วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565
IP: 34.239.147.7,25/03/2021 07:45
Early warning system
สถานะ
อพยพ
0 หมู่บ้าน
เตือนภัย
10 หมู่บ้าน
เฝ้าระวัง
1 หมู่บ้าน
มีฝน
342 สถานี ครอบคลุม 725 หมู่บ้าน