95.5 -
625 07-10-2556 05:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผาก ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0564) น้ำฝน 111 0 10.0 111.0 111.0 111.0 -
626 07-10-2556 05:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองสะท้อน ตำบล วังหมี อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0474) น้ำฝน 105 0 0.0 105.0 108.0 108.0 -
627 07-10-2556 04:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับไทรทอง ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา(STN0983) น้ำฝน 101 0 0.5 99.5 99.5 99.5 -
628 06-10-2556 22:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองอีเฒ่า ตำบล วังกะทะ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0550) น้ำฝน 105 0 21.5 84.5 84.5 84.5 -
629 06-10-2556 16:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 37.5 1.82 0.0 37.5 44.5 44.5 1.82
630 06-10-2556 14:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองใหญ่ ตำบล สามร้อยยอด อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์(STN0688) น้ำฝน 109 0 1.0 109.0 128.5 128.5 -
631 05-10-2556 10:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางซอย ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN0285) น้ำฝน 134.5 0 6.5 88.5 184.5 184.5 -
632 05-10-2556 00:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาคันหัก ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) น้ำฝน 45.5 9.03 1.0 42.5 51.5 51.5 8.88
633 03-10-2556 23:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 148 0 0.0 73.5 120.0 120.0 -
634 03-10-2556 21:22 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 6 3.06 0.0 6.0 27.5 27.5 2.89
635 01-10-2556 18:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกนนทรี ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0948) น้ำฝน 107.5 0 26.5 94.5 94.5 94.5 -
636 28-09-2556 14:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) น้ำฝน 106 0.38 0.0 106.0 166.0 166.0 0.38
637 28-09-2556 13:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่สามัคคี ตำบล ห้วยแย้ อำเภอ หนองบัวระเหว จังหวัด ชัยภูมิ(STN0974) น้ำฝน 107 0.37 0.0 107.0 166.0 166.0 0.37
638 27-09-2556 10:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่พวก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN1037) ระดับน้ำ 54.5 4.52 1.0 54.5 57.5 57.5 4.46
639 27-09-2556 07:16 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านข่วงบุก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0335) น้ำฝน 102 0 3.0 102.0 104.5 104.5 -
640 27-09-2556 06:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 37 7 1.5 27.5 28.0 28.0 1.36
641 26-09-2556 16:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 103 0 0.0 61.0 61.0 61.0 -
642 26-09-2556 09:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเดื่อ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0401) น้ำฝน 97.5 0 3.5 94.5 94.5 94.5 -
643 23-09-2556 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับชมภู ตำบล วังทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ(STN0979) น้ำฝน 100 0 0.0 89.0 96.0 96.0 -
644 22-09-2556 22:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 2 3.51 0.0 2.0 11.5 11.5 3.46
645 22-09-2556 07:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 50.5 3.04 1.0 50.5 85.0 85.0 2.75
646 21-09-2556 10:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใหม่ศรีนคร ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0559) น้ำฝน 83.5 0 2.0 83.5 97.5 97.5 -
647 21-09-2556 07:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาคันหัก ตำบล พระเพลิง อำเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว(STN0997) ระดับน้ำ 3 9.22 0.0 3.0 32.5 32.5 9.15
648 21-09-2556 05:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกนนทรี ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0948) น้ำฝน 72 0 4.0 72.0 121.0 121.0 -
649 21-09-2556 05:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่กาษาใหม่ไหล่ท่า ตำบล แม่กาษา อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก(STN0924) ระดับน้ำ 1 3.5 0.0 1.0 29.5 29.5 3.50
650 21-09-2556 00:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งไทร ตำบล ลำสมพุง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0676) น้ำฝน 70 0 2.0 70.0 108.5 108.5 -
651 20-09-2556 22:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านรังเตี้ย ตำบล นิยมชัย อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี(STN0451) น้ำฝน 95 0 4.5 95.0 132.0 132.0 -
652 20-09-2556 17:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสรีราษฎร์ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0925) น้ำฝน 98.5 0 2.5 68.0 82.0 82.0 -
653 20-09-2556 16:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องแคบ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0365) น้ำฝน 99 0 3.0 44.5 71.0 71.0 -
654 20-09-2556 16:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 107 0 9.0 89.0 105.5 105.5 -
655 20-09-2556 07:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังกะทะ ตำบล วังกะทะ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0775) น้ำฝน 100.5 0 2.5 92.5 114.0 114.0 -
656 20-09-2556 05:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสง่า ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0987) น้ำฝน 97.5 0 2.0 96.5 120.5 120.5 -
657 20-09-2556 05:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองคล้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0274) น้ำฝน 101.5 0 2.0 83.0 86.0 86.0 -
658 20-09-2556 05:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกสง่า ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา(STN0987) น้ำฝน 97.5 0 3.0 101.0 114.0 114.0 -
659 20-09-2556 04:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังหิน ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอ นาดี จังหวัด ปราจีนบุรี(STN0178) น้ำฝน 97.5 0 1.0 94.0 105.0 105.0 -
660 20-09-2556 04:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกนนทรี ตำบล ลำพญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0948) น้ำฝน 98.5 0 2.5 90.0 96.0 96.0 -
661 20-09-2556 01:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0275) น้ำฝน 101.5 0 1.5 82.0 82.0 82.0 -
662 19-09-2556 23:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินลับ ตำบล มวกเหล็ก อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี(STN0678) น้ำฝน 99.5 0.57 2.5 87.5 87.5 87.5 0.57
663 19-09-2556 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ดงรัก อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ(STN0989) น้ำฝน 100 0 4.5 84.5 100.0 100.0 -
664 16-09-2556 18:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0.5 6 0.0 0.5 2.5 2.5 5.99
665 15-09-2556 07:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหาน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0046) น้ำฝน 99 0 7.3 92.8 100.4 100.4 -
666 15-09-2556 00:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 63.5 3.47 10.5 57.5 58.0 58.0 2.55
667 15-09-2556 00:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านดู่ ตำบล โป่ง อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0330) น้ำฝน 103.5 0 2.0 74.0 74.0 74.0 -
668 14-09-2556 11:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 119 0 1.5 132.5 146.5 146.5 -
669 14-09-2556 10:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 1 7.5 0.0 1.0 6.0 6.0 2.47
670 14-09-2556 09:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 153 0 5.5 92.5 96.0 96.0 -
671 14-09-2556 01:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 15 3.28 0.0 15.0 15.0 15.0 2.87
672 12-09-2556 09:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบล สานตม อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0324) น้ำฝน 101 0 0.0 87.5 112.5 112.5 -
673 12-09-2556 09:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากแข้ง ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0325) น้ำฝน 95 0 3.0 98.0 110.0 110.0 -
674 12-09-2556 06:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันติสุข ตำบล ท่าขุนราม อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0003) น้ำฝน 102 0 6.0 71.5 71.5 71.5 -
675 12-09-2556 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนาแปน ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย(STN0969) ระดับน้ำ 76 3.47 2.5 76.0 76.0 76.0 3.26
676 11-09-2556 15:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางแป้น1 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0794) น้ำฝน 123 0 5.5 111.5 116.5 116.5 -
677 11-09-2556 14:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 124 0 0.5 98.0 108.0 108.0 -
678 11-09-2556 04:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ้องตี้บน ตำบล บ้องตี้ อำเภอ ไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี(STN0268) น้ำฝน 103 0 0.0 100.5 100.5 100.5 -
679 08-09-2556 05:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านซับเปิป ตำบล ซับเปิป อำเภอ วังโป่ง จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0318) น้ำฝน 100 0 4.5 93.5 94.5 94.5 -
680 08-09-2556 04:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลาด ตำบล ชนแดน อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0316) น้ำฝน 97 0 2.5 75.0 77.5 77.5 -
681 08-09-2556 03:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร(STN0915) น้ำฝน 107.5 0 1.0 107.5 107.5 107.5 -
682 08-09-2556 02:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนส่าใน ตำบล โป่งสา อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0117) น้ำฝน 97.5 0 7.0 95.5 100.5 100.5 -
683 07-09-2556 23:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งยาว ตำบล ห้วยยั้ง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร(STN0915) น้ำฝน 97.5 0 5.0 92.5 92.5 92.5 -
684 06-09-2556 16:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังแข ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1033) ระดับน้ำ 57 4.29 0.0 57.0 113.0 113.0 4.02
685 06-09-2556 11:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) น้ำฝน 100 3.31 0.0 83.0 85.5 85.5 3.31
686 06-09-2556 09:54 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลุง ตำบล ศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0873) น้ำฝน 127 0 0.0 127.0 135.5 135.5 -
687 06-09-2556 09:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 108 0 1.0 108.0 108.5 108.5 -
688 06-09-2556 09:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนงาม ตำบล โชคชัย อำเภอ ดอยหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0866) น้ำฝน 108 0 1.0 108.0 108.5 108.5 -
689 06-09-2556 09:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำม้าเหนือ ตำบล สถาน อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0861) น้ำฝน 117 0 0.5 117.0 121.5 121.5 -
690 06-09-2556 09:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 99.5 0 1.5 107.5 115.0 115.0 -
691 06-09-2556 09:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแสง ตำบล แม่ต๋ำ อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0385) น้ำฝน 119 0 0.0 116.5 120.0 120.0 -
692 06-09-2556 09:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 172.5 0 0.0 160.0 162.5 162.5 -
693 06-09-2556 09:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แอบ ตำบล บ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0047) น้ำฝน 97 0 0.8 105.1 107.2 107.2 -
694 06-09-2556 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านงอบเหนือ ตำบล ปอน อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0339) น้ำฝน 136.5 0 1.0 117.5 121.5 121.5 -
695 05-09-2556 14:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 98.5 0 3.0 112.0 115.0 115.0 -
696 05-09-2556 07:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 103 3.41 0.5 92.5 92.5 92.5 3.41
697 05-09-2556 07:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 99 0 0.0 46.0 46.0 46.0 -
698 05-09-2556 07:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 97.5 0 0.0 97.5 97.5 97.5 -
699 05-09-2556 05:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อหยวกใต้ ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0040) น้ำฝน 109 0 29.5 85.5 86.0 86.0 -
700 05-09-2556 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาหลัก ตำบล ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0342) น้ำฝน 96.5 0 0.0 96.5 96.5 96.5 -
701 05-09-2556 04:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังไผ่ ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0089) น้ำฝน 99 0 0.0 45.5 45.5 45.5 -
702 05-09-2556 03:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 103 0.5 6.5 92.0 92.0 92.0 2.08
703 01-09-2556 22:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านนายสี ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา(STN1026) ระดับน้ำ 41 2.62 0.0 41.0 41.0 41.0 2.10
704 01-09-2556 04:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่อ้อใน ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0522) น้ำฝน 107.5 0 0.5 99.5 100.0 100.0 -
705 31-08-2556 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่จอก ตำบล แม่ป้าก อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0345) น้ำฝน 101.5 0 4.5 71.5 77.0 77.0 -
706 31-08-2556 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 96 0 0.0 96.0 100.0 100.0 -
707 31-08-2556 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 98 0 0.0 96.0 100.0 100.0 -
708 31-08-2556 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 98 0 0.0 96.0 100.0 100.0 -
709 31-08-2556 09:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่แขม ตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0334) น้ำฝน 98 0 0.0 96.0 100.0 100.0 -
710 31-08-2556 07:59 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาคอ ตำบล บ้านปิน อำเภอ ลอง จังหวัด แพร่(STN0906) น้ำฝน 111 0 16.5 43.0 61.5 61.5 -
711 31-08-2556 06:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านกลาง ตำบล ศิลา อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0453) ระดับน้ำ 20.5 3.42 0.0 20.5 20.5 20.5 2.32
712 31-08-2556 03:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไผ่โทน ตำบล ไผ่โทน อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่(STN0544) น้ำฝน 99.5 0.77 7.5 56.0 56.0 56.0 0.77
713 30-08-2556 22:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 133 0 9.5 95.5 95.5 95.5 -
714 22-08-2556 09:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0852) น้ำฝน 97.5 0 0.0 85.0 85.0 85.0 -
715 22-08-2556 07:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเจริญ ตำบล แม่เปา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัด เชียงราย(STN0387) น้ำฝน 103.5 3.26 12.0 103.5 103.5 103.5 3.26
716 19-08-2556 22:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบมาง ตำบล ภูฟ้า อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0241) น้ำฝน 98 1.73 29.5 67.5 67.5 67.5 1.73
717 14-08-2556 06:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 132 0 2.5 86.0 105.5 105.5 -
718 14-08-2556 05:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสลักเพชรเหนือ ตำบล เกาะช้างใต้ อำเภอ กิ่งเกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0470) น้ำฝน 131.5 0 11.5 83.5 133.0 133.0 -
719 13-08-2556 20:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดูลาเปอร์ ตำบล แม่นาจาง อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน(STN0367) น้ำฝน 104 0 26.5 91.0 91.5 91.5 -
720 12-08-2556 09:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 61 3.03 0.5 61.0 61.5 61.5 2.92
721 12-08-2556 06:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช่องแคบ ตำบล ช่องแคบ อำเภอ พบพระ จังหวัด ตาก(STN0365) น้ำฝน 135 0 0.0 133.0 133.0 133.0 -
722 12-08-2556 00:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกองแหะ ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่(STN0182) น้ำฝน 97.5 0 0.0 41.5 97.5 97.5 -
723 11-08-2556 22:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเหนือ ตำบล ปางตาไว อำเภอ ปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร(STN0912) น้ำฝน 71 4.4 0.5 20.0 22.5 22.5 4.79
724 11-08-2556 04:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านชมภูเหนือ ตำบล ชมพู อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก(STN0331) ระดับน้ำ 38 6.02 1.5 38.0 38.0 38.0 4.26
725 11-08-2556 04:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านด่านห้วยใต้ ตำบล หัวดง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0167) น้ำฝน 116 0 1.0 114.0 136.5 136.5 -
726 11-08-2556 01:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเชิงผา ตำบล กลางดง อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย(STN0099) น้ำฝน 97.5 0 9.0 64.0 64.0 64.0 -
727 11-08-2556 00:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) น้ำฝน 98 0.93 1.5 82.0 83.0 83.0 0.93
728 09-08-2556 15:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวแม่คำ ตำบล แม่สลองใน อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0610) น้ำฝน 111 0 1.0 28.5 40.0 40.0 -
729 09-08-2556 13:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 12.5 3.96 0.0 12.5 22.0 22.0 3.33
730 09-08-2556 12:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลาน ตำบล ม่อนปิน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0180) น้ำฝน 99.5 0 1.5 90.0 146.5 146.5 -
731 09-08-2556 11:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) น้ำฝน 102 1.54 3.0 93.0 181.5 181.5 1.54
732 09-08-2556 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 110 0 7.0 65.5 71.0 71.0 -
733 09-08-2556 10:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 103.5 0 1.5 96.5 125.5 125.5 -
734 09-08-2556 10:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 110 0 7.0 65.5 71.0 71.0 -
735 09-08-2556 10:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 102.5 0 4.0 81.0 106.0 106.0 -
736 09-08-2556 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 102 0 1.5 96.5 125.5 125.5 -
737 09-08-2556 10:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 102 0 1.5 96.5 125.5 125.5 -
738 09-08-2556 09:39 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 108 0 1.5 108.0 124.0 124.0 -
739 09-08-2556 08:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านก๊อดยาว ตำบล แม่ข้าวต้ม อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย(STN0402) น้ำฝน 102.5 0 3.0 61.5 85.0 85.0 -
740 09-08-2556 06:01 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 114.5 0 13.5 90.5 90.5 90.5 -
741 09-08-2556 05:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 100 0 0.0 47.5 47.5 47.5 -
742 09-08-2556 05:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0375) น้ำฝน 103.5 0 1.0 79.0 87.5 87.5 -
743 07-08-2556 13:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำพร้า ตำบล นางพญา อำเภอ ท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0902) น้ำฝน 107 0 1.0 75.5 75.5 75.5 -
744 06-08-2556 17:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาใหญ่ ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0499) น้ำฝน 118.5 0 0.0 81.5 83.5 83.5 -
745 04-08-2556 05:57 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาฮี้ (อาข่า) ตำบล โป่งงาม อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0231) น้ำฝน 97.5 0 1.5 88.5 88.5 88.5 -
746 02-08-2556 10:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองหว้า ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1017) น้ำฝน 121 0 2.5 97.5 142.0 142.0 -
747 02-08-2556 10:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 137.5 0 3.5 105.0 139.5 139.5 -
748 02-08-2556 10:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งข่า ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0697) น้ำฝน 137.5 0 3.5 105.0 139.5 139.5 -
749 02-08-2556 10:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 128 0 4.0 92.0 105.0 105.0 -
750 02-08-2556 10:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 147 0 2.5 122.0 147.5 147.5 -
751 02-08-2556 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางแป้น1 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0794) น้ำฝน 116.5 0 3.0 114.5 142.0 142.0 -
752 02-08-2556 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางแป้น1 ตำบล เขาวิเศษ อำเภอ วังวิเศษ จังหวัด ตรัง(STN0794) น้ำฝน 116.5 0 3.0 114.5 142.0 142.0 -
753 02-08-2556 10:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาบ่อ ตำบล บ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัด ตรัง(STN0694) น้ำฝน 147.5 0 2.5 122.0 147.5 147.5 -
754 02-08-2556 03:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางลึก ตำบล พลูเถื่อน อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN1050) น้ำฝน 131 0 12.5 88.5 102.5 102.5 -
755 02-08-2556 03:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 120.5 0 1.0 102.0 134.0 134.0 -
756 02-08-2556 03:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 124.5 0 1.0 105.0 127.0 127.0 -
757 01-08-2556 09:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสบขาม ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0932) น้ำฝน 27 6.13 0.0 27.0 30.0 30.0 6.04
758 01-08-2556 00:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) น้ำฝน 27 2.5 0.0 27.0 27.0 27.0 1.52
759 31-07-2556 19:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 117 0 1.0 113.0 116.5 116.5 -
760 31-07-2556 18:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านช้างเชื่อ ตำบล เหล อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0757) น้ำฝน 121 0 2.0 135.5 144.5 144.5 -
761 31-07-2556 17:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 118 0 4.5 79.5 101.5 101.5 -
762 30-07-2556 06:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านแม่สาย(บ้านถ้ำผาจม) ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย(STN0029) ระดับน้ำ 64.5 2.58 2.0 64.5 84.5 84.5 2.59
763 29-07-2556 23:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากแข้ง ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0325) น้ำฝน 130 0 0.0 2.0 11.5 11.5 -
764 29-07-2556 13:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตาดควัน ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0388) น้ำฝน 99 0 2.0 90.5 123.5 123.5 -
765 29-07-2556 11:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหมากเอียก ตำบล ป่าซาง อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0517) น้ำฝน 102.5 0 3.0 93.0 116.0 116.0 -
766 29-07-2556 11:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย(STN0513) น้ำฝน 107.5 0 5.0 94.0 135.5 135.5 -
767 29-07-2556 10:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 102.5 0 0.5 95.5 112.5 112.5 -
768 29-07-2556 09:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางมะโอ ตำบล ผาช้างน้อย อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา(STN0344) น้ำฝน 109 0 0.5 178.0 191.0 191.0 -
769 29-07-2556 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านฮวก ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0242) น้ำฝน 98 0 2.0 147.5 180.0 180.0 -
770 29-07-2556 08:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่มโพธิ์เงิน ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0399) น้ำฝน 102 0 1.5 92.5 103.0 103.0 -
771 29-07-2556 06:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสา ตำบล ทุ่งกล้วย อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0627) น้ำฝน 100 0 1.0 99.5 100.5 100.5 -
772 29-07-2556 06:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหลู้ ตำบล ม่วงยาย อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0862) น้ำฝน 108.5 0 2.5 71.0 71.0 71.0 -
773 29-07-2556 04:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนากึ๋น ตำบล บ่อเกลือเหนือ อำเภอ บ่อเกลือ จังหวัด น่าน(STN0033) น้ำฝน 102.5 0 2.0 87.5 97.5 97.5 -
774 29-07-2556 04:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าล้อ ตำบล แงง อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0896) น้ำฝน 112 0 2.0 66.0 67.0 67.0 -
775 29-07-2556 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนต้า ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0869) น้ำฝน 110.5 0 4.0 68.5 71.5 71.5 -
776 29-07-2556 04:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนสถาน1 ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0847) น้ำฝน 102.5 3.38 2.0 56.0 56.5 56.5 3.38
777 29-07-2556 02:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านส้อ ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN1035) น้ำฝน 106.5 1.48 11.0 55.5 56.0 56.0 1.48
778 29-07-2556 02:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 105 0 1.5 75.5 79.0 79.0 -
779 29-07-2556 02:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 99.5 0 6.5 58.0 59.0 59.0 -
780 29-07-2556 01:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพิทักษ์ไทย ตำบล ตับเต่า อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย(STN0621) น้ำฝน 97 0 5.0 46.0 48.0 48.0 -
781 29-07-2556 01:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านถ้ำเวียงแก ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0715) น้ำฝน 99.5 0 7.5 51.5 52.5 52.5 -
782 29-07-2556 01:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำกิใต้ ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0343) น้ำฝน 101 0 8.5 106.0 106.5 106.5 -
783 29-07-2556 01:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางสา ตำบล ผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน(STN0898) น้ำฝน 110.5 0 2.0 35.0 35.0 35.0 -
784 29-07-2556 01:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสองแคว ตำบล นาไร่หลวง อำเภอ สองแคว จังหวัด น่าน(STN0846) น้ำฝน 100.5 2.24 6.5 43.5 43.5 43.5 2.24
785 29-07-2556 01:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำมีด ตำบล เปือ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0185) น้ำฝน 119 0 6.5 107.5 109.0 109.0 -
786 29-07-2556 01:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านผาแล ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จังหวัด เชียงราย(STN0916) ระดับน้ำ 0 3.21 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45
787 29-07-2556 01:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวน้ำ ตำบล พระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0350) น้ำฝน 106 0 4.0 77.5 79.0 79.0 -
788 29-07-2556 01:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหนุน ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง จังหวัด พะเยา(STN0855) น้ำฝน 101.5 0 2.5 27.5 28.5 28.5 -
789 29-07-2556 01:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาน้ำย้อย ตำบล พญาแก้ว อำเภอ เชียงกลาง จังหวัด น่าน(STN0337) น้ำฝน 125.5 0 16.0 83.5 86.0 86.0 -
790 28-07-2556 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านป่ารวก ตำบล บ่อโพธิ์ อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก(STN0563) น้ำฝน 98 0 0.0 93.5 96.5 96.5 -
791 28-07-2556 19:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านประจำไม้ ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี(STN0478) น้ำฝน 100 0 0.5 80.0 96.5 96.5 -
792 25-07-2556 22:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 98 0 1.5 96.0 96.0 96.0 -
793 24-07-2556 23:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านวังสงวน ตำบล บ่อไทย อำเภอ หนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0946) ระดับน้ำ 56 2.8 0.0 1.0 1.0 1.0 0.02
794 24-07-2556 09:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกล้วยค้าว ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0622) น้ำฝน 105.5 0 0.0 81.5 81.5 81.5 -
795 24-07-2556 09:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางกล้วยค้าว ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย(STN0622) น้ำฝน 105 0 0.0 81.5 81.5 81.5 -
796 23-07-2556 20:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 236 2.56 0.0 236.0 244.0 244.0 2.36
797 23-07-2556 16:14 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) น้ำฝน 182 1.27 5.0 182.0 203.0 203.0 1.27
798 23-07-2556 10:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 140 0 18.0 101.5 131.0 131.0 -
799 23-07-2556 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกงษีไร่ (หมู่ 6) ตำบล ซึ้ง อำเภอ ขลุง จังหวัด จันทบุรี(STN0469) น้ำฝน 118 0 16.5 69.5 98.0 98.0 -
800 23-07-2556 04:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 135 0 11.5 61.5 77.0 77.0 -
801 23-07-2556 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 123 0 13.0 90.0 90.5 90.5 -
802 23-07-2556 00:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 123 0 28.0 77.0 77.5 77.5 -
803 22-07-2556 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหมากแข้ง ตำบล หนองงิ้ว อำเภอ วังสะพุง จังหวัด เลย(STN0325) น้ำฝน 115 0 11.0 57.5 57.5 57.5 -
804 22-07-2556 08:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางแก ตำบล ทุ่งช้าง อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัด น่าน(STN0351) น้ำฝน 100.5 0 0.0 88.5 101.5 101.5 -
805 22-07-2556 07:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเรือ ตำบล ท่าข้าวเปลือก อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย(STN0191) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
806 20-07-2556 04:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านพรุข่า (บ้านด่าน) ตำบล ละอุ่นใต้ อำเภอ ละอุ่น จังหวัด ระนอง(STN0078) น้ำฝน 118 0 5.0 106.0 109.0 109.0 -
807 16-07-2556 05:17 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 2.5 3.8 0.0 2.5 2.5 2.5 3.53
808 15-07-2556 03:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเขื่อนแก้ว ตำบล ถืมตอง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN1034) ระดับน้ำ 0 3.77 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92
809 14-07-2556 20:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเสี้ยวเหนือ ตำบล เสี้ยว อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0770) น้ำฝน 122 0 0.0 154.0 154.0 154.0 -
810 13-07-2556 06:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) น้ำฝน 0 6.74 0.0 0.0 0.0 0.0 6.74
811 13-07-2556 06:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยหลักลาย ตำบล อวน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0541) น้ำฝน 219 0 0.5 219.0 219.0 219.0 -
812 11-07-2556 18:25 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 4 4 4.0 4.0 4.0 4.0 0.03
813 11-07-2556 18:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินกอง ตำบล วังโตนด อำเภอ นายายอาม จังหวัด จันทบุรี(STN0992) ระดับน้ำ 16 4 1.0 16.0 16.0 16.0 0.02
814 11-07-2556 13:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 6.33 0.0 0.0 0.5 0.5 6.33
815 11-07-2556 13:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหนองผักบุ้ง ตำบล นายม อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0943) ระดับน้ำ 0 6.33 0.0 0.0 0.5 0.5 6.33
816 09-07-2556 19:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาแหลม ตำบล แม่เปิน อำเภอ แม่เปิน จังหวัด นครสวรรค์(STN0941) น้ำฝน 97.5 0 0.5 97.5 97.5 97.5 -
817 09-07-2556 08:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 147.5 0 0.0 149.0 156.0 156.0 -
818 08-07-2556 10:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 116 0 12.5 94.0 102.5 102.5 -
819 07-07-2556 07:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังแข ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1033) น้ำฝน 26.5 4.18 0.0 26.5 26.5 26.5 4.71
820 07-07-2556 07:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังแข ตำบล แม่สา อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN1033) น้ำฝน 26.5 4.18 0.0 26.5 26.5 26.5 4.71
821 07-07-2556 07:21 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าข้าม ตำบล แม่ทา อำเภอ กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0230) น้ำฝน 94.5 1.51 0.0 94.5 94.5 94.5 1.51
822 07-07-2556 07:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 131.5 0 0.0 131.5 131.5 131.5 -
823 04-07-2556 12:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) ระดับน้ำ 17 6.15 0.0 28.5 28.5 28.5 4.20
824 04-07-2556 09:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนพริก ตำบล ตากแดด อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0822) น้ำฝน 128 0 0.5 125.5 222.5 222.5 -
825 04-07-2556 03:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านจันดีเมืองใหม่ ตำบล จันดี อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN1021) น้ำฝน 5.5 4.78 0.0 5.5 5.5 5.5 4.78
826 04-07-2556 03:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งทราย ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0860) น้ำฝน 100 0 3.0 100.0 100.0 100.0 -
827 03-07-2556 23:02 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 52 0 3.5 52.0 52.5 52.5 -
828 03-07-2556 22:34 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 66.5 0 2.5 66.5 73.5 73.5 -
829 03-07-2556 20:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 48.5 0 4.5 48.5 72.5 72.5 -
830 22-06-2556 06:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโนนสว่าง ตำบล คำชะอี อำเภอ คำชะอี จังหวัด มุกดาหาร(STN0772) น้ำฝน 6.5 102.0 102.0 102.0 -
831 20-06-2556 12:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 9.0 113.0 113.0 113.0 -
832 20-06-2556 11:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผาเวียง ตำบล ภูคา อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน(STN0169) น้ำฝน 0.0 98.0 98.0 98.0 -
833 20-06-2556 11:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านมูเซอป่ากล้วย ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย(STN0010) น้ำฝน 2.0 90.0 90.0 90.0 -
834 15-06-2556 12:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 3.0 115.5 172.0 172.0 -
835 13-06-2556 12:07 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านเหนือ ตำบล ตำตัว อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0498) ระดับน้ำ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03
836 12-06-2556 21:04 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 9.0 105.0 139.0 139.0 -
837 12-06-2556 15:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขานางหงษ์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0073) น้ำฝน 3.0 98.0 126.5 126.5 -
838 12-06-2556 06:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางกุ่ม ตำบล กะปง อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0819) น้ำฝน 5.0 82.0 84.5 84.5 -
839 12-06-2556 05:27 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 3.0 82.0 93.0 93.0 -
840 12-06-2556 05:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบีกริม ตำบล คลองทับจันทร์ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว(STN1004) น้ำฝน 0.5 84.0 84.0 84.0 -
841 12-06-2556 04:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะบกเตี้ย ตำบล ทต.ฉมัน อำเภอ มะขาม จังหวัด จันทบุรี(STN0784) น้ำฝน 0.0 81.0 82.0 82.0 -
842 12-06-2556 04:56 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 4.5 107.5 112.0 112.0 -
843 12-06-2556 04:55 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการน้ำตกนางรอง ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก(STN0553) น้ำฝน 0.5 113.0 113.0 113.0 -
844 12-06-2556 04:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบล ท่ามะปราง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี(STN0275) น้ำฝน 2.5 102.0 102.0 102.0 -
845 12-06-2556 01:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสะพานนาค ตำบล คลองศก อำเภอ พนม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0287) น้ำฝน 14.0 96.5 106.0 106.0 -
846 12-06-2556 01:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 0.0 137.0 161.0 161.0 -
847 11-06-2556 22:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาธง ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN0269) น้ำฝน 1.5 92.5 92.5 92.5 -
848 11-06-2556 20:52 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าทองแดง ตำบล นาโบสถ์ อำเภอ วังเจ้า จังหวัด ตาก(STN0539) น้ำฝน 10.0 98.5 99.0 99.0 -
849 11-06-2556 11:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาหลวง ตำบล สะเอียบ อำเภอ สอง จังหวัด แพร่(STN0543) น้ำฝน 0.0 105.5 105.5 105.5 -
850 11-06-2556 11:19 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอนชัย ตำบล แม่ทา อำเภอ กิ่ง อ.แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน 0.0 102.5 102.5 102.5 -
851 11-06-2556 06:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาเมืองทอง ตำบล โนนทอง อำเภอ นายูง จังหวัด อุดรธานี(STN0302) น้ำฝน 3.0 3.0 3.0 3.0 -
852 11-06-2556 03:58 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไฟ ตำบล แม่ขะนิง อำเภอ เวียงสา จังหวัด น่าน(STN0376) น้ำฝน 34.5 80.5 80.5 80.5 -
853 11-06-2556 03:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านดอกแดง ตำบล บางไทร อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0576) น้ำฝน 0.0 88.0 89.0 89.0 -
854 11-06-2556 03:50 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี้ย ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่สรวย จังหวัด เชียงราย(STN0393) น้ำฝน 0.0 103.5 103.5 103.5 -
855 10-06-2556 01:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 8.5 116.5 117.5 117.5 -
856 10-06-2556 01:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกะรน ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต(STN0111) น้ำฝน 2.0 142.5 146.0 146.0 -
857 10-06-2556 00:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากแคลง ตำบล ปะเหลียน อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN0696) น้ำฝน 3.0 106.5 106.5 106.5 -
858 09-06-2556 22:33 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 11.0 117.5 125.0 125.0 -
859 09-06-2556 20:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 11.0 148.5 148.5 148.5 -
860 09-06-2556 19:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านลิพัง ตำบล ลิพัง อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง(STN1016) น้ำฝน 11.0 148.5 148.5 148.5 -
861 04-06-2556 16:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยเฮี่ยน ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่(STN0001) น้ำฝน 0.0 0.5 21.5 21.5 -
862 02-06-2556 08:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลป.๒ (น้ำตกลำปี) ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง จังหวัด พังงา(STN0824) น้ำฝน 0.5 129.5 129.5 129.5 -
863 02-06-2556 08:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหินขาว ตำบล กะเปอร์ อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง(STN0484) น้ำฝน 1.0 130.0 134.0 134.0 -
864 02-06-2556 08:36 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางหลาโอน ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา(STN0100) น้ำฝน 0.0 238.0 238.0 238.0 -
865 18-05-2556 21:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านคีรีรัตน์ ตำบล เข็กน้อย อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0555) น้ำฝน 0.0 90.0 90.0 90.0 -
866 24-04-2556 21:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านศรีไกรลาศ ตำบล นาบ่อคำ อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร(STN0444) น้ำฝน 20.5 76.5 76.5 76.5 -
867 23-04-2556 11:23 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบ่อแก้ว ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0545) น้ำฝน 26.5 115.0 122.5 122.5 -
868 23-04-2556 10:26 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านม่อนหัวฝาย ตำบล ด่านนาขาม อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน 5.0 56.0 56.5 56.5 -
869 23-04-2556 10:00 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปางเคาะ ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0333) น้ำฝน 2.5 99.5 101.5 101.5 -
870 17-04-2556 11:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านผัง 44,117,118 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอ มะนัง จังหวัด สตูล(STN0711) น้ำฝน 11.0 124.0 124.0 124.0 -
871 17-04-2556 09:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหาดทรายเปลือกหอย ตำบล คลองเคียน อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา(STN0823) น้ำฝน 0.5 124.0 125.0 125.0 -
872 17-04-2556 09:31 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าหัน ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0756) น้ำฝน 3.5 116.5 119.5 119.5 -
873 17-04-2556 09:30 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโรงกลวง ตำบล นบปริง อำเภอ เมืองพังงา จังหวัด พังงา(STN0172) น้ำฝน 2.0 150.0 151.5 151.5 -
874 17-04-2556 09:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 2.5 150.0 156.5 156.5 -
875 13-04-2556 18:48 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 0.0 174.5 182.5 182.5 -
876 13-04-2556 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวโคก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0502) น้ำฝน 0.0 159.0 163.0 163.0 1.85
877 13-04-2556 18:44 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 0.0 116.5 122.5 122.5 -
878 13-04-2556 18:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 0.0 211.5 229.0 229.0 -
879 13-04-2556 18:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านร่อนนา ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0290) น้ำฝน 0.0 132.5 136.5 136.5 -
880 13-04-2556 18:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำฉา ตำบล เทพราช อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0744) น้ำฝน 0.0 113.0 121.0 121.0 -
881 13-04-2556 18:40 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทอนผักกูด ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0739) น้ำฝน 0.0 174.5 182.5 182.5 -
882 13-04-2556 18:37 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0504) น้ำฝน 0.0 141.0 149.5 149.5 -
883 25-02-2556 09:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโคกไทร ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0511) น้ำฝน 4.0 124.0 169.0 169.0 -
884 25-02-2556 09:05 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนอก ตำบล กงหรา อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง(STN0082) น้ำฝน 2.5 129.0 155.5 155.5 -
885 31-01-2556 06:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านโปร่งศรี ตำบล บ้านฟ้า อำเภอ บ้านหลวง จังหวัด น่าน(STN0354) น้ำฝน 0.0 102.5 102.5 102.5 -
886 31-01-2556 06:42 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยละเบ้ายา ตำบล สะเนียน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน(STN0020) น้ำฝน 0.0 79.0 79.0 79.0 -
887 04-07-2556 - 12: แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านท่าเริงรมย์ ตำบล ทุ่งพระ อำเภอ คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ(STN0973) น้ำฝน 17 6.15 0.0 28.5 28.5 28.5 4.20
888 24-12-2555 15:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0741) น้ำฝน 12.0 79.5 80.0 80.0 -
889 24-12-2555 14:32 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านน้ำร้อน ตำบล สี่ขีด อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0067) น้ำฝน 6.5 79.5 90.5 90.5 -
890 14-12-2555 23:10 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 0.5 107.0 107.5 107.5 -
891 14-12-2555 21:46 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหน้าถ้ำ ตำบล นาเหรง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0289) น้ำฝน 2.0 95.5 95.5 95.5 -
892 14-12-2555 21:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านขุนพัง ตำบล หินตก อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0218) น้ำฝน 0.5 119.5 120.5 120.5 -
893 14-12-2555 19:43 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหนือคลอง ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ จุฬาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0291) น้ำฝน 1.0 111.0 111.0 111.0 -
894 04-12-2555 08:20 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทับเบิก ตำบล วังบาล อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์(STN0554) น้ำฝน 0.0 126.0 126.0 126.0 -
895 28-11-2555 20:29 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านไทรงาม ตำบล ท่าขนอม อำเภอ คีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี(STN0159) น้ำฝน 4.5 169.5 169.5 169.5 -
896 28-11-2555 16:03 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0217) น้ำฝน 8.5 92.0 92.0 92.0 -
897 28-11-2555 15:45 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านในทับ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0064) น้ำฝน 17.0 115.5 115.5 115.5 -
898 20-11-2555 16:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยบอน ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา(STN0154) น้ำฝน 39.0 104.0 114.0 114.0 -
899 20-11-2555 08:06 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39
900 31-10-2555 14:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 0.0 93.5 93.5 93.5 -
901 31-10-2555 11:09 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองธง ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0223) น้ำฝน 1.0 89.5 89.5 89.5 -
902 24-10-2555 16:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังพุง ตำบล หินแก้ว อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร(STN0804) น้ำฝน 0.5 87.0 87.0 87.0 -
903 24-10-2555 16:18 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหัวเขาท่ากอ ตำบล บางมะพร้าว อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร(STN0724) น้ำฝน 8.5 111.5 112.0 112.0 -
904 24-10-2555 15:35 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านนาจีนซิ้ว ตำบล สวนแตง อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร(STN0729) น้ำฝน 13.0 113.0 113.0 113.0 -
905 14-10-2555 18:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านใสเขือ ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช(STN0214) น้ำฝน 2.5 2.5 3.5 3.5 -
906 11-10-2555 14:24 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01
907 10-10-2555 17:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.56
908 09-10-2555 22:15 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านตลิ่งสูง ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอ แม่วงก์ จังหวัด นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ 0.0 19.5 37.0 37.0 3.05
909 08-10-2555 23:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยระดับน้ำ ระดับน้ำสูง สถานี บ้านหินแด่น ตำบล หนองไผ่ อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี(STN0053) ระดับน้ำ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.84
910 08-10-2555 21:41 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านหนองธง ตำบล หนองพันจันทร์ อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี(STN0223) น้ำฝน 1.5 91.0 95.0 95.0 -
911 08-10-2555 20:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0690) น้ำฝน 3.5 94.0 112.0 112.0 -
912 08-10-2555 19:51 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยผาก ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0564) น้ำฝน 0.0 94.5 104.0 104.0 -
913 08-10-2555 18:13 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านทุ่งเจดีย์ ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0094) น้ำฝน 4.0 77.0 83.5 83.5 -
914 08-10-2555 17:28 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านตะโกล่าง ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี(STN0273) น้ำฝน 6.5 71.5 81.5 81.5 -
915 06-10-2555 09:53 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านกลาง ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย(STN0326) น้ำฝน 0.5 60.5 63.0 63.0 -
916 06-10-2555 08:12 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านห้วยไค้ ตำบล โคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0461) น้ำฝน 17.5 72.0 90.0 90.0 -
917 06-10-2555 08:11 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านปากยาง ตำบล น้ำแคม อำเภอ ท่าลี่ จังหวัด เลย(STN0771) น้ำฝน 1.0 75.0 75.0 75.0 -
918 28-09-2555 10:49 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านวังโหรา ตำบล องค์พระ อำเภอ ด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี(STN0158) น้ำฝน 26.0 97.5 133.0 133.0 -
919 27-09-2555 18:47 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านบางซอย ตำบล คุระ อำเภอ คุระบุรี จังหวัด พังงา(STN0285) น้ำฝน 0.0 138.0 188.5 188.5 -
920 27-09-2555 17:38 แจ้ง เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 5.0 69.5 113.0 113.0 -
921 27-09-2555 07:01 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านบ่อแก้ว ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่(STN0545) น้ำฝน 0.5 44.0 44.0 44.0 -
922 27-09-2555 07:00 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านม่อนหัวฝาย ตำบล ด่านนาขาม อำเภอ เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน 14.0 101.0 101.0 101.0 -
923 25-09-2555 03:54 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านแพะดอนมูล ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัด แพร่(STN0174) น้ำฝน 0.0 133.0 133.0 133.0 -
924 20-09-2555 12:40 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านห้วยเกียงพา ตำบล บ้านด่านนาขาม อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์(STN0260) น้ำฝน 21.0 102.5 102.5 102.5 -
925 16-09-2555 11:26 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านคลองพร้าว ตำบล เกาะช้าง อำเภอ เกาะช้าง จังหวัด ตราด(STN0787) น้ำฝน 16.0 135.5 155.0 155.0 -
926 15-09-2555 06:17 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านห้วยตม ตำบล บ้านตึก อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย(STN0030) น้ำฝน 23.5 64.0 121.0 121.0 -
927 14-09-2555 11:01 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านกิ่วกาญจน์ ตำบล ริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย(STN0235) น้ำฝน 0.5 73.0 73.0 73.0 -
928 14-09-2555 10:06 แจ้ง เตือนภัย ระดับน้ำมาก สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) ระดับน้ำ 2.0 36.0 36.0 36.0 2.46
929 14-09-2555 09:30 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) น้ำฝน 0.0 20.0 20.0 20.0 2.38
930 14-09-2555 09:28 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านหลวงเมืองคอง ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่(STN0084) น้ำฝน 0.0 77.0 77.0 77.0 0.22
931 14-09-2555 08:47 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านสันต้นเปา ตำบล แม่เงิน อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0389) น้ำฝน 0.0 76.0 80.0 80.0 -
932 14-09-2555 08:46 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านวังลาว ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0390) น้ำฝน 0.0 84.0 89.5 89.5 -
933 13-09-2555 16:07 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ทต.ราชกรูด อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง(STN0758) น้ำฝน 1.0 113.0 142.5 142.5 -
934 13-09-2555 08:48 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านวังลาว ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย(STN0390) น้ำฝน 0.5 74.5 92.0 92.0 -
935 12-09-2555 22:35 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) ตำบล เหมาะ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา(STN0098) น้ำฝน 0.5 109.5 120.5 120.5 -
936 09-09-2555 10:35 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) น้ำฝน 0.5 5.0 17.5 17.5 2.57
937 09-09-2555 10:23 แจ้ง เตือนภัย ระดับน้ำมาก สถานี บ้านบุ่งกุ่ม ตำบล นาหอ อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัด เลย(STN0842) ระดับน้ำ 0.5 6.5 7.0 7.0 3.48
938 09-09-2555 08:39 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านห้วยม่วง ตำบล นาดินดำ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย(STN0151) น้ำฝน 1.0 93.5 101.5 101.5 -
939 09-09-2555 08:16 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านป่ากล้วย ตำบล สถาน อำเภอ นาน้อย จังหวัด น่าน(STN0848) น้ำฝน 0.0 3.0 15.5 15.5 1.61
940 09-09-2555 08:03 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านโนนตะวัน ตำบล ทต.นาดอกคำ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย(STN0769) น้ำฝน 1.0 89.5 90.5 90.5 -
941 09-09-2555 07:40 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก สถานี บ้านโนนตะวัน ตำบล ทต.นาดอกคำ อำเภอ นาด้วง จังหวัด เลย(STN0769) น้ำฝน 0.5 87.5 88.5 88.5 -
942 07-09-2555 23:58 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านคลองมดแดง กำแพงเพชร(STN0443) น้ำฝน
943 07-09-2555 11:27 แจ้ง เตือนภัย ระดับน้ำมาก บ้านตลิ่งสูง นครสวรรค์(STN0560) ระดับน้ำ
944 07-09-2555 06:43 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านโป่งสามสิบ อุทัยธานี(STN0270) น้ำฝน
945 07-09-2555 06:43 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านซับป่าพลู อุทัยธานี(STN0271) น้ำฝน
946 07-09-2555 01:28 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านตาดรินทอง ชัยภูมิ(STN0466) น้ำฝน
947 06-09-2555 09:41 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านทรายแดง ระนอง(STN0070) น้ำฝน
948 06-09-2555 04:06 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านห้วยน้ำใส ระนอง(STN0758) น้ำฝน
949 06-09-2555 04:02 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านสวนผึ้ง ราชบุรี(STN0690) น้ำฝน
950 06-09-2555 03:54 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านคลองของ ระนอง(STN0485) น้ำฝน
951 06-09-2555 03:51 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านเขานางหงษ์ ระนอง(STN0073) น้ำฝน
952 04-09-2555 11:42 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านขุนตาน ลำพูน(STN0146) น้ำฝน
953 04-09-2555 11:24 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านขุนตาน ลำพูน(STN0146) น้ำฝน
954 04-09-2555 10:04 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านหลวง เชียงใหม่(STN0255) น้ำฝน
955 04-09-2555 09:36 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านแม่แขม แพร่(STN0334) น้ำฝน
956 04-09-2555 09:34 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านห้วยตม สุโขทัย(STN0030) น้ำฝน
957 03-09-2555 15:17 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านดอนชัย เชียงใหม่(STN0025) น้ำฝน
958 03-09-2555 14:55 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านท่าข้าม เชียงใหม่(STN0230) น้ำฝน
959 02-09-2555 23:45 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านใหม่เจริญไพร พะเยา(STN0625) น้ำฝน
960 02-09-2555 17:12 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านด่านดู่ เลย(STN0330) น้ำฝน
961 02-09-2555 07:11 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านห้วยหลักลาย น่าน(STN0541) น้ำฝน
962 02-09-2555 04:33 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านนาฝ่า น่าน(STN0353) น้ำฝน
963 30-08-2555 09:20 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านม่อนหัวฝาย อุตรดิตถ์(STN0222) น้ำฝน
964 29-08-2555 06:34 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านห้วยน้ำใส ระนอง(STN0758) น้ำฝน
965 28-08-2555 18:36 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านห้วยน้ำใส ระนอง(STN0758) น้ำฝน
966 28-08-2555 10:48 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านวังบอน เลย(STN0327) น้ำฝน
967 27-08-2555 15:59 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านเหมาะ (บ้านในหนด) พังงา(STN0098) น้ำฝน
968 27-08-2555 09:09 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านดอนที เชียงราย(STN0364) น้ำฝน
969 25-08-2555 22:58 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านประดู่งาม ลพบุรี(STN0450) น้ำฝน
970 24-08-2555 15:21 แจ้ง เตือนภัย ฝนตกหนัก บ้านบางซอย พังงา(STN0285) น้ำฝน
971 24-08-2555 11:48 แจ้ง เตือนภัย ระดับน้ำมาก บ้านป่ากล้วย น่าน(STN0848) ระดับน้ำ
ลำดับ วันที่ รายละเอียด ประเภทการเตือน ฝน 15 นาที ฝน 12 ชม ฝน 24 ชม ฝน48 ชม ระดับน้ำ
Top