วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565
IP: 52.203.18.65,25/03/2021 07:45
Early warning system
สถานะ
อพยพ
0 หมู่บ้าน
เตือนภัย
0 หมู่บ้าน
เฝ้าระวัง
0 หมู่บ้าน
มีฝน
112 สถานี ครอบคลุม 243 หมู่บ้าน