รายงานอุณหภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Station Data ,,,
ข้อมูลของวันที่     ถึงวันที่   
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น
Page: 1 of 0  
@ วันที่ เวลา อุณหภูมิ ฝน ระดับน้ำ ความชื้น