วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
IP: 3.238.72.180,2022/11/30 18:00
Early warning system
สถานะ
อพยพ
0 หมู่บ้าน
เตือนภัย
0 หมู่บ้าน
เฝ้าระวัง
0 หมู่บ้าน
มีฝน
204 สถานี ครอบคลุม 354 หมู่บ้าน