วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564
IP: 35.172.217.174,25/03/2021 07:45
Early warning system
สถานะ
อพยพ
2 หมู่บ้าน
เตือนภัย
8 หมู่บ้าน
เฝ้าระวัง
4 หมู่บ้าน
มีฝน
712 สถานี ครอบคลุม 1356 หมู่บ้าน